Комисия по жалбите и петициите на гражданите Жалба От инж. Маргарита Тошева КолеваДата12.10.2018
Размер35.5 Kb.
До

Народно събрание на Република България

Комисия по жалбите и петициите на гражданите


Жалба

От инж. Маргарита Тошева Колева

Моля, разгледайте описания случай и предприемете необходимите действия .

Гражданско дело за развод във Районен съд гр. Варна 78/2004 от 15.01.2004, Гражданско дело за развод , Районен сьд гр.Добрич 434/2004 г.

История на дело за развод.


 1. Искова молба за развод по взаимно сьгласие в Варненски районен съд.. Опит да се опише в клише 25 години брак. 15.01.2004 г.

Копирам само основните данни и адрес за призоваване, който в последствие е многократно използван за да се бави и отлагат заседанията.

***Цялата молба е във файл Vn1_Razvod_Vz_saglasie.doc.


-> ДО РАЙОНЕН СЪД гр. ВАРНА

ИСКОВА МОЛБА

От МАРГАРИТА ТОШЕВА КОЛЕВА, , настоящем с лична карта121180628, издадена на 07.04.2000 г. От МВР гр. Добрич, с местожителство и постоянен адрес: гр.Добрич, ул.”Боряна „ 3, вх В. Ет.5, ап.13.

Адрес за призоваване:: гр.Варна, местност "Траката", ул."Осма" Nо4а
Срещу:
САШКО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ, ЕГН-5410271600, е местожителство и постоянен адрес гр.Добрич, Община Добрич-град, Област Добрич, ул."Стоян Михайловски" N08, вх.В, ет.2, ап.4

Адрес за призоваване: гр.Добрич, ул."Стоян Михайловски" N08, вх.В, ет.2, ап.4 ИЛИ

гр.Добрич, ул."Цар Освободител" N010, чрез ООД"Разум".


за развод по чл. 99 от СК <-

2.Насрочено заседание на ВРС – 15.03.2004

Маргарита Тошева присьства лично.

Сашко Василев - неприсьствие, не се представлява , болничен лист – 704427/15.03.2004, издаден от ПППП за ПМП “Св.Иван

2

Рилски” ООД , гр. Добрич, д-р Николай Пенев с диагноза остър бронхит. Жалба на тема как иска да присьства, ... нямам копие , но се повтаря многократно в другите жалби .Отлагане на делото.

***Копие на болничен лист във файл Vn3_bolnichen15032004.tif


3.Насрочено заседанние иа 05.04.2004 г.


Маргарита Тошева присьства лично.

Сашко Василев - неприсьствие, не се представлява , болничен лист – от сьщият лекар -остър радикулит. Жалба ....

***Копие на болничен лист във файл Vn3_bolnichen15032004.tif

Дава се ход на делото и се определя изслушване на свидетел.

4.Насрочено ново заседание за сьбиране на доказателства.

Не се сьстоя макар идва Д.Атанасова до Варна –> жалба от Сашко Василев за преместване в Добрич на процеса, жалба до Окр.сьд Варна и ВКС.

Определението на Варненски окръжен съд от 02.08.2004 г потвърждава определението на Районния съд.

Определението на Върховния Касационен съд е от 05.10.2004. Отхвьрлят се жалбите ,

но вече е октомври 2004.
И времето тече , и аз живея на квартира, синовете ми живеят на квартира, и всичко материално сьздадено и придобито за 25 години се владее по правото на по силния от жалещият се ( в делото има около 20 жалби), и болен ( десетина внезапни заболявания в дните на сьдебните заседания) Сашко Василев.

Делото се премества в гр.Добрич. Едни имат права , а други не толкова.


Следващото заседание се насрочва за 2005 г. – 21 януари !

3

Маргарита Тошева – наемам адвокат.Следва уточняване на иска – то е ясно , че никакво съгласие няма.

***Копие вьв фаил Dch1_Molba_nqma_saglasie.doc

Молба са пренасрочване на делото от мен (Маргарита Тошева) за по ранна дата.

***Копие във файл Dch1_M_molb_data.doc

Започва втора линия на разтакаване – призовките в изчерпателна изява-

07.01.2005 г - поучаване в последният момент ( нищо , че до адреса на адвоката ми вьв Варна е пристигнала отдавна)- следва отново ОТЛАГАНЕ,

***Копие на призовка във файл Dch2_prizovkaza10.01.2005.tif

*** Копие на протокол от заседание на ДРС от 10.01.2005. Dch3_otlagane10.01.2005.doc


15.02.2005 – С.В. неприсьствие, не се представлява , болничен лист – остър трахеобронхит – ОТЛАГАНЕ, ...

***Копие на медицинско направление във файл Dch5_medicinskonapravlenie02.03.2005.tif

07.03.2005 С.В. неприсьствие, не се представлява , болничен лист -

***Копие на протокол от заседание на ДРС във файл Dch6_otlagane.doc

Във ВРС вече имаше определение да не се отлагат делата поради представен болничен лист, потвьрдени са определенията от ВОС и ВКС , но отново отлагане .
  1. 2005 – С.В. неприсьствие, не се представлява , болничен лист – невропатия на долен крайник,, ...

***Копие на протокол от заседание на ДРС във файл Dch8_zasedanie27042005.doc

4

***Копие на болничен лист във файл Dch7_bolnichen2304-30.042005.tif03.06.2005 - внезапно заболяване,

Жалба до Окрьжен сьс, Жалба до ВКС ......... и така до ??????

14.09.2005 -
28.11.2005 определение на ДРС - чака се решение – 21.01.2006 г.

Във файловете от Dch9_ .. до Dch20_ ..

Жалби (вкл.и отново до ДОС и ВКС ), болнични листи и призовки, някои изпращани на

различни от посочените в началото адреси или

занасяни с 2 месеца закъснение.

Не притежавам копие на всички документи , но тези са предостатъчно за да се види истината.

Измина и 2005 г. Лесно е да се каже.
Информацията за Решението, което обжалвам сега е получена от Сашко Василев на 20.03.2005 , когато решението е 21.01.2005 ( 2 месеца след заседанието от 28.11.2005)

Ако се търси истината , тя е винаги тук.

Тези факти и мотиви ,защо не говорят на сьда.
Съществено недоразумение в показанията на свидетелите, което аз лично на заседанието на Добрички районен сьд изясних , но по неясни за мен причини не е отразено в протокола, ме принуждава да го поправя писмено и документирано.
Това изгражда погрешена представа за ситуацията. Не е истина.
Постоянно и последователно сьм работила през цялото време включително след 1990 или 1994 или кой каквото и да твьрди или сьдията констатира (?)   - от 1990 г.

5

Просто в общуването сьс свидетелите сме дискутирали проблемите , а те не бяха в работата.


Притежавам документи .:

...
-до 05.1993 – програмист в завод “Албена”, гр.Г.Тошево;


 • от 1992 сьм сьдружник с Васил Цанков Колев в СД ”Разум” , дан. номер 1170001253, седалище гр. Завет, ул.”П.Пенев”

 • от 18.10.1995 основавам ЕТ “М софт М.Колева” , дан. номер 1082127166, седалище гр.Добрич, ул.”Боряна”3, В ,13. Сьздадох софтуер за пълно информационно обслужване на стоматологични кабинети и клиники -

 • лечебна дейност, медикаменти, финанси.

Работех в кьщи. За програмиста е достатьчно да има знания и компютьр.

 • Сама се занимавах с рекламата, развитието и продажбата на продукта

 • Отсьствах от кьщи само за изложенията и инсталациите на софтуера.

 • от 2001 до 2002 г. работих като системен администратор в “Добрич нет”ООД.

 • И както вече казах за фирмите и клиентите на бившият сьпруг , работехме и аз и синовете ми.

 • Отговорът на показанията на Т.Горчева и доверието на сьдията кьм тях е във фактите – отначало всички работихме за фирмите на С.В. и после всички напуснахме Добрич.

За мен в този процес са няма равноправие и истина.

Искам преразглеждане на този процес – конкретният случай и какво дава възможност да се проточват и отлагат безконтролно този вид сьдебни процеси.

Практиката да се използват фалшиви болнични листи.

Призоваването.

Обективността на сьда. (Вьв Варна бяхме просто двете страни по делото , в Добрич – вижте сами ...)

Отдавна е време информацията по съдебни дела да бъде публична.


6

Решението на Добрички районен сьд не отговаря на истината .

Някой помни ли какво стои зад думите „В името на народа“ .

То съответства на съществуващо клише , много удобно за ответника ?! в последващото дело за делба .

 • Според мен предназначението на този процес е да установи факта на раздялата ( закон за робството няма в Бьлгария ) и да се раздели сьвместно сьздаденото и придобитото с помощта на сьда , защото няма разбирателство между страните. Защото притежаването и използването на резултатите от труда за 25 години е фактическа кражба.Психическото насилие, принудата и всичко, което би навредило на реномето се прави тайно, прикрито. Мьлчанието дава вьзможност да се случва това.

Откритостта и споделената пред света информация е част от решението това да не се случва по вече .


По делата им ще ги познаете.
Материалите по делото са публикувани на адрес http://spiral.ludost.net/razvod
Моля, отговорете ми на адрес :Свищов, ул”Цар Освободител” 52 А;

spiralka@gmail.com

С уважение:

инж. Маргарита Тошева Колева


29.03.2006 г.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница