Книга за хора, които имат болести или заболявания на тялото сиДата10.04.2018
Размер368.04 Kb.
#66367
ТипКнига
Здравето – Дар от Бога от Били Смит

Въведение


Аз написах тази книга за хора, които имат болести или заболявания на тялото си.

Осия 4:6


“Народът ми загина от липса на знание” или “Моите хора(Те) загинаха от липса на знание”

Ако вие не знаете Бог като изцелител, вие няма да отидете при Бог за изцеление. Ако вие мислите, че Бог ви наказва с болести, вие няма да отидете при Него за изцеление. Ако вие мислите, че Бог иска да изцели някои някои хора, но не всички, вашият случай ще бъде винаги един от тях, които Бог не изцелява.

Всички тези идеи(мисли) идват поради липса на знание за Бог и Неговата воля.

Йоан 8:31-32

“Исус каза: Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.”

Бог не се трогва от нашите нужди. Бог се трогва само от нашата вяра в Неговото Слово.

Римляни 10:17

“И тъй вярването е от слушане, и слушането от Христовото Слово.”

Вие трябва да слушате Божието Слово постоянно, отново и отново за да се затвърди (изгради) вашата вяра до точката на получаване от Бог. И затова вие трябва да четете тази книга на глас, на себе си, постоянно. Вярата не идва от четене; вярата идва от слушане и слушане на Божието Слово.

Тази книга не може да замести четенето на Библията, но ще ви помогне да се концентрирате на тази част от Божията воля за вашият живот – ЗДРАВЕТО!

Запомнете, когато четете Словото, четете го на глас, така вие ще можете да слушате Словото.

Това ще ви помогне да произведете вяра в себе си. Аз искам специално да насърча тези, които са болни и не са могли да получат изцеление, също и тези, които имат неизлечими болести да четат тази книга на глас. Това ще въздейства на вашата вяра да нарасне и вие ще можете да получите вашето изцеление.

Тези, които не могат да четат или са твърде болни да четат, ние имаме звукова касета на това послание.

Здравето – Дар от Бога

Отче, от името на Исус ние заставаме пред теб и се молим за тези, които четат тази книга. Отче, Твоето Слово е живот, и в името на Исус, аз им заповядвам да чуват и да виждат. Аз освобождавам техните очи и техните уши, така че те да могат да виждат и да слушат Твоето Слово. Ти си казал, че ако те виждат и чуват, те ще получат. Така, че Отче нека те да приемат Твоето Слово сега с Неговата пълнота на силата, в името на Исус.

Битие 17:1

“Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ му се яви и каза: Аз съм Бог Всемогъщият. Ходи пред Мен и бъди непорочен!”

Когато Бог се яви на Аврам, какво Той действително каза, на хибрю е “Аз съм Ел Шадай” Ел Шадай е едно от седемтте имена на завета, които разкриват Бог и Неговата сила на Израел. На хибрю Ел Шадай означава “Един за всичко достатъчен” или Бог, който е повече от достатъчно(всичко)”.

През Старият и Новият завет, Ел Шадай, Всемогъщият Бог се показва и разкрива като Бог, който е повече от достатъчно(всичко).

Повечето от нас вярват, че Бог е способен да извърши могъщите дела описани в Словото, но ни е трудно да вярваме, че Той ще направи нещо за нас.

Ние трябва да видим, че Божията воля за вас и за мен е да вървим в неговите обещания. Когато ние се новородим, чрез приемането на Исус като наш Спасител (съгласно Римляни 10:9-10), ние ставаме синове и дъщери на Бог. Той ни става наш Небесен Баща. Поради това, Той казва, че ни обича повече от нашият земен баща. Той ни обича, толкова много, че даде Своя Син, така че ние да станем съвършени в Исус.

Повечето хора мислят, че Бог може да извърши всички тези дела описани в Библията, но те мислят, че Той да извърши нещо за нас е друга история.Това е самонадеяно. Защо Бог трябва да мисли за нас?

Добре, Аз ще ви кажа защо. Той ни е създал и ние сме Негови чеда. Лука 9:55-56 показва, че Той се мотивира от друг дух. Той се движи(мотивира) от дух на любов. Той ни казва, че ни обича повече от нашият земен баща. Никой земен баща не иска друго освен най-доброто за децата си, и Бог не се различава по това.

Йоан 3:16

“Защото Бог, толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

1 Йоан 4:14

“И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец изпрати Сина си да бъде Спасител на света.”

Когато разглеждаме думата спасение, ние намираме, че тя означава “да бъдеш здрав – физически, духовно и умствено(тяло, душа и дух).

Няма ни едно име, което да разкрие Бог, така че в Библията са използвани различни имена да разкрият Бог.

Той се разкрива като:

Йехова-цидкену – Бог Нашата Справедливост.

2 Коринтяни 5:21

“Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.”

Йехова-М’кадеш – Бог, Който Освещава

Той не само ни направи праведни, но ни очисти и направи святи.

Йехова-Шалом – Бог е Нашият Мир

Исая 53:5

“върху Него дойде наказанието, докарващо нашият мир”

Исус понесе това, което беше необходимо за нашият мир.

Йехова-Шама – Бог е Тук

Евреи 13:5

“Никак няма да ви оставя и никак няма да ви забравя.”

Йехова Ире – Бог Наш Снабдител

Фил 4:19


“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Исуса Христа.”

Йехова-Ниси – Бог Наша Победа и Знаме

Римляни 8:37

“във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил. “

Йехова-Рафа – Бог Наш Изцелител

Изход 15:26

“Аз съм ГОСПОД, който те изцелявам”

Йоан 10:30

“Аз и Отец сме едно.”

Те са в съгласие. Те мислят по един и същи начин. Те вършат едни и същи неща. Ако Бог е изцелител, то и Исус е изцелител.

Йоан, глава първа казва, че Бог и Словото са едно и също и че Исус е Словото.

Псалм 107:20

“Той изпрати словото Си, и ги изцели, и ги изведе от погибел.”

Евреи 13:8

“Исус Христос е същият вчера, днес и до века.”

Йоан 10:10

“Крадецът(Сатаната) дохожда само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.”

Изобилен живот не е болест, заболяване или болка.

Яков 1:17

“Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлината, у Когото няма изменение или сянка от промяна.”

Деяния 10:34

“Петър отвори уста и рече: “Наистина виждам, че Бог не гледа на лице;”

Божията воля ли е всички да бъдем изцелени?

Аз вярвам, че не можете да намерите по-добро слово изразяващо волята на Бог отколкото…

3 Йоан 2

“Възлюбени, молитствам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.”

Исая 53:5

“Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашият мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени.”

Изход 23:25

“И да служите на ГОСПОДА, своя Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ти.”

Псалм 103:1-5

“Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е в мене нека благославя святото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй благодеянията(даровете) Му. (Означава ли това, че има благодеяния, когато служим на Бога? Да, има. Слушай!) Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, Който спасява живота ти от унищожение, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, и подновява младостта ти като на орел.”

Исус никога не е отказал да изцели някой. Неговата изцелителна сила беше достъпна до всеки, който желае да я приеме. Тя е дар, и ние трябва да я приемем за себе си. Тя е дар, и ние трябва да я достигнем и задържим, да посегнем и да я вземем.

Марка 1:39-42

“И Той влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете. И дохожда при Него един прокажен да Му се моли, коленичил пред Него, казвайки: “Ако искаш, можеш да ме очистиш.” А Той се смили, простря ръка и се допря до него и му каза: “Искам, бъди очистен.” И веднага проказата го остави и той се очисти.”

Матей 9:35

“Тогава Исус обикаляше всичките градове и села, та поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.”

Чухте ли това? Всякакъв вид болест и заболяване. Няма ни един, който да го е докоснал и да не е изцелен.

Лука 6:19

“И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше всичките.”

Псалм 103:3

“Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести;”

Еремия 30:7

“Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, заявява Господ.”

Ако волята на Бог е да изцели всеки, тогава защо не всички са изцелени?

Марка 16:15-16 ни казва, че ние като вярващи трябва да проповядваме евангелието. Когато проповядваме евангелието, някои ще повярват, но други не. Тези, които повярват ще се родят отново; тези които не повярват ще бъдат осъдени.”

Матей 13:54-58

“И като дойде в родината си, поучаваше ги в синагогата им, така щото те се чудеха и думаха: “ Откъде са на Този такава мъдрост и тези велики дела? Не е ли Този Синът на дърводелеца? Майка Му не се ли казва Мария и братята Му Яков и Йосив, Симон и Юда? И сестри те Му не са ли всички при нас? Откъде е прочее на Този всичко това?” И съблазняваха се в Него. А Исус им рече: “Никой пророк не е без почит освен в своята родина и в своя дом.” И не извърши там много велики дела поради неверието им”

В някои версии на Библията се казва, “ Той не можа да извърши много велики дела поради затвърдяването на сърцата им” Те отказаха да повярват.

Хората от неговото рождено място не щяха да повярват чудесата, които станаха на всяко друго място, във всеки друг град или селище около Неговото родно място. Библията казва, поради затвърдяване на сърцата им, те отказаха да повярват. Аз искам да отбележа, че се казва, Той имаше мъдрост. Те признаха Неговата свръхестествена сила, но отказаха да повярват, каквото Той каза.

Основната причина , която аз намерих, да не бъдат изцелени е в…

Осия 4:6


“Моите хора загинаха поради липса на знание”

За да има липса на знание, трябва да има знание. Бог ни го е дал това в Неговото Слово.

Псалм 107:20

“Изпрати словото си и ги изцели, и изведе ги от погибел.”

Притчи 4:20-22

“Сине мой, внимавай на думите ми, преклони ухото си към моите слова. Да не се отдалечат от очите ти, пази ги вътре в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и изцеление за цялото им тяло.”Словото на Бог е здраве за цялото тяло.

Евреи 11:1

“А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме – убеждения за неща, които не се виждат.”

Евреи 11:6

“Без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят”

1 Йоан 5:4

“Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е спечелена от нашата вяра.”

Римляни. 10:17

“И тъй вярването е от слушане, а слушането – от Христовото Слово.”

Вие ще забележите, че се казва, вярата идва от слушане. Не се казва, че идва от четене, а от слушане на Словото на Бог. Когато го слушаме, то се приема от нашият дух. Така, че слушайте Словото на Бог като четете на глас, така то се приема от вашият дух.

Матей 9:20-22

“И ето една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допра до полата на дрехата Му; защото си думаше: “Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.” А Исус, като се обърна и я видя, рече: “Дерзай, дъще; твоята вяра те изцели.” И в същият час жената оздравя.”

Матей 9:28-29

“И като влезе в къщи, слепците се приближиха при Него; и Исус им казва: “Вярвате ли, че мога да сторя това? Казват му: “Вярваме, Господи.” Тогава Той се допря до очите им и рече: Нека бъде според вярата ви.”

Марка 9:23

“И Исус му рече: “Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.”

Вяра в изцеление не е достатъчна. Вие трябва да видите желанието на Бог да изцели този, който идва при Него. Той ни вижда като вече изцелени, съгласно Неговото Слово. Той не отрича никакви симптоми(признаци на заболяване), и съгласно Неговото Слово и поради това, че Исус плати, Той не иска нашите тела да останат болни. Изцелението е дар и ние трябва да го приемем. Бог не ни го налага.

1 Петър 2:24

“Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; чрез чийто рани вие оздравяхте.”

Яков 5:14-15

“Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име; и молитвата, която е с вяра ще избави страдалеца, Господ ще го повдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят”

Забелязахте ли какво се казва, “Ако някой сред вас е болен?” Не би трябвало да бъде, но ако е, извикайте стареите на църквата.

Бог не гледа на лице и Той не може да лъже. Тъй като Той е същият вчера, днес и завинаги, ако Той някога е изцелил някой, тогава вие също можете да очаквате Неговата милост и благодат да докосне вашето тяло. Всякога, когато чуете, че Бог е изцелил някой, вие може да искате това да стане и за вашето тяло.

Матей 4:23-24

“Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, та поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всяка болест и всякаква немощ между людете. И разнесе се слух за него из цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели.”

Матей 8:2-10,13-17

“И ето, един прокажен дойде при Него, та Му се кланяше и каза: “Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.” Тогава Исус простря ръка, та се допря до него, и рече: “Искам; бъди очистен.” И на часа му се очисти проказата. И Исус му каза: “Гледай да не кажеш никому; но за свидетелство на тях иди, покажи се на свещеника и принеси дара, който Мойсей е заповядал.” А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, казвайки: “Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи.” Той му казва: “Ще дойда и ще го изцеля.” Стотникът в отговор рече: “Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мене войници; и казвам на този: “Иди!” и той отива; и на друг: “Ела!”; и той дохожда; а на слугата си: “Стори това!”; и той го прави.” Исус като чу това, почуди се и рече на ония, които идеха след Него: “Истина ви казвам, нито в Израел съм намерил толкова вяра.”

Тогава Исус рече на стотника: “Иди си; както си повярвал, така нека да ти бъде.” И слугата оздравя в същия час. И когато дойде в къщата на Петър, видя, че тъща му лежи болна от треска. И допря се до ръката й, и треската я остави; тя стана, та Му прислужваше. А когато се свечери, доведоха при Него мнозина, хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума и изцели всичките болни; за да се сбъдне реченото от пророк Исайя, който казва: “Той взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе”

Матей 9:2-8

“И ето донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус, като видя вярата им, рече на паралитика: “Дерзай, синко; прощават ти се греховете.” И ето, някои от книжниците си казаха: “Този богохулства.” А Исус, като узна помислите им, рече: Защо мислите зло в сърцата си? Защото кое е по-лесно да река: “Прощават ти се греховете” или да река: “Стани и ходи”? Но да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете(тогава казва на паралитика): “Стани, вдигни постелката и иди у дома си.” И тогава той стана и отиде у дома си. А множествата, които видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, Който беше дал такава власт на човеците.”

Матей 9:18-26

“Когато им говореше това, ето, един началник дойде и Му се кланеше и казваше: “Дъщеря ми току що умря; но ела и възложи ръката Си на нея и тя ще оживее.” И Исус като стана, отиде подир него, както и учениците Му.

“И ето една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му; защото си думаше: “Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.” А Исус, като се обърна и я видя, рече: “Дерзай, дъще; твоята вяра те изцели.” И в същият час жената оздравя.” И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа разтревожен, рече: “Идете си, защото момичето не е умряло, а спи.” А те Му се присмиваха. А като изпъдиха народа, Той влезе и я хвана за ръката; и момичето стана. И това се разчу по цялата оная страна. И когато Исус си отиваше оттам, подир Него вървяха двама слепци, които викаха, казвайки: “Смили се за нас Сине Давидов!” И като влезе в къщи, слепците се приближиха при Него; И Исус им казва: “Вярвате ли, че мога да сторя това?” Казват Му: “Вярваме, Господи.”

Матей 9:32-33

“И когато те излизаха, ето – доведоха при Него един ням човек, хванат от бяс. И след като бе изгонен бесът, немият проговори; и множествата се чудеха и думаха: “Никога не се е виждало такова нещо в Израиля.”

Матей 9:35

“Тогава Исус обикаляше всичките градове и села, та поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.”

Матей 10:1

“И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечестивите духове, да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.”

Матей 10:7-8

“И като отивате проповядвайте, казвайки: “Небесното царство наближи.” Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.”

Матей 12:10-15

“И ето човек с изсъхнала ръка; и за да обвинят Исуса, попитаха Го, казвайки: “Позволено ли е човек да изцелява в събота?” И Той каза: “Кой човек от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади? А колко по-скъп е човекът от овца! Затова позволено е да се прави добро в съботен ден.” Тогава казва на човека: “Простри ръката си.” И той я простря; и тя стана здрава като другата. А фарисеите като излязоха, наговориха се против Него как да Го погубят. Но Исус, като позна това, оттегли се оттам; и мнозина тръгнаха подиря Му и Той изцели всички.”

Матей 12:22-23

“Тогава доведоха при Него един хванат от бяс, сляп и ням; и го изцели, тъй щото немият и проговори, и прогледа. И всичките множества се смаяха и думаха: “Да не би да е Давидовият Син?”

Матей 14:35-36

“И когато Го познаха тамошните мъже, разпратиха по цялата оная околност, та доведоха при Него всички болни; и молеха Го да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, изцелиха се.”

Матей 15:22-31

“И ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: “Смили се за мене, Господи, Сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс.” Но Той не й отговори ни дума. И учениците дойдоха та Му се молеха, като рекоха: “Отпрати я, защото вика подире ни.” А Той в отговор каза: “Аз не съм пратен освен до загубените овци от Израилевия дом.” А тя като дойде, кланяше Му се и казваше: “Господи, помогни ми.” Той в отговор рече: “Не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата.” А тя рече: “Така, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им.” Тогава Исус в отговор й рече: “О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието.” И дъщеря й оздравя в същият час. И Исус като замина оттам, дойде при Галилейското езеро; и качи се на бърдото и седеше там. И дойдоха при Него големи множества, които имаха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, и сложиха ги пред нозете Му; и Той ги изцели; така щото народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави оздравели, куци да ходят и слепи да гледат. И прославиха Израилевия Бог.”

Матей 17:14-18

“И когато дойдоха при народа, приближи до Него един човек, който коленичи пред Него и каза: “Господи, смили се за сина ми, защото е епилептик и зле страда; понеже пада в огъня и често във водата.” И доведох го при твоите ученици, но те не можаха да го изцелят. Исус в отговор каза: “О роде невярващ и извратен, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го тук при Мене.” И Исус смъмра беса и той излезе от него; и момчето оздравя в същият час.”

Исая 54:13-14

“И всичките ти синове ще бъдат научени от Господа и мирът на синовете ти ще бъде голям. С правда ще се утвърдиш; ще бъдеш далеч от насилие, защото няма да се боиш; далеч от ужас, защото няма да се приближи.”

Исая 54:13-14

“Нито едно оръжие, направено против теб, няма да успее; и ще осъдиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите на ГОСПОДА и правдата им е от Мен, заявява ГОСПОД.”

Матей 24:35

“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.”

Псалм 119:114

“Ти си прибежище мое и мой щит”

Исая 40:8

“Тревата изсъхна, цветът й окапа, но словото на нашият Бог ще трае до века.”

Притчи 4:20-22

“Сине мой, внимавай на думите ми, преклони ухото си към моите слова. Да не се отдалечат от очите ти, пази ги вътре в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и изцеление за цялото им тяло.”

Вие трябва да запомните, че Бог не гледа на лице. Ако ние вземем Словото на Бог, и го сложим в сърцата си и го пазим там ден и нощ, то ще бъде здраве за цялото ни тяло.

Марка 1:30-34

“А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея. И Той се приближи и като я хвана за ръката, вдигна я; и на часа треската я остави, и тя им прислужваше. И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс. И целият град се събра пред вратата.”

Марка 1:39-42

“И Той влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете. И дохожда при Него един прокажен да Му се моли, коленичил пред Него, казвайки: “Ако искаш, можеш да ме очистиш.” А Той се смили, простря ръка и се допря до него и му каза: “Искам, бъди очистен.” И веднага проказата го остави и той се очисти.”

Марка 2:3-12

“И дохождат, та донасят при Него един паралитик. Четирима го носеха; И като не можаха да се приближат до Него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, и го пробиха, та спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус като видя вярата им, каза на паралитика: “Синко, прощават ти се греховете.” А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: “Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен един Бог?” И Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, рече им: “Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да река на паралитика – “прощават ти се греховете”, или да река – “стани, вдигни постелката си и ходи?” Но за да познаете, че Човешкият син има власт на земята да прощава грехове(казва на паралитика): “Тебе казвам, стани, вдигни постелката и иди у дома си.” И той стана, веднага вдигна постелката и излезе пред всичките; така щото всички се удивляваха и славеха Бога, и думаха: ‘Никога не сме виждали такова нещо.”

Марка 3:1-5

“И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка. И наблюдаваха Го дали ще го изцели в съботен ден, та да Го обвинят. Той каза на човека с изсъхналата ръка: “Изправи се.” Тогава на тях казва: “Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот или да се погуби?” А те мълчаха. А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцето им, каза на човека: “Простри си ръката” Той я простря; и ръката му оздравя.

Марка 3:10-11

“Защото беше изцелил мнозина, така щото неколцината страдащи от язви, натискаха Го, за да се допрат до него. И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него, казвайки: “Ти си Божий Син.”

Марка 3:14-15

“И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват, и да имат власт да изгонват бесове.”

Марка 5:22-43

“И дохожда един от началниците на синагогата на име Яир и като Го вижда, пада пред нозете Му, и много се моли, казвайки: “Малката ми дъщеря бере душа; моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее.” И Той отиде с него; и едно голямо множество вървеше подире Му и хората Го притискаха. И една жена, която бе имала кръвотечение дванадесет години, и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше похарчила целият си имот, без да види някаква полза, а напротив, беше й станало по-зле, като чу отзивите за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата му. Защото си казваше: “ Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.” И начаса пресекна кръвотечението й и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в Себе си, че е излязла от Него сила, обърна се сред народа и каза: “Кой се допря до дрехите Ми?” Учениците Му Му казваха: “Ти виждаш, че народът Те притиска, а казваш: “Кой се допря до Мене?” Но Той се озърташе да види тази, която бе сторила това. А жената, уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза цялата истина. А Той й рече: “Дъще, твоята вяра те изцели; иди си с мир и бъди здрава от болестта си.” Докато Той още говореше, дохождат от къщата на началника на синагогата и казват: “Дъщеря ти умря; защо вече затрудняваш Учителя?” А Исус, като дочу думата, която говореха, каза на началника на синагогата: “Не бой се, само вярвай.” И никому не позволи да го придружи, освен Петра, Якова и Яковият брат Йоан. И като дохождат до къщата на началника на синагогата. Той вижда вълнение и мнозина, които плачеха и пищяха много. И като влезе, казва им: “Защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи.” А те му се присмиваха. Но Той, като изкара навън всичките, взема и майката на детето и ония, които бяха с Него, и влиза там, гдето беше детето. И като хвана детето за ръка, каза му: “ Талита куми”, което значи: “Момиче тебе казвам, стани.” И момичето веднага стана и ходеше, защото беше на дванадесет години. И внезапно те се смаяха твърде много. И много им заръча никой да не узнае това; и заповяда да й дадат нещо да яде.”

Марка 6:7

“И като повика дванадесетте, почна да ги разпраща двама по двама и даде им власт над нечистите духове.

Марка 6:12-13

“И те излязоха и проповядваха, че човеците трябва да се покаят. И изгонваха много бесове, и мнозина болни, помазваха с масло и ги изцеляваха.”

Марка 6:53-56

“И като премина езерото, дойдоха в генисаретската земя и излязоха на сушата. И като излязоха от ладията, веднага хората Го познаха; и разтичаха се по цялата оная околност и почнаха да носят на легла болните там, където чуеха, че се намира Той. И гдето и да влизаше, в села и градове, или в колиби, слагаха болните по пазарите и молеха Му се да се допрат те поне до полите на дрехите Му; и колкото се допираха, изцеляваха се.”

Марка 7:25-30

“А веднага чу за Него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух, и тя дойде, та падна пред нозете Му. ( Жената беше елинка, родом сирофиникийка.) И молеше Му се да изгони беса от дъщеря й. А Исус й рече: “Остави да се наситят първо децата; защото не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата.” А тя в отговор Му каза: “Така, Господи; но и кученцата под трапезата ядат от трохите, паднали от децата.” И рече й: “За тази дума иди си; бесът излезе от дъщеря ти.” И като си отиде у дома, намери детето легнало на постелката и бесът излязъл.”

Марка 7:32-37

“И довеждат при Него един глух и заеклив човек, и молят да му се положи ръка на него. И Исус, като го отведе от народа насаме, вложи пръстите Си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му; и погледна към небето, въздъхна и му каза “еффата”, сиреч “отвори се”. И Ушите му се отвориха, и връзката на езика му се развърза, и той говореше чисто. И заръча им никому да не казват това; но колкото повече заръчваше, толкоз повече го разгласяваха; защото се удивляваха твърде много и думаха: “Всичко върши добре; и глухите прави да чуят, и немите да говорят.”

Марка 8:22-25

“И дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят Му се да се докосне до него. И Той хвана слепеца за ръка, та го изведе вън от селото и като плюна на очите му, и положи на него ръце и го попита: "“виждаш ли нещо?” И той, като повдигна очи, каза: “Виждам човеците; защото виждам неща като дървета, които ходят.” После пак положи ръце на очите му; и той оздравя и виждаше ясно.”

Марка 9:14-27

“И когато дойдоха при учениците, видяха около тях едно голямо множество и книжници, които се препираха с тях. И веднага, като Го видя цялото множество, смая се и стекоха се, та го поздравяваха. И Той ги попита: “За какво се препирате с тях?” И един от народа Му отговори: “Учителю доведох при Тебе сина си, който има ням дух. И гдето и да го прехване, тръшка го; и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява; и говорих на Твоите ученици да изгонят беса, но не можаха.” А Той в отговор им каза: “О, роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мене.” И доведоха го при Него. И като Го видя хванатия от бяс, веднага духът го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен. И Исус попита баща му: “Колко време има, откак му е станало това?” А той каза: “От детинство. И много пъти го е хвърлял в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни.” И Исус му рече: “Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.” Веднага бащата на детето извика, казвайки: “Вярвам, (Господи)! Помогни на моето неверие.” А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистият дух, казвайки му: “Дух ням и глух, Аз ти заповядвам: Излез от него и да не влезеш вече в него.” И духът като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и детето стана като мъртво, така щото болшинството думаха, че е умряло. Но Исус го хвана за ръка и го вдигна; и то стана.”

Марка 10:46-52

“Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк седеше край пътя. И като чу, че бил Исус Назарянинът, започна да вика, казвайки: “Исусе, Сине Давидов, смили се за мен!” И мнозина го смъмраха, за да млъкне; но той още повече викаше: “Исусе, Сине Давидов, смили се за мене!” И тъй, Исус се спря и рече: “Повикайте го.” Викат слепеца и му казват: “Дерзай, стани, вика те.” И той си хвърли дрехата и скокна, та дойде при Исуса. И Исус проговори и му каза: “какво искаш да ти сторя?” Слепецът Му рече: “Учителю, да прогледам.” А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели.” И той веднага прогледна и тръгна след Него по пътя.”

Марка 16:17-18

“И тия знамения ще придружават повярвалите; в Мое Име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват.”

Притчи 4:20-22

“Сине мой, внимавай на думите ми, преклони ухото си към моите слова. Да не се отдалечат от очите ти, пази ги вътре в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и изцеление за цялото им тяло.”

Евреи 13:8

“Исус Христос е същият вчера, днес и до века”

Псалм 103:1-5

“Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е в мене нека благославя святото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй благодеянията(даровете) Му. (Означава ли това, че има благодеяния, когато служим на Бога? Да, има. Слушай!) Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, Който спасява живота ти от унищожение, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, и подновява младостта ти като на орел.”

Еремия 30:17

“Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, заявява ГОСПОД.”

Псалм 107:20

“Изпрати словото си и ги изцели, и изведе ги от погибел.”

Деяния 10:34

“Наистина виждам, че Бог не гледа на лице.”

Каквото Бог направи за някой друг, Той ще го направи за теб, ако ти се обърнеш към Него в името на Исус.

Йоан 16:24

Досега нищо не сте искали в Мое Име; искайте и ще получите; за да бъде радостта ви пълна.”

Искайте нещо в името на Исус и Той ще ви го даде, така че радостта ви да бъде пълна. Бог иска вие да имате радост, а когато има болести няма радост.

Лука 4:18-19

Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите; прати ме да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година.”

Лука 4:31-32

“И слезе в галилейския град Капернаум, и поучаваше ги в съботен ден; И се удивляваха на учението Му, защото неговото слово беше с власт.”

Лука 4:38-39

“И като стана и излезе от синагогата, влезе в Симоновата къща. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска; и помолиха Го за нея. И Той, като застана над нея, смъмра треската и тя я остави; и на часа стана та им прислужваше.”

Лука 4:40-42

“И когато залязваше слънцето, всички които имаха болни от разни болести, доведоха ги при Него; а Той, като положи ръце на всеки един от тях, изцели ги. Още и бесове с крясък излизаха от мнозина и казваха: “Ти си Божий Син.” А Той ги смъмряше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че е Помазаникът. И като се съмна, Той излезе и отиде в уединено място; а народът го търсеше, дохождаше при Него и искаше да Го задържи, за да не си отива от тях.”

Марка 13:31

“И небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.”

Галатяни 3:29

“И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници на обещание.”

Ефесяни 3:6

“А именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на (неговото) обещание в Христа Исуса чрез благовестието.”

Поради цената, която Исус плати, когато беше разпънат на кръста, ние имаме безплатен дар на спасението. Този дар включва прощение на греховете, но и още означава, че ние можем да получим дар Святия Дух (според в Деяния 2:38) и дарове на изцеление споменати в 1 Коринтяни 12:9.

Това е дар. Ние трябва да разберем това. Той не ни се дава насила, а ни се предлага. Ние трябва да се протегнем и да се хванем за Божиите обещания за изцеление, чрез вяра.

Когато слушате Божието Слово, достигнете и приемете тези обещания за вас и вашето семейство.

Деяния 10:34

“Петър каза: “Наистина виждам, че Бог не гледа на лице.”

Псалм 107:20

“Изпрати словото Си и ги изцели, и изведе ги от погибел.”

Лука 5:12-15

“И когато беше в един от градовете, ето човек, който беше цял прокажен, като видя Исуса, падна на лицето си и Му се помоли, казвайки: “Господи, ако искаш можеш да ме очистиш.” А Той простря ръка и се допря до него, и рече: “Искам; бъди очистен.” И начаса проказата го остави. И Той му заръча никому да не каже това: “Но за свидетелство на тях иди – каза – и се покажи на свещеника и принеси за очистването си, според както тие заповядал Мойсей.” Но още повече се разнасяше вестта за него; и големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите си.”

Лука 5:18-26

“И ето мъже, които носеха на постелка един човек, който беше паралитик; и опитаха се да го внесат вътре и да го сложат пред него. Но понеже не намериха през къде да го внесат вътре поради народа, качиха се на покрива и през керемидите го спуснаха с постелката насред пред Исуса. Но Той като видя вярата им, рече: “Човече, прощават ти се греховете.” Тогава книжниците и фарисеите почнаха да се препират, казвайки: “Кой е Този, Който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?” Но Исус, като видя разискванията им, каза им в отговор: “Защо разисквате в сърцата си? Кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете; или да река: Стани и ходи? Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове (рече на паралитика): Казвам ти, стани, вдигни постелката си и иди у дома си.” И на часа той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога. И те всички се удивиха и славеха Бога и изпълнени с боязън, казваха: “Днес видяхме пречудни неща.”

Лука 6:6-10

“И в другата събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала. И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха дали в събота ще изцели, за да Го обвинят. Но Той знаеше помислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: “Стани и се изправи.” И той стана и се изправи. Тогава им рече Исус: “Питам ви, какво е позволено да прави човек в събота? Добро ли да прави, или зло? Да спаси живот, или да погуби?” И като ги изгледа всички, рече на човека: “простри ръката си.’ И той направи така; и ръката му оздравя.”

Лука 6:17-19

“И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; спря се там и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от люде от цяла Юдея и Ерусалим и от Тирското и Сидонското крайморие, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си; също и измъчваните от нечисти духове се изцеляваха. И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше всичките.”

Лука 7:2-10

“А на някой си стотник слугата, който му беше мил, боледуваше на умиране. И като чу за Исуса, изпрати до Него някои юдейски старейшини да Го помолят да дойде и излекува слугата му. Те прочее дойдоха при Исуса и му се молеха усърдно, като казваха: “Той заслужава да му сториш това; защото обича нашият народ и той ни е построил синагогата.” А когато Исус вървеше с тях и не беше вече далеч от къщата, стотникът изпрати до Него приятели да Му кажат: “Господи, не си прави труд; защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми; затова нито счетох себе си достоен да дойда при Тебе; кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм човек, поставен под власт, и имам подчинени на мене войници; и казвам на един: “Иди”; и той отива; а на друг: “Ела”; и дохожда; и на слугата си: “Направи това”; и го прави.” Като чу това, Исус му се почуди; обърна се и рече на вървящият подир Него народ: “Казвам ви, нито в Израил Съм намерил толкова вяра.” И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравял.”

Лука 7:11-16

“А скоро след това Исус отиде в един град наречен Наин; и с Него вървяха учениците Му и едно голямо множество. И когато се приближи до градската порта, ето изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше и вдовица; и с нея имаше голямо множество от града. И Господ, като я видя, смили се за нея и рече й: “Недей плака.” Тогава се приближи и се допря до носилото; а носещите се спряха. И рече: “Момче, казвам ти, стани.” И мъртвият се повдигна и седна и започна да говори. И Исус го даде на майка му. И страх обзе всички и славеха Бога, казвайки: “Велик Пророк се издигна между нас” и “Бог посети своите люде.”

Лука 7:19-23

“И Йоан повика двама от учениците си и ги прати при Господа да кажат: “Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме?” И като дойдоха при Него, човеците рекоха: “Йоан Кръстител ни прати до Тебе да кажем: Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме?” И в същият час Той изцели мнозина от болести и язви, и зли духове, и на мнозина подари зрение. Тогава в отговор им каза: “Идете, съобщете на на Йоан това, което видяхте и чухте, че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието. И блажен онзи, който не се съблазни в Мене.”

Лука 8:41-56

“И ето, дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата, и падна пред Исусовите нозе и Му се молеше да влезе в къщата му; защото имаше една едничка дъщеря, на около дванадесет години, и тя беше на умиране. И когато отиваше народът Го притискаше. И една жена, която имаше кръвотечение от дванадесет години и бе похарчила за лекари целият си имот, без да може да се излекува от никого, се приближи изотзад и се допря до полата на дрехата Му; и на часа престана кръвотечението й. И рече Исус: “Кой се допря до Мене?” И когато всички се отричаха, Петър и ония, които бяха с Него, казаха: “Наставниче, народът те притиска и гнети (а Ти казваш: Кой се допря до Мене?)” Но Исус каза: “Някой се допря до Мене, защото Аз усетих , че сила излезе от Мене.” А жената, като видя, че не се укри, дойде разтреперана и падна пред Него и Му изказа пред всичките люде по коя причина се допряла до Него и как на часа оздравя. А Той рече: “Дъще, твоята вяра те изцели; иди си с мир.” Докато Той още говореше, дохожда някой си от къщата на началника на синагогата и казва: “Дъщеря ти умря; не затруднявай Учителя.” А Исус, като дочу това, отговори му: “Не бой се; само вярвай и тя ще се избави.” И когато дойде до къщата, не остави никой да влезе с него, освен Петра, Йоана, Якова и бащата и майката на момичето. И всички плачеха и го оплакваха. А Той рече: “Не плачете, защото не е умряло, а спи.” А те Му се присмиваха, понеже знаеха, че е умряло. Но Той го хвана за ръката и извика, казвайки: “Момиче, стани!” И върна се духът му и то на часа стана; и Той заповяда да му дадат нещо за ядене. И родителите му се удивиха; а Той им заръча да не казват никому за станалото.”

Лука 9:1-6

“И като извика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове и да изцеляват болести. И разпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват болните. И каза им: “Не вземайте нищо за по път: ни тояга, ни торба, ни хляб, ни пари, нито да имате две ризи. И която къща влезете, там седете и оттам тръгвайте на път. И ако някои не ви приемат, когато излизате от оня град, отърсете праха от нозете си за свидетелство против тях.” И те тръгнаха и отиваха по селата, проповядваха благовестието и изцеляваха навсякъде.”

Лука 9:37-43

“И на следващия ден, когато слязоха от планината, срещна Го голямо множество. И ето, един човек от народа извика, казвайки: “Учителю, моля Ти се да погледнеш сина ми, защото е единственото ми чадо. И ето, дух го прихваща и той изведнъж закрещава и духът го сгърчва така, щото той се запеня и като го смазва, едва го напуща. И помолих Твоите ученици да го изгонят, но не можаха. “ А Исус в отговор рече: “О, роде невярващ и извратен! Докога ще бъда с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тук.” И когато още идеше, бесът го тръшна и го сгърчи силно; а Исус смъмра нечистият дух, изцели момчето и върна го на баща му. “

Лука 9:55

“Защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси.”

Лука 10:8-9

“И като влизате в някой град, ако ви приемат яжте каквото ви сложат, и изцелявайте болните в него, казвайте им: “Божието царство е наближило до вас.”

Лука 10:17-20

“И седемдесет се върнаха с радост и казаха: “Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас.” А Той им рече: “Видях сатана, паднал от небето като светкавица. Ето давам ви власт да настъпвате змии и скорпии власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. Обаче недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.”

Лука 11:14

“Веднъж Той изгонваше един ням бяс; и като излезе бесът, немият проговори и народът се почуди.”

Лука 14:1-6

“Една събота, когато влезе да яде хляб къщата на един от фарисейските началници, те Го наблюдаваха. И ето, пред Него имаше някой си красничав човек. И Исус продума на законниците и фарисеите, като каза: “Позволено ли е да цели някой в събота, или не?” А те мълчаха. И Той, като хвана човека, изцели го и го пусна. И рече им: “Ако паднеше оселът или волът на някого от вас в кладенец, не щеше ли той на часа да го извлече в съботен ден?” И не можаха да отговорят на това.”

Лука 17:11-19

“И в пътуването си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея. И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: “Исусе Наставниче, смили се над нас!” И като ги видя, рече им: “Идете, покажете се на свещениците.” И като отидоха, очистиха се. И един от тях, като видя, че се изцели, върна се и със силен глас славеше Бога, и падна на лице при нозете на Исуса и Му благодареше. И той бе самарянин. А Исус в отговор му рече: “Нали се очистиха десетимата? А къде са деветимата?” Не намериха ли се други да се върнат и да въздадат слава на Бога освен този иноплеменник?” И рече му: “Стани и си иди; твоята вяра те изцели.”

Лука 18:35-42

“А когато се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси. И като чу, че минава народ, попита що е това. И казаха му, че Исус Назарянина минава. Тогава той извика, казвайки: “Исусе, Сине Давидов, смили се за мене!” А тия, които вървяха отпред, го смъмряха, за да млъкне; но той още повече викаше: “Сине Давидов, смили се за мене!” И тъй, Исус се спря и заповяда да Му го доведат. И като се приближи, попита го: “какво искаш да ти сторя?” А той каза: “Господи, да прогледам.” И Исус рече: “Прогледай; твоята вяра те изцели.”

Йоан 4:46-53

“Прочее Исус пак дойде в Кана галилейска, гдето беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чийто син беше болен в Капернаум. Той, като чу че Исус дошъл от Юдея в Галилея, отиде при Него и Го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. Тогава Исус рече: “Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате.” Царският чиновник Му казва: Господине, слез, докато не е умряло детенцето.” Казва му Исус: “Иди си; син ти е жив.” Човекът повярва на думата, която му рече Исус, и си отиде. И когато той вече слизаше към дома си, слугите му го срещнаха и казаха: “В седмия час треската го остави.” И така бащата разбра, че това е станало в същият час, когато Исус му рече: “Син ти е жив.” И повярва той и целият му дом.”

Йоан 6:2


“И подир Него вървеше едно голямо множество; щото гледаха знаменията, които вършеше над болните.

Йоан 9:1-7

“И като заминаваше, видя един сляпороден човек. И учениците Му Го попитаха казвайки: “Учителю, поради чий грях, негов ли или на родителите му, той се е родил сляп?” Исус отговори: “Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. Ние трябва да вършим делата на този, Който Ме пратил, докато е ден; иде нощ, когато никой не може да работи. Когато съм в света, светлина съм на света.” Като рече това, плюна на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му; и рече: “Иди, умий се в къпалнята Силоам (което значи “пратен”).” И тъй, той отиде, уми се и дойде прогледал.”

Йоан 10:30

Исус каза: “Аз и Отец сме едно”

Те са в съгласие. Те мислят по един и същ начин и правят едни и същи неща. Ако Бог е изцелител, тогава и Исус е изцелител. В Йоан глава 1, се казва че Бог и Словото са едно, и че Исус е Словото.

Псалм 107:20

“Изпрати словото Си, и ги изцели, и изведи ги от погибел.”

Евреи 13:8

“Исус Христос е същият вчера, днес и до века.”

Йоан 10:10

“Крадецът(Сатаната) дохожда само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.”

Яков 1:17

“Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлината, у Когото няма изменение или сянка от промяна.”

Желанието на Бог е всички ние да бъдем изцелени. Бог ни го показва това чрез Словото Си.

3 Йоан 2


“Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.”

Когато вашата душа преуспява в Словото на Бог – когато вие започнете да се виждате така, както Бог ви вижда – изцелението ще започне да се проявява във вашето тяло.

Вие трябва да си отворите очите за Словото на Бога, защото Бог се е погрижил цената да бъде платена. Сега е момента да приемете тази цена. Ние трябва да достигнем вярата – вярата в Неговото Слово. Точно като достигнем вярата и държим на Неговото Слово за спасение, за прощение на греховете ни, вярвайки че Той е умрял на кръста за нашите грехове, ние също трябва да вярваме, че в Неговите рани сме изцелени.

1 Петър 2:24

“Който Сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; чрез чийто рани вие оздравяхте.”

Исая 53:5

“Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашият мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени.”

Изход 23:25-26

“И да служите на Господа, своя Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ти. Няма да има в земята ти жена, която да помята или да е бездетна; броят на дните ти ще бъде пълен.”

Псалм 103:1-5

“Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е в мене нека благославя святото Му име. Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй благодеянията(даровете) Му. (Означава ли това, че има благодеяния, когато служим на Бога? Да, има. Слушай!) Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, Който спасява живота ти от унищожение, венчавате те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, и подновява младостта ти като на орел.”

Вие виждате, че има блага, когато служите на Бог.

(Той) прощава всичките ти беззакония(неправди);

(Той) изцелява всичките ти болести;

(Той) спасява живота ти от унищожение;

(Той) те венчава с милосърдие и благи милости;

(Той) насища с блага душата ти и подновява младостта ти като на орел;

Исус няма да откаже да те изцели. Изцелението е на Децата хляба. Изцелението е сигурно; то е дар за теб и мен, който трябва да се приеме.

Марка 1:39-42

“И Той влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете. И дохожда при Него един прокажен да Му се моли, коленичил пред Него, казвайки: “Ако искаш, можеш да ме очистиш.” А Той се смили, простря ръка и се допря до него и му каза: Искам, бъди очистен.” И веднага проказата го остави и той се очисти.”

Исус те чака, Той чака да дойдеш при Него и да паднеш на колене пред Него, вярвай в Неговото Слово и ще получиш Неговото изцеление. И аз ви казвам днес, приемете Словото, което казва, че Исус ходеше във всички градове и села, проповядвайки в техните синагоги, прогласявайки идването на царството., и Той изцеляваше всеки вид болести. Чухте ли това? Той изцели всяка болест и всяко заболяване и Той иска да изцели тебе. Така, че достигни и задръж Неговото Слово. Исус плати цена за твоето изцеление.

Притчи 4:20-22

“Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към моите слова. Да не се отдалечат от очите ти, пази ги вътре в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и изцеление за цялото им тяло.”

Евреи 11:1

“А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме – убеждения за неща, които не се виждат.”

Евреи 11:6

“А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.”

1 Йоан 5:4

“Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е спечелена от нашата вяра.”

Победата, която надделява над света е нашата вяра в Словото на Бога, нашата вяра в Един, който създаде небето и земята, и нашата вяра в Исус.

Йоан 10:10 ни казва, че Исус ни е дал живот и Той ни го е дал в изобилие. Сега зависи от нас да достигнем и задържим този живот. Той иска ние да вървим в Неговото Слово. Той иска ние да бъдем устойчиви(твърди).

Матей 9:20-22

“И ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата Му; защото само си думаше: “Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.” А Исус, като се обърна и я видя, рече: “Дерзай дъще; твоята вяра те изцели.” И от същият час жената оздравя.”

Нейната вяра бе в Исус. Ние трябва да насочим нашата вяра в Исус и Неговото Слово. Той и Словото Му са едно. И Неговото Слово казва, “Чрез Неговите рани ние сме изцелени.” Така че, нека да приемем и задържим Исус; да приемем и задържим Неговото Слово. Той не гледа на лице.

Деяния 10:34

“Петър каза: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице.”

Исус достигна и докосна стотици и стотици хора, и Той ги направи здрави (изцели и освободи). Днес Той продължава да достига и докосва стотици и стотици хора и да ги изцелява и освобождава. Словото, което Той казва, изцелява всяка болест и всяко заболяване.

Ние имаме потвърждение от осем човека изцелени от “спин” в нашата служба. Това, което света казва, че не може да бъде изцелено, Той го изцелява. Вие виждате, че Исус е създателя на небето и земята и всичко, което е на нея. И Той желае вие да бъдете изцелени. Той желае за нас да вярваме в Неговото Слово.

Той ни казва в Марка 16, че някои ще повярват, а други не. Той казва, че тези които повярват ще бъдат спасени. И спасението, както знаем означава “да бъдеш здрав(цял), да бъдат простени греховете ти, да бъдеш завършен(изграден) в Исус. Исус плати пълната цена, така че ти и аз да бъдем здрави.

Той бе разпънат на кръста и Той умря за нашите грехове, и Той понесе всичко това, което беше необходимо за да имаме мир. И чрез раните Му ние сме изцелени.

Исус е същият вчера, днес и до века.

Той иска ти да бъдеш изцелен.

Той иска ти да бъдеш свободен.

Приеми и повярвай в Словото на Бог.

Приеми и повярвай в Неговите обещания.

Неговите обещания са за теб и за мен.

Той казва, че не гледа на лице на евреен или езичник.

Неговото Слово е едно и също за всеки от нас.

Жената с кръвотечението, вярваше, че ако се докосне до полата на дрехата Му ще оздравее.

Който докосне Бог чрез вяра в Неговото Слово ЩЕ БЪДЕ ИЗЦЕЛЕН.

Стотникът също вярваше. Той рече, “Кажи само дума и слугата ми ще оздравее.” И той оздравя.

Яир също вярваше. Той каза, “Ако ти дойдеш и положиш ръце на моята дъщеря, тя ще оздравее.

Всеки един от тях вярваше, че Исус може да го направи, и когато Той казваше, “Искам,” те вярваха, че е станало.

Ние не отричаме, че вие сте болни. Ние не отричаме, че вие имате болка. Но съгласно Божието Слово, цената е платена. Приеми и задръж Неговото Слово, Той казва вие сте изцелени. Нашите тела трябва да се съгласят с Неговите думи. Аз избрах да вярвам, защото Бог е заявил, че не може да лъже.

Той е каза, “Аз не мога да лъжа.” Неговото Слово казва, “чрез Неговите рани ти си изцелен.” Понеже, Той не може да лъже, бъди изцелен в името на Исус – днес!

“Аз ти заповядвам, днес да бъдеш изцелен в името На Исус; приеми твоето изцеление.

Аз говоря Словото на Бог на теб и казвам, чрез раните, които Исус понесе, ти си изцелен.

Аз говоря на всеки признак(симптом), който е дошел във вашето тяло, и аз заповядвам вашето тяло да бъде здраво и цяло.

И аз ти заповядвам, днес на този ден, стани.

Ти няма да умреш, ти ще живееш.

Стани. Ти ще живееш и няма да умреш.

Аз заповядвам всяка част от твоето тяло, от главата до краката, да бъде изцелена.

Аз заповядвам болеста да те напусне.

Аз заповядвам нечистите(демонични) сили да напуснат и да те освободят.

В името на Исус, аз заповядвам ти да бъдеш здрав.

Сатана, кой мислиш, че си?

Ти нямаш власт и сила над вярващия.

Ти нямаш нищо общо с децата на Бог.

Аз ти заповядвам да ги напуснеш, да ги напуснеш.

Аз заповядвам да напуснеш телата им , защото те са изцелени в раните на Исус, които понесе.

И аз ти говоря, и аз заповядвам да си заминеш. Тяло, аз говоря на теб. Слушай.

Аз заповядвам твоето тяло да оздравее.

Аз заповядвам нови органи да се създадат.

Аз заповядвам нови очи за виждане.

Аз заповядвам нови уши за чуване.

Аз заповядвам сърцето да бъде подновено и укрепено.

Аз заповядвам ти да имаш ново сърце от плът и не сърце от камък; ново сърце от плът, на любов, на радост, на мир.

Аз заповядвам ти да бъдеш здрав.

Аз заповядвам непростителността да те напусне.

Аз заповядвам непростителността, горчивината, гнева, и завистта да те напуснат.

В името на Исус, аз те освобождавам днес, и аз ти заповядвам да приемеш Божието Слово за да те направи здрав.

Днес е твоя ден – днес ти си изцелен.

Приеми изцелението днес, не утре.

Ти си изцелен, чрез раните, които Исус понесе.

Чрез Неговите рани ти си здрав.

В името на Исус.

Аз ти говоря сега, днес и ти казвам, “Слушай това Слово. Приеми го в духа си.” Когато четеш и слушаш Божието Слово, вярата в тебе нараства. Хората, които четат тази книга ще станат от инвалидните колички, и много ще бъдат излекувани от неизцелими болести. Тези, които слушат и тези, които чуват Божието Слово започват да осъзнават какво Бог казва. Чрез неговите рани ние сме изцелени. Така, че вярват и получават от Бог.

Повярвай в Божиите обещания. Той ни е казал, че ако ние Му поискаме нещо, в името на Исус, Той ще ни го даде и нашата радост ще бъде пълна.

В името на Исус, приеми твоето изцеление.

Приеми твоето изцеление и стани от леглото.

Стани сега. Направи нещо(движение), което не си го правил преди.

Приеми и повярвай в твоето изцеление.

Приеми и повярвай в Словото на Бог.

Защото днес е денят на твоето спасение.

Днес е денят на твоето изцеление.

Днес е твоят ден, не утре.

Не чакай утре. защото може да не дойде.

Днес, Бог казва, е денят на твоето изцеление. Приеми и повярвай в цената, която Исус е платил.

Вярвай в Словото на Бога и стани.

Аз ти заповядвам, да станеш и вървиш. Стани без болка.

Аз заповядвам болките да напуснат, в името на Исус. Защото ти си изцелен от Господа.

Днес е твоя ден.

Днес Господа ще те обнови.

Днес Той е платил цената, която може да те направи свободен.

Сатаната няма повече контрол над твоето тяло.

Обнови тялото си според Божието Слово.

Говори на твоето тяло.

Кажи, “Тяло, Аз съм изцелен. Тяло, стани и ходи. Тяло, ти си силно.”

Бог ни казва да говорим на планината в Марка 11:23,24. Речете на планината.

Говорете на проблема си и му кажете, колко голям е твоят Бог и му заповядайте да напусне, защото вие имате власт в името на Исус. Ти си изцелен. Сега стани, аз ти заповядвам, в Исусовото име.

Тази книга е написана да ви даде ново виждане. Вие трябва да се видите, както Бог ви вижда. Вие трябва да се видите изцелени, здрави, вън от инвалидната количка, без болка, защото Исус е платил цената. Когато слушате Словото на Бога, нека вашата вяра расте. Когато слушате тази молитва, приемете и повярвайте във вашето изцеление. Четете тази книга високо на глас, повтаряйте и повтаряйте докато Словото на Бога пропие вашият дух. Защото Словото на Бога ще ви промени. Словото на Бога ще донесе живот в тялото ви.

Бог казва да размишляваме върху Неговото Слово ден и нощ и то ще стане здраве за тялото ни.

Сега нека това Слово ви повдигне духа. Четете го преди молитва. Слушайте Словото и го приемете. В името на Исус, нека то да стане живот за вас, защото Словото на Бог е живот.
Приелили сте Исус?

Ако четете тази книга, и ако не сте сигурни, че сте родени отново, или ако никога лично не сте питали Исус да дойде във вашият живот и да ви прости греховете, аз ви каня да кажете следната молитва заедно с мен. Съгласно Римляни 10:9-13, вие трябва лично да се обърнете към Бог да ви прости греховете. Никой не може да го направи това заради вас.

Римляни 10:9-13

“Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото Писанието казва: “Никой, който вярва в Него, не ще се посрами.” Понеже няма разлика между грък или езичник, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. Защото всеки, който призове Господното име ще се спаси.”

Ако вие вярвате, че Исус умря на кръста за да плати цената на вашите грехове и че Бог го е възкресил повтаряйте тази молитва с мене:

Боже, аз съм грешен. Моля те прости ми греховете. Аз приемам твоя Син, Исус като Спасител, и приемам цената, която Той е платил за моите грехове(Своята кръв).

Сега, Небесни Татко, аз обещавам, че ще чета Твоето Слово и ще разбера какво означава да бъда Християнин, и тогава ще живея като Християнин. Аз ще ходя на църква редовно – не един или два пъти през годината – така аз ще израстна силен и насърчаван от близки християни. Аз осъзнавам, че ние се нуждаем един от друг. Когато аз съм слаб, моите братя и сестри в църквата ще ми помагат и насърчават и когато другите са слаби, аз ще ги насърчавам и помагам.

Небесни Татко, понеже Ти сега ми прости, аз ще си простя всичко грешно, което съм извършил. Аз нямам право да държа неща, които Ти си ми простил. Твоето Слово казва, че моите грехове няма да ми бъдат припомнени никога. Аз ти благодаря за това.

Небесни Татко, Аз прощавам на тези, които са ме наранили, и аз Те моля и ти да им простиш. Аз знам, че те са измамени от дявола, както и аз бях. Моля те. Прати им някой да им говори за Исус, така че те също да станат християни. Благодаря Ти Татко. Амин.

Здравето – Дар от Бога


Библията казва, че децата на Бога умират, поради липса на знание. (Осия 4:6) Авторът, Били Смит беше един пример за това. На възраст, почти навършил двадесетте, той е имал операции на двете ходила и двете колена, две операции на гръбнака и две херния операции. Той също е бил засегнат от епилепсия, диабет и е пострадал от три сърдечни удара на възраст 21 години.

Били не е бил християнин и не е знаел нищо за Исус, като Спасител – или като Изцелител – докато негови приятели не започнали да му говорят за Бог. След като се е родил отново, той започнал интензивно изучаване на Божието Слово за да намери истината, която Бог казва за изцелението.Той е разбрал от Псалм 107:20, че Бог е изпратил Словото си да ни изцели и освободи. Притчи 4:20-22 ни казват, че когато слушаме Словото на Бог, то е здраве за цялото ни тяло. Деянията на Апостолите 10:34 казват, че Бог не гледа на лице, няма респект от хората. Евреи 13:8 ни казват, че Исус е същия вчера, днес и Той ще бъде същият и до века.

Посланието на тази ценна книга не е мнение на автора, но тя страница след страница ни говори за изцелението. Когато четете тази книга, четете я на глас – защото вярата не идва от самото четене на Божието Слово, а от слушане на Божието Слово. (Римляни 10:17)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница