Книгата "тестове по фармакология"страница1/9
Дата30.08.2016
Размер1.47 Mb.
#7898
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Уважаеми колеги,


  1. Поради големия интерес и изчерпване на книгата “ТЕСТОВЕ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ” – 2ро издание, под редакцията на доц. Ив. Ламбев, Медицина и физкултура, София (2002), ВИ предлагаме безвъзмездно в “насипен вид”същата книга в електронен вариант. Верните отговори при отделните въпроси са ≥1. В тези тестове броят на верните отговори не е равен на броя на грешните. Освен това броят на възможните отговори може да е повече от

  2. Ползвайте тестовете свободно и безкористно, безплатно. Съзнателно не сме приложили верните отговори, за да може сами да ги откриете.


ИНФОРМИРАМЕ ВИ, че през м. септември 2006 г. излезе нова книга, одобрена от МОН в качеството на учебно памагало, озагавена ПРИНЦИПИ НА МЕДИЦИНСКАТА ФАРМАКОЛОГИЯ (с тестове за студенти)” под редакцията на доц. д-р Иван Ламбев. Книгата е съобразена с последните данни в областта на фармакологията. Тя съдържа 57 компютърно съвместими теста (семинарни, модулни, фармакотерапевтични) с 934 въпроса и 3726 възможни отговора. Тестовете са разработени от асистенти по фармакология при медицинските университети в София, Ст. Загора и Плевен. Препоръчваме ви новата книга. За подробности отворете файл ABSTRACT2006.doc. Подготвя се второ допълнено издание на същата книга.
Авторския колектив на тестовете от 2002 г. включва:


  1. Доц. д-р Иван Тодоров ЛАМБЕВ, дм, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Мед. университет, 1431 София, ул. “Здраве” № 2. E-mail: itlambev@mail.bg; телефон/факс (02) 9172 621 или 91 72 625.

  2. Гл. ас. д-р Румен Павлов НИКОЛОВ, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София

  3. Гл. ас. д-р Катерина Димитрова СИМЕОНОВА, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София

  4. Гл. ас. д-р Галя Цветанова СТАВРЕВА – Мaринова, Катедрата по фармакология, Медицински институт – Плевен

  5. Гл. ас. д-р Славина Кирилова СУРЧЕВА, дм, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София

  6. Д-р Катя МАРАЗОВА, дм, ексасистент към Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София


Приятна и ползотворна работа: доц. д-р Ив. Ламбев

СЪДЪРЖАНИЕ на тестовете от 2002 г.І. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФАРМАКОЛОГИЯТА

41. Предмет на фармакологията. Исторически преглед. Дроги. Лекарсктва – Ив. Ламбев

4ІІ. ОБЩА РЕЦЕПТУРА

62. Рецепта – Ив. Ламбев

6

3. Твърди лекарствени форми – Ив. Ламбев
4. Течни лекарствени форми – Ив. Ламбев

8

5. Меки лекарствени форми – Ив. Ламбев

10

6. Въздухообразни лекарствени форми – Ив. Ламбев

12ІІІ. ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ

137. Транмембранен транспорт на лекарствата – Г. Ставрева

8. Фармакокинетика на лекарствата – Ив. Ламбев13

14


9. Фармакодинамика на лекарствата – Ив. Ламбев

16

10. Фактори, повлияващи кинетиката и действието на лекарствата – Ив. Ламбев

17

11. Лекарствени взаимодействия – Ив. Ламбев

18

12. Странични ефекти на лекарствата – Р. Николов

19

13. Токсични ефекти на лекарствата – Г. Ставрева

21ІV. СПЕЦИАЛНА ФАРМАКОЛОГИЯ

2214. Холинерична медиация. Холиномиметици – К. Симеонова

15. М-холинолитици. Нервно-мускулни блокери – К. Симеонова22

24


16. Адренергична медиация. Адреномиметици – К. Симеонова

26

17. Адренолитици (симпатолитици) – К. Симеонова

28

18. Автакоиди и фармакологичното им повлияване – Р. Николов

30

19. Местни анестетици – Сл. Сурчева

31

20. Общи анестетици – Сл. Сурчева

33

21. Сънотворни средства. Седативни средства – Сл. Сурчева

34

22. Антиепилептични средства – К. Маразова

36

23. Антипаркенсонови средства – К. Маразова

37

24. Невролептици (антипсихолитици). Антиманийни средства – Сл. Сурчева

38

25. Анксиолитици – Сл. Сурчева

39

26. Антидепресанти. Психостимуланти. Ноотропни средства – Сл. Сурчева

41

27. Аналептици – Сл. Сурчева

42

28. Наркотични (опиоидни) аналгетици – Сл. Сурчева

43

29. Ненаркотични (антипиретични) аналгетици и нестероидни противовъзпалителни средства – Сл. Сурчева
30. Ревулзивни и локални противовъзпалителни средства – Ив. Ламбев

47

31. Сърдечни гликозиди. Синтетични кардиотонични средства – К. Симеонова

47

32. Калциеви антагонисти – К. Маразова

50

33. Антиаритмични средства – Ив. Ламбев

51

34. Антиангинозни (антистенокардни) средства – Ив. Ламбев

52

35. Антихипертензивни средства – К. Симеонова

53

36. Периферни вазодилататори – Ив. Ламбев

56

37. Антимигренозни средства – Ив. Ламбев

57

38. Капиляротонични средства. Антиварикозни (венотопични и антихемороидални) средства – Ив. Ламбев

57

39. Антихиперлипидемични средства – Ив. Ламбев

58

40. Диуретици. Антидиуретични средства – Ив. Ламбев

58

41. Утероактивни средства – К. Симеонова

59

42. Средства, повлияващи кръвотворенето – Р. Николов

51

43. Хемостатични средства – Р. Николов

62

44. Инфузионни разтвори – Р. Николов

63

45. Антитромбозни средства – Р. Николов

63

46. Средства, повлияващи дихателната система – Р. Николов

65

47. Средства, повлияващи храносмилателната система – Г. Ставрева

66

48. Хормоноактивни средства – К. Маразова

68

49. Витамини и поливитамини – Сл. Сурчева

71

50. Средства, повлияващи калциевата и фосфорната обмяна – Ив. Ламбев

73

51. Антиподагрични средства – Ив. Ламбев

74

52. Антибиотици – класификация, фармакодинамика, взаимодействия, принципи на рационалната терапия – Ив. Ламбев

74

53. Бета-лактамни антибиотици – Г. Ставрева

76

54. Аминогликозиди – Г. Ставрева

78

55. Тетрациклини – Г. Ставрева

80

56. Амфениколи. Макролиди. Линкозамиди (линкозаминини) Полимиксини – Г. Ставрева

80

57. Сулфонамиди – Г. Ставрева

81

58. Противотуберколозни средства. Антилепрозни средства – Р. Николов

82

59. Хинолони. Оксихинолини. Нитрофурани – Ив. Ламбев

83

60. Антимикотични средства – Г. Ставрева

83

61. Противовирусни средства – Г. Ставрева

85

62. Антилуетични средства – Ив. Ламбев

85

63. Антипротозойни средства – Р. Николов

86

64. Антихелминтни средства – Ив. Ламбев

86

65. Антисептици и дезинфектантни – Ив. Ламбев

87

66. Противотуморни средства – Ив. Ламбев

89

67. Имуномодулатори – Сл. Сурчева

90

68. Местни противовъзпалителни средства в стоматологичната практика. Флуориди – Ив. Ламбев

91

69. Средства за девитализация на зъбната пулпа – Ив. Ламбев

92

70. Средства за лечение на остри отравяния – Ив. Ламбев

93I. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФАРМАКОЛОГИЯТА
1. Предмет на фармакологията. Исторически преглед. Дроги. Лекарства
1. Като основа на фармакотерапията фармакологията изучава: А. Фармакодинамиката и фармакокинетиката на лекарствата. Б. Лекарствените взаимодействия. В. Нежеланите лекарствени реакции. Г. Факторите, повлияващи лекарственото действие.

2. Корите на хининовото дърво са използвани за лечение на фебрилни състояния в: А. Доколумбова Америка. Б. Древен Китай. В. Древна Гърция.

3. Известни с обширните си познания за различни лекарства от природен произход в древна Гърция са: А. Авицена. Б. Хипократ. В. Диоскорид. Г. Гален.

4. Препаратът Digitaline е създаден в Париж (1869) от: А. Nativelle. B. Serturner. В. Banting и Best.

5. Флеминг, Флори и Чейн получават Нобелова награда по медицина през 1945 г., присъдена им от Каролинския университет, за изолиране и получаване на: А. Първия антибиотик. Б. Първия сулфонамид. В. Penicillin G.

6. Какво знаете за професор д-р П. Николов (18941990)? А. Той основава (1945) и ръководи първата катедра по фармакология у нас. Б. Той е първият декан на Медицински факултетПловдив. В. Поставя на научни основи фитофармакологията и фитотерапията у нас. Г. Ръководи клиничното изпитване на галантамина.

7. Посочете първия (най-стария) и последния (най-младия) от учениците на проф. д-р П. Николов: А. Доц. д-р Никола Аврамов. Б. Проф. д-р Димитър Пасков. В. Акад. Веселин Петков. Г. Проф. д-р Иван Крушков.

8. Галантаминът (Nivalin) е създаден в резултат на комплексни научни изследвания, проведени от: В. Петков (фармаколог). Б. Д. Пасков (фармаколог). В. Л. БубеваИванова (фитохимик).

9. Професор Д. Пасков (19141986) е изследвал фармакологично следните лекарствени средства: А. Pymadin (4-аминопиридин). Б. Nivalin. В. Dibazol. Г. Nivalin P. Д. Physostigminе.

10. Дрогите са лекарствени суровини от: А. Растителен произход. Б. Животински произход. В. Синтетичен произход.

11. Напишете на латински език растителна дрога, съдържаща сърдечни гликозиди и дрога, съдържаща алкалоида атропин.

12. Напишете на латински език в иминителен и родителен падеж единствено число три галенови препарата.

13. Лекарстените средства: А. Съдържат химически вещества или комбинации от тях от различен произход. Б. Използуват за лечение, профилактика и диагностика на заболявания, коригиране функциите на организма при екстремални условия и предотвратяване на бременност. В. Допускат се за производство и употреба само след задълбочено предклинично изледване.

14. Клиничното изпитване на едно лекарство включва: А. Изследване за остра и хронична токсичност. Б. Фармакологичен скрининг. В. Определяне диапазона на поносимите дози на здрави доброволци или болни. Г. Рандомизирано изледване върху болни.

15. Посочете две заболявания с много висок плацебо ефект.

16. Различават се следните наименования на лекарствата: А. Химическо. Б. Търговско. Б. Международно (Rec.INN). Г. Фармакопейно. Д. Кодово.

17. Лекарите, стоматолозите и фармацевтите се информират за лекарствените средства от: А. Учебници, ръководства, справочници, монографии, научни списания и конгреси. Б. Фармацевтични фирмени изложби и рекламни материали. В. Само от фармакопеята. Г. Компютърни информацонни системи (Medline, SilverPlatter, Internet) и курсове по линията на следдипломно обучение.


II. ОБЩА РЕЦЕПТУРА

2. Рецепта
1. Посочете основните значения на рецептата.

2. Лекарства, предизвикващи зависимост, се изписват на следните рецептурни бланки: A. Жълти с валидност 15 дни. Б. Бели бланки с валидност 30 дни. В. Зелени с валидност 15 дни.

3. Право да издават рецепти имат дипломираните: А. Лекари. Б. Стоматолози. В. Акушерки. Д. Медицински сестри.

4. Напишете на латински език първите три основни части на рецептата.

5. В магистралните прескрипции се използват следните съкращения: А. aa. Б. q.s. В. Verte.

6. У нас наименованията на лекарствата в рецептата се изписват: А. На латински език в родителен падеж. Б. На английски, респ. френски или немски език. В. На български език.

7. Лекарствата могат да се предписват с техните: А. Търговски наименования. Б. Международни наименовия. В. Фармакопейни наименования. Г. Химически наименования.

8. В прескрипциото дозите на лекарствата се представят: А. По международната система (в g, mg и µg). Б. По X фармакопея.

9. Лекарствената форма или опаковка може да бъде посочена: А. В прескрпциото пред наименованията на лекарството. Б. В субскрипциото.

10. Посочете прaвилните съкращения: А. D. scat. Б. D. t. drag. В. Tab. (Tabul.) Г. T-ra. Д. M.D.S.

3. Твърди лекарствени форми
1. Бърз ефект имат: А. Лингветите. Б. Шумящите таблетки. В. Букалните таблетки. Г. Ентеросолвентните таблетки. Д. Депо-таблетките.

2. Напишете на латински език в иминителен и родителен падеж единствено число четири твърди лекарствени форми.

3. Желатиновите капсули биват: А. Меки (еластични). Б. Твърди с капаче. В. Capsulae amylaceae.

4. Според начина на дозиране се различават следните прахове за орално приложение: А. Разделени. Б. Прости. В. Неразделени.

5. Напишете на латински език в иминителен падеж единствено число праховете за външно приложение.

6. Посочете правилно написаните прескрипции:


A. Rp/ Тab. efferv. Acetysali 350 mg

B. Rp./ Gran. Amopeni 30 g

C. Rp/ Film-tab. Gyramidi

D. Rp/ Urbasoni 4 mg

E. Rp.: Tab. vagin. Trichomonacidi

F. Rp/ Film-tab. Gyramidi 400 mg

G. Rp./ Amopeni granulati
7. Посочете вариантите на правилно изписана рецепта:
A. Rp/ Caps. Amopeni 0,25

D. scat. № 2

S. По 2 капсули на 6 часа.

#

B. Rp/ Amoxicillini 250 mgD. scat. № 2 in caps.

S. По 2 капсули на 6 часа.

#

C. Rp/ Amopeni 250 mgD. scat. № 2 in caps.

S. По 2 капсули на 6 часа.


8. Посочете правилно изписаните рецепти:
A. Rp/ Rovamycini 3 000 000 UI

D. scat. № 2 in film-tabul.

S. По 1 филм-табл. на 8 часа.

#

B. Rp/ Ling. Nitroglycerini 0,5 mgD. scat. № 1.

S. По 1 лингв. под езика.

#

C. Rp/ Дражета Peflaviti CD. scat. № 1

S. 3 х 1 драже на ден.

#

D. Rp/ Codeini phosphatis 10 mgSacchari lactatis 300 mg

M. f. pulvis. D. t. d. № 10.

S. 3 х 1 прах на ден.

#

E. Rp/ Pulv. Codeini phosphatis 10 mgM. f. pulvis. D. t. d. № 10.

S. По един прах 3 пъти на ден.

#

F. Rp/ Nitroglycerini 500 mcgDa scatulam № 1 in linguettis.

S. По 1 лингв. под езика.


9. Посочете правилно изписаните рецепти:
A. Rp/ Papaverini hydrochloridi

Extr. Belladonnae aa 20 mg

Phenobarbitali 100 mg

M. f. pilula. D. t. d. № 10.

S. По 1 хапче вечер.

#

B. Rp/ Depot-tabul. TardyliD. scat. № 1.

S. По 1 таблетка вечер.

#

C. Rp/ Papaverini hydrochloridiExtr. Belladonnae aa 20 mg

Phenobarbitali 100 mg

Excipientis q. s.

M. f. pilula. D. t. d. № 10.

S. По 1 хапче вечер.

#

D. Rp/ Herbarum LeonuriFoliorum Melissae

Herbarum Hyperici

Florum Crataegi aa 100 g

M. f. species.

S. Две супени лъжици от сбора се запарват с

600 г вряла вода. След 30 мин се прецежда

и се приема по 150 г 10 мин преди хранене.
10. Сашетите (sachets) представаляват твърда дозирана лекарствена форма, опакована в непроникаемо фолио, която съдържа: А. Гранули. Б. Прахове.

4. Течни лекарствени форми
1. Напишете на латински език в иминителен и родителен падеж единствено число пет течни лекарствени форми.

2. В съкратена и несъкратена форма могат да се изписват: А. Декокти. Б. Инфузи. В. Разтвори.

3. За микстурите е характерно, че: А. Съдържат едно вещество. Б. Съдържат две или повече вещества. В. Винаги са бистри. Г. Не винаги са бистри.

4. Една чаена лъжичка събира: А. 20 к вода. Б. 5 g вода. В. 15 g вода. Г. 5 ml вода.

5. Процетното съдържание на сиропа по отношение количеството на цялата микстура е: А. 30% за деца. Б. 20% за деца. В. 20% за възрастни. Г. 50% за деца.

6. За капките е характерно, че: А. Количеството им варира от 10 до 30 g. Б. Количеството им варира от 50 до 100 g. В. Съдържат силно действащи вещества.


7. Посочете верните прескрипции:
A. Rp/ Sol. Natrii citartis 4% 150,0

B. Rp./ Flac. Granofurini H 100 g

C. Rp.: T-rae Valerianae 20,0

D. Rp./ Sol. Hydroгenii peroxydi dilutae 15% 50 g

F. Rp/ Sol. Xylometazolini 1% 10 ml
8. Посочете вариантите на правилно изписана рецепта:
A. Rp/ Flac. Tussipheni “bebe” 125 ml

D.t.d. № 1.

S. 3 x 1 чаена лъжичка на ден.

#

B. Rp/ Tussipheni “bebe” 125 mlD.t.d. № 1 in flac.

S. 3 х 1 чаена лъжичка на ден.

#

C. Rp/ Flac. Tussipheni “bebe” 125 mlD. S. 3 x 1 чаена лъжичка на ден.

#

D. Rp/ Tussipheni “bebe” 125 mlD. flac. № 1.

S. 3 x 1 чаена лъжичка на ден.


9. Посочете правилно изписаните рецепти:
А. Rp/ T-rae Adonidis vernalis

T-rae Crataegi

T-rae Valerianae aa 10 g

M. D. S. 3 x 15 капки на ден.

#

B. Rp/ Chlorali hydratis 1 gMucilaginis Gummi arabici

Aquae destillatae aa 25 g

M. D. S. За 1 лечебна клизма.

#

C. Rp/ Chlorali hydratis 1 гMucilago Gummi arabici 25 г

M. D. S. За 1 лечебна клизма.

#

D. Rp/ Dec. fol. Uvae ursi 10 g/200 gD. S. По 1 суп. лъж. 45 пъти на ден.
10. Посочете правилно изписаните рецепти:
A. Rp/ Infusi rad. Primulae 6,0/180,0

Ephedrini hydrochloridi 0,3

Liquoris Ammonii anisati

Natrii benzoatis aa 3,0

Sirupi simplicis ad 225,0

M. D. S. 3 x 1 суп. лъжица.

#

B. Rp/ Thymoli 5 gSpiritus Vini 95% 4 g

Aetheris medicinalis 8 g

M. D. S. Течност на Хартман.

#

C. Rp/ Sol. Nivalini 0,5% 1 mlD. t. d. № 20 in amp.

S. По 1 амп. подкожно на ден.

#

D. Rp/ Xylodreni 2 mlD. t. d. № 3 in amp.

S. По 1 амп. със син надпис.


11. Посочете вариантите на правилно изписана рецепта:
A. Rp/ Amp. Lydoli 100 mg/2 ml

D. t. d. № 3.

S. По 1 амп. подкожно (на жълта бланка).

#

B. Rp/ Sol. Lydoli 5% 2 mlD. t. d. № 3 in amp.

S. По 1 амп. подкожно (на жълта бланка).

#

C. Rp/ Pethidini 100 mg/2 mlD. t. d. № 3 in amp.

S. По 1 амп. подкожно (на жълта бланка).Каталог: kft -> sites -> default -> files -> uch programi -> web edu -> Tests
web edu -> Ламбев, Ив. Лекарствени препарати – II изд. Медицина и физкултура, София, 2008: най-често използвани съкращения и означения
web edu -> Хомеопатична селекция (резюме) Доц. Ив. Ламбев Хомеопатията
web edu -> Справочник VII основно преработено и допълнено издание. П/р Ив. Ламбев София. Мед изд. "Арсо" еоод, София, 2010
web edu -> Лекарства за локална дентална терапия ив. Ламбев1
web edu -> Вегетотропни средства1 Анатомо-физиологични особености
web edu -> Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 12 Антиулкусни лекарства
web edu -> Ив. Ламбев. Лекарствени препарати
web edu -> Ламбев, Ив. Selecta medicamentorum. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005
Tests -> Семинарни тестове по фармакология (1) Лекарствa произход, наименования и етапи в създаването им Ж. Цокева


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница