Комисия по регистъра към усДата01.02.2018
Размер76.82 Kb.
ТипПротокол

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТЪРА КЪМ УСПротокол № 24
Днес на 18.09.2017 г. се проведе заседание на Комисията по регистъра, съгласно решение на УС на КАБ при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за придобиване на пълна проектантска правоспособност.

 2. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за промени на пълна проектантска правоспособност.

 3. Възстановяване на членството в КАБ на архитекти с пълна проектантска правоспособност.

 4. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на архитекти кандидати за пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране.

 5. Разглеждане на постъпили от Регионални колегии документи на ландшафтни архитекти кандидати за промени на пълна проектантска правоспособност по паркоустройство.

 6. Oтлагане разглеждането на документите на кандидата за пълна проектантска правоспособност на арх.Димитър Митков Колев с рег.№ 05212 от РК Бургас.

На заседанието присъстваха: арх.Мартин Христов – председател, арх.Маргарита Козовска и ланд.арх.Веляна Найденова – зам.-председатели и членове: арх.Белян Белчев и ланд.арх.Десислава Данчева. Отсъстваха: арх.Руси Делев и арх.Доротея Христова.

По т.1 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за придобиване на проектантска правоспособност и членство в КАБ.

На основание чл. 6 т.1, чл.12 и чл.22 т.3 от ЗКАИИП разгледа представените от регионалните колегии документи за придобиване на пълна проектантска правоспособност иР Е Ш И :


1.1.Определя индивидуални регистрационни номера на архитектите от :

 1. арх.Петър Николов Стрясков № 00577 РК София А

 2. арх.Пенко Димчев Пенчев № 05903 РК Велико Търново

 3. арх.Галина Борянова Бълева № 05909 РК София А

 4. арх.Георги Николаев Кунчев № 05910 РК София А

 5. арх.Лазар Георгиев Белчев № 05911 РК Пловдив

 6. арх.Лъчезар Теодоров Пеев № 05914 РК Варна

 7. арх.Мартин Здравков Евлогиев № 05915 РК София област

 8. арх.Рая Пенчева Стоименова № 05917 РК София Е

 9. арх.Владимир Георгиев Георгиев № 05918 РК Варна

 10. арх.Михайло Тимофийович Балчев № 05919 РК Варна

 11. арх.Наталия Димитрова Учерджиева № 05922 РК Пловдив

 12. арх.Пламена Димитрова Андонова № 05923 РК Пловдив

 13. арх.Силвия Миленова Цокова № 05924 РК София Г

 14. арх.Мартин Радославов Радев № 05925 РК София Е

 15. арх.Явор Бойков Ляпев № 05928 РК Кюстендил

 16. арх.Марина Николаева Георгиева № 05933 РК Стара Загора

 17. арх.Теодор Ценков Антонов № 05934 РК Плевен

 18. арх.Морис Люсиен Адам № 05935 РК София област

 19. арх.Николай Михайлов Ковачев № 05936 РК София област

 20. арх.Даниел Иванов Радев № 05937 РК София област

 21. арх.Валентин Стоянов Чапразлиев № 05938 РК Бургас

 22. арх.Галина Първанова Акшарова № 05939 РК София Г

 23. арх.Александрина Антонова Станковска № 05940 РК София Г

 24. арх.Станислав Пламенов Станиславов № 05941 РК София Д

 25. арх.Петър Георгиев Георгиев № 05942 РК София Е

1.2. Предлага на УС на КАБ да вземе решение да бъдат вписани в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност и да разпореди издаването на съответните документи:

 • членска карта и удостоверение за членство

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.2 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна на проектантска правоспособност от регионални колегии. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решения

Р Е Ш И :


2.1. Отписва от том трети, раздел първи архитекти с ограничена проектантска правоспособност:

 1. арх.Владимир Красимиров Райновски № 05463 РК София Г

 2. арх.Божидар Николаев Касабов № 05744 РК София Г

 3. арх.Деян Миладинов Трифонов № 05039 РК София А

 4. арх.Мартина Христова Трифонова № 05040 РК София А

 5. арх.Надежда Миленова Лилова № 05456 РК София В

 6. арх.Добромир Руменов Кръстев № 04941 РК Варна

 7. арх.Траян Миленов Минчев № 04523 РК Варна

 8. арх.Вера Георгиева Димитрова № 04955 РК Варна

 9. арх.Силвана Николова Маринова № 04930 РК Варна

 10. арх.Полина Димитрова Петрова № 04670 РК Варна

 11. арх.Атанас Силвиев Пенков № 05468 РК Плевен

 12. арх.Димитър Николов Балджиев № 05781 РК Пловдив

2.2.Отписва от том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

 1. арх.Огнян Василев Георгиев № 02213 РК Пловдив-огр.общ.Пловдив

2.3.Вписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност:

 1. арх.Владимир Красимиров Райновски № 05463 РК София Г

 2. арх.Божидар Николаев Касабов № 05744 РК София Г

 3. арх.Деян Миладинов Трифонов № 05039 РК София А

 4. арх.Мартина Христова Трифонова № 05040 РК София А

 5. арх.Надежда Миленова Лилова № 05456 РК София В

 6. арх.Добромир Руменов Кръстев № 04941 РК Варна

 7. арх.Траян Миленов Минчев № 04523 РК Варна

 8. арх.Вера Георгиева Димитрова № 04955 РК Варна

 9. арх.Силвана Николова Маринова № 04930 РК Варна

 10. арх.Полина Димитрова Петрова № 04670 РК Варна

 11. арх.Атанас Силвиев Пенков № 05468 РК Плевен

 12. арх.Димитър Николов Балджиев № 05781 РК Пловдив

 13. арх.Огнян Василев Георгиев № 02213 РК Пловдив

2.4. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.3. от дневния ред К Р предлага на УС на КАБ да вземе следното решение

Р Е Ш И :


3.1.Възстановява членството и вписва в регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност на основание чл. 49,ал.2 и 3 от Устава на КАБ на :

 1. арх.Христиана Василева Милчева № 03631 РК София В

 2. арх.Мариус Станке Костадинов № 02018 РК София Д

 3. арх.Николай Димитров Димитров № 02599 РК София В

 4. арх.Владимир Иванов Иванов № 03198 РК София Е

 5. арх.Десислава Каменова Кацарова № 03210 РК София Е

 6. арх.Юлия Тодорова Стефанова № 01808 РК София В

 7. арх.Екатерина Георгиева Кулева № 01461 РК Пловдив

 8. арх.Мартин Петров Костов № 02017 РК София област

 9. арх.Юмюгюл Шефкъ Шефкед № 04558 РК София област

3.2. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност


По т.4 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна на проектантска правоспособност от регионални колегии. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност, Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решения

Р Е Ш И :


4.1.Отписва в том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с ограничена проектантска правоспособност :

 1. арх.Стоян Георгиев Петков № 05323 РК Варна

4.2.Отписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с пълнана проектантска правоспособност :

 1. арх.Иван Динев Кирчев № 01012 РК Стара Загора

 2. арх.Петър Владимиров Петров № 02820 РК Пловдив

 3. арх.Лилия Валентинова Люцканова № 03727 РК Варна

4.3.Вписва в том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

 1. арх.Стоян Георгиев Петков № 05323 РК Варна-огр.общ.Аксаково

 2. арх.Иван Динев Кирчев № 01012 РК Стара Загора-огр.общ.Гълъбово

 3. арх.Петър Владимиров Петров № 02820 РК Пловдив-огр.общ.Пловдив

 4. арх.Лилия Валентинова Люцканова № 03727 РК Варна-огр.общ.Варна

4.3. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.5 от дневния ред КР разгледа постъпилите от Регионалните колегии документи на кандидатите за промяна на проектантска правоспособност от регионални колегии. На основание чл.13 „б” от Устава на КАБ във връзка с постъпило уведомление съгласно чл.12 т.5 за промени в обстоятелствата, свързани с проектантската правоспособност, Комисията по регистъра предлага на Управителния съвет да вземе следните решения
Р Е Ш И :
5.1.Отписва от том четвърти, раздел втори ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230, ал.3 и 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране:

 1. ланд.арх.Венета Тодорова Тенчева № 03961 РК Хасково-огр.общ.Хасково

 2. ланд.арх.Чана Стефанова Лозева № 04436 РК Хасково-огр.общ.Русе

 3. ланд.арх.Биляна Дочкова Лесидренска № 05172 РК София Ж-огр.Столична община

5.2.Вписва в том четвърти, раздел първи на регистъра на ландшафтните архитектите с пълна проектантска правоспособност по паркоустройство:

 1. ланд.арх.Венета Тодорова Тенчева № 03961 РК Хасково

 2. ланд.арх.Чана Стефанова Лозева № 04436 РК Хасково

 3. ланд.арх.Биляна Дочкова Лесидренска № 05172 РК София Ж

5.3. Разпорежда издаването на съответните документи:

 • удостоверение за съответната проектантска правоспособност

 • личен печат


По т.6 от дневния ред Комисията по регистъра предлага на УС на КАБ да вземе решение за отлагане разглеждането на документите на кандидата за пълна проектантска правоспособност на:

 • арх.Димитър Митков Колев с рег.№ 05212 от РК Бургас

Мотиви: Липса на достатъчно доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл.7, ал.5 от ЗКАИИП.

Председател на КР: ……………….......


/ арх.Мартин Христов /

Протоколчик: ………................ ............


/ Галина Манева /

Секретар на Комисията по регистъра
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница