Книгата на пророк осияДата28.10.2018
Размер155.65 Kb.
#104127
КНИГАТА НА ПРОРОК ОСИЯ
ГЛАВА 1

1 Господното слово, което дойде към Осия, син на Веирия, в дните на Юдовите царе Озия, Иотама, Ахаза и Езекия, и в дните на Израилевия цар Еровоама, син на Иоаса.

2 Когато Господ почна да говори чрез Осия, Той каза на Осия: Иди, вземи си блудна жена, и добий чада от блудство, защото земята с многото си блудствуване се отклони от Господа.

3 И тъй, той отиде та взе Гомер, дъщеря на Девлаима, която зачна и му роди син.

4 И Господ му рече: Наречи го Иезраел; Защото още малко и ще въздам на дома на Ииуя за кръвта, която проля на Иезраела, и ще туря край на царството на Израилевия дом.

5 И в оня ден ще строша Израилевия лък в долината на Иезраела.

6 И тя пак зачна и роди дъщеря. И Господ му рече: Наречи я Ло-рухама; Защото няма вече да покажа милост към Израилевия дом, и никак няма да им простя.

7 А към Юдовия дом ще покажа милост, и ще ги спася чрез Господа техния Бог, и няма да ги спася с лък, с меч, или с бой, с коне или с конници.

8 А като отби Ло-рухама, зачна и роди син.

9 И Господ рече: Наречи го Ло-аммий, защото вие не сте Мои люде и Аз не ще бъда ваш Бог.

10 Но все пак числото на израилтяните ще бъде като морския пясък, който не може да се претегли нито да се изброи; и вместо онова, което им се каза, че: Не сте Мои люде, ще им се рече: Вий сте чада на живия Бог.

11 Тогава юдейците и израилтяните ще се съберат заедно, та ще си поставят един началник, и ще възлязат от земята; Защото велик ще бъде денят на Иезраела.


ГЛАВА 2

1 Наричайте, прочее, братята си Аммий, и сестрите си Рухама,

2 съдете се с майка си, съдете се; Защото тя не Ми е жена, и Аз не съм й мъж. Нека отмахне блудствата си от лицето си, и прелюбодействата си отмежду гърдите си,

3 Да не би да я съблека гола, и я изложа както бе в деня, когато се е родила, и я направя като пустиня, и я поставя като безводна земя, и я уморя с жажда.

4 Даже на чадата й няма да покажа милост. Понеже са чада от блудство.

5 Защото майка им блудствува; Тая, която ги бе зачнала, постъпи срамотно; Защото рече: Ще отида след любовниците си, които ми дават хляба ми и водата ми, вълната ми и лена ми, маслото ми и питията ми.

6 Затова, ето, Аз ще препреча пътя ти с плет от тръни, и ще направя преграда пред нея за да не намери пътищата си.

7 Тя ще се завтече след любовниците си, но няма да ги стигне; Ще ги потърси, но няма да ги намери; Тогава ще рече: Ще отида и ще се върна при първия си мъж, защото ми беше по-добре тогава, отколкото сега.

8 И тя не знаеше, че Аз съм й давал житото, виното и маслото, и умножил съм среброто и златото й, което употребиха за Ваала.

9 Затова ще си взема назад житото на времето му, и виното Си на определеното му време, и ще откъсна вълната Си и лена Си, които трябваше да покриват голотата й.

10 И сега ще открия нечистотата й пред очите на любовниците й; И никой няма да я избави от ръката Ми.

11 И ще прекратя всичкото й веселие, - тържествата й, новолунията й, съботите й и всичките й определени праздници.

12 Ще опустоша и лозите й и смоковниците й, за които рече: Те са заплатата, която ми дадоха любовниците ми, ще ги обърна на лес. И полските животни ще ги пояждат.

13 И ще я накажа за дните, които посвещаваше на ваалимите, когато им кадеше, като се китеше с обеците си и огърлиците си и отиваше след любовниците си, а Мене забравяше, казва Господ.

14 Но ето, Аз ще я привлека, и като я заведа в пустинята ще й говоря по сърдцето й.

15 И още от там ще й дам ханаанските лозя, и долината Ахор за врата на надежда; И там тя ще се отзове както в дните на младостта си, и както в деня, когато възлезе из Египетската земя.

16 В оня ден, казва Господ, ще ме наричаш: Мъж ми; И няма да Ме наричаш вече: Ваал ми.

17 Защото ще премахна имената на ваалимите от устата й; И те няма вече да се поменуват с имената си.

18 В оня ден ще направя за тях завет с полските зверове, с небесните птици, и със земните гадини; И като строша лък, и меч, и бой, и ги махна от земята, ще ги населя в безопасност.

19 И ще те сгодя за Себе Си за винаги; Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съдба, в милосърдие и милости.

20 Ще те сгодя за Себе Си във вярност; И ще познаеш Господа.

21 И в оня ден ще отговоря, казва Господ, ще отговоря на небето, и то ще отговори на земята,

22 И земята ще отговори на житото, на виното и на маслото, и те ще отговорят на Иезраела.

23 И ще я насея за Себе Си на земята; И ще покажа милост към непомилваната; И на ония, които не бяха Мои люде ще река: Мои люде сте вие; И те ще рекат всеки един: Ти си мой Бог.


ГЛАВА 3

1 И Господ ми рече: Иди пак, залюби жена си, която, ако и да е залюбена от мъжа си, е прелюбодейца, също както Господ люби израилтяните, при все, че гледат към чужди богове и обичат млинове с грозде.

2 И тъй, аз си я наех за петнадесет сребърника, и за кор ечемик и половин кор ечемик.

3 И рекох й: Остани за мене за дълго време; да не блудствувашу, нито да бъдеш жена на другиго, така и аз ще бъда за тебе.

4 Защото израилтяните ще останат за дълго време без цар и без началник, без идолски стълп, без ефод и без домашни богове.

5 После израилтяните наново ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давида; и в послешните дни ще дойдат с страхопочитание при Господа и при Неговата благост.


ГЛАВА 4

1 Слушайте словото Господно, израилтяни, защото Господ има спор с жителите на тая земя, понеже няма вярност, нито милост, нито знание за Бога по земята.

2 Друго няма освен клетва, лъжа и убийство, кражба и прелюбодейство; Разбиват къщи, и кръв допира до кръв.

3 Затова земята ще жалее, и всеки, който живее на нея, ще премре, тоже и полските зверове и небесните птици; Още и морските риби ще изчезнат.

4 Но никой да се не противи нито да изобличава другиго; Защото твоите люде са като ония, които се противят на свещеника.

5 Затова ще се подплъзнеш денем, и с тебе ще се подплъзне и пророка нощем; И Аз ще погубя майката ти.

6 Людете Ми загинаха от нямане знание; Понеже ти отхвърли знанието, то и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, то и Аз ще забравя твоите чада.

7 Колкото повече се умножиха, толкова повече Ми съгрешаваха! Ще обърна славата им в безчестие.

8 Свещениците се хранят с греховете на людете Ми, и прилепяват сърдцата си към тяхното беззаконие.

9 И тъй, ще бъде: Каквито людете, такъв е свещеникът; И Аз ще ги накажа за постъпките им, и ще им въздам за делата им.

10 Защото ще ядат, но няма да се насищат; Ще блудствуват, но няма да се размножават; Понеже престанаха да внимават към Господа.

11 Блудство, вино и мъст отнемат разума;

12 Людете Ми се допитват до дървото си, и жезълът им им отговаря; Защото блуднически дух ги е заблудил, и те блудствуват и възстанаха изпод властта на своя Бог.

13 Жертвуват по върховете на бърдата, и кадят по хълмовете, под дъбовете, тополите и тервинтите, защото сянката им е добра; Затова дъщерите ви блудствуват, и снахите ви прелюбодействуват.

14 Няма особено да накажа дъщерите ви, когато блудствуват, или снахите ви, когато прелюбодействуват; Защото самите бащи отиват насаме с блудниците и жертвуват с безчестните жени; Затова неразумните люде ще бъдат съборени.

15 Ако и да блудствуваш ти, Израилю, поне да не беззаконствува Юда; Не дохождайте, прочее, в Галгал, нито възлизайте в Вет-авен, нито се кълнете с живота на Господа.

16 Защото Израил упорствува като упорита юница; Сега, прочее, ще ги пасе Господ като агнета в далечни места.

17 Ефрем се е прилепил към идолите; оставете го.

18 Свършиха ли се пировете им, те съвсем се предадоха на блудство; Обичат да казват: Дайте! Първенците му са за срам нему.

19 Вятърът ще го притисне между крилата си; И те ще се посрамят от жертвите си.


ГЛАВА 5

1 Чуйте това, свещеници, внимавайте, доме Израилев, и дайте ухо, доме царев; Защото има присъда против вас; Понеже станахте като примка в Масфа, и като мрежа простряна върху Тавор.

2 Бунтовниците дълбоко потънаха в разврат; Но Аз ги изобличавам всички.

3 Аз познавам Ефрема, и Израил не е скрит от Мене; Защото и сега блудствуваш Ефреме, и Израил е осквернен.

4 Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог; Защото блуднически дух има дълбоко в тях, и те не познават Господа.

5 Гордостта на Израиля свидетелствува пред лицето му; Затова Израил и Ефрем ще се препъват чрез беззаконието си, и Юда ще се препъва с тях.

6 Със стадата си и с чердите си ще отидат да търсят Господа; Но няма да Го намерят; Той се е оттеглил от тях.

7 Те се отнесоха коварно към Господа, защото родиха чада от чужденки; Сега, до новолуние, ще бъдат погълнати ти и наследствата им,

8 затръбете с рог в Гавая, с тръба в Рама; Дайте тревога в Вет-авен - След тебе, Вениамине!

9 Ефрем ще запустее в деня, когато бъде изобличен; обявих между Израилевите племена онова, което непременно ще стане, сиреч, че

10 Понеже Юдовите първенци станаха като ония, които преместват межди, затова ще излея гнева Си върху тях.

11 Ефрем е насилван, поразен е в съдбата, защото помисли за добре да следва суетните идоли;

12 И Аз бях като молец на Ефрема, и като червей на Юдовия дом.

13 Когато Ефрем видя, че боледува, и Юда видя раната си, Ефрем отиде при асириеца, и Юда прати до цар Ярива; Но той не може да ви изцели, нито да излекува раната ви.

14 Защото Аз ще бъда като лъв на Ефрема, и като млад лъв на Юдовия дом; Аз, да! Аз ще разкъсам и ще си отида; Ще отнеса и не ще има кой да отърве.

15 Ще си отида, ще се върна на мястото Си, догдето признаят грешката си и потърсят лицето Ми; В скръбта си ще Ме търсят усърдно казвайки:


ГЛАВА 6

1 Дойдете, да се върнем при Господа; Защото Той разкъса и Той ще ни изцели, порази и ще превърже раната ни.

2 Подир два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни въздигне; И ще живеем пред Него.

3 Да! Нека познаем Господа, нека следваме да Го познаваме; Той ще се появи сигурно, както зората, и ще дойде при нас, както дъжда, както пролетния дъжд, който пои земята.

4 Що да ти сторя Ефреме? Що да ти сторя Юда? Защото добротата ви е като утринния облак, и като росата, която рано прехожда.

5 Затова ги изсякох чрез пророците, убих ги с думите на устата Си, и съдбите Ми се явяват като светлината,

6 Защото милост искам, а не жертва, и познаване Бога повече от всеизгаряния.

7 Те, обаче, както Адам, престъпиха завета; Там постъпиха коварно към Мене.

8 Галаад е град на ония, които струват беззаконие, опетнен е с кръв.

9 И както разбойнически чети причакват човека, така дружината свещеници убива по пътя към Сихем; Да! Те вършат безчестие.

10 В Израилевия дом видях ужас: Там се намира блудство у Ефрема, и Израил е осквернен.

11 И за тебе, Юдо, се определи жетва, когато върна людете Си от плен.


ГЛАВА 7

1 Когато щях да лекувам Израиля, тогава се откри беззаконието на Ефрема и нечестието на Самария; Защото вършат измама, като и крадецът влиза вътре, и разбойническата чета обира вън,

2 те не размишляват в сърдцето си, че аз помня всичкото им беззаконие; А сега ги обиколиха собствените им дела, които са и пред лицето Ми.

3 С нечестието си зарадват царя, и с лъжите си първенците.

4 Те всички са прелюбодейци, - като пещ отоплена от хлебар, който, като замеси тестото, престава да увеличава огъня докле се кисне то.

5 На рождения ден на нашия цар първенците се разболяха чрез разпалване от виното; И той простря ръката си с присмивателите.

6 Защото, като причакват, те са направили сърдцата си като пещ; Гневът им спи цяла нощ, а на сутринта гори като пламнал огън.

7 Те всички се нагорещиха като пещ, и пояждат съдиите си; Всичките им царе са паднали; Няма между тях кой да Ме призовава.

8 Ефрем, той се смеси с племената; Ефрем е като необърната пита.

9 Чужденци поядоха силата му, и той не знае; Дори бели косми му поникнаха тук-там, а той не знае.

10 И гордостта на Израиля свидетелствува пред лицето му; Но пак, въпреки всичко това, не се връщат при Господа своя Бог, нито Го търсят.

11 И Ефрем е като глупав гълъб, който няма разум; Викат към Египет за помощ, отиват в Асирия.

12 Когато отидат, ще разпростра мрежата Си върху тях; Ще ги сваля като въздушните птици; Ще ги накажа както се е провъзгласило в събранието им.

13 Горко им! Защото са се скитали далеч от Мене; Гибел тям; Защото са престъпили против Мене; Когато щях да ги изкупя, и тогава те говориха лъжи против Мене.

14 И не Ме призоваха от сърдце, но лелекат на леглата си; Събират се да се молят за жито и вино, но пак възстават против Мене.

15 При все, че обучавах и уякчавах в мишците ми, пак те намислят зло против Мене.

16 Връщат се, но не при Всевишния; Приличат на неверен лък; Първенците им ще паднат от нож поради яростта на езика си; Това ще им причини позор в Египетската земя.
ГЛАВА 8

1 Тури тръбата на устата си! Той се спуща като орел против дома Господен, защото нарушиха завета Ми и престъпиха закона Ми.

2 Ще викат към Мене: Боже мой, ние Израил Те познаваме.

3 Но понеже Израил отхвърли доброто, затова неприятелят ще го прогони.

4 Те поставиха царе, но не чрез Мене; Назначиха началници, но без да ги призная Аз; От среброто си и от златото си направиха си идоли, та да бъдат изтребени.

5 Той е отхвърлил телето ти, Самарио; Гневът Ми пламна против тях; До кога не ще могат да се очистят?

6 Защото телето наистина е от Израиля; Художникът го е направил; То не е Бог; Да! Самарийското теле ще се разтроши.

7 Понеже посяха вятър, затова ще пожънат вихрушка; Няма узряло жито; Израсналото няма да даде брашно; И ако даде, чужденци ще го погълнат;

8 Израил биде погълнат; Сега той е между народите като негоден съд.

9 Защото възлязоха при асирийците като див и осамотен осел; Ефрем е наел любовници.

10 И даже ако наемат любовници между народите, аз сега ще ги събера против тях; И те ще започнат да намаляват поради товара наложен от царя на князете.

11 Понеже Ефрем издигна много жертвеници за да греши, то жертвениците му станаха причина за грях.

12 Написах му десетте хиляди правила на закона Си; но те се счетоха като чуждо нещо.

13 В жертвите, които Ми принасят, жертвуват месо и го ядат; Но Господ не ги приема; Сега ще си спомни беззаконието им, и ще накаже греховете им; Те ще се върнат в Египет.

14 Защото Израил е забравил Твореца си и е построил палати, и Юда е съградил множество укрепени градове; Но Аз ще пратя огън върху градовете му, та ще пояде палатите им.
ГЛАВА 9

1 Не се радвай, Израилю, до възторг, като племената; Защото ти блудствува и се отклони от своя Бог; Ти обикна блуднически заплати във всяко житно гумно.

2 Гумното и линът няма да ги нахранят, и мъстът ще изчезне за тях.

3 Няма да живеят в Господната земя; Но Ефрем ще се върне в Египет, и ще ядат нечисти ястия в Асирия.

4 Няма да принасят Господу възлияния от вино, нито ще Му бъдат угодни жертвите им, но ще им се считат като хляба що ядат жалеещи, от който всички, които го ядат се оскверняват; Защото хлябът им ще бъде за тяхна прехрана, а няма да влезе в дома Господен.

5 Какво ще направите в празничен ден и в ден на Господно тържество?

6 Защото ето, макар че побягнаха от погубление, все пак Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе; Коприви ще завладеят желателните им сребърни вещи; Тръни ще има в шатрите им.

7 Настанаха дните на наказанието, дните на въздаянието настанаха, и Израил ще го познае; Пророкът избезумя, завладеният от дух полудя, поради многото ти беззакония и поради голямата омраза, която те възбуждат;

8 Ефрем бди против моя Бог; А по всичките пътища на пророка има примка на птицеловец, и омраза в дома на неговия Бог.

9 Дълбоко се развратиха, както в дните на Гавая; Затова Господ ще помни беззаконието им, ще накаже греховете им.

10 Намерих Израиля, че беше за Мене като грозде в пустиня; Видях бащите ви, че бяха като първозрелите на смоковницата в първата й година; Но те отидоха при Ваалфегора, предадоха себе си на това срамотно нещо, и станаха гнусни като обичните си идоли.

11 А колкото за Ефрема, тяхната слава ще отлети като птица; Не ще има между тях раждане, ни бременност, ни зачеване;

12 Но и да отхранят чадата си, пак ще ги обезчадя тъй щото да не остане човек; Защото горко им, когато се оттегля от тях!

13 Ефрем Ми се виждаше като Тир, насаден на весело място; Но Ефрем ще изведе чадата си за убиеца.

14 Дай им, Господи! Какво ли да дадеш? Дай им утроба, която помята и сухи гърди.

15 Всичкото им нечестие е в Галгал, защото там ги намразих; Поради злите им дела ще ги отласна от дома Си; Няма вече да ги обичам; Всичките им първенци са бунтовници.

16 Поразен биде Ефрем; Коренът им изсъхна; Плод няма да родят; Дори и ако родят, ще умъртвя любимата рожба на утробата им.

17 Бог мой ще ги отхвърли, защото не Го послушаха; И ще бъдат скитници между народите.


ГЛАВА 10

1 Израил е лоза, която се разпростира и дава изобилно плод; Колкото повече бяха плодовете му, толкова повече беше умножил жертвениците си; Колкото по-хубава беше земята му, толкова по-хубави беше направил стълповете си на идолите.

2 Сърдцето им е разделено; Сега ще се окажат виновни; Сам Той ще разкопае жертвениците им. Ще строши стълповете на идолите им.

3 Сигурно сега ще рекат: Ние нямаме цар, защото не се бояхме от Господа; Що, прочее, би ни ползувал цар?

4 Говорят празни думи, като се кълнат лъжливо когато правят завети; Затова осъждението прониква като отровна плевел в браздите на нивите.

5 Самарийските жители ще се разтреперят поради телците на Вет-авен; Защото людете му и неговите жреци, които се хвалеха с него поради славата му, ще ридаят за него, понеже славата се изгуби от него.

6 Тоже и идолът ще бъде отведен в Асирия като подарък на цар Ярива; Ефрем ще бъде засрамен, и Израил ще се посрами от своите разсъждения.

7 Колкото за Самария, царят й се отсече като пяна отвърху вода.

8 И високите места на Авен, Израилевият грях, ще се съсипят; Тръни и бодили ще поникнат върху жертвениците им; И те ще рекат на планините: Покрийте ни! И на хълмовете: Паднете върху нас!

9 Израилю, ти си съгрешил от дните на Гавая; Там застанаха и те; Но битката против беззаконниците не ги стигна в Гавая.

10 Когато желая, ще ги накажа; И племената ще се съберат против тях, когато бъдат вързани поради двете си беззакония.

11 Ефрем е научена юница, която обича да вършее; Но Аз ще прекарам хомот върху нейния красив врат; Ще впрегна Ефрема; Юда ще оре; Яков ще разбива определените му буци.

12 Посейте за себе си по правда, пожънете с милост, разработете престоялата си земя; Защото е време да потърсите Господа, докле дойде и ви научи правда.

13 Орахте нечестие, пожънахте беззаконие, ядохте плода от лъжата; Защото си уповал на своя си път, на многото си силни мъже.

14 Затова метеж ще се подигне между племената ти, и всичките ти крепости ще се разорят както Салман разори Вет-арвел в деня на боя, - когато майката биде смазана заедно с чадата си.

15 Така ще ви стори Ветил поради крайното ви беззаконие; Рано Израилевият цар съвсем ще се отсече.


ГЛАВА 11

1 Когато Израил бе младенец, тогава го възлюбих, и из Египет повиках сина Си

2 Колкото повече ги викаха пророците, толкова повече те се оттегляха от тях; Жертвуваха на ваалимите, и кадяха на ваяните идоли.

3 При това Аз научих Ефрема да ходи като го хващат за мишците му; Но не познаваха, че Аз ги лекувах.

4 Привлякох ги с човешки въжета, с връзки на любов, и бях за тях като ония, които изваждат хомота от челюстите им, и сложих храна пред тях.

5 Той няма да се върне в Египетската земя; Но асириецът ще му бъде цар, защото отказаха да се обърнат към Мене.

6 Меч ще свирепее против градовете му та ще довърши силите му и ще ги пояде. Поради собствените им намерения,

7 Людете Ми решително отстъпват от Мене; Ако и да ги повикат пророците да гледат към Всевишния, пак никой не се старае да се изправи.

8 Как да те предам, Ефреме? Как да те оставя, Израилю? Как да те направя като Адама? Как да те поставя като Севоим? Сърдцето Ми се промени дълбоко в Мене, милосърдието Ми се запали.

9 Няма да изпълня намерението на пламенния Си гняв, няма пак да изтребя Ефрема; Защото Аз Съм Бог, а не човек, Светият всред тебе, и няма да дойда при тебе с гняв.

10 Те ще ходят след Господа, който ще рикае като лъв; А когато изрикае, тогава чадата ще бързат да дойдат от запад,

11 Ще бързат да дойдат от Египет като птица, и от Асирийската земя като гълъб; И ще ги настаня пак в къщите им, казва Господ.

12 Ефрем Ме обкръжава с лъжи, и Израилевият дом с измама; И Юда още се колебае спрямо Бога, спрямо Светия, който е верен.
ГЛАВА 12

1 Ефрем се храни с вятър, и гони източния вятър; Непрестанно умножава лъжите и насилието; Правят завет с асирийците, и занасят дървено масло в Египет!

2 Още, Господ има спор с Юда, и ще накаже Якова според постъпките му, според делата му ще му въздаде.

3 В утробата той хвана петата на брата си, и като мъж се бори с Бога;

4 Да! Бори се с ангел, и преодоля с плач и молба към него. Бог го намери във Ветил, и там говори с нас, -

5 Да! Иеова Бог на Силите, чието паметно име е Иеова.

6 Затова обърни се към твоя Бог, пази милост и правосъдие, и винаги се надявай на твоя Бог.

7 Ефрем е търговец; Неверни везни има в ръката му; Той обича да мами.

8 И Ефрем си рече: Наистина аз се обогатих, придобих си имот; Досежно всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие, което да се счита за грях.

9 А Аз съм Господ твой Бог от времето, когато беше ти в Египетската земя; Пак ще те заселя в шатри като в празднични дни.

10 Говорих още и чрез пророците, и явих им много видения; И чрез думите на пророците служих си с сравнения.

11 Ето, в Галаад има беззаконие; Станаха съвсем суетни; В Галгал жертвуват юнци; И жертвениците им са многобройни като куповете тор в браздите на нивите.

12 А Яков побягна в сирийското поле; Израил е работил за жена, и за жена е пазил овце,

13 Чрез пророк Господ възведе Израиля от Египет; И чрез пророк той биде упазен.

14 Ефрем разгневи Бога много горчиво; Затова ще оставя върху него пролятата от него кръв, и неговият Господ ще възвърне укора му върху самия него.
ГЛАВА 13

1 Когато Ефрем говореше с трепет той се издигна в Израил; А когато съгреши чрез Ваала, тогава умря.

2 А сега притурят на греховете си като си правят леяни идоли от среброто си, идоли според своето разбиране на Божеството, но които всички са дело на художници; Сами те казват за тях: Нека целуват телците ония, които жертвуват.

3 Затова ще бъдат като утринния облак, и като росата, която рано прехожда, като прах, който вихрушката отвява от гумното, и като дим губещ се из комин.

4 Но Аз съм Господ твой Бог от времето когато беше ти в Египетската земя; Друг Бог освен Мене да не познаеш, Защото освен Мене няма спасител.

5 Аз съм познал ходенето ти в пустинята, в много сухата земя.

6 Според както пасяха, така се наситиха; Наситиха се, и сърдцето им се надигна; Затова Ме забравиха.

7 По тая причина станах за тях като лъв, като леопард ще дебна на път;

8 Ще ги срещна като мечка лишена от малките си, и ще разкъсам булото на сърдцето им; Там ще ги погълна като лъвица; Див звяр ще ги разкъса.

9 Гибелно е за тебе, Израилю. Дето се противиш на Мене, твоята помощ.

10 А сега где е царят ти? - Та да те избави във всичките ти градове, - И съдиите ти, за които рече: Дай ми цар и началници?

11 Дадох ти цар в негодуванието Си, и махнах го в гнева Си.

12 Беззаконието на Ефрема е скътано, грехът му запазен в скривалище.

13 Болки на раждаща жена ще го сполетят; Той е неразумен син, не слиза на време от отвора на матката.

14 От силата на преизподнята ще ги изкупя, от смърт ще ги избавя. О смърт! Где са язвите ти? О призподньо! Где е погубителната ти сила? Колкото за това, Аз няма да видя разкайване.

15 Ако и да е той плодовит повече от братята си, пак източен вятър ще дойде, вятър от Господа ще възлезе из пустинята, та ще престане изворът му, и ще пресъхне кладенецът му; Неприятелят ще ограби всичките му съхранени отбрани съдове.

16 Самария ще носи наказанието си, защото възстана против своя Бог; Ще паднат от меч, младенците им ще бъдат разтрошени, и бременните им жени разпорени.
ГЛАВА 14

1 Израилю, върни се при Господа твоя Бог, защото си паднал чрез беззаконието си.

2 Вземете със себе си думи и върнете се при Господа; Речете му: Отнеми всяко наше беззаконие, и приеми благата ни; Така ще отдадем благодарствени приноси от устните си.

3 Асур няма да ни избави; Ние няма да яздим на коне; И няма вече да речем на делото на ръцете си: Вие сте наши богове; Защото у Тебе сирачето намира милост.

4 Аз ще изцеля отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно, защото гневът Ми се отвърна от него.

5 Аз ще бъда като роса на Израиля; Той ще процъвти като крем, и ще простре корените си като ливанско дърво.

6 Клоновете му ще се разпространят; Славата му ще бъде като маслина, и благоуханието му като Ливан.

7 Които живеят под сянката му, изново ще се съживят като жито и ще процъвтят като лоза; Дъхът му ще бъде като ливанско вино.8 Ефреме, какво имаш вече да се оплакваш от идолите си? Аз го чух, и ще го пазя; Аз му съм като вечнозелена елха; От Мене е твоят плод.

9 Кой е мъдър та да разбере тия неща? Кой е разумен та да ги познае? Защото пътищата Господни са прави, и праведните ще ходят по тях, а престъпниците ще паднат в тях.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница