Кодекс на Гърция. През 1988 година се открива Централния депозитарДата06.02.2018
Размер67.74 Kb.
ТипКодекс
Курсова работа на тема

Атинска фондова борса

Калоян Байчев Стефанов, БСУ, фак.No 3547 1. История

 • Атинската фондова борса (Athens stock exchanges - ASE) е създадена през септември 1876 година. В своята концепция тя следва насоките на Търговския кодекс на Гърция.

 • През 1988 година се открива Централния депозитар.

 • През 1995 година Атинската фондова борса става акционерно дружество, изпълняващо функциите на регулатор и търговски посредник за своите членове.

 • През 2000 година Атинската фондова борса става 100% собственост на Hellenic Exchanges Holdings (Helex) – дружество, притежавано от седем големи гръцки банки, повечето от които сериозно присъстват и на българския банков пазар (EFG Eurobank Ergasias, Национална банка на Гърция, Пиреос банк и други).

 • През 2000 г. Атинската фондова борса (ASE) и Атинската борса за деривати (Athens Derivatives Exchange - ADEX) се сливат под общата форма ATHEX.

Дружеството HELEX е подписало меморандуми за сътудничество с няколко борси. И по-специално с тези в Черна гора, Ню Йорк, Кипър, Македония и Белград. Това развитие, и най-вече взаимното предоставяне на ноу-хау, гарантира, че те ще останат конкурентоспособни и ще работят ефективно за постигане на текущото подобрение на днешния високо технологичен и бързо развиващ се международен пазар.

Атинската борса е активен член на Световната федерация на борсите (WFE), Федерацията на европейските фондови борси (FESE), Европейския институт по капиталови пазари (ECMI), Международната асоциация на опционните пазари (IOMA) и Европейският комитет на опционните и фючърсни борси (ECOFEX). Атинската борса също така е член и на Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO).

Чрез съответните институции, като FESE и Европейския съюз, и чрез свои представители Атинската борса следи развитието на съответното законодателство на ЕС. ATHEX подкрепя инициативи, насочени към интегриране на капиталовите пазари на ЕС, които не подкопават собствените им успешни политики и практики.

Един от най – големите спадове на борсата става по времето на д-р Панайотис Алексакис, който е председател и управляващ директор на ADEX (Атинската борса за деривати АД) от май 1998 г. и председател на ATHEX от август 2000 г. На 23 юни 2004 година той подава оставка. Алвксакис бива обвинен, че стои зад борсовата катастрофа, при която от 1999 г. до началото на 2003 г. основния борсов индекс е спаднал от 6,355.04 до 1,464.70 пункта. Новоназначения главен изпълнителен директор на Hellenic Exchanges Holdings е Спирос Kапралос, който преди това е бил изпълнителен директор на "Атина 2004" Организационен комитет за Олимпийските игри . От 25-ти Октомври 2004, Капралос служи и като председател на Атинската фондова борса. 1. Борд на директорите

Атинската фондова борса е акционерно дружество със седалище в Атина, което се управлява от 7 членен борд на директорите. Той се състои от:

 • Председател (главен изпълнителен директор) на борсата – Спирос Капралос

 • Заместник-председател и генерален директор “Клиъринг, сетълмент и регистрация” в Helex – Сократис Лазаридис

 • По един представител на: Атинската търговско-промишлена палата, Националната банка на Гърция, инвестиционните фондове, публичните дружества и един представител на брокерите, избран от корпорацията на брокерите.

 1. Ценни книжа, търгувани на Атинската фондова борса

 • Обикновени акции

 • Привилегировани акции

 • Държавни ценни книжа

 • Корпоративни облигации

 • Фючърси и опции

 • Опции за валута

 • Репо – сделки – сделки с обратно изкупуване

 1. Процедура за търгуване
  Часове за търговия - Основната търговска сесия е от 10:30 до 16:30 часа (8:30-14:30 GMT). Борсата отваря половин час предварително и затвря 15 минути след края на основната търговска сесия. Всички сделки са в пари в брой, и те се извършват на борсата. Продажбите са регламентирани от Атинската фондова борса и се провеждат по електронен път чрез интегрирана автоматизирана система за борсова търговия (OASIS). Компютърната система е в състояние да обработва по 300000 поръчки на час. Поръчките се въвеждат от нивото на пода на борсата или в офисите на членовете, с помощта на дистанционно брокерство.

Всички сделки, въведени в системата преди 11.00 часа, могат да участват при формирането на цената на отваряне. Половин час преди основната търговска сесия системата приема лимитирани и пазарни поръчки. Лимитираните поръчки определят цената на отваряне. Пазарните поръчки имат приоритет за изпълнение след отварянето на пазара. Ако няма лимитирани поръчки, цената на откриването ще бъде същата като цената на затваряне от предишния ден. Критерият, който се използва за определяне на цената на отваряне, е обемът на сделките. Цените при закриване са формулирани като средната стойност на цените на сделките, изпълнени през последните десет минути от деня.

 1. Индекси

Атинската фондова борса съставя над 20 индекса, от които няколко международни. Основният индекс на борсата – ATHEX Composite (преди ASE) включва 60 компании от различни сектори на икономиката: банки (34%), безалкохолни напитки (13,5%), хазарт (10%), телекомуникации (7,5%), енергиини дружества (5%), строителни материали (3%) и други.

Съвместни индекси на Лондонската и Атинската фондови борси • FTSE / ATHEX 20 (по – рано FTSE/ASE 20) – първите 20 компании по пазарна капитализация. Фючъсния индекс FTSE/ATHEX 20 става първия продукт за търговия на Атинската борса за деривати (ADEX). • FTSE / ATHEX MID 40 – включва 40 дружества от различни сектори със средно ниво на капитализация (след първите 20 с най – висока капитализация). • FTSE / ATHEX SmallCap 80 – съдържа следващите 80 компании, след тези от FTSE/ATHEX 20 и FTSE/ATHEX MID 40. • FTSE / ATHEX 140 съставен е от компаниите от горните три индекса: 20 дружества от FTSE/ATHEX 20 (с висока капитализация), 40 от FTSE/ATHEX MID 40 (със средна капителизация) и 80 с ниска капитализация от FTSE/ATHEX SmallCap 80. Този индекс е въведен на 2 януари 2003 година. Изчислява се всеки търговски ден в реално време и се преглежда два пъти в годината – април и октомври, в съответствие с приетите от FTSE правила. Предвижда високо ниво на корелация между него и други чуждестранни индекси.

 • FTSE / ATHEX International Index – международен индекс, включващ гръцки и чуждестранни компании, и въведен през януари 2006 година.

Greece & Turkey 30 Index

Greece & Turkey 30 Index (GT - 30) e общ индекс на Атинската и Истанбулската фондова борса (ISE) и включва по 15 от най-големите и ликвидни компании в двете страни, представляващи близо 70% от пазарната капитализация на двата пазара. Той ще се изчислява, поддържа и разпространява от специализараната в това компания STOXX Limited. Броят на банките в индекса е ограничен до четири от всеки пазар.  Изчислява се от 28 септември 2009 година и върху него се структурира борсово търуем фонд (ETF). 1. Българска и Атинска фондови борси

На 9 април 2001 година БФБ подпива меморандум за сътрудничество с Атинската фондова борса на среща между ръководители от двата пазара, проведена в София.

В началото на 2007 Атинската фондова борса води активни преговори с БФБ. Гръцките емисари отправили две конкретни предложения. Те заявили твърдо желание да купят 44-процентния държавен дял от БФБ, както и дела на държавата в Централния депозитар. Председателят на Атинската борса Спирос Капралос е посочил, че офертата важи и за всеки борсов член, който желае да продаде дела си. Второто предложение е българският пазар да се свърже с гръцкия и кипърския чрез обща платформа за търговия, което ще направи пазарите по-видими за международните инвеститори.

Началото на гръцко-кипърското обединение е поставено през октомври 2006 година, когато двете борси се свързалии помежду си чрез обща платформа за търговия. Това става без атинската борса да притежава кипърската (която плаща такса за ползването на търговската система) и без да притежава местния депозитар на ценни книжа. Така се създаде възможност за потребителите на платформата да търгуват с всички ценни книжа, регистрирани за публична търговия в Гърция и Кипър. В перспектива атинската борса ще се стреми общата платформа да обхване повече пазари. Средната дневната търговия в Кипър на общата платформа е скочила над два пъти от около 17 млн. евро преди 30 октомври 2006 г., когато стартира съвместната платформа до около 40 млн. евро за последните три месеца, като около 19% от търговията става в Атина, където е базирана системата, е пояснил Никос Трипацас от ръководството на борсата в Кипър.

Според предлагания модел борсите ще останат относително автономни - сами ще определят правилата за регистрация, членство, търговия и т.н. "Такъв тип интеграция ще е от полза за българския пазар, защото ще привлече значителни инвестиции от големи международни инвеститори, които търгуват на нашата борса и които биха инвестирали и в България при наличието на обща платформа",е казвал Спирос Капралос по време на двудневното си посещение в България.Основните положителни страни от едно сътрудничество, според гръцките представители, ще е разширяване на пазара и същевременно засилване на позициите на отделните борси. Включването в общата платформа трябва да намали оперативните разходи на отделните борси, като разходите за ИТ ще намалеят до 50%, ще донесе допълнителен източник на приходи, тъй като борсите ще си ги поделят, ще спомогне за увеличаване на капацитета за набиране на капитали от публичните компании, а местните членове на борсите ще могат да предложат по-голяма гама от продукти, смятат от "Хеленик иксчейнджис".

 • HELEX предлага и втора фаза на сътрудничество между трите борси в създаването на смесено дружество XNET, за разпространяване на финансова и ценова информация, събиране на оферти и сетълмент инструкции.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. История

 2. Борд на директорите

 3. Ценни книжа, търгувани на Атинската фондова борса

 4. Процедура за търгуване

 5. Индекси

 6. Българска и Атинска фондови борси

Източници:

 1. www.ase.gr

 2. www.dnevnik.bg

 3. www.captal.bg

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница