Кодекс определямДата09.04.2018
Размер35.87 Kb.
#65314
ОБЩИНА СТРУМЯНИ

З А П О В Е Д
№ 601/03.09.2011 г.

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 54 ал. 3 от Изборния кодекс


ОПРЕДЕЛЯМ:
Местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на територията на община Струмяни на 23.11.2011 г., както следва:


Секция

Населено място

В района на :

0149001

с.Струмяни

Училище-І ви етаж/ ул.”Св. Св. Кирил и Методий “ №3/

0149002

с.Струмяни

Читалище “Будител”- І ви етаж / пл.” 7-ми април” № 2/

0149003

с.Струмяни

Пенсионерски клуб /ул.”Св. Св. Кирил и Методий “ №3/

0149004

с. Микрево

Читалище “Братя Миладинови”- І ви етаж /ул.”Берово” № 008/

0149005

с. Микрево

Кметство - с.Микрево /ул.”Феникс” №1/

0149006

с. Микрево

СОУ- І ви етаж / ул.” Будител “№ 001/ - източен вход

0149007

с. Микрево

СОУ- І ви етаж /ул.”6-ти септември”/ - северен вход

0149008

с.Илинденци

Основно училище - І ви етаж /ул.”Белица ” №9/

0149009

с. Илинденци

Пенсионерски клуб – с.Илинденци /ул.”Белица” №13/

0149010

с. Илинденци

Сградата на бившо читалище /ул.”Белица” №8/

0149011

с. Драката

Кметство - І ви етаж

0149012

с. Палат

Кметство

0149013

с. Игралище

Кметство - І ви етаж

0149014

с. Никудин

Кметство –ІІ ри етаж

0149015

с. Махалата

Павилион ПК”Огражден”

0149016

с. Седелец

Сградата на ПК “Огражден”

0149017

с.Добри Лаки

Училище - І ви етаж

0149018

с.Раздол

Кметство – І ви етаж

0149019

с.Цапарево

Читалище – І ви етаж

0149020

с.Вракуповица

Кметство – I ви етаж

0149021

с. Кърпелево

Кметство – ІІ ри етаж

0149022

с. Горна Крушица

Кметство – І ви етаж

0149023

с.Клепало

Училище - І ви етаж

0149024

с. Каменица

Кметство –ІІ ри етаж

0149025

с. Гореме

Кметство –ІІ ри етаж

0149026

с. Струмяни -

подвижна избирателна секцияОбщинска администрация

Заповедта да се обяви на видно място на територията на съответната избирателна секция, извън помещенията на общинска администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.


Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на община Струмяни – г-жа Ваня Пецанова.

КА

ВАЛЕНТИН ЧИЛИКОВКмет на община Струмяни


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница