Кодекс Копие до: Президентът на Република България, Народното събрание на Република БългарияДата01.02.2018
Размер78.24 Kb.
#52698
До: Комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс

Копие до:

Президентът на Република България,

Народното събрание на Република България,

омбудсман на Република България,

и български медии


Уважаема Комисия,
След като се запознах със събраните и публикувани предложения и становища

за промени в изборните правила и промяна на действащия Изборен Кодекс, в

качеството си на български гражданин желая да изявя своето желание за

позволяване на гласуване за народни представители през Интернет. Нека с

тази крачка изборните правила бъдат отворени към нуждите на съвременното

общество и възможностите на модерните информационни технологии в полза на

демократичните процеси в България.

Ясно ми е, че търсенето на баланс и справедливост в дискусията за промени

по изборните правила е тежка задача. Надявам се описаното предложение и

изложените от мен аргументи по-долу да бъдат от помощ. Описаното по-долу

предложение е отворено и под формата на петиция на адрес -

http://www.peticiq.com/za_glasuvane_prez_internet
*Нека да се позволи гласуването през Интернет за народни представители чрез

въвеждане на нов избирателен район "Електронно гласуване" в Изборния Кодекс

на Република България*! Новият избирателен район да е допълнение към

списъка на съществуващите без да променя системата на останалите

избирателни райони. Новият район да е със следните характеристики:
- Гласуването в район "Електронно гласуване" се осъществява през Интернет с

електронен подпис; гласуването не е анонимно - в смисъл че всеки гласувал

може при нужда да докаже, че даден депутат е подкрепен от него за народен

представител в Народното събрание;


- Гласуването е защитено със Закона за защита на личните данни; гласуването

е тайно - в смисъл че само гражданинът и съдебните институции имат достъп

до информацията, всички останали имат достъп само до статистически

агрегирани данни. Народните представители имат връзка с избирателите

(например, приемно време, интернет страници, електронна поща), която е

избрана от самите избиратели, като това може да включва анонимни канали за

кореспонденция;
- Мандатите в района се изчисляват в съответствие на броя гласуващи в

района - един народен представител се избира с 25 000 действителни гласа в

полза на кандидат. Гласуващите в района автоматично биват изключени от

избирателните списъци в други райони, за да се предотврати възможността за

два вота от един човек;
- Гласуването е отворено по всяко време (24 часа в денонощието, 365 дни в

годината) и се отчита от системата незабавно (до час);


- Всеки кандидат набрал поне 25 000 гласа в негова подкрепа като народен

представител, получава пост на депутат в Народното събрание в срок от един

месец;
- При спадане под 25 000 гласа в подкрепа като народен представител,

депутат избран в район "Електронно гласуване" губи поста си в Народното

събрание в срок от един месец, ако в рамките на този месец не набере отново

25 000 гласа в негова подкрепа;


- Кандидатите в район "Електронно гласуване" може да бъдат регистрирани и в

други райони;


- Всеки български гражданин може да се регистрира като кандидат за народен

представител в район "Електронно гласуване" без финансови или други

изисквания. Регистрацията може да стане по всяко време (24 часа в

денонощието, 365 дни в годината);


- Избирателите имат възможност да изберат личност за народен представител.

Това е подобно на мажоритарен вот, но изборът не е ограничен до район на

местоживеене;
- Избирателите имат възможност да изберат партия за представител. В този

случай партията избира личност за народен представител от името на

гражданина и е задължена да предоставя актуална информация за промени по

избора пред гражданина;


- Всеки избирател може да използва гласа си в подкрепа само на един

представител (личност или партия) в даден момент. Няма ограничение във

времето за промяна на избор (извън нуждата от защита от претоварване на

електронната система);


- Всеки депутат избран в район "Електронно гласуване" е задължен

своевременно да отчита дейността си в Народното събрание пред избирателите

си чрез каналите за кореспонденция избрани от самите избиратели - например,

приемно време, интернет страници, електронна поща;


- Гласът на депутат избран в район "Електронно гласуване" в Народното

събрание е пропорционален на броя на подкрепящите го граждани. Т.е. ако е

подкрепен от поне 25 000 граждани има 1 глас, при поне 50 000 граждани има

2 гласа, при поне 75 000 граждани има 3 гласа и т.н. При условие че

депутатите избрани в другите райони са избрани с под 50% избирателна

активност, което означава че всеки от тях е подкрепен от по-малко от 12 500

граждани, гласовете на депутатите от район "Електронно гласуване" се

удвояват. Препоръчително е обществото да поощрява партиите да предлагат

повече кандидати за по-качествена работа на Народното събрание;
- 51% от подкрепилите даден депутат избран в район "Електронно гласуване"

са достатъчни за оспорване на гласуване на този депутат в Народното

събрание. Ако такова оспорване е достатъчно да се загуби необходимото

мнозинство нужно за приемане на закон според правилата на работа на

Народното събрание, то законът се връща за преразглеждане от Народното

събрание, с което се дава възможност на народните представители да отразят

народната воля изразена от гражданите. В този случай събирането на мотивите

за това отлагателно вето е задължение на народните представители.


Предимства на този модел на гласуване пред известните алтернативи:
- Зависи от това доколко добре се приема от обществото и е по-слабо зависим

от предпочитанията на депутатите. При желание на избирателите по-голям

процент от депутатите ще бъдат избирани на този принцип. В противен случай

по-малък процент от депутатите ще бъдат избирани на този принцип;


- Съвременните информационни технологии могат да гарантират по-голяма

защита на изборите на по-ниска цена за данъкоплатците;


- Дава по-добра гъвкавост и бърза обратна връзка между избирателите и

техните представители. При загуба на доверие депутат ще загуби поста си за

един месец като той ежедневно има достъп до информацията за тази тенденция.

За сравнение, в сегашния модел депутат може да представлява народа до

четири годиини след като е загубил доверието на избралите го;
- Дава реално приложим механизъм за отвот на депутати без да нарушава

принципа на свободен мандат;


- Натоварва данъкоплатците по-малко, тъй като за район "Електронно

гласуване" не се определя ден на избори и предизборна кампания. Гражданите

могат да упражнят правото си на глас в произволен ден;
- Този модел подпомага въвеждане на електронното правителство. За

улесняването му се препоръчва в близко бъдеще личните карти на гражданите

да се издават с включен чип със сертификат за електронен подпис.
Критика и въпроси:
- Цели ли се електронното гласуване през Интернет да замести сегашната

система?


Не. Гласуването през Интернет не може да замени гласуването с хартиени

бюлетини по различни причини. Поне в близките няколко години ... Точно

затова предложението е насочено към осъвместяване на гласуване през

Интернет с текущата система като заедно с това се дава възможност да се

възползваме максимално от възможностите на новите технологии. Прочети още

тук: http://www.peticiq.com/forum/61875#1


- Системата за гласуване през Интернет няма ли да е непрозрачна за

обществото?

Не задължително. Както знаем "Всяка достатъчно развита технология е

неразличима от магия" (Артър Кларк). Но при една добра реализация на

системата тя ще бъде много по-проста от добрата стара отработена процедура

с изборни комисии, секции, чували с бюлетини, преброители и наблюдатели.

Под по-проста тук имам предвид с по-малко зависими компоненти. Това

означава че ще бъде по-лесна за управление и контрол от обществото. Това

означава и по-добра прозрачност. Като пример за подобна система мога да

посоча онлайн банкирането. То е също толкова критично и все повече хора му

се доверяват за опериране със спестяванията си.
- Предложената система нарушава ли свободния мандат на депутатите?

Не. Предложеният изборен район не влияее на свободния мандат на депутатите.

Той дава възможност за по-ефективно взаимодействие между гражданите и

народните представители. Като страничен ефект той дори би увеличил

видимостта на случаи, когато депутати действат по императиви на отделни

групи от хора или партии. Прочети още тук:http://www.peticiq.com/forum/61875#2
- Денонощно отворената система за гласуване изисква ли постоянен ангажимент

от гражданите към парламента?

Не, напротив. Гражданите имат много по-важни (и в много случаи много

по-приятни) неща за правене. Постоянно отворената система позволява на

гражданите да упражняват правата си в удобен за тях момент. В повечето

случаи те ще имат по-малък ангажимент. Например няма нужда да се ангажират

с пребиваване в изборния си район в деня на избори, тъй като могат да

гласуват от всяко място по всяко време. Също така няма нужда да повтарят

гласа си на всеки четири години в случай че подкрепата им към избраните

народни представители не се променя.


- Постоянната смяна на избрани народни представители ще доведе до блокиране

на дейността на Народното събрание

Подобно блокиране би се получило само при условие на постоянна смяна на

народни представители. Това не се наблюдава в момента. Голяма част от

народните представители в България биват преизбирани. Вярно е че това сега

се гарантира от подредбата на листите на политическите партии, които не се

влияят пряко от избирателя. Все пак няма и реална причина да се очаква

постоянна смяна на народни представители. Напротив, имаме добър пример от

корпоративната сфера, където установената практика за трудов договор с две-

или три-месечно предизвестие преди прекратяване на договора за

управленчески кадри не повлиява негативно нито на текучеството на състава,

нито на качеството на извършваната от тях работа.


С уважение,

Стефан Златарев


П.П. В секцията с коментари на петицията на адрес -

http://www.peticiq.com/za_glasuvane_prez_internet - могат да бъдат намерени

актуалния списък от критики, въпроси и коментари към предложението, както исписък на подписалите петицията.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница