Колектив: Главен асистент д-р Виолета Вълчева, доктор по биологияДата02.02.2017
Размер31.99 Kb.
#14090
ЛАБОРАТОРИЯ “ГЕНЕТИКА И ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА МИКОБАКТЕРИИ “


Ръководител на лабораторията:

Доц. Д-р Надя Маркова, доктор по биология;nadya.markova@gmail.com; markn@bas.bg
Колектив:

Главен асистент д-р Виолета Вълчева, доктор по биология violeta_valcheva@mail.bg

Редовен докторант Георги Славчев, магистър

slavchevg@gmail.com

Лаборант Албена Черневa

albenacherneva@abv.bg
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ТЕМАТИКА :

 • Микобактериална патогенеза, фундаментални молекулярно- биологични изследвания на туберкулозата и механизмите на латентната туберкулоза

 • Молекулярни механизми на лекарствената резистентност на M.tuberculosis

 • Молекулярна епидемиология на туберкулозата, филогенеза и еволюция на микобактериите

 • Имуномодулатори срещу туберкулозата

Лабораторията разполага със съвременна апаратура за извършване на молекулярно генетични изследвания и фундаментални експерименти в областта на микобактериологията.


ПОСТИЖЕНИЯ • За първи път е извършено комплексно проучване върху разпространението и епидемиологията на туберкулозата в България чрез използване на авангардни молекулярно- генетични методи и популационно-структурен анализ.

 • С въвеждане на молекулярно-генетични методи за определяне на мутации, свързани с възникване на лекарствената резистентност в щамове на Mycobacterium tuberculosis е направен за първи път модерен анализ на разпространението на лекарствено-резистентната туберкулоза в България.


ПРОЕКТИ


 • FP7- EUMEDNET vs TB-245872 „Създаване на колаборативна стратегия между Европа и Средиземноморските страни за изследвания и контрол на туберкулозата“ (2010-2013); http://www.eumednet-tb.org/institution.html

Ръководител на българската изследователска група - Доц. Д-р Надя Маркова

 • Проект ИД 03/27, Фонд Научни изследвания, България: Предизвикателства на латентната туберкулоза - нетрадиционен модел за интердисциплинарни проучвания (2010-2012); Ръководител- Доц. Д-р Надя Маркова

 • Проект ДМУ 02/1, Фонд Научни изследвания, България: Бърза детекция на резистентни щамове M. tuberculosis чрез молекулярно-генетични методи (2010 - 2012); Ръководител- Главен асистент д-р Виолета Вълчева

 • Проект ДМУ 02/3, Фонд Научни изследвания, България: Разработване на нови анти-туберкулозни агенти (2010-2012); Ръководител за Институт по микробиология „Стефан Ангелов”- Главен асистент д-р Виолета Вълчева

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ


 • Valcheva V., Mokrousov I., Panaiotov S. , Bachiiska E , Zozio T, Sola C. Markova N., Rastogi N. (2010); Bulgarian specificity and controversial phylogeography of Mycobacterium tuberculosis spoligotype ST 125__BGR. FEMS Immunology & Medical Microbiology; 59: 90-99.

 • Markova N. Hidden face of tuberculosis. (2009); Bioscience Hypothesis. 2: 441-442.

 • Valcheva V, Mokrousov I, Narvskaya O, Rastogi N, Markova N. (2009); Genetic Diversity Mycobacterium tuberculosis Population in Bulgaria. In “Genetic Diversity”, Nova Publishers, Hauppauge, New York, USA.

 • Valcheva V, Markova N, Rastogi N, Narvskaya O, Mokrousov I. (2009); Drug Resistant Tuberculosis in Bulgaria: Molecular Insights. In “Drug-Resistant Tuberculosis: Causes, Diagnosis and Treatments”, Nova Publishers, Hauppauge, New York, USA

 • Markova N., Michailova L., Kussovski V., Jourdanova M. (2008); Formation of Persisting Cell Wall Deficient Forms of Mycobacterium bovis BCG during interaction with peritoneal macrophages in guinea pigs. Electronic Journal of Biology, 4 : 1-10

 • Markova N., Michailova L., Jourdanova M., Kussovski V., Valcheva V., Mokrousov I., T Radoucheva T. (2008); Exhibition of persistent and drug-tolerant L-form habit of Mycobacterium tuberculosis during infection in rats. Central European Journal of Biology, 3 : 407–416.

 • Valcheva V., Mokrousov I., Narvskaya O., Rastogi N., Markova N (2008); .Мolecular snapshot of drug-resistant and drug-susceptible Mycobacterium tuberculosis strains circulating in Bulgaria. Infect Genet Evol., 8, 657-63.

 • Valcheva V., Mokrousov I., Narvskaya O., Rastogi N., Markova N. (2008). Utility of New 24-locus VNTR Typing for Discriminating Mycobacterium tuberculosis Clinical Isolates in Bulgaria. J. Clin. Microbiol., 46, 3005-11.

 • Valcheva V., Mokrousov I., Rastogi N., Narvskaya O., Markova N. (2008): Molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates from different regions of Bulgaria. J. Clin. Microbiol., 46, 1014-8.

 • Mokrousov, I., Jiao,W.W., Valcheva, V., Vyazovaya, A., Otten, T., Ly, H. M., Lan, N. N., Limeschenko, E., Markova, N., Vyshnevskiy, B., Shen, A.D., Narvskaya O. (2006); Rapid Detection of the Mycobacterium tuberculosis Beijing genotype and its ancient and modern sublineages by IS6110-based inverse PCR. J. Clin. Microbiol. 44, 2851–2856.

 • Mokrousov, I., Jiao, W.W., Sun, G.Z., Liu, J.W., Valcheva, V., Li, M., Narvskaya, O., Shen, A.D. (2006); Evolution of drug resistance in different sublineages of Mycobacterium tuberculosis Beijing genotype. Antimicrob. Agents and Chemotherapy 50, 2820-2823.

 • Markova N, Michailova L., Kussovski V, Jourdanova M, Radoucheva T. (2005); Intranasal application of lentinan enhances bactericidal activity of rat alveolar macrophages against Mycobacterium tuberculosis. Pharmazie 60, 42-8.

 • Drandarska, I, Kussovski, V., Nikolaeva, S., Markova, N. (2005); Combined immunomodulating effects of BCG and Lentinan after intranasal application in guinea pigs. International Immunopharmacology 5, 795-803.

 • Michailova, L, Kussovski, V., Radoucheva, T., Jourdanova, M., Berger, W., Rinder, H., Markova, N. (2005); Morphological variability and cell wall deficiency of Mycobacterium tuberculosis in “heteroresistant” strains isolated from newly diagnosed tuberculosis patients. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 9, 907-14.

Каталог: IMB%20web%20page -> microbio -> Departments
Departments -> Завеждащ лаборатория по микробен биосинтез и екология доцент Колишка Цекова
Departments -> Секция Микробна генетика лаборатория по генетика на млечно кисели бактерии ръководител: доц д-р Светла Трифонова Данова
Departments -> Лаборатория по приложни биотехнологии
Departments -> Секция „морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия” Завеждащ секция: Доц д-р Стоянка Р. Стоицова
Departments -> Проф. Нина Ивановска, д б. н Завеждащ отдел „Имунология”
Departments -> Информация за нов сайт на Имикб Секция Микробна генетика
Departments -> Отдел Обща микробиология Секция Микробна биохимия Ръководител: Доц. Данка Гълъбова, д-р
Departments -> Екстремофилни бактерии


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница