Кога едно момче става ерген и кога едно момиче става момаДата29.04.2017
Размер136.24 Kb.
#20237
СВАТБА

Институт за фолклор – БАН
І. ПРЕДБРАЧЕН ЖИВОТ НА МЛАДИТЕ


 1. Кога едно момче става ерген и кога едно момиче става мома?

 2. Какви са местните вярвания за ерген и мома?

 3. Има ли колектив (организация) на ергените?

 4. Как се приемат ергените в тази организация?

 5. Девойките образували ли са своя организация или тяхното признаване е зависело от колектива на ергените?

 6. Има ли връзка образуването на моминските и ергенски колективи с някои календарни обичаи (коледуване, лазаруване)?

 7. С други селски празници?

 8. Момите и ергените участвали ли са в игри с брачна тематика (сватосване, избор на брачен партньор – напр. ”Отвори порти”)?

 9. Кои са участвали в игрите?

 10. Кога и къде се провеждат?

 11. Кога и къде са се срещали и запознавали младите (на седянка, на чешмата)?

 12. Имало ли е специални места за оглед на момите?

 13. Използвали ли са магията, за да се спечели мома или ерген, или да се отдели мома от ерген?

 14. Какви наричания и заклинания са съпровождали магическите действия?

 15. Гадаели ли са момите и ергените за женитба?

 16. Има ли специални дни в годината за гадаене?

 17. Обвързани ли са тези дни с някои календарни празници?

 18. За какво са гадаели – кога ще се оженят, къде, кой ще бъде бъдещият съпруг или съпруга?

 19. Обвързани ли са гаданията с някакви заклинателни формули, с които се предсказва бъдещето?

 20. Кой ги изпълнява?

 21. Каква е най-честата брачна възраст за момите и ергените в миналото и сега?

 22. Как се наричат старите моми и старите ергени?

 23. Имало ли е брачно-възрастови аномалии (малък мъж да се ожени за зряла девойка или стар мъж за младо момиче)?

 24. Кои са пречките да се сключи брак (имотно неравенство, близко роднинство)?

 25. Може ли да се прежени по-стар(а) брат / сестра от по-млад(а) брат / сестра? Заплаща ли се преженването? Как? (подарък обеци, малка сума пари и др.)

 26. Момите женят ли се в други села?

 27. Ергените водят ли моми от други села и от кои?

 28. На какво се обръща внимание, когато се избира мома за жена?

 29. А когато се избира ерген?

ІІ. Сватосване (малък годеж, питанЕ и т. н.)

 1. Как се нарича първото предложение за женитба?

 2. От коя страна се предлага?

 3. Кой участва в сватосването и как става?

 4. Да се разпита с оглед състава на участващите, времето и мястото на събиране и отиване.

 5. Какви обичаи се изпълняват при започване на разговора?

 6. Как се води разговорът – пряко или метафорично? (по възможност да се запише диалогът)

 7. Отведнъж ли се съгласяват момини или не?

 8. Как отговарят, ако са съгласни, и как – ако не са?

 9. С какво се завършва сватосването, ако сватовете са получили положителен отговор?

 10. Ходи ли се на оглед у ергена след сватосването?

 11. Кой ходи, кога и къде – на полето, в дома?

ІІІ. Голям годеж (главеж и др.)

 1. Правили ли са годеж след получения положителен отговор?

 2. Да се опише годежа с оглед на участниците и тяхната роля в годежа; времето, мястото на събиране, тръгване и извършване, облеклото и отличителните белези, както на сватовете, така и на момини; предметите, които се носят.

 3. Участва ли в годежа свещеник или административно лице?

 4. Канят ли се музиканти?

 5. Какви обичаи има при посрещането на гостите?

 6. Има ли угощение?

 7. С какви обичаи?

 8. Поднасят ли се задължителни за целта ястия?

 9. Има ли ломене (обредно чупене и раздаване) на пита?

 10. Как се извършва?

 11. Какви подаръци се дават на годениците?

 12. Какво дарува годеницата?

 13. Казват ли се някакви благословии?

 14. Какви уговаряния и пазарлъци стават (за зестра, за подаръци и др.)?

 15. Как се наричат момата и момъка след годежа?

 16. Какви отличителни знаци носят?

 17. Как се държат един към друг – срещат ли се, гостуват ли си?

 18. Какво е поведението на годеницата по времето между сватосването и венчавката?

 19. Посещава ли годеницата някого във връзка с раздялата – кого и кога?

 20. Посещава ли някой дома на невестата – кой и кога?

 21. Какво прави невестата пред гостите, които я посещават – плаче ли, нарежда ли?

 22. По възможност да се запишат словесни оплаквания на невестата.

 23. Защо плаче невестата?

 24. Какви поверия съществуват за сълзите (плача) на невестата?

 25. Има ли случаи, ако невестата не може да плаче (нарежда), да бъде канена нейна заместничка?

 26. Кога се определя денят на сватбата?

 27. От какво зависи – от църковния календар, от селскостопанските работи?

 28. Има ли определен ден за сватби?

 29. Кой е предпочитаният сезон за сватби?


ІV. Обредни лица (чинове)


 1. Делят ли се участниците в сватбата съобразно участието им от страна на младоженеца или на невестата?

 2. Как се наричат лицата, които участват в сватбата от страна на младоженеца (сватове)?

 3. Как се наричат лицата от страна на невестата2

 4. Кой каква функция изпълнява с оглед на тяхната йерархия – кум, девер, старойка, стар сват, байрактар, предвестител, невеста, младоженец, дружки, дружина?

 5. Участват ли в състава на сватовете и момини лица без определени обредни задължения?

 6. Как се наричат те – гости?

 7. В какви роднински връзки се намират главните обредни лица с невестата и младоженеца?

 8. Канят ли се на сватбата певици – колко са, кой и как ги кани (от страна на младоженеца, на невестата, от двете страни)?

 9. Канят ли се музиканти?

 10. Да се регистрират моментите, в които музикантите свирят, и какъв е характерът на изпълняваните мелодии?

V. Облекло и обредни предмети
 1. Какво е облеклото на централните обредни лица?

 2. Имат ли отличителни белези и какви?

 3. Каква е украсата на младоженците?

 4. Какъв е преобладаващият цвят в облеклото на младоженците?

 5. В какво отношение се намират спрямо местната носия?

VІ. Канене на сватба
 1. Как се нарича лицето (лицата), което кани на сватба?

 2. Как става каненето (калесването)?

 3. Кой кани, как е облечен, какви отличителни белези носи?

 4. Къде и кога кани?

 5. Кой бива канен на сватбата?

 6. Какъв знак дават, че са приели поканата?

 7. Какви обредни диалози се изричат?

 8. Има ли постоянни словесни формули за каненето?

 9. С какви жестове са съпроводени?

VІІ. Засевки (приготвяне на сватбения хляб)
 1. Къде се правят засевки и кога?

 2. Кой участва в засевките?

 3. Да се опише функцията на отделните обредни лица.

 4. Кой кани участниците и кога?

 5. С какви обичаи е свързано приготвянето на обредните хлябове?

 6. Обредни предмети: нощви, сита и др.

 7. Какво се слага в брашното и защо?

 8. Има ли засевки и в двата дома?

 9. Различават ли се по нещо? Младоженците участват ли в засевките?

 10. Какви обичаи има, свързани с тях?

 11. Какви обичаи има, свързани с месенето на тестото? При изпичането?

 12. Има ли вярвания, свързани с изпичането и приготвянето на хляба?

 13. Украсява ли се хляба? (по възможност да се нарисува)

 14. Какви песни се пеят по време на пресяването на брашното, месенето, печенето?

 15. Изпълнява ли се обредно миене на лицето, което меси тестото?

 16. Пее ли се, играе ли се хоро накрая – на песен, на музикален инструмент?

VІІІ. Сватбено знаме
 1. Прави ли се знаме и как се нарича то?

 2. У момчето, у момичето или у кума?

 3. Кога и кой го прави?

 4. От какво се прави?

 5. На какви условия трябва да отговаря материалът, от който се прави?

 6. Какво трябва да бъде дървото на знамето, кърпата (цвят, форма, шарки)?

 7. Каква е украсата?

 8. На какви условия трябва да отговаря този, който прави знамето? С какво е облечен?

 9. Какво се прави със знамето след приготвянето му – продава ли се на байрактаря?

 10. NB! Същите въпроси за сватбеното дръвце.


IX. Обреди с косата на невестата


 1. Има ли обичай невестата да се води на баня преди деня на сватбата? Кога? Къде? Кой я води?

 2. Какви обичаи има свързани с къпането?

 3. Какви обичаи се изпълняват с косата на невестата – мие ли се, разплита ли се, боядисва ли се? Къде става това? – мястото да се посочи точно. Кога, кой извършва обредите около разплитането и плетенето?

 4. На какви условия трябва да отговаря обредното лице, което извършва обредите?

 5. Кой може да присъства на тези обреди?

 6. Пее ли се?

 7. Има ли обичай невестата да плаче?

 8. Младоженецът присъства ли?

 9. Има ли специално название на този обред?

 10. Правят ли се сватбени венци? Кога? Кой? От какво?

Х. Бръснене на младоженеца
 1. Има ли бръснене? Кога? Къде? Мястото да се определи точно.

 2. Кой бръсне младоженеца?

 3. На какви условия трябва да отговаря обредното лице, което извършва бръсненето?

 4. Кой още присъства?

 5. Кога и как се кани за бръсненето?

 6. Пее ли се? Кой пее?

 7. Присъстват ли музиканти?

 8. Какви обичаи има, свързани с бръснача и с обръснатите косми?

 9. Ако младоженеца няма брада, има ли бръснене?

ХІ. Тръгване за невестата
 1. Има ли обичаи, свързани с обличането на младоженеца? Какви дрехи облича той?

 2. Слага ли някакви отличителни белези? А другите сватове?

 3. Кога се тръгва за невестата?

 4. Какви обичаи има преди тръгване за невестата?

 5. Как се сбогува младоженецът с родителите си?

 6. Какви благословии се изричат?

 7. Какви песни се пеят? Свири ли музика? Какъв е характерът на мелодията?

 8. Младоженецът (или друго обредно лице) ходи ли за кума? Кога и как?

 9. Кога пристига кумът? С какво?

 10. Какви отличителни белези има и какви предмети носи?

 11. Кой го придружава?

 12. Да се опише подробно сватбеното шествие по реда на сватбарите.

 13. Какво се прави по пътя – пее ли се? Кой пее? Какви песни се пеят? Свири ли се? Стреля ли се? Играе ли се? Да се запишат песните по път.

 14. Има ли предвестител и как го наричат?

ХІІ. Посрещане на сватовете
 1. Кой посреща сватовете?

 2. Къде ги посрещат – у дома, на двора, на улицата, извън селото?

 3. Има ли обичай да не пускат сватбарите, докато не изпълнят някакво условие, свързано с изпитанието им?

 4. Какво е изпитанието?

 5. Искат ли откуп, за да бъдат пуснати?

 6. Пеят ли се песни?

 7. Кой ги пее? Къде? Кога започват да пеят?

 8. Къде се канят сватовете?

 9. Има ли трапеза?

 10. Какви гозби се готвят?

 11. Къде е мястото на кума, младоженеца, девера и др.?

 12. Какви обичаи има на трапезата?

 13. Кой е в стаята на невестата заедно с нея?

 14. Кой я прибулва?

 15. Има ли обичай невестата да плаче в този момент?

 16. Какви песни се пеят и кой ги пее?

 17. Кой отива в стаята на невестата, за да я изведе?

 18. Среща ли съпротива? Как я преодолява – със сила, с откуп?

 19. Какви диалози се водят между дружките на невестата и младоженеца (респ. – девера)?

 20. Има ли обичаи, свързани с обуването на невестата? Какви?

 21. Пеят ли се песни?

 22. В кой момент – преди постигане на споразумението или след него?

 23. Кой предава невестата?

 24. На кого я предава?

 25. Кой я извежда?

 26. Как я представя пред сватовете?

 27. Как реагират сватовете?

 28. Пеят ли песни, свири ли музика?

 29. Къде водят невестата?

 30. Дарува ли тя гостите?

 31. Какви обичаи се изпълняват на трапезата след нейното появяване?

 32. Ядат ли младоженците? Какво? С какви обичаи?

 33. Как завършва трапезата?

 34. Кой дава знак за тръгване?

 35. Какво казва?

ХІІІ. Извеждането на невестата и тръгването
 1. Как става сбогуването на невестата с родителите й?

 2. Къде става това – да се уточни мястото?

 3. С какви движения и жестове?

 4. По възможност да се запише диалогът между невестата и родителите?

 5. С кого се сбогува?

 6. Плаче ли? Нарежда ли?

 7. Пее ли се в този момент? Къде застават певиците? Кои песни се пеят? Свири ли музика?

 8. Какви обичаи има при извеждането: да се излива вино, вода, да се хвърлят семена – какви?

 9. Удря ли се невестата – кой я удря, с какво?

 10. Какво прави младоженецът с тъща си – пуска ли й пари в пазвата, къса ли й копче?

 11. Какво трябва и не трябва да прави невестата в този момент?

 12. Как се подреждат сватовете?

 13. Тръгва ли някой от страната на невестата заедно с тях?

 14. Кой откарва чеиза й? Кога?

 15. Какво се пее при тръгване на сватбеното шествие? Свири ли музика? Гърми ли се?

 16. Какво се прави и какво се пее по пътя към черквата?

 17. Какви обичаи има, ако една сватба срещне друга сватба?

 18. Какви обичаи има преди да влязат в черквата?

 19. А в самата черква?

 20. Има ли обичай да хвърлят върху младоженците зърна, пари и др. Защо? Събират ли се и защо?

 21. Имало ли е обичай да се венчават младоженците у дома? Къде (зад вратата)?

ХІV. Посрещане на сватовете с невестата

у младоженеца


 1. Къде отвеждат невестата след венчаването – в дома на невестата или у младоженеца?

 2. По кой път отвеждат невестата – по същия или по друг?

 3. Какви обичаи има с венчалните свещи по пътя към дома на младоженеца?

 4. Какви обичаи се спазват по пътя към дома му?

 5. Изпраща ли се вестител?

 6. Къде посрещат сватовете невестата? Кой я посреща?

 7. Да се запише точният състав на посрещачите?

 8. Кой сваля невестата от коня или колата?

 9. С какви обичаи? Как?

 10. Какво се пее?

 11. Има ли обичай младоженците да влизат у дома по застлано – какво се застила? Какъв цвят? Защо?

 12. Какво дават на невестата преди да влезе у дома и кой – вода, вино, хляб, дете?

 13. Хвърлят ли семена, пари?

 14. Има ли обичай невестата да маже праговете? С какво?

 15. Гледа ли през комина и защо?

 16. Хвърля ли сол в огъня?

 17. Захранва ли някого?

 18. Сяда ли някъде?

 19. Отива ли при водата?

ХV. Сватбена трапеза
 1. Къде се слага трапезата?

 2. Кои са гостите на трапезата?

 3. Как се подреждат сватбарите на трапезата?

 4. Какво се яде и пие по време на угощението?

 5. Има ли задължителни гозби?

 6. Какво правят младоженците по това време?

 7. Какви обичаи има по време на угощението?

 8. Има ли обичаи с кумовото дръвце?

 9. Дарува ли невестата?

 10. Събират ли се пари?

 11. Какви песни се пеят?

 12. Свири ли музика?

 13. Играят ли се хора и какви?

 14. Докога продължава сватбеният пир?

 15. Кой дава тон за прекратяване?

 16. Кой си отива и кой остава?

 17. Какви карнавални забави има по време на сватбата?

 18. Кой участва в тях?

 19. В кой момент са съсредоточени?

 20. Какви животни се използват – овен, петел, козел?

ХVІ. Брачно съставяне (свождане)
 1. Кога и къде става съставянето на младоженците?

 2. Има ли обредно сваляне на булото (венеца)?

 3. Кой води младоженците в стаята?

 4. Как е подредено брачното легло?

 5. Има ли някакви предмети в него? Какви?

 6. Има ли някакви обичаи при събличането?

 7. Подслушва ли някой отвън?

 8. Какво правят сватбарите по време на брачното съставяне? Пеят ли песни пред врата? Какви? Да се запишат текстовете!

 9. Играе ли се обреден танц?

 10. Има ли обичай да се гледа ризата на невестата?

 11. Как става това?

 12. Пие ли се блага (червена) ракия?

 13. Какви обичаи има с нейното изпиване?

 14. Какви обичаи има, ако невестата не излезе честна?

 15. Какво се прави, ако мъжът не успее да дефлорира невестата?

 16. Какви вярвания има, свързани с нечестната невеста?

ХVІІ. Отбулване на невестата
 1. Кога, къде и как се отбулва невестата?

 2. Кой я отбулва?

 3. Кой присъства на отбулването?

 4. Къде се слага булото – да се опише подробно?

 5. Какви песни се пеят? Свири ли музика?

ХVІІІ. На вода
 1. Ходи ли невестата за вода?

 2. Кога? Къде? Кой я води?

 3. Кой присъства?

 4. Какви обичаи се изпълняват при наливането на водата?

 5. Пеят ли се песни?

 6. Занася ли невестата вода у дома?

 7. Какво правят с нея?

 8. Полива ли невестата на домашните?

 9. Говее ли им?

 10. Какво се прави с обредните предмети (знаме, дръвце) след сватбата?

ХІХ. Следсватбени обичаи
 1. Да се опише първото гостуване на младоженеца у невестата (повратки).

ХХ. Неофициални форми на брак
 1. Грабеж (крадене, отвличане):

 2. Насилствено крадене: Кои са причините да се стигне до насилствено крадене? Да се опише как е станало краденето – по кое време на денонощието, къде, кои са участвали?

 3. Договорено крадене: Кои са причините? Да се опише как е станало, къде, кой е участвал, кога? Ставали ли са сватби след краденето на невестата?

 4. Приставане: Да се опише как става приставането и защо? По кое време? На кое място? Къде отива момата? Как я посрещат?

 5. Полигамия: Имало ли е случаи на многоженство или многомъжство? Снохачество? По какви причини? Кога?

 6. Матрилокален брак (заврян зет): Имало ли е случай мъжът да отиде при жена си? Защо? Как се прави сватбата в тези случаи? Кой праща сватове и др. разлики? Как се нарича младоженецът в тези случаи? Как гледат другите жени от селището на такъв мъж? Чия фамилия взема той – на тъста или запазва собствената си фамилия?

ХХІ. Сватби на вдовци
 1. На вдовец с мома?

 2. На вдовица с ерген?

 3. На вдовица с вдовец?


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница