Когато Аллах, Пресветия Всемогъщия, създал Адем, Той заповядал на всички меляикета да направят поклонение (суджуд) на Адем а с. “ И ви сътворихме, после ви дадохме образ, после казахме на меляикетатастраница1/5
Дата28.08.2017
Размер0.69 Mb.
#28960
  1   2   3   4   5
ПЪТИЩАТА НА ШЕЙТТАНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Когато Аллах, Пресветия Всемогъщия, създал Адем, Той заповядал на всички меляикета да направят поклонение (суджуд) на Адем а.с.“ И ви сътворихме, после ви дадохме образ, после казахме на меляикетата: “Сведете чела пред Адeм!” И те се поклониха освен Иблис. Той не бе от покланящите се. ” (Ал-араф: 11).

Всички меляикета извършили поклонение, покорявайки се на заповедта на Аллах, само един отказал да извърши поклонение. Това бил Иблис (име на шейтана), който живеел сред меляйкетата, без да е от техния рода, а историята му е следната:

На земята до хората живеели джинове (араб. – дух, в Корана – същество от “чист” огън, сътворени от Аллах). Но когато тези джинове, забравили всички заповеди на Аллах, започнали да разпространяват нечестивост и развала по земята, Аллах изпратил меляйкетата, които разогнили и унищожили повечето от джиновете. Спаси ли се малко количество, които били притиснати на острови и в пещери. Меляйкетата взели със себе си на небесата само малък джин- Иблис, който останал заедно с тях, поклонявайки се и възхвалявайки Аллах с.т. И в своите поклонения той почти достигнал степента на меляйкетата.

И така докато Аллах с.т. заповядал на меляикетата да направят поклон на Адем а.с., който бил създал от глина, в това време когато меляйкетата били създани от светлина, а джиновете – от огън. Това било за тях като изпитание за вярност. И меляйкетата, всички до едно, извършили поклон на Адем а.с, подтвърждавайки своята вярност към Аллах с.т, освен Иблис,който отказал да направи суджуд;.

“ Каза [Аллах]: “Какво ти попречи да се поклониш, когато ти повелих?” [Иблис] каза: “Аз го превъзхождам. Ти ме сътвори от огън, а него сътвори от глина.”. (Ал-араф: 12)

Иблис, който много време, вярно служил на Аллах с.т, тук проявява високомерие и не се подчинява на една заповед на Аллах с.т. Какъв е бил отговора? Какъв отговор дава Аллах с.т на Иблис?

“ “Излез тогава оттук! Ти си прокуден. Над теб е проклятието до Съдния ден.”

(Аль – Хиджр: 34 –35).

То ест, Иблис, който знаеше по-добре от нас за Аллах с.т, както и за толкова много години съпоставим със меляйкетата се подчинявал, и заради – своето високомерие не изпълнил само една заповед на Аллах с.т, и се оказал сред неверниците, бил проклет и осъден на вечно пребиваване в Джехеннема (ада).

Вижте днес тези хора, които наричат себе си мусулмани, те са длъжни добре да си помислят. Думата “муслим” (мюсюлманин) означава “покорен на Аллаах”, т.е. изпълняващия всички заповеди и препоръки на своя Господар.

Съответстват ли сега мюсюлманите на тези слова, имат ли въобще право да наричат себе си мусулмани в това време, когато те нарушават реда на Аллах на всяка стъпка и в повечето случаи не мислят да се покаят? Достатъчно ли е това, сърцето да вярва в Аллах с.т, и да прави само, това, което му харесва от религията на Аллах с.т, а това, което не му харесва,да го оставя без внимание?Ще Помогне ли на човека такава вяра?

Не, няма да помогне! Аллах с.т изисква от всички Свои създания пълно и подчинение и безусловно послушание. Ако беше иначе, Иблис нямаше да се окаже в числото на неверниците. Изхождайки от това, се убеждаваме, че всеки, който не се подчинява напълно на заповедите на Аллах с.т, следва пътя на Иблис, и в Съдния ден, всички неподчиняващи се ще последват Иблис и в тълпа ще отидат в Джехеннема(Ада) И колко лош и скверен е този завършек!

Когато Аллах с.т проклел Иблис, а Адем заселил в Дженнета(Рая), тогава Иблис поискал от Аллах с.т отсрочка, и Аллах с.т му я дал:

„Каза: “Дай ми отсрочка до Деня, когато бъдат възкресени!” Каза: “Ти си сред отсрочените.” Каза: “За това, че Ти ме погуби, ще ги дебна по Твоя прав път. После ще идвам при тях и отпред, и отзад, и отдясно, и отляво, и ще откриеш, че повечето са неблагодарни.” Каза: “Излез от него порицан, прокуден! Който измежду тях те последва ­ Аз непременно ще напълня Ада с всички вас. А ти, Адем, живей със съпругата си в Рая и яжте откъдето пожелаете, но не доближавайте онова дърво, та да не станете угнетители!” Но им подшушна сатаната, за да им покаже техните срамотии, които бяха скрити за тях, и Каза: “Вашият Господ ви възбрани онова дърво само за да не станете ангели или да не станете безсмъртни.” И им се закле: “Наистина за вас съм от доброжелателите.” И ги принизи с измама. И щом вкусиха от дървото, им се показаха срамотиите и двамата започнаха да се покриват с листа от Рая. И ги призова техният Господ: “Не ви ли възбраних това дърво и не ви ли рекох, че сатаната за вас е явен враг?” Рекоха: “Господи наш, угнетихме себе си и ако Ти не ни опростиш, и не ни помилваш, ще сме от губещите.” Каза: “Напуснете ­ врагове един на друг! За вас на земята има пребивание и ползване до време.” Каза : “На нея ще живеете, на нея ще умрете и от нея ще бъдете извадени.”

. (Стената: 14 – 25).

Сега възниква въпроса: Защо Адем а.с не се е оказал сред неверниците, той също е нарушил заповедта на Аллах с.т? Да защото Адем а.с веднага се покаял заизвършеното, то ест Аллах приема покаянието от своите раби, независимо от техните грехове, докато те се намират на този свят, докато са живи. Но там, в Съдния Ден, покаянието няма да се приема, там вече ще плащат всички за своите дела на този свят. Живота на човека на този свят – е изпитателен срок, изпитание за нас Аллах с.т е направил Иблис, който прилага всички свои усилия за това, за да отклони човека от верния път. Но Аллах с.т в Корана ни предупреждава за това:О, синове на Адем, да не ви замае сатаната, както извади вашите родители от Рая, смъквайки от тях одеждата, за да им покаже срамотиите. Той ви вижда, той и неговият род, откъдето вие не ги виждате. Ние сторихме сатаните покровители на неверниците. ”. (Стената: 27).

Племето на Иблис –са тези, които работят за него, ксйто го последва от джиновете и хората. Те всички се казват шайтани, което означава –злодей, дявол, сатана.

Това е Иблис, бил прокълнат, и изгонен от Дженнета(Рая), и не му остава нищо друго което да прави, освен отклоняване на хората от правилния път. И за това определено време той е придобил огромен опит в изобретяването на различни видове измами и заблуди. И на всичко това той обучава своето племе от хората.

И за това, за да се справим с опитния враг, е нужно да го изучим, необходимо е да знаем неговите слаби страни, неговите методи и средства,за да му противодействаме.

И разбира се, за всичко това на нас ни разказва Аллах с.т, всичко това ние можем да разберем от Корана, и Сунната на Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови и приветства).

В нашия живот съществуват само два пътя: пътя на Аллах с.т, който Той с.т ни е предал чрез Своя пратеник(Аллах да го благослови и приветства)., и пътя на Иблис, който той е разделил на множество украсени пътеки, които, в края си, водят към вечно горящия огън. А пътя на Аллах с.т води към Вечния Дженнет( Рая), където за човека има всичко, което пожелае, където няма старост и болести, където няма страх и печал, и няма край това блаженство. И здравомислещия никога няма да предпочете Джехеннема, оставяйки настрани Дженнета.

Ние ще се постараем да ви разясним тези пътища, и как да различите пътя на истината от пътя на Иблис. Надявам се, че ще има полза за тези, които искренно желаят да се подчиняват на Единствения Аллах, и тези, които изберат за свое пристанище вечния Дженнет( Рая).

 

И НЕКА АЛЛАХ с.т СПУСНЕ НЕГОВАТА МИЛОСТ ВЪРХУ НАС!

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница