Комисар Де Гухт ще открие търговските преговори в Молдова и ГрузияДата27.10.2018
Размер52 Kb.
#101970

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Комисар Де Гухт ще открие търговските преговори в Молдова и Грузия

Брюксел, 24 февруари 2012 г. – Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Карел де Гухт ще посети Молдова и Грузия (съответно на 27 и 28 февруари), за да обяви началото на преговорите за създаване на задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия между ЕС и тези две държави.

Зоната за свободна търговия ще бъде основно средство за засилване на търговските и икономическите връзки между Молдова и Грузия и ЕС“, заяви комисар Де Гухт. „Уверен съм, че ще постигнем бърз напредък в тези преговори и че те ще проправят пътя към по-тясно икономическо сътрудничество с ЕС. Със започването на преговорите ЕС потвърждава своя ангажимент за задълбочаване на процеса на постепенна икономическа интеграция и политическо асоцииране с нашите източни партньори.“

Заедно с политическите лидери на двете държави комисар Де Гухт ще обяви началото на преговорите за създаване на зона за свободна търговия и ще потвърди рамките на действие за водещите преговарящи. В Молдова са предвидени срещи с изпълняващия длъжността президент на страната Мариан Лупу и с министър-председателя Владимир Филат. В Грузия комисар Де Гухт ще се срещне с министър-председателя Ника Гилаури.

Посещението на комисаря на ЕС е в навечерието на първите кръгове на преговорите, насрочени за 19 – 23 март (в Молдова) и 26 – 30 март тази година (в Грузия), и бе предхождано от първите технически подготвителни срещи между преговарящите страни, проведени по-рано тази година (на 18 януари в Молдова и на 31 януари в Грузия).

Задълбочените и всeобхватни зони за свободна търговия ще бъдат част от споразуменията за асоцииране с Грузия и Молдова, преговорите по които са в ход и чиято обща цел е да се постигне значително задълбочаване на политическото асоцииране и икономическата интеграция на тези държави от Източното партньорство.Контекст

От 2010 г. насам ЕС води преговори за сключване на споразумения за асоцииране с Грузия и Молдова в рамките на инициативата „Източно партньорство“. Със зоните за свободна търговия, които ще бъдат неразделна част от тези споразумения, се цели да се подобрят резултатите на двете страни в областта на износа и инвестициите и да се улесни постепенното им интегриране във вътрешния пазар на ЕС с неговите 500 млн. потребители.

„Задълбочените и всeобхватни“ зони за свободна търговия представляват много амбициозни по естеството си инициативи, насочени към преодоляване на възникващите на границите пречки пред търговията, както и към премахване на пречките пред търговията, съществуващи на вътрешния пазар на съответната държава. Една от целите е сближаване на законодателствата на нашите търговски партньори със законодателството на ЕС в сферата на търговията („задълбочаване“). Освен това споразуменията са с много широк обхват и засягат въпроси от определящо значение за съществуването на модерен, прозрачен и предвидим режим на търговия и инвестиции, като напр. конкуренцията, обществените поръчки и правата върху интелектуална собственост („всеобхватност“).

Понастоящем и двете държави се ползват с преференциален достъп до пазара на ЕС чрез автономни по-ниски вносни мита в рамките на Общата система за преференции (ОСП), допълнени от стимули за добро управление („ОСП+“ за Грузия) и автономни търговски преференции (за Молдова). По своя обхват бъдещите търговски споразумения ще надхвърлят значително рамките на настоящото сътрудничество, регламентирано от споразуменията за партньорство и сътрудничество, които са в сила съответно от юли 1998 г. за Молдова и от юли 1999 г. — за Грузия.

Решението за започване на преговори за създаване на задълбочени и всeобхватни зони за свободна търговия бе одобрено от комитета „Търговска политика“ на Съвета през декември 2011 г., след като Грузия и Молдова проведоха значителни реформи в основни области на регулиране, свързани с търговията и инвестициите, и по-специално в сферата на техническите регламенти, санитарните и фитосанитарните мерки, защитата на правата върху интелектуалната собственост и правилата за конкуренция. ЕС подпомогна този процес в двете държави чрез предоставянето на техническа помощ в рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство и Цялостната програма за институционално изграждане, както и с подкрепата от страна на държавите-членки на ЕС.

Търговските отношения понастоящем

ЕС е първият по значимост търговски партньор на Грузия и Молдова. През 2011 г. двустранната търговия със стоки с Грузия е била на стойност 2,2 млрд. евро, а с Молдова — на стойност 2,7 млрд. евро.

Благодарение на едностранните търговски преференции, предоставени от ЕС на двете държави, прилаганите понастоящем вносни мита вече са много ниски, поради което ползите от бъдещото търговско споразумение ще бъдат преди всичко в рамките на вътрешния пазар на двете държави, като ще произтичат от реформите в нормативната уредба в Молдова и Грузия.

За повече информация:

Относно търговските отношения между ЕС и държавите от Южен Кавказ, вкл. Грузия:http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/south-caucasus/

Относно търговските отношения между ЕС и Молдова:http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/moldova/

Относно Източното партньорство: http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htmЗа контакти:

John Clancy (+32 2 295 37 73)Helene Banner (+32 2 295 24 07)IP/12/162

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница