Когато в тръбите под налягане се акумулира въздух се снижава проводимостта им и има опасност от разрушаването имДата20.08.2018
Размер39.33 Kb.
Въздушници

www.pump-digital.com


Когато в тръбите под налягане се акумулира въздух се снижава проводимостта им и има опасност от разрушаването им.

Долуизложената методика ще позволи да се определи местоположението,типа и размера на въздушниците,с цел да се защити водопровода.


Съществуват 3 източника на въздух във водопроводите:

 1. При първоначално зареждане на водопровода с вода трябва да се изгони въздуха през хидранти,кранове и друга арматура.Все пак голямо количество въздух остава във високите точки на водопровода.

 2. Водата съдържа около 2 % въздух.С повишаване на температурата или с падане на налягането въздухът може да се отдели от водата.Това се получава във високите точки поради по-високата им кота – съответно по-ниско налягане.

 3. Въздухът постъпва през съоръжения като помпи,фитинги,арматури,

връзки и др.,когато се образува вакум в тези точки.
Натрупаният въздух намалява сечението на тръбите и води до повишаване загубите на налягане във водопроводите.Понякога може да се стигне до запушване на водопроводите.

Внезапната промяна в скоростта на водата може да предизвика преместване на въздушния джоб.Когато той премине през прегради – например арматури може да предизвика хидравличен удар,който да повреди съоръженията или да разхлаби фитингите и да предизвика течове.

В местата,където се събира въздуха се наблюдава ускорена корозия,което скъсява живота на водопровода.

Въздухът понякога се премахва ръчно при зареждане на водопроводите,но по този начин не може да се гарантира непрекъснатото освобождаване на въздуха по време на работа,а така също и защита при образуване на вакум.

Днес се използват различни автоматични арматури за справяне с проблема.
Съществуват 3 вида автоматични арматури:


 1. Въздушник – изпълнява се с размери от 0.5” до 3” и има прецизен отвор от 1.6 до 13 мм.Има за задача да изпуска постепенно въздуха при продължителна работа на водопровода.

При наличието на въздух,с помощта на поплавък той се изпуска.След запълване на участъка с вода – поплавъкът затваря отвора.

 1. Въздухоизпускател/въздухосмукател – монтира се след ПА или на високи точки по водопровода с цел изпускане на големи количества въздух при пуска на ПА и при запълване на водопровода.

Устройството също така засмуква големи количества въздух с цел да се избегне образуването на вакум в тръбите при изпразването им и по време на работа.

При образуване на вакум поплавъкът пада надолу и позволява на въздуха да постъпи в тръбите.При нормална експлоатация поплавъкът е в горна позиция и въздуха не постъпва в тръбите.

Тези арматури имат устройство срещу „затръшване”,което управлява водния поток,който преминава през отвора.

Тези устройства се монтират по високите точки,където има опасност от бърза промяна в скоростта. 1. Комбиниран въздушник – в тях са заложени функциите на въздушник, въздухоизпускател и въздухосмукател.

Наричат се универсални или тройнодействащи.

Ако използваме само тях – не може да допуснем грешка с типа на арматурата.

При малките диаметри до Ф200 се изпълняват в един корпус.

По-големите размери се изпълняват в двойно тяло и при тях има възможност да се ремонтира примерно въздушника,докато другата част - въздухоизпускател/въздухосмукател остава в експлоатация.


Места,където е възможно да се прекъсне водния поток:

 1. При скорост по-голяма от 2.4 м/с или скорост на запълване по-голяма от 0.6 м/с.

 2. Високи точки,където може да се получи вакум при бърза промяна на посоката на флуида.

 3. Системи,при които времето,за което водната колона сменя посоката си е по-голямо от критичното време ще се получи голям удар и при слаби промени в скоростта.

 4. Бързо затварящите се ОК след ПА могат да избягнат „затръшването”,но все пак се получава хидравличен удар.

 5. Системи с ПС за повишаване на налягането могат да формират големи флуктоации при спиране на напрежението.

 6. Ако напорът образува сифон или слиза надолу може да се очаква бърза промяна в посоката на флуида.

При пуска на вертикален ПА – въздухоизпускател/въздухосмукател изпускат въздуха в колоната,а при спиране вкарват въздух в колоната ,за да се възстанови статичното водно ниво без да се формира вакум в колоната на ПА.
Къде да се разположат въздушниците?

 1. Високи точки на водопровода – комбинирани;

 2. Дълги хоризонтални участъци /на интервали от 380 м до 760 м/ - въздушник;

 3. Дълги спускания /на интервали от 380 м до 760 м/ - въздушник;

 4. Дълги изкачвания /на интервали от 380 м до 760 м/ - въздухоизпускател/въздухосмукател;

 5. Пад след изкачване - въздухоизпускател/въздухосмукател;

 6. Издигане след слизане – комбиниран.

При плавен наклон на водопровода ще се избягнат част от въздушниците.

Това е компромис между допълнителни разходи за изкопни работи и разходи за допълнителни арматури.

При промяна на наклона по-малък от d на водопровода - чупките се игнорират,защото там няма опасност въздухът да се задържи.
Оразмеряване

Практическо правило:

Диаметърът на въздушника трябва да е не по-малък от 1/12 от диаметъра на водопровода,който ще защитава.

Например при водопровод Ф300 – въздушника трябва да е Ф25, а при

водопровод Ф1200 – въздушника трябва да е Ф100.

Графично изобразяване на местата за монтаж на въздушниците по трасето на водопровода и типа на арматурата


Легенда:

1 - въздухоизпускател/въздухосмукател;

2 – комбиниран въздушник /с тройно действие/;

7 – въздушник.
Каталог: file -> repository
repository -> Проф д-р светла калудова-станилова
repository -> Smart ideas wise decisions
repository -> Роден съм на 07. 05. 1963 г в гр. Варна. От ранна детска възраст проявявах интерес към народната музика
repository -> Dear ladies and gentlemen, dear children
repository -> Проучване влиянието на универсален течен тор “maxgrow” при пролетен фуражен грах
repository -> Aqva moisture with collagen
repository -> Инструкция за работа с термовизионна камера тип Flir E6 І. Цел на термовизионното обследване. Подобряване на превантивната поддръжка на енерго механичните съоръжения във Вик Русе
repository -> Хидравличен удар в помпени системи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница