Книги Европейска езикова политика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2006. Език и свят. Проблемът за референцията, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2002. СборнициДата23.11.2017
Размер33.32 Kb.

Публикации


на

доц. д-р Мария Димитрова Стойчева

Катедра Европеистика

Софийски университет „Климент Охридски”Книги

 1. Европейска езикова политика, Университетско издателство „Св.Климент Охридски, 2006.

 2. Език и свят. Проблемът за референцията, Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 2002.Сборници:

 1. Европейски перспективи (съст., ред.), Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 2008.

 2. The Balkans: Curbing Challenges .Institutional Inefficiency, Anti-corruption and Involvement of Citizens. (ed.) Introduction, St Kliment Ohridski University Press, 2008.

 3. Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия, (ред.), Издателство „КуТу”, 2005.

 4. (ред.) Л. Витгенщайн, Синята и кафявата книга, Послеслов, Изд. Критика и хуманизъм, 2006.

 5. (ред.) Филипа Фут, Възраждане на добродетелта, Въведение, Издателство СИБИ, 1998

 6. Философията в Оксфорд днес, (съст., ред.), Въведение, Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 1996).


Изследвания и експертни оценки:


 1. Education Language Policy of Armenia, (съавтор), El. King, J.-C.Beacco, Издание на Съвета на Европа, Страсбург, 2009.

 2. The Impact of the European Language Portfolio. A Survey (съавтор), G.Hughes, H.Speitz, Language Policy Division, Council of Europe, 2009.Статии:


 1. National Differences in Citizens' Talk about Europe. The Case of Bulgaria, съав. М. Цанева, К. Генова, К. Василева Babes-Bolyai University of Cluj, Colloquia, 2010.

 2. Минимална семантика и контекстуализъм. Опит върху метасемантиката, Критика и хуманизъм, 2010.

 3. Какво научихме от аналитичната традиция на 20-ти век? (за рецепцията на аналитичната философия в България), в “Философският ХХ век в България – диалогични полета”, кн. 28, брой 1/ 2009.

 4. За лингвистическото влияние на Европейския съюз, Европейски перспективи, Университетско издателство „Св.Климент Охридски, 2008.

 5. On the Grammar of Sensation and Experience words, Proceedings of the Symposium „Der verworrene Gebrauch der psychologischen Begriffswörter“. Wittgensteins Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, Wien, Austria, 2008. (под печат)

 6. Общата европейска езикова рамка и Европейското езиково портфолио – стратегия за утвърждаване на понятията комуникация, многоезичие и разнообразие в процеса на езиково обучение и преподаване, Годишник на ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски”, 2008 (електронно издание).

 7. Многоезичието – основоповагащ принципна европейската езикова политика, Сборник посветенна 30-годишнината на Катедрата по западни езици, Издателство на СУ, 2008.

 8. Аналитичната онтология. Питър Стросън, в Онтологията през двадесети век, Издателство „Фабер”, 2007.

 9. Послеслов, Л. Витгенщайн, Синята и кафявата книга, Изд. Критика и хуманизъм, 2006.

 10. Многоезичие и европейска идентичност, в сп. „Чуждоезиково обучение”, кн. 4, 2006.

 11. Сър Питър Стросън, в сп. „Философия”, кн. 2/2006.

 12. Джон Лок и функционирането на езика, в сп. „Философия”, кн. 1/2006, С.

 13. За европейското измерение на езиковото обучение. Общата европейска езикова рамка, в сп. „Чуждоезиково обучение” кн. 1/2006.

 14. Витгенщайн върху употребата на местоимението „Аз”’, в „Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия”, Издателство „КуТу”, 2005.

 15. За конвенционалността на езика, в сп. „Философия”, кн. 4/2005.

 16. Европа на езиковото многообразие (бележки към темата за европейската езикова политика и нейната философия), в сп. «Чуждоезиково обучение», кн., 5/2005.

 17. The Application of the Common European Framework of Reference in Bulgarian schools, CD with training materials for teacher training, published by the Ministry of Education, Goethe Institute, the British Council, etc., July 2004.

 18. European Language Portfolio for vocational purposes 48.2003 (The Bulgaria model), The Languages as Means for education, research and Professional realization, paper as a keynote speaker, III International Conference, Steno Publishing House, Varna, 2004.

 19. Европейското езиково портфолио за професионални цели, сп. Посоки, кн. 3/2003.

 20. За сър Питър Стросън, (в съавторство с Витан Стефанов) в сп. „Философия”, кн. 5/2003.

 21. Европейски езиков портфейл за професионални цели 48.2003, в сп. „Чуждоезиково обучение”, кн. 1/2004.

 22. PONS Бизнес английско-български/българско-английски речник, Право и икономика, ПОНС България, 2004.

 23. The Common European Framework of Reference and the European Language Portfolio, International conference, dedicated to the 40th anniversary of the Institute for foreign students, CD of the proceedings of the conference, June 2003.

 24. Проблемът за референцията в аналитичната философия, автореферат за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, София, 2001, 23 стр.

 25. Needs analysis in language teaching for specific purposes with a view to fostering learner autonomy, in Identification of needs and language competences in the occupational domain, Sofia, 2002, Издателство ФЮТ.

 26. Ръсел и развитието на аналитичната философия (доклад на Национална конференция, ноември 2002)

 27. A Strategy for making sense of the notion of metalanguage, in Seventy Years of English and American Studies in Bulgaria, Papers of the International Conference, October 1998, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia – 2000.

 28. Сър Айзая Бърлин, сп. „Философия”, Том 4, 1998.

 29. Природната нормативност и иморализмът на Ницше (Философски вестник 13, септември 98).

 30. Оксфордски лекции по философия (ред.) (Серия от 4 лекции, Издателство СИБИ, 1997, 1998 and 1999)

 31. Въведение в дескриптивната метафизика на Питър Стросън, Годишник на Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Книга „Философия”, Том 79, 1993.

 32. Проблемът за значението във философията на Остин и Стросън (Годишник на ВА, том 38, 1993).Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница