Кодове на болести по мкб-10Дата03.08.2017
Размер309.86 Kb.
#27171
КП № 30 ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТЪНКОТО И ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

Минимален болничен престой - 3 дни


КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

А18.3 Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

Туберкулоза на:

• ануса и ректума† (К93.0*)

• червата (дебело)(тънко)† (K93.0*)

• ретроперитонеалните лимфни възли

Туберкулозен:

• асцит


• ентерит† (К93.0*)

• перитонит† (K67.3*)


Злокачествено новообразувание на тънките черва

С17.1 Иеюнум

С17.2 Илеум

Не включва: илео-цекална клапа (С18.0)

С17.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва


Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон)

С18.0 Цекум

Илео-цекална клапа

С18.1 Апендикс

С18.2 Колон асценденс

С18.3 Флексура хепатика

С18.4 Колон трансверзум

С18.5 Флексура лиеналис

С18.6 Колон десценденс

С18.7 Колон сигмоидеум

Сигмоидална (флексура)

Не включва: ректосигмоидална област (С19)

С18.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво


С19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

Колон с ректум

Ректосигмоидална област (колон)

С20 Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

Ампула ректиЗлокачествено новообразувание на ануса и аналния канал

С21.0 Анус, неуточнена локализацияНе включва: анален(-на):

• ръб (С43.5, С44.5)

• кожа (С43.5, С44.5)

перианална кожа (С43.5, С44.5)

С21.1 Анален канал

Сфинктер на ануса

С21.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал

Аноректална област

Анус с ректум

Злокачествено новообразувание на ректума, ануса и аналния канал, което по място на възникване не може да бъде отнесено към нито една от рубриките С20—С21.2


Доброкачествено новообразувание на колона, ректума, ануса и аналния канал

D12.0 Цекум

Илеоцекална клапа

D12.1 Апендикс

D12.2 Възходяща част (асценденс) на колона

D12.3 Напречна част (трансверзум) на колона

Хепатална флексура

Лиенална флексура

D12.4 Низходяща част (десценденс) на колона

D12.5 Сигмоидална част на колона

D12.6 Колон, неуточнена част

Аденоматоза на колона

Дебело черво БДУ

Полипоза (наследствена) на колона

D12.7 Ректосигмоидална област

D12.8 Ректум

D12.9 Анус и анален канал

Не включва: анални:

• ръб (D22.5, D23.5)

• кожа (D22.5, D23.5)

перианална кожа (D22.5, D23.5)

D13.3 Други и неуточнени части на тънките черва
Амилоидоза

Не включва: болест на Alzheimer (G30.—)

E85.0 Наследствена фамилна амилоидоза без невропатия

Фамилна средиземноморска треска

Наследствена амилоидна нефропатия

E85.3 Вторична системна амилоидоза

Амилоидоза при хемодиализа

E85.4 Ограничена амилоидоза

Локализирана амилоидоза

E85.8 Други форми на амилоидза
I88.0 Неспецифичен мезентериален лимфаденит

Мезентериален лимфаденит (остър) при деца


Други неинфекциозни гастроентерити и колити

К52.0 Радиационен гастроентерит и колитК52.2 Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит

К52.1 Токсичен гастроентерит и колит

К52.8 Други уточнени неинфекциозни гастроентерити и колити


Съдови болести на червата

Не включва: некротизиращ ентероколит на плода или новороденото (Р77)

К55.1 Хронични съдови болести на червата

Хроничен исхемичен:

• колит


• ентерит

• ентероколит

Исхемична стриктура на червата

Мезентериална:

• атеросклероза

• съдова недостатъчност

К55.2 Ангиодисплазия на колона

К55.8 Други съдови болести на черватаНе включва: вродена стриктура или стеноза на червата (Q41—Q42)

исхемична стриктура на червата (K55.1)

мекониум илеус (Е84.1)

непроходимост на червата при новородено, класифицирана в рубриката Р76.—

непроходимост на дванадесетопръстника (K31.5)

следоперативна непроходимост на червата (К91.3)

стеноза на ануса или ректума (К62.4)

с херния (К40—К46)Дивертикули на червата

Включва: дивертикулит

дивертикулоза на (тънко)(дебело) черво

дивертикул

Не включва: вроден дивертикул на червата (Q43.8)

дивертикул на апендикса (К38.2)

дивертикул на Meckel (Q43.0)

К57.1 Дивертикули на тънкото черво без перфорация или абсцес

Дивертикули на тънкото черво БДУ

Не включва: дивертикули на тънкото и на дебелото черво, без перфорация или абсцес (К57.5)

К57.3 Дивертикули на дебелото черво без перфорация и абсцес

Дивертикули на колона БДУ

Не включва: дивертикули на тънкото и на дебелото черво без перфорация или абсцес (К57.5)

К57.5 Дивертикули на тънкото и на дебелото черво без перфорация или абсцес

Дивертикули на тънкото и на дебелото черво

Синдром на раздразненото черво

Включва: колон иритабиле

К58.0 Синдром на раздразненото черво с диария

К58.9 Синдром на раздразненото черво без диария

Синдром на раздразненото черво БДУ


Други болести на ануса и ректума

Включва: на аналния канал

Не включва: дисфункция след колостомия и ентеростомия (К91.4)

незадържане на фекалии (R15)

хемороиди (I84.—)

улцерозен проктит (К51.2)

К62.4 Стеноза на ануса и ректума

Стриктура на ануса (сфинктера)

К62.6 Язва на ануса и ректума

Язва:


• солитарна

• фекалнаНе включва: фисура и фистула на ануса и ректума (К60.—)

при улцерозен колит (К51.—)

К62.8 Други уточнени болести на ануса и ректума
Други болести на червата

К63.2 Фистула на черватаНе включва: фистула (на):

• ануса и ректума (К60.—)

• апендикса (К38.3)

• дванадесетопръстника (К31.6)

• чревногенитална при же­ни (N82.2—N82.4)

• везикоинтестинална (N32.1)

К63.3 Язва на червата

Първична язва на тънкото червоНе включва: язва (на):

• ануса или ректума (К62.6)

• дванадесетопръстника (К26.—)

• стомашночревна (К28.—)

• гастройеюнална (К28.—)

• йеюнална (К28.—)

• пептична, с неуточнена локализация (К27.—)

улцерозен колит (K51—)


Нарушена резорбция в червата

Не включва: дължаща се на хирургична намеса върху стомашночревния тракт (К91.2)

К90.0 Цьолиакия

Глутенова ентеропатия

К90.2 Синдром на сляпата бримка, некласифициран другаде

Синдром на сляпата бримка БДУ

Не включва: синдром на сляпата бримка:

• вроден (Q43.8)

• след хирургична намеса (К91.2)

К90.8 Други нарушения на резорбцията в червата

Болест на Whipple (М14.8*)
Увреждания на храносмилателните органи след медицински процедури, некласифицирани другаде

Не включва: гастройеюнална язва (К28.—)

радиационен:

• колит (К52.0)

• гастроентерит (К52.0)

• проктит (К62.7)

К91.2 Нарушение на резорбцията след хирургична намеса, некласифицирано другаде

Синдром на сляпата бримка след хирургична намеса

Не включва: нарушение на резорбцията:

• остеомалация при възрастни (М83.2)

• остеопороза след хирургични намеси (М81.3)

К91.4 Дисфункция след колостомия и ентеростомияУвреждания на други храносмилателни органи при болести, класифицирани
другаде

К93.0* Туберкулозно увреждане на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли (А18.3†)Не включва: туберкулозен перитонит (К67.3*)
Фистули със засягане на женските полови органи

Не включва: везикоинтестинална фистула (N32.1)

N82.2 Фистула между вагината и тънките черва

N82.3 Фистула между вагината и дебелите черва

Ректовагинална фистула

N82.4 Други фистули между черва и женски полови органи

Чревноматочна фистула
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

основни диагностични процедури


ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКО ЧЕРВО

** 45.12 ендоскопия на тънко черво през артифициална стома

С или без биопсия

Изключва:

ендоскопия на дебело черво през артифициална стома - 45.22

гъвкава сигмоидоскопия - 45.24

ригидна (твърда) проктосигмоидоскопия - 48.23

трансабдоминална ендоскопия на дебело черво - 45.21ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

** 45.22 ендоскопия на дебело черво през артифициална стома

** 45.23 колоноскопия

Гъвкава фиброоптична колоноскопия

Включва и пневматична дезинвагинация

** 45.24 гъвкава сигмоидоскопия

Ендоскопия на колон десценденс

** 45.25 ендоскопска биопсия на дебело червоИзключва:

проктосигмоидоскопия с биопсия - 48.24

** 45.27 интестинална биопсия– аспирационна тънкочревна биопсия
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА РЕКТУМ, РЕКТОСИГМОИД И ПЕРИРЕКТАЛНА ТЪКАН

** 48.22 проктосигмоидоскопия през артифициална стомаИзключва:

такава с биопсия - 48.24

** 48.24 Затворена ендоскопска биопсия на ректум

взимане на проба с четка или промивка

проктосигмоидоскопия с биопсия


ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

** 87.63 серия за тънко черво

** 87.64 долна гастроинтестинална серия

**87.69 друго ретнгеново изследване на храносмилателния тракт


МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

** 88.01 КАТ на корем

КАТ скениране на корем

Изключва:

КАТ скениране на бъбреци - 87.71
Друго рентгеново изследване на корем

**88.19 рентгеново изследване на корем

Рентгенография на корем
ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

***88.74 диагностичен ултразвук на храносмилателна система

Ендоскопска или ендолуменна ехография

**88.76 диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум

Конвенционална ехография

и

Doppler ехографияДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО изображение

** 88.97 магнитно резонансно изображение

Корем
** 89.29 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

Включва задължително:

Химично изследване на урина
** 89.52 електрокардиограма

ЕКГ
** 90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително следния пакет медико-диагностични изследвания:

Хематологични – ПКК;

Клинико-химични - кр. захар, креатинин;
** 90.89 ПАТОМОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ГОРНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ – ДО ИЛЕУМ
** 90.99 ПАТОМОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ – ОТ ИЛЕУМ ДО АНУС

основни ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ


ЛОКАЛНА ЕКЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА РЕКТУМ

* 48.31 радикална електрокоагулация на ректална лезия или тъкан

ректални варици, хемороиди

* 48.33 деструкция на ректална лезия или тъкан с лазер

ректални варици, хемороиди
ПРОЦЕДУРИ ПРИ ХЕМОРОИДИ

* 49.42 инжекция в хемороиди и РЕКТАЛНИ ВАРИЦИ


трансфузия на кръв и кръвни компоненти

* 99.04 трансфузия на еритроцитна маса* 99.07 транфузия на друг серум

Трансфузия на плазма

Инфузия на Humanalbin

Изключва:

инжекция (трансфузия) на:

гамавенин - 99.16

гама-глобулин - 99.14

*99.08 трансфузия на кръвозаместител

Трансфузия на декстран
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

* 99.15 парентерална инфузия на концентрирани хранителни субстанции

* 99.18 инжекция или инфузия на електролити

* 99.21 инжекция на антибиотик

* 99.22 инжекция на други анти-инфекциозни медикаменти

* 99.23 инжекция на стероид

* 99.25 инжекция или инфузия на противоракова субстанция

* 99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество

С този код се кодира лечението с:

Антисекретори – Н2 блокери, инхибитори на протонната помпа (ИПП), кръвоспиращи, кортикостероиди, колхицин и др., противовъзпалителни средства; имуносупресори; месалазин; ензимни препарати; лактулоза; спазмолитици; обезболяващи; лекарства, повлияващи моториката на червата, хепарин; соматостатин по индикации.Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени минимум пет основни диагностични процедури с кодове:

- **89.29; **89.52; **90.59;

- **88.76;

- ендоскопска или 88.74 или рентгенологична процедура;

и две терапевтични процедури, от която едната задължително е *99.29.

Процедура с код **90.89 или **90.99 задължително се отчита допълнително, като шеста процедура, само при извършване на биопсия със задължително хистологично изследване. Резултатът от хистологичното изследване задължително се прикрепва към ИЗ и се вписва в епикризата.

1. При контраиндикации или невъзможност за извършване на ендоскопска процедура в пълен обем поради стеноза/стриктура, фистула на стомах и дуоденум, синдром на оперирания стомах, клиничната пътека се счита за завършена, ако има рентгенография, доказваща наличието им. Рентгеновата снимка или електронният носител се прикрепват към ИЗ.

2. Терапевтичните процедури: *99.21, *99.22, *99.25 и *99.29 се кодират само при минимум тридневен курс на лечение, като в ИЗ и Документ №1 на КП се посочва вида, дозата и курса на лечение.

3. При лица до 18 годишна възраст клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три диагностични процедури и две терапевтични процедури (от която едната задължително е *99.29).

4. Диагноза с код К 52.2 „Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит” може да се отчита само при лица до 2 години.

Клиничната пътека се счита за завършена, ако е приложена снимка от ехография, ендоскопски протокол и/или снимка от друго изобразяващо изследване – за основните процедури, с които се отчита пътеката.
Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ ниво съгласно медицински стандарт „Гастроентерология” и минимум ІІ ниво съгласно медицински стандарт „Педиатрия”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Гастроентерология” и „Педиатрия”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположени на територията му и имащо договор с НЗОК.Задължителни звена/медицинска апаратура


1. Клиника/отделение по гастроентерология

или


Клиника/отделение по детска гастроентерология

или


Клиника/отделение по вътрешни болести

или


Клиника по детска хирургия

2. КАИЛ/ОАИЛ

3. Клинична лаборатория

4. Образна диагностика

5. Видеоендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия

6. УЗ апарат среден клас, с възможност за Доплер ехографии2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.Задължителни звена/медицинска апаратура


1. Лаборатория (отделение) по клинична патология

2. Микробиологична лаборатория


3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- лекари със специалност по гастроентерология – минимум двама;

- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по клинична лаборатория.

От работещите в структурата лекари-специалисти минимум един с квалификация по „Абдоминална Доплерова ехография – второ ниво“ и минимум един с квалификация по „Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво“.

За ендолуменна или ендоскопска ехография, специалистът трябва да притежава сертификат по интервенционална и ендоскопска ехография – трето ниво.
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- лекар/и със специалност по детска гастроентерология;

или

лекари със специалност детски болести – минимум четиримаили

лекар със специалност по детска хирургия;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по образна диагностика.

От работещите в структурата лекари-специалисти минимум един с квалификация по „Абдоминална Доплерова ехография – второ ниво“ и минимум един с квалификация по „Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво“.


Забележка: При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

 • Усложнено и неповлияващо се от нееднократно и продължително амбулаторно лечение заболяване на долния ГИТ, което се потвърждава задължително от медицинска документация, приложена към ИЗ;

 • Заболяване на долния ГИТ с един или повече от следните промени:

- диселектролитемия, доказана чрез промени в серумния Na и К;

- медико-диагностични изследвания - анемичен синдром или резултати от образни изследвания, насочващи към заболяване на долния ГИТ.

Горепосочената стойност на медико-диагностичните изследвания не се отнася за деца.


 • Диагностика и предоперативно стадиране на онкологично заболяване на долния гастроинтестинален тракт при клинични, рентгенологични, лабораторни и други данни, когато тази диагностика не може да бъде извършена в амбулаторни условия. В тези случаи към ИЗ се посочват причините за необходимостта от провеждане на диагностичните процедури в болнични условия.


2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема в първите 24 часа от хоспитализацията. Ехография на коремни органи и ретроперитонеум се извършва / до 24 час текст от постъпването. В случаи на спешност ендоскопия или контрастна рентгенография се извършват до 24 часа от постъпването. В случаи извън спешност ендоскопия или контрастна рентгенография се извършват до 3 ден от началото на хоспитализацията при минимален болничен престой. В случай на необходимост КТ или МРТ се извършват до края на болничния престой. Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променените показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

При заболявания на червото се извършват следните основни диагностични процедури:

1. Клинико – лабораторни изследвания:

1.1. Задължителни:

- хематология – ПКК, включваща хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, Hct и изчислени съотношения, с диференциално броене на клетки, СУЕ;

- клинико-химични - кръвна захар, креатинин;

- пълно изследване на урина.1.2. Според съответните заболявания и показания:

- клинико-химични - общ белтък, албумин, урея, амилаза, билирубин – общ и директен, сер. желязо, ЖСК, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, ЛДХ; Na, K, Cl, АКР, С-реактивен протеин, туморни маркери (СЕА, СА 19-9, CA-72-4 и др.);

- хемокоагулационни изследвания - фибриноген, протромбиново време (индекс, INR); аПТТ (пТПВ/ККВ).

2. Абдоминална ехография на коремни органи, ретроперитонеум и малък таз.

И при показания:

- доплерово изследване.

3. Ендоскопско изследване със или без вземане на материал за хистологично (цитологично) изследване (ендоскопска биопсия, четкова или друга цитология):

- долна ендоскопия – колоно-, сигмоидоскопия, ректоскопия;

- ендоскопски оглед на проксималния отдел на тънкото черво – ниска дуоденоскопия;

- ендоскопски оглед през стома.Забележка: При съмнение за злокачествен процес на дебелото черво или полип/аденом е задължително извършването на тотален оглед на червото - колоноскопия. При невъзможност – сигмоидоскопия в комбинация с иригография.

4. Хистологично изследване и /или цитологично изследване – стандартни и при показания допълнителни оцветявания и имунохистохимия.

- противопоказано при кървяща лезия; дивертикули

- невъзможно – при изразени стриктури или анатомични особености, след хирургия.

5. Ендоректална ехография – при налична апаратура и специалист със съответната квалификация.

6. Рентгеново изследване - по преценка.

- обзорна графия на корем;

- контрастната рентгенография на горния ГИТ: ентероклиза, иригография; според съответното заболяване и показания – и на хранопровод, стомах, дуоденум.

Забележка: Контрастното рентгеново изследване с приет контраст през устата не е информативно за дебелото черво.

7. Допълнителни изследвания - при показания:


 • кръвна група;

 • рентгенография на бял дроб и сърце;

 • микробиологични и паразитологични изследвания (фецес, друг биологичен материал), имунологични и други изследвания;

 • специфични функционални тестове (според съответното заболяване и показания).

Ако болен с онкологично заболяване подлежи на оперативно лечение, лъче– и/или химиотерапия, се изследват и съответните туморни маркери.

При установени отклонения на лабораторни показатели и биоконстанти задължително се извършват контролни изследвания.ЛЕЧЕНИЕ

1. Ендоскопско лечение.

Ендоскопско поставяне на назогастрална или интестинална сонда за: декомпресия, промивка или локална инстилация на храни и концентрирани хранителни субстанции (ентерално хранене).

Ендоскопска хемостаза – в допълнение на другите ендоскопски процедури или при видимо кървяща лезия.

В някои случаи се провеждат и терапевтични процедури под ехографски контрол.2. Медикаментозното лечение - включва лечение на основното заболяване и/или корекция на жизнено важни функции, според препоръките за стандартизирано поведение на БНДГЕ (Българско научно дружество по гастроентерология).

Лечението се провежда с: кръвоспиращи, кортикостероиди, колхицин и др., противовъзпалителни средства; имуносупресори; месалазин; антибиотици, химиотерапевтици; ензимни препарати; лактулоза; спазмолитици; обезболяващи; лекарства, повлияващи моториката на червата, хепарин; електролитни и инфузионни р-ри; средства за корекция на хипоалбуминемия и анемия и заместителна терапия при синдром на малабсорбция, соматостатин антисекретори – Н2 блокери, инхибитори на протонната помпа (ИПП) и др. по индикации.3. Показания за оперативно лечение.

При индикации, неповлияване или възникнали усложнения, след обсъждане с хирург болният се насочва за хирургично лечение.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя:

- след ендоскопско и/или хистологично изследване;

- след ендолуменна ехография;

- след рентгенологично, ендоскопско, хистологично или функционално изследване - при заболявания на проксималните отдели на тънкото черво;

- след контрастно рентгенологично изследване – при моторни нарушения, дивертикули на червото; при невъзможен ендоскопски достъп (преминаване през изразена стриктура или обструкция отвън, субмукозни промени, опасност от перфорация, лезия, разположена в недостигаема ендоскопски част на тънко черво, стриктура, променена анатомия от патологичен процес или постоперативно; фистула, пенетрация) и други;


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- осигуряване на коректна диагноза и лечение на основното заболяване, съгласно алгоритъма – ендоскопско и/или медикаментозно;

- корекция на жизнено важни параметри и биологични отклонения според конкретната диагноза;

- доказване, стадиране и определяне на операбилността на тумор или насока към алтернативни ендоскопски или други процедури;

- овладян анемичен синдром.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)

Заболяванията на стомашно-чревния тракт (храносмилателната система) протичат с разнообразни оплаквания: гадене, повръщане, болка или дискомфорт в различни части на корема, запек, диария и други. Възможно е при кървене да се появи ясна видима кръв при повръщане или в изпражненията, изпражненията да станат катраненочерни или да настъпи повръщане на материи с вид на разредено кафе. Вашият личен лекар съвместно със специалиста гастроентеролог ще преценят дали Вашите оплаквания са сериозни. Ако е необходимо ще Ви насочат за уточняване на заболяването и лечение в гастроентерологично отделение/сектор или клиника.

Когато изследванията, необходими за изясняване на естеството на Вашето заболяване изискват специална подготовка, наблюдение след провеждането им или се комбинират с лечебни процедури (“малки операции” без отваряне на корема), Вашият лекар ще Ви предложи прием в гастроентерологично отделение/сектор. Ако той прецени, че общото Ви състояние е увредено или заболяването Ви протича тежко, също ще Ви насочи към болница.

В гастроентерологичното отделение/сектор, в зависимост от Вашите оплаквания ще бъде проведен комплекс от диагностични процедури:


 • вземане на кръв за лабораторни изследвания;

 • рентгеново/скениращо изследване на съответния болен орган със или без използването на контрастно вещество, вкарано във вена, изпито през устата или чрез клизма;

 • оглед на органите в корема с ехограф;

 • оглед на повърхностната обвивка на храносмилателната тръба с огъваема тръба с оптика (ендоскоп) през устата или през ануса (долния краен отвор на стомашно – чревната тръба);

 • вземане на малко парче за изследване под микроскоп;

 • други изследвания според преценката на Вашия лекар.

Лечението на Вашето заболяване може да бъде извършено с лекарства приети през устата, вкарани през вената или в мускул, както и под формата на лечебни клизми. Според установените болестни промени лечението включва и: изгаряне, изрязване на тумор, разширение на стеснени участъци, спиране на кървене, дрениране на кухини, и други чрез ендоскоп, под ехографски или друг контрол.

След проведеното лечение може да бъдете насочен за проследяване от Вашият ОПЛ или специалиста гастроентеролог, но може да Ви бъде предложено оперативно или друго лечение.

В зависимост от необходимите за Вас изследвания и/или лечебни процедури ще Ви бъде предоставена обширна информация, а за част от тях ще Ви бъде поискано писмено съгласие.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 30 ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТЪНКОТО И ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАРКаталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Rak%20na%20debeloto%204ervo
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №255 ортоволтно перкутанно лъчелечение и Мeтаболитна брахитерапия с високи активности
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №297 палиативни грижи при онкологично болни
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №254 диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №257 конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на основни процедури по мкб-9 км
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Основни диагностични процедури мекотъканно рентгеново изследване на лице, глава и шия
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №177 оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
Rak%20na%20debeloto%204ervo -> Кодове на основни процедури по мкб-9КМ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница