Кодекс от име: собствено, бащино, фамилно с егн / Дата на раждане МесторождениеДата18.06.2018
Размер18.39 Kb.
часа Акт за граждански брак № дата г.

дд мм гггг

ДЕКЛАРАЦИЯПО ЧЛ.9, АЛ.1 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

От

име: собствено, бащино, фамилно

с ЕГН / Дата на раждане Месторождение

ГражданствоДържава

Документ за самоличност № Дата г. издаден от

Постоянен адрес:

населено място община област

улица/бул., пл./№, ж.к., бл., ex., em., an.

със семейно положение преди сключване на брака поредност на браканеженен вдовец разведен

образованиестепен

ЖЕЛАЯ ДА СКЛЮЧА ГРАЖДАНСКИ БРАК С:
име: собствено, бащино, фамилно

с ЕГН / Дата на раждане


и да □ ЗАПАЗЯ □ ВЗЕМА □ ДОБАВЯ фамилно име:

И ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  1. Не съм свързан с друг брак.

  2. Не съм поставен под пълно запрещение и не страдам от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставянето ми под пълно запрещение.

3.*Не страдам от болест, представляваща сериозна опастност за живота и здравето на поколението или на другия съпруг / Страдам от болест, представляваща сериозна опастност за живота и здравето на

поколението или на другия съпруг и тя знае за тези болести.  1. Не съм в родствена връзка по права и по съребрена линия до IV степен включително с лицето, с което желая да сключа брак.

  2. Помежду ни не са създадени отношения, възникващи от осиновяване, които да ни поставят в родство по права линия и в отношение на брат и сестра.

  3. Съм осведомен за заболяванията по чл, 7, ал.1, т.2 и т.З от Семейния кодекс на лицето, с което желая да сключа брак.

ИЗБИРАМ РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 176 и чл. 313 от Наказателния кодекс. Дата

ДЕКЛАРАТОР:ПОДПИС
Каталог: assets -> Administrativno obslujvane
Administrativno obslujvane -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
Administrativno obslujvane -> Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Стара Загора
Administrativno obslujvane -> Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
Administrativno obslujvane -> Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
Administrativno obslujvane -> Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
Administrativno obslujvane -> Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
Administrativno obslujvane -> Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
Administrativno obslujvane -> Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Стара Загора
Administrativno obslujvane -> Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Стара Загора
Administrativno obslujvane -> Bic somb bgsf


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница