Книга възбрани тип Акт Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (гпк,нпк) Акт Том 1 Акт номер 257Дата15.10.2018
Размер105 Kb.
#87901
ТипКнига
Справка по лице

В Служба по вписванията - Несебър за периода от 01.01.1992 г. до 24.08.2010 г.

Данни за лицето БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД ЕГН/ЕИК: 131396409

Вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 18999


Пореден № по справката 1

№ от дв. вх. рег 4068

Дата от дв. вх. рег 25/06/2010

Книга ВЪЗБРАНИ

Тип Акт Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК)

Акт Том 1

Акт номер 257

Година 2010

Условие

№ от описна книга

Страни Кредитор - УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД

Длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 19.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м7, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.127

Имотна партида номер 26704

Страни Кредитор - УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД

Длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 38.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м14, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.134

Имотна партида номер 26710

Страни Кредитор - УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД

Длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 38.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м15, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.135

Имотна партида номер 26712

Страни Кредитор - УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД

Длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 20.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м9, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.129

Имотна партида номер 26708

Страни Кредитор - УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД

Длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 19.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м8, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.128

Имотна партида номер 26706

Пореден № по справката 2

№ от дв. вх. рег 2371

Дата от дв. вх. рег 11/05/2010

Книга ВЪЗБРАНИ

Тип Акт Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК)

Акт Том 1

Акт номер 182

Година 2010

Условие


№ от описна книга

Страни Кредитор - УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТЕД

Длъжник, условие:НАЛОЖЕНА НА ЧСИ ДЕЛЯН НИКОЛОВ - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 19.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м11, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.131

Имотна партида номер 31156

Страни Кредитор - УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТЕД

Длъжник, условие:НАЛОЖЕНА НА ЧСИ ДЕЛЯН НИКОЛОВ - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 19.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м10, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.130

Имотна партида номер 31155

Страни Кредитор - УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТЕД

Длъжник, условие:НАЛОЖЕНА НА ЧСИ ДЕЛЯН НИКОЛОВ - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 20.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м12, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.132

Имотна партида номер 31157

Страни Кредитор - УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТЕД

Длъжник, условие:НАЛОЖЕНА НА ЧСИ ДЕЛЯН НИКОЛОВ - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 11.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м13, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.133

Имотна партида номер 31158

Страни Кредитор - УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТЕД

Длъжник, условие:НАЛОЖЕНА НА ЧСИ ДЕЛЯН НИКОЛОВ - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 20.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м16, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.136

Имотна партида номер 31159

Пореден № по справката 3

№ от дв. вх. рег 147

Дата от дв. вх. рег 22/01/2010

Книга ВЪЗБРАНИ

Тип Акт Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК)

Акт Том 1

Акт номер 20

Година 2010

Условие

№ от описна книга

Страни Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 175543406 УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД

Длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 19.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м8, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.128

Имотна партида номер 26706

Страни Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 175543406 УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД

Длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 19.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м7, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.127

Имотна партида номер 26704

Страни Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 175543406 УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД

Длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 20.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м9, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.129

Имотна партида номер 26708

Страни Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 175543406 УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД

Длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 38.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м15, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.135

Имотна партида номер 26712

Страни Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 175543406 УОЛАФИЙЛД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД

Длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 38.000 кв. м., гр.Несебър, ул - Иберостар, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. Иберостар, ет.0, ап.м14, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148.11.134

Имотна партида номер 26710

Пореден № по справката 4

№ от дв. вх. рег 503

Дата от дв. вх. рег 09/02/2009

Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ

Тип Акт Частично заличаване на договорна ипотека

Акт Том 1

Акт номер 56

Година 2009

Условие


№ от описна книга

Страни Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Ипотекарен длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Ипотекарен длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 115030897 ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН ООД

Ипотекарен длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 175204834 ВИЕСТЕЙТ ЕООД

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 22.000 кв. м., гр.Несебър, ул - ул. ШЕСТА, имота е бил с ид № 51500.505.148.8.12, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. ул. ШЕСТА, ет.1, ап.м70, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.401.8.12

Имотна партида номер 2888

Пореден № по справката 5

№ от дв. вх. рег 11638

Дата от дв. вх. рег 29/12/2008

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт Учредяване право на строеж с н.а.

Акт Том 47

Акт номер 199

Година 2008

Условие

№ от описна книга 10487 от 29/12/2008

Страни Собственик - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Собственик - ЕИК / БУЛСТАТ 115030897 ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН ООД

Собственик - ЕИК / БУЛСТАТ 131088088 "СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ" ЕООД

Суперфициар(Право на строеж) - ЕИК / БУЛСТАТ 131088088 "СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ" ЕООД

Суперфициар(Право на строеж) - ЕИК / БУЛСТАТ 115030897 ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, парцел - 1, площ по док. - 31611.000 кв. м., гр.Несебър, ул - ЮЛИЯ, обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР, гр.Несебър ул. ЮЛИЯ, No:1, п.к.8230

Идентификатор 51500.505.148

Имотна партида номер 549

Пореден № по справката 6

№ от дв. вх. рег -1672

Дата от дв. вх. рег 18/09/2008

Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ

Тип Акт Заличаване на договорна ипотека

Акт Том -1

Акт номер -1693

Година 2008

Условие ЗАЛИЧЕHА С МОЛБА-СЪГЛАСИЕ ОТ ПИБ АД HОТ.ЗАВЕРЕHА С РЕГ.№5194 на нотариус димо желязков с район софия

№ от описна книга

Страни КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ, А ИМЕННО:9 035/11 436 ИД.Ч. ОТ УПИ I, КВАРТАЛ 30 ПО СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП НА КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ИЗТОК С ПЛОЩ НА ЦЕЛИЯ ИМОТ ОТ 11 436 КВ.М..ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ДОЛУИЗБРОЕНИТЕ ОБЕКТИ НАМИРАЩИ СЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА И КОО КОЯТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В УПИ ПЪРВИ, КВАРТАЛ 30 ,КАКТО СЛЕДВА:-МАГАЗИН № 3 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М.-МАГАЗИН № 4 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М.-МАГАЗИН № 6 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 9.10 КВ.М. -МАГАЗИН № 7 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НАПЛОЩ ОТ 15.50 КВ.М. -МАГАЗИН № 8 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М. -МАГАЗИН № 9 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 16.20 КВ.М.-МАГАЗИН № 10 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.50 КВ.М.-МАГАЗИН № 11 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М. -МАГАЗИН №12 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 16.20 КВ.М.-МАГАЗИН № 13 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НАПЛОЩ ОТ 9.10 КВ.М.-МАГАЗИН № 14 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 30.60 КВ.М.-МАГАЗИН № 15 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 30.60 КВ.М.-М...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 7

№ от дв. вх. рег -2243

Дата от дв. вх. рег 18/09/2008

Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ

Тип Акт Заличаване на договорна ипотека

Акт Том -1

Акт номер -2250

Година 2008

Условие ЗАЛИЧЕHА С МОЛБА-СЪГЛАСИЕ ОТ ПИБ АД HОТ.ЗАВЕРЕHА С РЕГ.№5193 на нотариус димо желязков с район софия

№ от описна книга

Страни КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ, А ИМЕННО:-ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ДОЛУ ИЗБРОЕНИТЕ ОБЕКТИ НАМИРАЩИ СЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА И КОО, КОЯТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В УПИ ПЪРВИ, КВ.13 ,КАКТО СЛЕДВА:КОТА +16.66 : -АПАРТАМЕНТ № 155 НА ПЛОЩ ОТ 96.40 КВ.М., -АПАРТАМЕНТ № 156 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ №157 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 158 НА ПЛОЩ ОТ 42.00КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 159 НА ПЛОЩ ОТ 42.00 КВ.М.-АПАРТАМНЕТ № 160 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 161 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 162 НА ПЛОЩ ОТ 83.30 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 163 НА ПЛОЩ ОТ 84.80 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 164 НА ПЛОЩ ОТ 81.80 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 165 НА ПЛОЩ ОТ 53.40 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 166 НА ПЛОЩ ОТ 53.20 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 167 НА ПЛОЩ ОТ 53.40 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 168 НА ПЛОЩ ОТ 53.00 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 169 НА ПЛОЩ ОТ 54.40 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 170 НА ПЛОЩ ОТ 43.10 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 171 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М. - АПАРТАМЕНТ № 172 НА ПЛОЩ ОТ 83.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 17...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 8

№ от дв. вх. рег -3578

Дата от дв. вх. рег 20/11/2008

Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт Поправка-договорни ипотеки

Акт Том -1

Акт номер -3578

Година 2008

Условие ЧАСТИЧHО ЗАЛИЧЕHА С МОЛБА-СЪГЛАСИЕ ОТ ПИБ АД HОТ.ЗАВЕРЕHА С РЕГ.№6109 HА HОТАРИУС ДИМО ЖЕЛЯЗКОВ ПО ОТHОШЕHИЕ :МАГАЗИH №68 С ИД.№51500.505.148.8.14 С ПЛ.14.00 КВ.М.

№ от описна книга

Страни

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООДИмот(вид, адрес) Поземлен имот, 9035/11436 КВ.М. ИД.Ч. ОТ ПИ №51500.505.148, С АДРЕС ЮЛИЯ №1 НА ПЛОЩ ОТ 11437 КВ.М., БИВШ УПИ I, КВ.30 ПО ПЛАНА НА КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ИЗТОК ОТ СГРАДА №51500.505.148.11 ИБЕРОСТАР, СЪС ЗП ОТ 1845 КВ.М. - АП.№25, К.+7.66 КВ.М. ПЛОЩ 114.20 КВ.М. И ОП. ОТ 140.40 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.1; АП.№26, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВ.М. И ОП.56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.2; АП.№27, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВ.М. И ОП 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.3; АП.№28, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВМ И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.4; АП.№29, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.183 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.5; АП.№30, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.18 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.6; АП.№31, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00КВ.М. И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.7; АП.№32, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 И ОП. 56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.8; АП.№33, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВМ И ОП. 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.9; АП.№34, НА К.+7.66 ПЛОЩ 93.60 КВМ И ОП. 115.08 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.1...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 9

№ от дв. вх. рег -3590

Дата от дв. вх. рег 06/11/2008

Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт Поправка-договорни ипотеки

Акт Том -1

Акт номер -3580

Година 2008

Условие ЧАСТИЧHО ЗАЛИЧЕHА С МОЛБА-СЪГЛАСИЕ ОТ ПИБ АД HОТ.ЗАВЕРЕHА С РЕГ.№5798 HА HОТАРИУС ДИМО ЖЕЛЯЗКОВ С РАЙОH СОФИЯ ПО ОТHОШЕHИЕ HА :МАГАЗИH №85 С ИД.№51500.505.148.7.7 С ЗП.32.46 КВ.М. ,ПО СХЕМА 32.00 КВ.М.

№ от описна книга

Страни


ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, 9035/11436 КВ.М. ИД.Ч. ОТ ПИ №51500.505.148, С АДРЕС ЮЛИЯ №1 НА ПЛОЩ ОТ 11437 КВ.М., БИВШ УПИ I, КВ.30 ПО ПЛАНА НА КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ИЗТОК ОТ СГРАДА №51500.505.148.11 ИБЕРОСТАР, СЪС ЗП ОТ 1845 КВ.М. - АП.№25, К.+7.66 КВ.М. ПЛОЩ 114.20 КВ.М. И ОП. ОТ 140.40 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.1; АП.№26, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВ.М. И ОП.56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.2; АП.№27, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВ.М. И ОП 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.3; АП.№28, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВМ И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.4; АП.№29, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.183 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.5; АП.№30, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.18 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.6; АП.№31, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00КВ.М. И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.7; АП.№32, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 И ОП. 56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.8; АП.№33, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВМ И ОП. 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.9; АП.№34, НА К.+7.66 ПЛОЩ 93.60 КВМ И ОП. 115.08 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.1...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 10

№ от дв. вх. рег -3591

Дата от дв. вх. рег 06/11/2008

Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт Поправка-договорни ипотеки

Акт Том -1

Акт номер -3581

Година 2008

Условие МАГАЗИH №85 СЪОТВЕСТВА С ИД.№51500.505.401.7.7 СЪГЛАСHО СКИЦА HА КАДАСТЪРА

№ от описна книга

Страни

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООДИмот(вид, адрес) Поземлен имот, 9035/11436 КВ.М. ИД.Ч. ОТ ПИ №51500.505.148, С АДРЕС ЮЛИЯ №1 НА ПЛОЩ ОТ 11437 КВ.М., БИВШ УПИ I, КВ.30 ПО ПЛАНА НА КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ИЗТОК ОТ СГРАДА №51500.505.148.11 ИБЕРОСТАР, СЪС ЗП ОТ 1845 КВ.М. - АП.№25, К.+7.66 КВ.М. ПЛОЩ 114.20 КВ.М. И ОП. ОТ 140.40 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.1; АП.№26, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВ.М. И ОП.56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.2; АП.№27, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВ.М. И ОП 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.3; АП.№28, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВМ И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.4; АП.№29, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.183 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.5; АП.№30, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.18 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.6; АП.№31, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00КВ.М. И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.7; АП.№32, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 И ОП. 56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.8; АП.№33, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВМ И ОП. 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.9; АП.№34, НА К.+7.66 ПЛОЩ 93.60 КВМ И ОП. 115.08 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.1...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 11

№ от дв. вх. рег -3592

Дата от дв. вх. рег 19/12/2008

Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт Поправка-договорни ипотеки

Акт Том -1

Акт номер -3582

Година 2008

Условие част заличена с моба съгласие на пиб нот. зав. с рег №6650, относно маг. №60 с ид № 51500.505.148.9.8, пл.27.00 кв м.

№ от описна книга

Страни


ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, 9035/11436 КВ.М. ИД.Ч. ОТ ПИ №51500.505.148, С АДРЕС ЮЛИЯ №1 НА ПЛОЩ ОТ 11437 КВ.М., БИВШ УПИ I, КВ.30 ПО ПЛАНА НА КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ИЗТОК ОТ СГРАДА №51500.505.148.11 ИБЕРОСТАР, СЪС ЗП ОТ 1845 КВ.М. - АП.№25, К.+7.66 КВ.М. ПЛОЩ 114.20 КВ.М. И ОП. ОТ 140.40 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.1; АП.№26, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВ.М. И ОП.56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.2; АП.№27, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВ.М. И ОП 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.3; АП.№28, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВМ И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.4; АП.№29, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.183 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.5; АП.№30, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.18 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.6; АП.№31, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00КВ.М. И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.7; АП.№32, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 И ОП. 56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.8; АП.№33, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВМ И ОП. 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.9; АП.№34, НА К.+7.66 ПЛОЩ 93.60 КВМ И ОП. 115.08 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.1...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 12

№ от дв. вх. рег 6176

Дата от дв. вх. рег 11/07/2007

Книга ВПИСВАНИЯ

Тип Акт Договор за доброволна делба

Акт Том 2

Акт номер 181

Година 2007

Условие

№ от описна книга

Страни СОБСТВЕНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131088088 "СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ" ЕООД

СОБСТВЕНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

СОБСТВЕНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 115030897 ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН ООД

СОБСТВЕНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 120541854 "АБВ" ООД

СОБСТВЕНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 115777881 "ЮЛИЯ 2003"ООД

СОБСТВЕНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131252018 ХЕНРО БЪЛГАРИЯ ООД

СОБСТВЕНИК - ЕГН 6703055770 Данка Петрова Динева

СОБСТВЕНИК - ЕГН 7407110753 Ваня Живкова Иванова

СОБСТВЕНИК - ЕГН 7201246792 Петя Нешева Тороманова-пейчева

СОБСТВЕНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131395393 КУЛИАНАН-ЕС ЕС ДЖИ ЕООД

СОБСТВЕНИК - ЕГН 6304240640 Красимир Иванова Лалов

СОБСТВЕНИК - ЕГН 6410161991 Поля Цветанова Лалова

СОБСТВЕНИК - ЕГН 7609230478 Красимира Петкова Апостолова

СОБСТВЕНИК - ЕГН 7704120511 Деляна Георгиева Добрева

СОБСТВЕНИК - ЕГН 6712217663 Иван Димитров Станчев

СОБСТВЕНИК - ЕГН 6904217554 Милка Желязкова Станчева

СОБСТВЕНИК - ЕГН 6109089082 Живко Стоянов Желязков

СОБСТВЕНИК - ЕГН 6405189119 Красимира Митрева Желязкова

СОБСТВЕНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 812020577 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ДЯЛ I. НА СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД - 20682.50/31611 КВ М ИД. ЧАСТИ, БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД - 9535,20/31611 КВ М ИДЕАЛНИ ЧАСТИ, ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН ООД - 1393,30/31611 КВ М ИДЕАЛНИ ЧАСТИ, СЕ ВЪЗЛАГА СТАВАТ СЪСОБСТВЕНИЦИ НА СЛ. НЕДВИЖИМ ИМОТ: ПИ №51500.505.145, С АДРЕС ЮЛИЯ №1,С ПЛОЩ 31611 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, ЗА КУРОРТЕН ХОТЕЛ, СТАР ИД.: КВАРТАЛ 30, ПАРЦЕЛ I; ДЯЛ II. НА АББ ООД -2416/2886 КВ М ИД Ч И НА ЮЛИЯ 2003 ООД СЕ ВЪЗЛАГА В ОБЩ ДЯЛ : ПИ №51500.505.270 В ГР.НЕСЕБЪР С АДРЕС ЮЛИЯ №1, НА ПЛОЩ ОТ 2886 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, БИВШ УПИ III, КВАРТАЛ 30, НА ПЛОЩ 2885 КВ М; ДЯЛ III НА ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН ООД, ХЕНРО БЪЛГАРИЯ ООД - 748.08/1185 КВ М ИД Ч, ЗА ХЕНРО БЪЛГАРИЯ ООД - 16.31/1185 КВ М ИД ЧАСТИ, ДАНКА ПЕТРОВА ДИНЕВА - 127/1185 КВ М ИД ЧАСТИ, ЗА ВАНЯ ЖИЛКОВА ИВАНОВА - 62.92/1185 КВ М, ПЕТЯ НЕШЕВА ТОРОМАНОВА -ПЕЙЧЕВА - 96.55/1185 КВ М ИД ЧАСТИ, ЗА КУЛИНАН - ЕС ЕС ДЖИ ООД - 32,62/1185 КВ М ИД Ч, ЗА КРАСИМИР ИВАНОВ ЛАЛОВ И ПОЛЯ ЦВЕТАНОВА ЛАЛОВА - 31,46/1185 КВ М ИДЕАЛНИ ЧАСТИ, ЗА КРАСИМИ...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 13

№ от дв. вх. рег 5497

Дата от дв. вх. рег 27/06/2007

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт Продажба

Акт Том 22

Акт номер 118

Година 2007

Условие

№ от описна книга

Страни

КУПУВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООДИмот(вид, адрес) Поземлен имот, ПРИ КВОТИ 500.2 КВ.М. ИД.Ч.ОТ 1361 КВ М ИД Ч ОТ ПИ С ИД 51500.505.148, С АДРЕС: КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ,ЦЕЛИЯ НА ПЛОЩ ОТ 31611 КВ М, СТАР ИДЕНТИФИКАТОР: КВ.30, П.I.,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 14

№ от дв. вх. рег 837

Дата от дв. вх. рег 19/02/2007

Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт Договорна ипотека

Акт Том 1

Акт номер 105

Година 2007

Условие


№ от описна книга

Страни


ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, 9035/11436 КВ.М. ИД.Ч. ОТ ПИ №51500.505.148, С АДРЕС ЮЛИЯ №1 НА ПЛОЩ ОТ 11437 КВ.М., БИВШ УПИ I, КВ.30 ПО ПЛАНА НА КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ИЗТОК ОТ СГРАДА №51500.505.148.11 ИБЕРОСТАР, СЪС ЗП ОТ 1845 КВ.М. - АП.№25, К.+7.66 КВ.М. ПЛОЩ 114.20 КВ.М. И ОП. ОТ 140.40 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.1; АП.№26, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВ.М. И ОП.56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.2; АП.№27, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВ.М. И ОП 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.3; АП.№28, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВМ И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.4; АП.№29, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.183 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.5; АП.№30, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.18 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.6; АП.№31, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00КВ.М. И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.7; АП.№32, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 И ОП. 56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.8; АП.№33, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВМ И ОП. 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.9; АП.№34, НА К.+7.66 ПЛОЩ 93.60 КВМ И ОП. 115.08 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.1...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 15

№ от дв. вх. рег -3579

Дата от дв. вх. рег 20/02/2007

Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт Поправка-договорни ипотеки

Акт Том -1

Акт номер -3579

Година 2007

Условие ИМОТИТЕ HА ПЪЛДИH ВАКЕЙШЪH, ОПИСАHИ ПО-ГОРЕ СЪЩО СА ПРЕДМЕТ HА ИПОТЕКАТА. ИПОТЕКАТА СЕ ОТHАСЯ ЗА ИМОТИТЕ И HА ДВЕТЕ ФИРМИ

№ от описна книга

Страни

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООДИмот(вид, адрес) Поземлен имот, 9035/11436 КВ.М. ИД.Ч. ОТ ПИ №51500.505.148, С АДРЕС ЮЛИЯ №1 НА ПЛОЩ ОТ 11437 КВ.М., БИВШ УПИ I, КВ.30 ПО ПЛАНА НА КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ИЗТОК ОТ СГРАДА №51500.505.148.11 ИБЕРОСТАР, СЪС ЗП ОТ 1845 КВ.М. - АП.№25, К.+7.66 КВ.М. ПЛОЩ 114.20 КВ.М. И ОП. ОТ 140.40 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.1; АП.№26, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВ.М. И ОП.56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.2; АП.№27, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВ.М. И ОП 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.3; АП.№28, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 КВМ И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.4; АП.№29, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.183 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.5; АП.№30, К.+7.66 ПЛОЩ 46.50 КВМ И ОП. 57.18 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.6; АП.№31, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00КВ.М. И ОП. 56.56 КВМ С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.7; АП.№32, К.+7.66 ПЛОЩ 46.00 И ОП. 56.56 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.8; АП.№33, НА К.+7.66, ПЛОЩ 92.00 КВМ И ОП. 113.13 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.11.9; АП.№34, НА К.+7.66 ПЛОЩ 93.60 КВМ И ОП. 115.08 КВ.М. С ИДЕНТ.№51500.505.148.1...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 16

№ от дв. вх. рег 1310

Дата от дв. вх. рег 31/03/2006

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт Продажба

Акт Том 5

Акт номер 43

Година 2006

Условие поправка на нотариален ак за продажба на недвижим имот.

№ от описна книга

Страни ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 115030897 ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН ООД

КУПУВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, В НОТ. АКТ № 172, ТОМ III, Н.Д. 531/15.04.2005 ГОД. НА НОТАРИУС МАРИЯ БАКЪРДЖИЕВА НА СТРАНИЦА 2 И СЛЕДВАЩИТЕ ДО СТРАНИЦА 18, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА КОНКРЕТНИТЕ ОБЕКТИ СЕ ПРОМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА: НИВО КОТА +0.00 -МАГАЗИН № 6 НА ПЛОЩ ОТ 9.10 КВ.М., ПЛОЩТА НА МАГАЗИНА ВЕДНО С ОБЩИТЕ ЧАСТИ ВЪЗЛИЗА НА 11.32 КВ.М.:-МАГАЗИН № 7 НА ПЛОЩ ОТ 15.50 КВ.М.,ПЛОЩТА НА МАГАЗИНА ВЕДНО С ОБЩИТЕ ЧАСТИ ВЪЗЛИЗА НА 19.29 КВ.М. -МАГАЗИН № 8 НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М.,ПЛОЩТА НА МАГАЗИНА ВЕДНО С ОБЩИТЕ ЧАСТИ ВЪЗЛИЗА НА 19.39 КВ.М. -МАГАЗИН № 9 НА ПЛОЩ ОТ 16.20 КВ.М.,ПЛОЩА НА МАГАЗИНА ВЕДНО С ОБЩИТЕ ЧАСТИ ВЪЗЛИЗА НА 20.17 КВ.М. - МАГАЗИН № 10 НА ПЛОЩ ОТ 15.50 КВ.М., КАТО ПЛОЩТА НА МАГАЗИНА ВЕДНО С ОБЩИТЕ ЧАСТИ ВЪЗЛИЗА НА 19.95 КВ.М. -МАГАЗИН № 11 НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М., КАТО ПЛОЩТА НА МАГАЗИНА ВЕДНО С ОБЩИТЕ ЧАСТИ ВЪЗЛИЗА НА 19.39 КВ.М. -МАГАЗИН № 12 НА ПЛОЩ ОТ 16.20 КВ.М., КАТО ПЛОЩТА НА МАГАЗИНА ВЕДНО С ОБЩИТЕ ЧАСТИ ВЪЗЛИЗА НА 20.17 КВ.М. -МАГАЗИН № 13 НА ПЛОЩ ОТ 9.10 КВ.М., КАТО ПЛОЩТА НА МАГАЗИНА ВЕДНО ...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 17

№ от дв. вх. рег 3031

Дата от дв. вх. рег 30/05/2005

Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт Договорна ипотека

Акт Том 3

Акт номер 39

Година 2005

Условие

№ от описна книга

Страни КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ, А ИМЕННО:-ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ДОЛУ ИЗБРОЕНИТЕ ОБЕКТИ НАМИРАЩИ СЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА И КОО, КОЯТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В УПИ ПЪРВИ, КВ.13 ,КАКТО СЛЕДВА:КОТА +16.66 : -АПАРТАМЕНТ № 155 НА ПЛОЩ ОТ 96.40 КВ.М., -АПАРТАМЕНТ № 156 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ №157 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 158 НА ПЛОЩ ОТ 42.00КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 159 НА ПЛОЩ ОТ 42.00 КВ.М.-АПАРТАМНЕТ № 160 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 161 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 162 НА ПЛОЩ ОТ 83.30 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 163 НА ПЛОЩ ОТ 84.80 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 164 НА ПЛОЩ ОТ 81.80 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 165 НА ПЛОЩ ОТ 53.40 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 166 НА ПЛОЩ ОТ 53.20 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 167 НА ПЛОЩ ОТ 53.40 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 168 НА ПЛОЩ ОТ 53.00 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 169 НА ПЛОЩ ОТ 54.40 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 170 НА ПЛОЩ ОТ 43.10 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 171 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М. - АПАРТАМЕНТ № 172 НА ПЛОЩ ОТ 83.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 17...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 18

№ от дв. вх. рег 3030

Дата от дв. вх. рег 30/05/2005

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт Продажба

Акт Том 11

Акт номер 62

Година 2005

Условие


№ от описна книга

Страни ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 115030897 ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН ООД

КУПУВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ, А ИМЕННО:-ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ДОЛУ ИЗБРОЕНИТЕ ОБЕКТИ НАМИРАЩИ СЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА И КОО, КОЯТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В УПИ ПЪРВИ, КВ.13 ,КАКТО СЛЕДВА:КОТА +16.66 : -АПАРТАМЕНТ № 155 НА ПЛОЩ ОТ 96.40 КВ.М., -АПАРТАМЕНТ № 156 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ №157 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 158 НА ПЛОЩ ОТ 42.00КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 159 НА ПЛОЩ ОТ 42.00 КВ.М.-АПАРТАМНЕТ № 160 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 161 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 162 НА ПЛОЩ ОТ 83.30 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 163 НА ПЛОЩ ОТ 84.80 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 164 НА ПЛОЩ ОТ 81.80 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 165 НА ПЛОЩ ОТ 53.40 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 166 НА ПЛОЩ ОТ 53.20 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 167 НА ПЛОЩ ОТ 53.40 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 168 НА ПЛОЩ ОТ 53.00 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 169 НА ПЛОЩ ОТ 54.40 КВ.М. -АПАРТАМЕНТ № 170 НА ПЛОЩ ОТ 43.10 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 171 НА ПЛОЩ ОТ 41.70 КВ.М. - АПАРТАМЕНТ № 172 НА ПЛОЩ ОТ 83.70 КВ.М.-АПАРТАМЕНТ № 17...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 19

№ от дв. вх. рег 1997

Дата от дв. вх. рег 15/04/2005

Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт Договорна ипотека

Акт Том 2

Акт номер 100

Година 2005

Условие 31.08.2008 г.

№ от описна книга

Страни КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ, А ИМЕННО:9 035/11 436 ИД.Ч. ОТ УПИ I, КВАРТАЛ 30 ПО СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП НА КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ИЗТОК С ПЛОЩ НА ЦЕЛИЯ ИМОТ ОТ 11 436 КВ.М..ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ДОЛУИЗБРОЕНИТЕ ОБЕКТИ НАМИРАЩИ СЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА И КОО КОЯТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В УПИ ПЪРВИ, КВАРТАЛ 30 ,КАКТО СЛЕДВА:-МАГАЗИН № 3 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М.-МАГАЗИН № 4 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М.-МАГАЗИН № 6 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 9.10 КВ.М. -МАГАЗИН № 7 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НАПЛОЩ ОТ 15.50 КВ.М. -МАГАЗИН № 8 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М. -МАГАЗИН № 9 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 16.20 КВ.М.-МАГАЗИН № 10 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.50 КВ.М.-МАГАЗИН № 11 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М. -МАГАЗИН №12 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 16.20 КВ.М.-МАГАЗИН № 13 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НАПЛОЩ ОТ 9.10 КВ.М.-МАГАЗИН № 14 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 30.60 КВ.М.-МАГАЗИН № 15 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 30.60 КВ.М.-М...,

Идентификатор

Имотна партида номер

Пореден № по справката 20

№ от дв. вх. рег 1994

Дата от дв. вх. рег 15/04/2005

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт Продажба

Акт Том 7

Акт номер 112

Година 2005

Условие


№ от описна книга

Страни ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 115030897 ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН ООД

КУПУВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 131396409 БИ ЕЙЧ ЕНД ВИА ПРОПЪРТИС ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ, А ИМЕННО:9 035/11 436 ИД.Ч. ОТ УПИ I, КВАРТАЛ 30 ПО СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП НА КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ИЗТОК С ПЛОЩ НА ЦЕЛИЯ ИМОТ ОТ 11 436 КВ.М..ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ДОЛУИЗБРОЕНИТЕ ОБЕКТИ НАМИРАЩИ СЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА И КОО КОЯТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В УПИ ПЪРВИ, КВАРТАЛ 30 ,КАКТО СЛЕДВА:-МАГАЗИН № 3 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М.-МАГАЗИН № 4 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М.-МАГАЗИН № 6 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 9.10 КВ.М. -МАГАЗИН № 7 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НАПЛОЩ ОТ 15.50 КВ.М. -МАГАЗИН № 8 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М. -МАГАЗИН № 9 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 16.20 КВ.М.-МАГАЗИН № 10 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.50 КВ.М.-МАГАЗИН № 11 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 15.60 КВ.М. -МАГАЗИН №12 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 16.20 КВ.М.-МАГАЗИН № 13 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НАПЛОЩ ОТ 9.10 КВ.М.-МАГАЗИН № 14 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 30.60 КВ.М.-МАГАЗИН № 15 НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ПЛОЩ ОТ 30.60 КВ.М.-М...,Идентификатор

Имотна партида номер


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница