Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "Дата15.02.2017
Размер135.57 Kb.
#15023
ТипКнига
Слава на Исус Христос!

ПАДНА, ПАДНА ВАВИЛОН!”


В книгата “Свидетелства към църквата”, том 9-ти, ст.”Последната криза”, писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г. намираме следния цитат:

Веднъж, когато бях в град Ню Йорк, през нощта бях повикана да гледам здания, издигащи се етаж след етаж към небето. Тези сгради бяха сигурни като огнеупорни и бяха направени за прослава на техните собственици и строители. Те се издигаха все по- високо и по- високо и в тях се влагаше най- скъпият материал. Онези, на които принадлежаха, не се запитваха как могат най- добре да прославят Бога. Господ не беше в техните мисли.Аз мислех: О, да можеха тези, които по този начин харчеха парите си, да се видят така, както Бог ги вижда. Трупат великолепни здания, а колко глупави са плановете и намеренията им пред Владетеля на Вселената. Не учат с цялото си сърце и целият си ум как да прославят Бога. Забравили са, че това е първото задължение на човека.

Тези високи сгради се издигаха и притежателите им се радваха с амбициозна гордост, че имаха пари да задоволят себе си и да предизвикат завистта на съседите си. Много от парите, които бяха така употребили, бяха придобили чрез насилие, чрез угнетяване на бедните. Бяха забравили, че на небето се държи сметка за всяка търговска сметка; всяка несправедлива постъпка, всяко лъжливо дело се записва. Идва време, когато в лъжите и наглостта си хората ще стигнат предел, който Господ не ще им позволи да преминат. И тогава ще научат, че дълготърпението на Йеова има граници.

Сцената, която ми се представи, бе сигнал за пожар. Хората поглеждаха към високите и считани за огнеупорни здания и казваха:”Те са напълни безопасни!” Обаче сградите изгоряха, сякаш бяха направени от дзифт. Пожарните бяха безсилни да спрат разрушението. Пожарникарите бяха неспособни да управляват машините.

Каза ми се, че когато дойде времето на Господа, ако дотогава не е станала някаква промяна в сърцата на горделивите и амбициозни човешки същества, хората ще познаят, че ръката, която е била силна да спасява, ще бъде силна и да разрушава. Никаква земна сила не може да задържи Божията ръка. Никакъв строителен материал не може да запази зданията от разрушения, когато Божието определено време дойде да въздаде на хората за това, че не са зачитали Неговия закон, и за тяхната себелюбива амбиция”.

Това, което се случи преди един месец на 11.09. в САЩ, ще бъде обект на коментарии още твърде дълго време, вероятно ще чуем и много версии, и много лъжи. В момента, както никога до сега, целия свят е учудващо единен, обединен с/у тероризма и този терористичен акт.


Какво се случи всъщност във вторник на 11.09.?

- терористичен атентат с невероятни последици, надминаващи всичко познато до сега?

- мъдро планирано и допуснато покушение с невероятен замах, задвижено от заинтересувани сили и власт имащи - радетелите за новия световен ред търсещи подкрепа?

- отдръпване на Божията закрила и мълниеносен удар на сили движени от Сатана и демоните, подобно на историята с древния Йов, когото Сатана съсипа за броени минути?

Всъщност, само Бог знае пълната истина за онова, което се случи във вторник, 11.09.!

Аз не съм компетентен политолог или специалист по тероризма. Желанието ми е да ви представя своя възглед на духовно лице, на пастор, на човек, който изследва Библията.

Когато гледах тези поразяващи кадри на атентата, асоциирах с няколко аналогични случки в човешката история:

На първо място - срутването на древната Вавилонска кула, символ на човешката гордост и недостижимост, израз на бунта с/у Бога и Неговото управление.

Спомних си и за древния Рим подпален умишлено от император Нерон и след това хвърлил вината с/у хилядите християни живеещи в града, а по- късно разрушен от варварските племена.

На трето място, в съзнанието ми се вряза един коментар по телевизия СНН - “Светът никога повече няма да е същият!”

Да, видях именно това, което теоретически очаквах да се случи, без да мога да знам конкретността!
Големият исторически контекст на Библията

Откр.12:7-9,12 Всъщност Библията ни представя възможно най- големият исторически контекст, за всичко което се случва тук на земята. Голямата космическа война, битката на световете, великата борба м/у силите на доброто и злото - Сатана с/у Христос, най- великото Божие творение с/у Своя Творец. Двете супер сили на Вселената. И арената на битката е човечеството, земята.

Какво доказват и демонстрират те? Системи и модели на управление! Един с/у друг! Две личности, два начина на мислене, два мощни генерала! Планове, стратегии, действия, резултати! Един с/у друг - от хилядолетия!

Управление с/у управление! Борба! И всички останали са подвластни на едната или другата страна! Няма неутрални! Цялото човечество, всеки човек - всички, част от борбата!

От най- ранните години на човешката история, Сатана почти успя да обедини цялата земя в бунта с/у Бога. Бит.6:5-7 Всемирният потоп лиши Сатана от възможността да наложи своето управление над целия свят. Бог даде нов шанс на жителите на тази планета. Но и след потопа, амбицията на света да се обедини във всеобщ бунт с/у Бога и Неговото управление не угасна. Бит.11:1-9 Обърнете внимание на стих 6. П.Пр.68:3/70:4

Строителите на Вавилонската кула решиха да живеят заедно, обединени в едно цяло, за да основат монархия, която да обхване цялата земя. И тогава градът им щеше да стане столица на всесветска империя. Славата й щеше да донесе възхищение и светска почит на своите основатели. Величествената кула, стигаща до небесата, бе предназначена за паметник на тяхната сила и мъдрост, който да разнася славата им до бъдните поколения.

Людете на Вавилон бяха решили да установят едно независимо от Бога управление. Когато това стана, Божиите синове се опитаха да го върнат от неговите стремежи, но той бе напълно единен в замисъла си против Небето. Ако вавилонските строители не бъдеха възпрени, те щяха да покварят света още в неговото детство. Съюзът им, основан върху бунт, бе едно царство, издигнато за себепрослава, в него нямаше място и покрив за Бога. Ако този съюз беше допуснат да просъществува, могъща сила би помела правдата, а заедно с нея мира, щастието и сигурността на земята. Хората се опитаха да заместят Божествената заповед, която е “свята, праведна и добра” (Римл. 7:12) със закони, издаващи намеренията на собствените им егоистични и жестоки сърца”.

Какво всъщност принуждава Бог да подейства?

Опитът над целия свят да се наложи единна система на управление, противна на Божието управление. Система от тоталитарен тип, тип “Египет”, обществен модел, който е затворен за влиянието на Бога, без възможност за контрол от Божия страна! Вавилон и “Вавилонския” модел, се появиха в резултат на осуетен опит да се наложи единно управление над целия свят - това на Сатана. Така възникна друг основен модел на обществено устройство - “Вавилонския”.

За разлика от Египетския модел, във Вавилонският тип общество има свобода и стремеж към по- добро! Все пак тя е отворена за светлината от Бога, приема Божието благословение и благодат, но и тя не признава Божието управление и закон (10-те Б.з.). Получава се растеж, развитие и свобода на обществото и личностите живеещи в тази система. Откр.18:5 Библията посочва, че причината за падането на Вавилон е неправдата. Комбинация от богатство, свобода и неправда. Засилената свобода, която не е плод на една повишена праведност, съзнателност и морал, е вече предпоставка за сблъсъци и конфликти м/у интересите. (Защото хората са движени от егоистичните си желания).

Тези сблъсъци раждат престъпност в толкова големи размери, колкото е свободата в обществото. Тероризма и престъпността довеждат естествено управляващите системата до засилена функция на законите на страната. Човешките закони ограничават свободата на личността.

Засилването ролята на закона в обществото тип “Вавилон” задвижва процес на превръщането на тази система от сложна към проста, т.е. спада качеството на системата, защото отделните малки подсистеми губят свободата и относителната си автономност. Тръгва обратният процес - към общество тип “Египет”. Започне ли да се засилва ролята на законите, това е сигурен сигнал, че “Вавилон” е преминал своя апогей и сега предстои залезът му.

Когато Бог е дал законите Си, Той веднъж за винаги е очертал принципи, от които ако се падне по- ниско надолу, не можем да говорим вече за конструктивни и хармонични взаимоотношения в сложното човешко общество; а ако се формулират човешки закони изискващи повече от формулировката дадена от Бог в 10-те Б.з., в този случай всяко друго законодателство е едно ограничение и намалява свободата на развитие. Това бе демонстрирано от фарисеите по времето на Исус. Така с 10-те Б.з. Бог веднъж за винаги е законодателствал и формулирал принципите Си и границата отделяща конструктивността от деструктивността.

Свободата е нищо без правилни принципи! Тя се изражда! Само Творецът създал човека и човешкото общество може да даде закони и принципи отговарящи на замисъла Му за хармонично и безкрайно развитие на човешкото общество - това е осъществяване на практика на Божието управление. Библията казва във 2Кор.3:17, че където е Божия Дух там е свобода! Личности свободни в мислите, в подбудите, в желанията, в сърцето, в Духа- това Бог предлага като опитност на всички, които приемат Христос за свой личен Спасител. Свобода чрез Освободителя от греха Исус - това е вестта на Евангелието! И на второ място - Закон - 10-те Б.з., закон, който дава възможност да се развива обществото към все по- добро и към все по- голямо благоденствие. Двете заедно, свободни същества и закони гарантиращи свободата и прогреса, са в съвършено съгласие и хармония! Като само хармонията м/у двете е необходимия баланс даващ възможност за безкрайното развитие на обществото по замисълът на Този, Който го е създал по Свой образ и подобие!

Самият факт на човешко законодателстване, предпочетено пред Божието, е показателен за незрялост, за липса на Божий Дух, на нужната свобода и мъдрост, за да има непрекъснат просперитет. Като е тъй - това е сигурен белег за тръгване на процесите във “Вавилонското” общество към негативна посока! Така се тръгва от могъщество, което достига своя апогей и тръгва надолу - подобно на образа в Дан.2гл. развитие на Вавилонския модел от злато надолу, та чак до кал, и накрая до Египетския модел.

Завърта се отново цикълът Вавилон - Египет - Вавилон и т.н. Сложното става просто, простото под влияние на действието на Божия Дух отново се усложнява и т.н цикли. Без Бога и Неговото управление човешкото общество в своето развитие се върти като в омагьосан кръг!

Колко по- малко сложни механизми и машини в сравнение с човешкото общество познаваме, които се нуждаят от абсолютно прецизна центровка и баланс за да работят. Дизайнерът и Създателят на човека и човешкото общество, и Вселената, знае това по- добре отколкото всяко живо същество!

Сатана наруши законите в небето, скъса връзката си с Христос в желанието си да бъде Бог. Когато поквари човека Сатана ни предаде същия тласък на направление и на развитие, каквото той имаше като стремление в живота си. Той учи хората да не приемат Христос и те са негови роби, роби на греха и порока; той учи, че Божият закон - 10-те Б.з. са невалидни и обрича на неуспех всяко развитие на човешкото общество. Той учи хората на неща, които сами се провалят - понеже той се е провалил! Нещастникът на Вселената, не може да ни направи щастливи със своите модели на управление!

Творецът застава пред мислещата личност и ни дава най- доброто- свобода и принципи, гарантиращи непрекъснатото ни развитие и благоденствие. Нима не сме създадени да търсим най- доброто за себе си и своите деца и семейства?!

Дами и Господа, това не е въпрос на религия! Това е управление, система която ни трансформира. Божието управление - в личност по Божий образ и подобие. Сатанинското - в нещастници, губещи живота си и възможностите да се развиваме. Ние сме създадени да търсим най- доброто и нищо по- малко от това! Божието управление е единственото, което може да го осъществи!


Дилемата - Нов световен ред или тероризъм?
Тоталитарните и диктаторски режими по света са отхвърлени и отречени от културно мислещото и прогресивно човечество. Но в света има и други управления, даващи свобода на религията, убеждението на съвестта и мисълта. Изразител на този тип управление е западната демокрация и особено САЩ. Сега погледа на света е САЩ. Това, което Сатана разиграва пред очите на света е добре планиран сценарий, даващ правото на избор, на едно от две погрешни предложения. Изборът е ваш, но и двете карти на които ще заложите са фалшиви. Те са в ярък контраст една от друга, за да клъвнем по- лесно! - Вие не сте с новия световен ред - тогава какви сте? Терористи! Откр.13:3 В края на земната история целия свят учуден тръгва след силите на злото и Сатанинското управление. Всички са единомислени, единодушни, смаяни от начина, по който биват водени. Защо? Всички са убедени в необходимостта от нов световен ред, спиращ проявите на тероризма в световен мащаб. Какво по- хубаво от това!? Край на размириците! Доброто и добрите човешки усилия най- после ще тържествуват! Земята най- после в своята история се е преборила глобално със злото! Представители от всички религии си подават мирно ръце в знак на съгласие с новия световен ред. Мир, мир и безопасност! На земята започва нов век, ново хилядолетие, нов милениум на мир и просперитет! Откр.13:11,12 Навсякъде в 12 и 13гл. земята е символ и на територията на САЩ. Голямата битка днес е да бъде срината свободата в американското общество. Тогава целият свят пада.

Когато ръководните църкви на Съединените щати, обединени на доктринална основа, обща за всички, повлияят на държавата да наложи изискванията им и да подкрепи нарежданията им, тогава протестантска Америка ще е изградила един образ на римската йерархия и налагането на граждански наказания над друговерци ще бъде неизбежната последица… И първото прибягване до държавната власт бе, за да се наложи спазването на неделята като “Господния ден... Особената характеристика на звяра и на неговия образ е нарушаването на Божиите заповеди”.

Единно световно управление, но ред и управление против Бога! Ръководено чрез човешко законодателство т.е. Сатана става управителят над целия свят. За пръв път в световната история Египетския и Вавилонския модел са се обединили заедно, избягвайки всичко негативно и подтискащо!

Откр.17:12-14 Всички управления по света ще подкрепят единодушно новия световен ред! Страшна оплетка от натрупан хилядолетен опит в управлението над човешките общества и Сатанинска хитрост измамваща света! Всичко под маската на доброто! Единно световно управление - Вавилон, станал Египет над целия свят! Древната идея на строителите на Вавилонската кула е станала реалност! За пръв път целия свят е поставен в бунт против Бога! Откр.17:17 Бог няма да бъде изненадан. П.Пр.44:1-3

Сатана постоянно работи с усилена енергия и под хиляди маски, за да представя криво характера на Божието управление. С обширни, добре организирани планове и със силата на чудесата той цели да държи обитателите на света под властта на измамите си. Бог - Безкрайният и Всемъдрият, вижда края от началото и в отношението Му към злия плановете Му достигат далеч и са всеобхватни. Неговата цел не бе просто да потуши бунта, а да покаже на целия Всемир естеството му. Изпълняваше се Божият план, показващ както правдата, така и милостта Му и напълно оправдаващ Неговата мъдрост и праведност в отношението Му към злото.Светите обитатели на другите светове наблюдаваха с най-дълбок интерес събитията на Земята. В състоянието на света преди потопа те виждаха илюстрирани резултатите от управлението, което Луцифер се бе опитал да установи в небето, като отхвърли авторитета на Христос и Божия закон. Непадналите светове видяха ужасното морално падение в резултат от политиката на Сатана да премахне ограниченията на Божия свят закон.

Чрез фактите, разкрити в течение на великата борба, Бог ще покаже принципите на Своите правила на управление, фалшифицирани от Сатана и от всички измамени от него. Божията справедливост ще бъде призната накрая от целия свят, макар и твърде късно, за да може да спаси бунтовниците. На Божия страна са съчувствието и одобрението на целия Всемир, когато стъпка по стъпка великият Му план напредва към пълния си завършек”.

Нещо повече, със силата на спиритическите чудеса, сякаш че самия Бог поздравява земята и нейните жители за избора, който те правят, жителите на земята ще бъдат измамени - Откр.13:13,14 Бог е с нас! Чудесата свидетелства за това!

Вършещата чудеса сила на спиритизма ще действа върху всички, избрали да бъдат послушни по-скоро на Бога, отколкото на хората. Духове ще заявяват, че са изпратени от Бога да ги убедят в заблудата им и да потвърдят, че законите на страната трябва да се спазват като Божии. Ще оплакват голямото безбожие в света и ще подкрепят проповедта на религиозните учители, че състоянието на морален упадък е причинено от неосвещаването на неделята. Голямо ще бъде негодуванието, което ще се повдигне срещу отказващите да приемат свидетелството им”.

Ето вижте, как небето отговаря с огън на молитвите на ръководителите на обединените религии, подобно както в Библията пише за пророк Илия! Бог е с нас! Ела Боже, ние искаме теб и твоето управление! И, върхът на Сатанинската измама ще бъде, когато сам Сатана, преправен в образа на Христос имитира Второто пришествие! 2Кор.11:13-15 / В.Б.”Време на скръб”-

Венецът на най-драматичната измама ще бъде, когато сам Сатана се представи за Христос. Църквата отдавна изповядва, че очаква идването на Спасителя като осъществяване на нейните надежди. И великият измамник ще наподоби това идване. В различни части на земята той ще се разкрие пред хората като величествено същество с ослепителен блясък, приличащо на даденото от Йоан описание за Божия Син. Обкръжаващата го слава е ненадмината. Смъртни очи не са виждали подобна. Във въздуха отеква тържествуващият вик: “Христос е дошъл! Христос е дошъл!” Хората падат на земята да му се поклонят, а той вдига ръце и ги благословя, както Христос благославяше учениците Си, когато живееше на земята…Множествата, от най-малкия до най-големия, признават магьосничествата като самаряните, които бяха измамени от Симон магьосника и казват: “Това е “велика Божия сила”. (Деяния 8:10). Но Божият народ няма да бъде заблуден. Ученията на фалшивия Христос не са в съгласие с Писанието”.

Обединение на религиите и управленията в Нов световен ред с/у злото и тероризма, подкрепа чрез чудеса и свръхестествени прояви и накрая имитиране на Второто пришествие, Сатана преправен на Христос!

Според вас малка ли е тази измама?!
Ролята на “остатъка”
Библията говори, че в края на времето Бог ще има на земята един верен народ, наречен “остатък”. За белезите, по които можем да разпознаем този остатък четем в Откр.12:17 - Каква е мисията на този верен “остатък”? Откр.14:12 Мисия да представи Закона и Евангелието, като едно неразривно цяло, като основа на Божието управление.

Каква мъдрост ще бъде необходима! Да се представи истината така, че да не ги възприемат като противници на доброто или на страната на тероризма! Малко проява или склонност към фанатизъм и край - силата на вестта им е унищожена!

Почитащите библейската събота ще бъдат оклеветявани като врагове на закона и реда, като хора, които разкъсват моралните ограничения на обществото, причиняват анархия и поквара и предизвикват Божиите наказания върху земята. Сановниците на църквата и държавата ще се съюзят в подкупването, убеждаването или принуждаването на хората да почитат неделята. Божественият авторитет ще бъде заменен с налагане на законови разпоредби. Политическата поквара унищожава любовта към справедливостта и истината. Даже в свободна Америка, за да си осигурят общественото одобрение, управниците и законодателите ще отстъпят пред всеобщото искане за спазване на неделята чрез закон. Свободата на съвестта, коствала такива големи жертви, няма да бъде зачитана повече”.

САЩ ще се промени. Светът ще се промени. Началото на този процес вече бе поставен. Под напора на престъпността и неморалността законите и конституцията на страната ще бъдат променени. Това ще ограничи свободата и гражданска и религиозна. Тогава този факт, означава сам по себе си, че апогеят във възможностите на тази могъща нация да се развива е постигнат и започва слизането! САЩ ще има нужда от помощ. В лицето на Римо-католическата църква, на новия световен ред, на развитите демокрации по света тази помощ ще й бъде предложена. Ще бъде обявено, че земният милениум, който е бил очакван толкова дълго е дошъл!

Тогава една малка общност на фона на света, за разлика от всички останали, ще запази своята независима позиция. Нещо повече - Бог ще излее Духа Си над тях - Откр.18:1-5

Падна, падна Вавилон! Това ще стане в бъдещето. Засега симптоматично се сринаха двете кули близнаци на Световния търговски център! Срина се символа на човешката мощ! В миг станаха на прах и пепел! Интересно е, че това бе търговски център, а Откр.18гл свързва в едно Вавилон със земните търговци.

Бог даде знак на мислещия Си народ, че процесите в САЩ скоро ще достигнат своята повратна точка! Действителността се насочва към пророкуваното в Откровение.

Ето това видяха очите ми на пастор и човек, който изследва Библията. Това бе и моят духовен коментар!

Нека бъдем народ, който да представи по един превъзходен начин Евангелието и Закона в едно хармонично цяло, като единствената основа на Божественото управление! 1Сол.5:1-6

Бог да ни просветли, умъдри и ръководи до край, до триумфа на вечния ден! Амин! Кр.Карев

гр.София

15.09.’01


Каталог: MEDIA%20SET -> Propovedi -> p-r%20Kr.%20Karev%20! -> My%20Themes
My%20Themes -> Годините са отбелязани по Съвременния календар, работещ с грешката на Дионисий Екзигус!
My%20Themes -> Пътят, и истината, и животът
My%20Themes -> Фактите около възкресението
My%20Themes -> Пътеката на живота
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия”
My%20Themes -> Адвентното движение
My%20Themes -> Или те или ние !


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница