Книга за учителя в детската градина. Велико Търново: Слово. Гюров, Д. & Гълъбова, Д. & колектив. (2003). Програма на мон за подготвителна предучилищна група/клас в детската градинаДата31.03.2018
Размер171.41 Kb.
#64299
ТипКнига
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

НА ДОЦ. Д-Р ДАРИНКА НЕНЧЕВА ГЪЛЪБОВА

(2000 – 2012 г.)

МОНОГРАФИИ / КНИГИ

 1. Гълъбова, Д., (2000). Математика в игри за детската градина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”.

 2. Гълъбова, Д., (2000). Приказна математика (3 - 4 г.). Велико Търново: Фабер.

 3. Гълъбова, Д., (2000). Математика в игри за детската градина (ІІ издание). Велико Търново: Слово.

 4. Гълъбова, Д., (2000). Математическа подготовка на децата за училище. Велико Търново: Слово.

 5. Гълъбова, Д., (2001). Професионално-практическа подготовка на учителя по математика. Велико Търново: Фабер.

 6. Гълъбова, Д., (2002). Картинни загадки на Моливко (Познавателни и математически тестове (диагностика) за 3 – 7 г. Книга за учителя в детската градина. Велико Търново: Слово.

 7. Гюров, Д. & Гълъбова, Д. & колектив. (2003). Програма на МОН за подготвителна предучилищна група/клас в детската градина. София: МОН, Аз Буки, 20.

 8. Гълъбова, Д., (2003). Математика за подготвителна предучилищна група. Книга за учителя. Велико Търново: Слово.

 9. Гълъбова, Д., (2004). Математика в подготвителна група на детската градина. Книга за учителя. Велико Търново: Слово.

 10. Гълъбова, Д., (2004). Диагностика в подготвителна група (6-7г.) на детската градина (по основните образователни направления). Книга за учителя. Велико Търново: Слово.

 11. Гълъбова, Д. (2005). Приказна математика в детската градина” (3 – 4 г.), (Книга за учителя - Второ допълнено издание). Велико Търново: Слово.

 12. Гълъбова, Д. &колектив. (2005). Моливко. Книга на учителя в трета възрастова група /5–6 г./ в детската градина. /под общата редакция на доц. д-р Д.Гълъбова/. Велико Търново: Слово.

 13. Гълъбова, Д. &колектив. (2005). Моливко. Книга на учителя във втора възрастова група /4–5г./ в детската градина. /под общата редакция на доц. д-р Д.Гълъбова/. Велико Търново: Слово.

 14. Гълъбова, Д., (2007). Математически въртележки. Книга за учителя. Велико Търново: Слово.

 15. Гълъбова, Д. & колектив. (2007). Моливко. Моторика за подготвителна група. Книга за учителя в подготвителна група (6-7г.) - Второ допълнено издание. Велико Търново: Слово.

 16. Гълъбова, Д., (2012). Детска математика – и в градината, и у дома – забавна е като игра. Методически указания за работа с дидактичните картони. Велико Търново: Слово.

УЧЕБНИЦИ и УЧЕБНИ РЪКОВОДСТВА

 1. Гълъбова, Д. (2002). Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина, (І издание). Велико Търново: Астарта.

 2. Гълъбова, Д. (2003). Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина. (І издание). Велико Търново: Слово.

 3. Гълъбова, Д. (2008). Ръководство за стажант-учители по математика (хоспитиране, текуща и преддипломна педагогическа практика). ВеликоТърново: Университетско издателство “Св.св.Кирил и Методий”.

 4. Гълъбова, Д. (2009). Теория и методика на формиране на математическите представи у децата в детската градина (второ допълнено издание). В.Търново: Слово

 5. Гълъбова, Д. (2012). Педагогическа синергетика. В.Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”.

 6. Гълъбова, Д. (2012). Ръководство за семинарни упражнения по “Педагогика на математиката в детската градина”. В.Търново: Слово

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 1. Гълъбова, Д. (2000). С Моливко играй и мисли (3–4 г.). В. Търново: Слово

 2. Гълъбова, Д. (2000). С Моливко играй и мисли (4-5 г ). В. Търново: Слово.

 3. Гълъбова, Д. (2000). С Моливко играй и мисли (5–6 г.). В. Търново: Слово

 4. Гълъбова, Д. (2000). С Моливко играй и мисли (6-7 г.). В. Търново: Слово

 5. Гълъбова, Д. (2001). С Моливко в страната Логика (5-7 г.). В. Търново: Слово

 6. Гълъбова, Д. (2002). Картинни загадки на Моливко (3-4 г.). Познавателни и математически тестове. В. Търново: Слово.

 7. Гълъбова, Д. (2002). Картинни загадки на Моливко (4-5г.). Познавателни и математически тестове. В. Търново: Слово

 8. Гълъбова, Д. (2002). Картинни загадки на Моливко (5-7г.). Познавателни и математически тестове. В. Търново: Слово

 9. Гълъбова, Д. (2004). Моливко. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група на детската градина (6-7г.) (под научната редакция на Д.Гълъбова). В. Търново: Слово

 10. Гълъбова, Д. (2005). Моливко в страната математика (3 - 4г.). В. Търново: Слово

 11. Гълъбова, Д. (2005). Моливко в страната математика (4 - 5 г.). В. Търново: Слово

 12. Гълъбова, Д. (2005). Моливко в страната математика (5 - 6 г.). В. Търново: Слово

 13. Гълъбова, Д. (2005). Моливко в страната математика (6 - 7 г.). В. Търново: Слово

 14. Гълъбова, Д. (2006). Моторика за подготвителна група (6-7г). В. Търново: Слово

 15. Гълъбова, Д. (2007). Моливко. Математически въртележки. Комплект дидактични табла за подготвителна група, оперативни материали и книга за учителя. В. Търново: Слово

 16. Гълъбова, Д. (2010). Моливко. Моторика за 5-6 г. В. Търново: Слово

 17. Гълъбова, Д. (2011). Моливко. Моторика за 4-5 г. В. Търново: Слово

 18. Гълъбова, Д. (2011). Моливко. Моторика за 3-4 г. В. Търново: Слово

 19. Гълъбова, Д. (2012). Детска математика – и в градината, и у дома забавна е като игра. Албум с дидактични картони за 3-4г. В. Търново: Слово

 20. Гълъбова, Д. (2012). Детска математика – и в градината, и у дома забавна е като игра. Албум с дидактични картони за 4-5г. В. Търново: Слово

 21. Гълъбова, Д. (2012). Детска математика – и в градината, и у дома забавна е като игра. Албум с дидактични картони за 5-6г. В. Търново: Слово

 22. Гълъбова, Д. (2012). Детска математика – и в градината, и у дома забавна е като игра. Албум с дидактични картони за 6-7г. В. Търново: Слово

СТАТИИ В СПИСАНИЯ

 1. Галабова, Д. (2000). Дэiцячы сад – школа. Тестирование, мотивация, результат. Пралеска, 11, Минск, Белорус.

 2. Галабова, Д. (2000). Дэiцячы сад – школа. Предматематика: От теории к практике. Пралеска, 12, Минск, Белорус.

 3. Гълъбова, Д., (2000). Съвременни игрови технологии за развиване на комбинаторни умения и печеливши стратегии у децата в предматематическия период, Сп. Начално училище, 6.

 4. Гълъбова, Д. (2001). Пропедевтика на понятието текстова задача. Педагогически Алманах на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” .

 5. Гълъбова, Д. (2001). Модел на тестов текущ контрол по Дидактика на математиката. Математика и информатика, 2.

 6. Гълъбова, Д. (2001). Диагностични методи за стимулиране и изследване творческото въображение на децата в предматематическия период, Предучилищно възпитание, 4.

 7. Гълъбова, Д. (2001). Пропедевтика на писането на цифри от бъдещия първокласник, Предучилищно възпитание, 4.

 8. Гълъбова, Д. (2000). Осмисляне на количествения състав на числата до десет като основа за овладяване на операциите събиране и изваждане. Дом, дете, детска градина, 6.

 9. Гълъбова, Д., (2003). Логика за най-малките. Годишник на факултет Педагогика, математика и информатика на ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий.

 10. Гълъбова, Д., (2006). Машина на времето (теория и практика на измерване на времето от 5-7 г. деца), Педагогически Алманах на ВТУ «Св.св. Кирил и Методий».

 11. Гълъбова, Д., (2007). Семиотични аспекти на предматематическата подготовка. Педагогически Алманах на ВТУ, УИ «Св.св. Кирил и Методий.

 12. Гълъбова, Д. (2008). Развиващи игри с логическите блокчета на Денеш (от теорията към практиката). Преучилищно възпитание, 3.

 13. Гълъбова, Д. (2008). Синергетична концепция за избор и функциониране на учебните помагала за предучилищно образование. Предучилищно възпитание, 8.

 14. Гълъбова, Д, (2008). Интерактивният метод “Сюжетно планиране” на педагогически ситуации по математика в контекста на модернизацията на педагогическото висше образование. Стратегии на образователната и научната политика, 4.

 15. Гълъбова, Д., (2009). Модулно-блоково проблемно обучение по дисциплината “Педагогика на обучението по математика” в контекста на модернизацията на висшето педагогическо образование. Педагогика, 1-2.

 16. Гълъбова, Д., (2009). Иновативна образователна технология «Къща на текстовите задачи» в подготвителна група/клас. Предучилищно възпитание, 7.

 17. Гълъбова, Д. & Любенова, Д. (2009). Технологичен интерактивен модел “Сюжетно планиране” на задължително-регламентирана педагогическа ситуация по математика (Тема “Движение в лабиринти”за 6-7г. деца). Предучилищно възпитание, 8.

 18. Гълъбова, Д.&Бейков,M. (2009). Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) (І част. Осева симетрия). Математика и информатика, 4, 15-23.

 19. Гълъбова, Д.&Бейков,M. (2009). Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) (ІІ част. Централна симетрия, Ротация). Математика и информатика, 5, 7-16.

 20. Гълъбова, Д.&Бейков,M. (2009). Интерактивни образователни технологии за стимулиране на критическото мислене при изучаване на “Еднаквости” (8 клас) (ІІІ част. Транслация, Еднаквости). Математика и информатика, 6, 23-29.

 21. Гълъбова, Д., (2009). Иновационни интерактивни методи и техники при работа с учебни помагала по математика (върху примера на дидактична система «Моливко»), Дом, дете, детска градина, с. 53-12.

 22. Гълъбова, Д., (2009). Интерактивен подход за развиване на фината моторика (образователна технология по математика в подготвителна група), Дом, дете, детска градина, 6, 6-16.

 23. Гълъбова, Д., (2009). Нагледно-действена аритметика по метода на Монтесори, Начално образование, 6,

 24. Гълъбова, Д., (2010). Технологията “Учебно портфолио” в университетското обучение по дисциплината “Методика на обучение по математика”. Педагогика, 1.

 25. Гълъбова, Д., (2010). Интерактивна образователна технология “Числови кръгове” в подготвителна група/клас”, Предучилищно възпитание, 5,

 26. Гълъбова, Д.&.Бейков, М. (2010). Интегралният подход при изучаването на метрични зависимости в правоъгълен триъгълник (9 клас). Математика и информатика, 2,

 27. Гълъбова, Д. (2012). Цифрите в света на детето - 45 похвата за предучилищна подготовка. Педагогика, Предучилищно&Начално образование, 2, 237 – 246.

 28. Гълъбова, Д. @ Бейков, М. (2012). Рефлексията в дейността решаване на задачи (върху примери от 9 клас). Математика и информатика, 2, 131 – 140.

 29. Гълъбова, Д. (2012). Синергетичен модел “Пробуждащо математическо обучение”. Математика и информатика, 6,

НАУЧНИ СТАТИИ В СБОРНИЦИ С - в чужбина или с международно участие

 1. Гълъбова, Д., & Бейков, М. (2003). Интегративни подходи за въвеждане на метрични зависимости в правоъгълен триъгълник, В: Творчеството в обучението по математика. Русенски университет „А.Кънчев”.

 2. Galabova, D. (2008). METHOD OF THE PROJECT FOR INTERACTIVE TRAINING IN MATHAMATICAL DIDACTICS , Proceedinds of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Edication, 22-26 apil, Plovdiv, Bulgaria.

 3. Гaлaбова, Д., (2008). ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЬIE И СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ВЬIСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ, Международная научно-практическая конференция “Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования”, 27 ноември, Беларус, Минск.

 4. Гълъбова, Д, (2012). Синергетичен подход в системата на университетското педагогическо образование (сс. 85 - 89). В: Асоциация на професорите на славянските страни, СУ «Св.Кл.Охридски». (ред.). Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, Том първи. Габрово: ЕКС-ПРЕС.

 5. Гълъбова, Д. & Гайдова, Р., (2012) Педагогически технологии за управление на самостоятелната работа на студентите – бъдещи детски учители (сс. 285 - 290). В: Асоциация на професорите на славянските страни, СУ «Св.Кл.Охридски» (ред.). Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование, Том втори. Габрово: ЕКС-ПРЕС.

 6. Galabova, D. (2013). The Creativity of Students as a function of the Matematics teachersʼ competence in the implementation of the researce approach. 12th International Congress on Mathematical Education. 8 – 15 July, 2013, COEX, Seoul.

СБОРНИЦИ С НАУЧНИ СТАТИИ – в България

 1. Гълъбова, Д., (2000). Динамични модели за въвеждане на понятието ротация в 8 клас, Сборник доклади от Юбилейна научна конференция « 30 г. ФМИ, Пловдивски университет», 3-4 ноември,.

 2. Гълъбова, Д., (2001). Здравна математика” със сапуни и вода, Сборник статии “Здравно възпитание”, В. Търново,

 3. Гълъбова, Д., (2001). Изследване устойчивостта на вниманието на децата при интегрирани математически и двигателни дейности, Сборник статии “Здравно възпитание”, В. Търново,.

 4. Гълъбова, Д., (2002). Диагностика на математико-познавателните постижения на децата от предучилищна възраст, Регионален комитет на ОМЕП, Сборник доклади ”Детето ХХІ век “. с. 43, В. Търново,.

 5. Гълъбова, Д., (2003). Развиващи игри с детски шахмати за пет-седемгодишни деца, Сборник доклади от научна конференция “120 г. Предучилищно възпитание”, В.Търново,

 6. Гълъбова, Д., (2003). Контент-анализ на учебни помагала по математика за подготвителна група/клас в детската градина/училище, Сборник статии “Педагогика и методика” от Юбилейна НПК конференция – “40 години ВТУ”,

 7. Гълъбова, Д., (2007). Методики и модели на ТРИЗ-педагогиката в подготвителна група, Научно-приложна конференция «125 г. Предучилищно възпитание», Свищов, 14 -15 юни,

 8. Гълъбова, Д., (2008). Интерактивни методи и техники при работа с учебните помагала «Моливко», Първа национална конференция по предучилищно възпитание и подготовка, Ловеч, 14-15 юни,

 9. Гълъбова, Д., (2009). Концептуален модел «Приказна математика» в смесена група в детската градина, Международна научна конференция, Русенски университет «А.Кънчев».

 10. Гълъбова, Д., (2009). Овладяване от студентите на математически трикове за поддържане интереса на учениците към математиката. Национална научна конференция “25 години Педагогически факултет на ВТУ”, 6-7 ноември, В.Търново,

 11. Гълъбова, Д., (2009). Интегративните функции на учебното портфолио като форма на организация на учебно-познавателната дейност на студентите – бъдещи учители по математика, Сборник научни материали «Интегративните връзки на обучението по математика» (разработката е финансирана от проект по фонд Научни изследвания), ВТУ, В.Търново

 12. Гълъбова, Д., (2010). Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите учители по математика, (сс.126-131). Сборник доклади от юбилейна международна конференция –Бачиново.

 13. Гълъбова, Д., (2011). «Текстови задачи в картинки и игри» в подготвителна за училище група. Сборник статии от научна конференция с международно участие «40 години Шуменски университет Еп.К.Преславски», 12-14.09, Шумен, 2011.

 14. Гълъбова, Д., (2011). Методическата компетентност за прилагане на активни методи в обучението като елемент на професионалната подготовка на учителя по математика. Сборник статии от научна конференция с международно участие «40 години Шуменски университет Еп.К.Преславски», 12-14.09. Шумен,

 15. Гълъбова, Д., (2012). Синергетичен модел на съвременно университетско обучение за формиране на методическа компетентност на бъдещите учители по математика. В: Сборник статии от конференция на Русенски университет «Ангел Кънчев» , 26-27.10.2012

 16. Гълъбова, Д. (2012). Дидактически модел „Геометрични конструктури за развиване на практическа компетентност на студентите за пробуждащо обучение на 3-7-годишните деца /синергетичен аспект/. В: Русе, печатна база на Русенски университет „А.Кънчев”.

АВТОБИОГРАФИЧНИ ЕСЕТА

1. В книгата “Професорите на Великотърновски университет–очерк за проф.Марга Георгиева”, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2003.

2. “Творчески юбилей на проф. Дина Батоева” – есе в Педагогически алманах, УИ “Св.св. Кирил и Методий”,В.Т., 2005 г.

РЕЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ

1). Рецензия на учебник по Методика на математиката (Обща част) с автори проф. Ив. Ганчев, Ю. Нинова , Никова. Югозападен университет, Благоевград, 2002.

2). Рецензия на учебник за участие в конкурс на МОН: Проект за Учебник «Математика за І класс», авторски колектив: проф. Ив. Ганчев, Д. Шопова, В. Иванова. издателство Регалия 6, София, 2001.

3). Рецензия на учебно помагало по математика за началното училище “Математика”, Ст. Стефанова и др. Слово, В.Т., 2003.

4). Рецензия на хабилитация към СНС по Теория и методология на преподаване и обучение по естествени науки и математика) (за участие в конкурс за доцент (ш.05.07.03) на Юлия Нинова (СУ «Св.Кл.Охридски), 2007-2008.

5). Рецензент на доклади и председател на жури – Общинска конференция «Водим бъдещето за ръка», гр.Бяла Слатина, 30.01.2008.

6). Супер-рецензия пред Подкомисията по Педагогика към ВАК на дисертационен труд на Марияна Стойчева Тодорова от Бургаски университет «Проф.д-р а.Златаров», София, 8 май, 2008г.

7). Отзив на дисертационен труд за ОНС «Доктор» на гл.ас. Петя Конакчиева (факултет Педагогика, ВТУ), 2008.

8) Рецензия за оценяване на изследователски проект «ПРИЕМСТВЕНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА МЕЖДУ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ», фонд Научни изследвания, Шуменски университет, 2010

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

1). Ръководител на изследователски проект на ВТУ, към Национален фонд «Научни изследвания» на тема «Управление качеството на студентската изследователска дейност», Педагогически факултет на ВТУ, 2006 г.

2). Ръководител на изследователски проект на ВТУ, към Национален фонд «Научни изследвания» на тема «Научно-образователни модели за научно сътрудничество с образователни организации и съюзи», Педагогически факултет на ВТУ, 2007 г.

3) Ръководител на изследователски проект на ВТУ, към Национален фонд «Научни изследвания» на тема «Синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на бъдещите учители за модернизиране на висшето педагогическо образование», Педагогически факултет на ВТУ, 2011-2012 г.УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ И ЕКИПИ

1). Член на научен колектив на МОН за разработване на Програма за подготвителна група в детската градина/ подготвителен клас в училище - автор на програмата по образователно направление математика. (обнародвана във В. Азбуки, бр.20, 2003). // 2002-2003

2). Председател на организационен комитет на Юбилейна Научно-приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, посветена на 20 г. Математика и инфорамтика във ВТУ, 11-14 май, В.Търново, 2005.

3). Участие в редколегия: член и съставител на сборника «20 г. Педагогически университет – Глобализация на образованието », Фабер, 2004 -2007.

6). Участие в редколегия и съставител на сборника “Първа студентска научна сесия” – 2006г.

4). Съорганизатор и съпредседател на Организационния комитет на Научно-практическата конференция “125 г. Предучилищно възпитание”, 14-15 юни, Свищов, 2007.

5). Съорганизатор НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ и председател на секция в Първа национална конференция по предучилищно възпитание и подготовка, 14-15 юни, 2008.

6). Председател на Експертна група на НАОА – програмна акредитация на ОНС “Доктор” (ш.05.07.03, 05.07.01) - Югозападен университет“Н.Рилски”, Благоевград, февруари, 2008.

7). Член на експертна група на НАОА за институционална акредитация на Шуменски университ, 2009г.

8). Член на експертна група на НАОА за програмна акредитация на ОНС “Доктор” (ш.05.07.03, 05.07.01) на Шуменски университет, юни 2011г.РЪКОВОДСТВО НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ НА УЧИТЕЛИ

2000г.

  • В. Търново – ЦДГ “Рада войвода”, среща с учители от град и община В.Търново. Тема: “Анализ на работата по 3-годишна концептуална програма за математическа подготовка и промоция на учебни помагала”, 2000г.

  • Габрово - среща с учители от областта в ЦДГ “Мики Маус”, “Математическа подготовка, ориентирана към умственото развитие на децата”, 2000.

  • Севлиево – ЦДГ “Пролет”, Методически практикум “Дидактични игри и помагала за развиващо обучение”, 2000.

2001 г.

  • 09. 2001., В. Търново – експертна среща в ЦДГ “Соня” .

  • 09. 2001., Банкя – среща с експерти на РИО на МОН.

  • 10. 2001., София-кв. Надежда, ОДЗ № 15 –среща с 35 учители.

  • 09. 2001., Варна - две срещи с директори и учители от гр.Варна и от област Варна – тема “Новите ДОИ и диагностичен инструментариум”.

2002 г.

  • май, 2002, гр. Севлиево: методическа среща с учителския колектив на ЦДГ “Пролет”.

  • 15.10.2002, гр. Ямбол – 2 методически срещи с общо 110 учители.

  • 23.10.2002 г. гр. Силистра –квалификация на тема ”Функции на дидактичната система Моливко и учебните помагала за диференцирано и индивидуално обучение”.

  • 17. 11. 2002 г., гр. Враца: Научно – практически тренинг на 38 учители и методически дискусия на тема “Ситуационни подходи в педагогическото взаимодействие по математика”.

  • 18. 11. 2002 г. гр. Бяла Слатина и общини (Лом, Козлодуй): Научно – практически тренинг на 60 учители и методически дискусия на тема “Ситуационни подходи в педагогическото взаимодействие по математика”.

  • София, община Надежда, ОУ – методическа среща с над 60 учители от общината на тема “Ситуационни подходи и методи за математическо обучение”.

2004 г.

  • 29.01.2004 г., гр. Монтана - по покана на РИО, проведен еднодневен обучителен курс по програмата за подготвителна група.

  • 17.02.2004 г., гр.В.Търново - по покана на РИО в ОУ “Бачо Киро” в подготвителна група е проведена педагогическа квалификация и открита педагогическа практика по математика (Апробиране на Програма за подготвителна група, (Тема № 16 “Числото шест и неговата цифра”) – две педагогически ситуации и педагогическа дискусия с над 40 учители, експерта на РИО и директори. Направено е видеозаснимане – видеоурок.

  • 27.05.2004г., гр.Варна по покана на РИО, проведена е педагогическа квалификационна форма с 98 учители на тема “Семиотични функции на игрово-познавателната среда в детската градина” (в сградата на Общински съвет, Варна – две целеви групи).

  • 15. 03.2004 г., гр. Казанлък и Ст. Загора – по покана на РИО: методическа среща на тема “Съвременни технологии и дидактични игри при обучение в основните образователни направления”. Участници – 50 учители и директори от сферата на предучилищното възпитание.

  • 05.03.2004 г., гр. Бяла Слатина по покана на РИО-Враца в ЦДГ “Детелина” е проведена методическа среща и открита педагогическа практика по математика с интегративни функции. Участници – 30 детски учители и директори от Община Бяла Слатина, гр. Враца и с. Борован.

  • 03. 06. 2004 г., гр.София по покана на РИО на МОН: Изнасяне на лекция “Семиотични функции на игрово-познавателната среда в детската градина” пред 96 детски учители от общините на Софийска област в Институт по образованието.

  • 12. 05. 2004 гр.Търговище, лекция на тема “Предметно-схематично моделиране на математически отношения” – методическа среща с учители.

 • 04.06.2004г.,гр.Габрово по покана на РИО на МОН – проведена педагогическа квалификационна форма на тема “Функции на игрово-познавателната среда по математика в детската градина” с 45 педагози, ЦДГ “Мики МАУС”.

  • 15.10. 2004 г. Бургас – по покана на РИО на МОН – квалификация на над 60 учители от общината “ДОИ и Програма за предучилищна подготовка и възпитание"

  • 13. 11. 2004г. Ст. Загора, Пето основно училище – по покана на РИО: среща със 100 учители по проблемите на предучилищната подготовка по математика.

  • 20.11.2004 г., В.Търново, ВТУ – среща в университета по лична инициатива за квалификация на целева група 25 учители от гр. Търговище. Изнесена е лекция и видеопрактика на педагогически ситуации по новата Програма за подготвителна група за ДГ.

2005 г.

  • 09. 12. 2005 г., Варна по покана на педагогическия колектив на ЦДГ “Изворче”,гр. Варна. Проведен еднодневен квалификационен курс и тренинг за работа с учебни помагала от Програмна система Моливко.

  • 18 –20. 10. 2005 г., гр. Кюстендил по покана на НПЦ - Регионален педагогически център– тридневен квалификационен курс на учители на тема “Педагогически технологии и иновации в предматематическото образование” с 3 целеви групи – общо 90 участника.

Провеждане на педагогически квалификационни форми и тренинги на тема “Дидактични и игрови технологии в подготвителна група/клас” по покана на Регионалните инспекторати на образованието на МОН в следните градове:

  • гр. Добрич, 18. 03. 2005 г. - 40 учители.

  • гр. Шумен, 14. 03. 2005 г. - 95 учители

  • гр. София, 28. 03. 2005 г. – 42 учители

  • гр. Варна, 29. 04. 2005 г. – 95 учители.

  • гр. Павликени, 20. 04. 2005 г. - 50 педагози, експерти и директори на детски градини. Организиране и провеждане на педагогически експеримент и открита педагогическа практика с водеща тема “Текстови задачи – игрови модели и графично моделиране”.

2006 г.

  • 09.03.2006- София: с 10 експерти и учители, семинар на тема “Образователни технологии по математика”;

  • 31.03.2006 - София, община Триадица, с 68 експерти, директори и учители: Тема “Игрови технологии при работа с учебни помагала по математика”.

  • 19.05.2006 г. – гр.Ст.Загора, участват 30 учители. Педагогическа квалификация на тема “Дизайн на педагогическото взаимодействие по Програмна система Моливко”, по покана на община Ст.Загора.

  • 01.12.2006г. гр.Троян - 22 учители, Научно-практически квалификационен семинар на тема “Дизайн на развиваща предучилищна подготовка”.

  • 01.12.2006г-Севлиево, 20 учители, “Активни методи и средства за подготовка по математика”.

  • 24.11.2006г.-област Търговище, гр. Попово, ЦДГ №2 “Пролет”, Педагогическа конференция “Психомоторна готовност за училище”, отразена в медиите (кабелна телевизия и местен вестник).

  • 24.11. 2006г. – гр.Стражица (зала на общински съвет, участват 24 учители): квалификационен семинар на тема “Педагогически технологии за психомоторно развитие на децата”.

2007-2008г.

  • Национален педагогически център (РЦ –В.Търново) – двудневен квалификационен курс в гр.Павликени на тема “Интерактивни методи за предучилищно образование”, февруари, 2008.

  • Национален педагогически център (РЦ –В.Търново) – двудневен квалификационен курс в гр.Г.Оряховица на тема “Интерактивни методи за предучилищно образование”, май, 2008.

  • гр.Варна – тема “Предметно-развиваща среда за предучилищно възпитание и подготовка” – научно-практически семинар с 40 учители.

2009 г.

  • гр. Стражица – м.февруари, Национален педагогически център (РЦ –В.Търново), “Интерактивни методи за предучилищно математическо образование”

  • гр. Г.Оряховица –м. юни, Национален педагогически център (РЦ–В.Търново), “Алтернативни педагогики за сензорно и психомоторно развитие на децата –М.Монтесори, Триз, Моливко”

  • гр. Пазарджик – РИО на МОН, Тема на семинара “Алтернативни педагогики за сензорно и психомоторно развитие на децата (М.Монтесори, Триз, Моливко)

  • гр. В.Търново (ВТУ, Педагогически факултет) и РИО-Ловеч се проведе 3-дневен квалификационен семинар с ръководител доц. д-рД.Гълъбова по проект «Актуални проблеми на предучилищното образование в условията на Европейското образователно пространство». Участваха 30 експерти и директори, ноември, 2009

  • гр. Трявна –по покана на РИО на МОН –е проведена открита педагогическа визита с 30 начални учители по проблемите на приемствеността между подготвителен клас на ДГ и първи клас на НУ. Моделът на демонстрираната педагогическа ситуация е разработен от доц. д-р Д.Гълъбова.

2010г.

  • 17.02.2010г. – гр.Габрово и гр.Севлиево – квалификационни курсове «Алтернативни педагогики».

  • 5.05.2010г. –гр. Пазарджик – квалификационен курс «Математически ситуации и обучение чрез преживяване».

  • 19.03.2010г. - гр.Сливен – квалификация на учители на тема «Интегративни методи за математическа подготовка на децата на училище».

2011г .

 • октомври, гр.Трявна: по покана на СМБ, секция «Иван Салабашев» участие с лекция и презентация в тридневен квалификационен семинар на СМБ на 50 учители по математика на тема «За по-привлекателно обучение по математика». Изнесена е лекция с презентация: «Триадата синергетика-рефлексия-интеракция в обучението по математика».

Каталог: userinfo -> 617 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Дата на раждане: 19. 02. 1958г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница