Комисия за награждаване за най-добър постер предвидени са една първа, една втора и една трета награда за всички постериДата23.10.2018
Размер100 Kb.
#93239
КОМИСИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ ЗА НАЙ-ДОБЪР ПОСТЕР
Предвидени са една първа, една втора и една трета награда за всички постери

Председател: проф. д-р Ц. Кътова

Членове: доц. д-р А. Постаджиян, доц. д-р Н. Златарева, д-р С. Йовев, д-р В. Гелев

Постерите се поставят на таблата със съответен номер от 08,00 до 09,00 ч. в съответния ден и се свалят в 19,00 ч. на същия ден. Представящият автор трябва да е до постера по време на съответната постерна сесия.

Изисквания за постери
Размери: ширина 90 см и височина 180 см

Постерът да съдържа: Заглавие, Авторски колектив, Увод, Цел на проучването, Материал и методи, Резултати, Изводи

постерни сесии

(пред зала „Витоша” )

05.10.2012 г.
ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ „Перкутанни интервенции”

05.10.2012 г., 09,30 – 10,00 ч.
Модератори: д-р В. Гелев, д-р Д. Василев

Постер №

1. Клиничен случай на остър обширен предно-латерален инфаркт на миокарда с ST елевация и стволов коронарен тромб при употреба на анаболни препарати през последната една година

М. Радкова; Г. Арабаджиев; Ж. Гергелчева; Пл. Гацов.
Клиника по кардиология – УБ „Лозенец” – София

2. Safety of intracoronary bolus Bivalirudin in patients with acute ST elevation infarction undergoing primary angioplasty

F. Fouladvand, A Mantovani, C. Falcone
Ospedale Sacra Famiglia, Italy

3. Planed use of GuideLiner reduce time, cost and X-ray time in difficult procedures respect of its ad hock use

F. Fouladvand, A Mantovani, C. Falcone
Ospedale Sacra Famiglia, Italy

4. Is there any Improvement in the Treatment of Myocardial Infarction due to Left Circumflex Artery Occlusion in the last 11 Years?

St. Simek, J. Horak, K. Gorican, T. Kovarnik, J. Belohlavek.
Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, Prague 2, Czech Republic and Bulgarian Cardiac Institute, Bulgaria

5. ISCHEMIC POSTCONDITIONING: A WAY TO REDUCE INFARCT SIZE IN STEMI PATIENS.

A. Mantovani, F. Fouladvand, C. Falcone

Sacra Famiglia” Hospital, Italy6. Сравнение на ранната спрямо селективната инвазивна стратегия при пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента

Н. Димитров1, Я. Симова2, Хр. Матеев3, М. Радкова4, П. Павлов3, И. Ташева5

1Отделение по инвазивна кардиология, СБАЛССЗ “Св. Екатерина”, София

2Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, НКБ, София

3Клиника по кардиология, НКБ, София

4Отделение по инвазивна кардиология, УБ „Лозенец”, София

5Отделение по инвазивна кардиология, Токуда болница, София
7. Interdisciplinary Teamwork Organization for Treatment of Peripheral ArterialDisease in the region of Yambol

F. Fouladvand1; R. Runkov2, G. Stefanov2, M. Stoynev3

1Ospedale Sacra Famiglia, Italy

2MBAL "Sv. Panteleimon" – Yambol

3Bulgarian Cardiac Insitute - SBALK Yambol
8. Ендоваскуларно лечение при Аорто- илиачна оклузивна болест

М. Стойнев¹, Ф. Фуладванд², С. Джурова¹, М. Ингелиев¹, И. Вуцов¹, Д. Мицов¹, Г. Стоев¹, Н Стоянов¹, С. Жежовски¹, П. Стоянова¹, Б. Пешева¹, М. Михнева¹, Г. Стефанов³, З. Каменова¹
1 Български кардиологичен институт, СБАЛК – Ямбол,
2 Ospedale Sacra Famiglia, Ordine Ospedaliero San Giovanni Di Dio and Istituto Clinico Sant’Ambrogio, Milano, Italy,
3 МБАЛ” Св.Пантелеймон” – Ямбол

9. Complex interventional approach during inferior myocardialinfarction complicated with cardiac arrest and presence of Leriche's syndrome using GuideLiner during PTCA on right coronary artery e performing PTA on right iliac artery

F. Fouladvand, A. Mantovani, C. Falcone

Ospedale Sacra Famiglia, Italy
10. ВЛИЯНИЕ НА ИНТРАКОРОНАРНАТА АСПИРАЦИОННА ТРОМБЕКТОМИЯ ПО ВРЕМЕ
НА ПЪРВИЧНА АНГИОПЛАСТИКА ВЪРХУ РЕМОДЕЛИРАНЕТО НА ЛЯВА КАМЕРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРЕДЕН МИОКАРДЕН ИНФАРКТ С ЕЛЕВАЦИЯ НА ST СЕГМЕНТА


Н. Димитров1, Ц. Дамянова, К. Карамфилов1, Я. Симова2, Ж. Стойкова1, Ю. Джоргова1, Г Начев1

1 СБАЛССЗ “Света Екатерина”, София

2Национална кардиологична болница, София
11. Клиничен случай на НАП при пациент с триклонова КБ и АКБ х 2 (SVG-RCA seq. OM1 & SVG-LAD seq. RD1) 1992 г УБ „Лозенец”, третиран с POBA и интра SVG приложение на GPІІb/IIIа

Т. Давидовски, П. Гацов, М. Радкова, Л. Спасов.
Университетска болница „Лозенец” – София

12. Амфетамините като рисков фактор за ОМИ в млада възраст

Д. Мицов, М. Стойнев, Г. Стоев, И. Вуцов, Н. Стоянов, С. Жежовски, С. Джурова, Я. Чакъров, Г. Петрова, А. Николов, Е. Янгън, Б. Пешева, П. Стоянова, М. Михнева, К. Атанасова, М. Ингелиев, З. Каменова
СБАЛК – Ямбол, БКИ

ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ „ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО”
05.10.2012 г., 11,30 – 12,00 ч.

Модератори: доц. д-р Е Трендафилова, д-р В. Гелев
Постер №

13. Асоциация на единичен нуклеотиден полиморфизъм в гена CYP2C19 с остър коронарен синдром при българското население.

Р. Цвеова1, Г. Найденова3, Р. Кънева1,2, И. Паскалева5, В. Митев1,2

1Център по молекулна медицина, 2Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ – София; 3Втора катедра по кардиология, УМБАЛ "Д-р Г. Странски"; 4 СБАЛССЗ "Св. Екатерина" – София


  1. Oценка на левокамерната функция при пациенти с Кардиологичен синдром Х чрез фармакологичен Dobutamine стрес тест.

Св. Цонев1, E. Манов1, T. Донова1, Р. Шабани1, М. Миланова2

1КПВБ „Проф. д-р Ст. Киркович”, МУ-София, 2УМБСМП „Н. И. Пирогов”


  1. СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТЕНОКАРДНАТА СИМПТОМАТИКА ПРИ ПАЦИЕНТКИ С КАРДИОЛОГИЧЕН СИНДРОМ Х И ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО.

Св. Цонев1, T. Донова 1, М. Миланова2, М. Матвеев3

1КПВБ „Проф. д-р Ст. Киркович”, МУ – София, 2УМБСМП „Н. И. Пирогов”; 3ЦЛБМИ, БАН
16. ОЦЕНКА НА ДЕПРЕСИВНИТЕ СИМПТОМИ И СЪСТОЯНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТКИ С КАРДИОЛОГИЧЕН СИНДРОМ Х И ИСХЕМИЧНА ОБСТРУКТИВНА КОРОНАРНА БОЛЕСТ ЧРЕЗ САМООЦЕНЪЧНАТА СКАЛА НА ZUNG

Св. Цонев1, T. Донова 1, Р. Билюков 1, М. Миланова 2
1КПВБ „Проф. д-р Ст. Киркович”, МУ – София; 2УМБСМП „Н. И. Пирогов”

17. Микроструктурни геномни аберации при пациенти с коронарна болест на сърцето.

Р. Козарова1, А. Постаджиян2, М. Апостолова1
1Институт по молекулярна биология, БАН – София,
2Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св.Анна” – София

18. ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО ПРИ МЛАДИ ЖЕНИ

Е. Стайкова, П. Гацов
Клиника по кардиология, УБ „Лозенец” – София

19. Антитромбоцитна терапия за вторична профилактика в България

Б. Георгиев1, Н. Гочева1, В. Байчева1, Д. Гочев2

1Национална кардиологична болница, София, 2Военномедицинска академия, София
20. Гликемичен контрол и медикаментозна терапия при болните с диабет и исхемична болест на сърцето.

И. Петрова1, С. Иванов2, Б. Георгиев1, Н. Гочева1, В. Байчева1, Д. Гочев2.
1Национална кардиологична болница, София, 2Военномедицинска академия, София

21. АНАЛИЗ НА ЛИПИДНИЯ ПРОФИЛ НА БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

Г. Найденова1, Р. Цвеова2,3, М. Цекова1, Р.Кънева2,3
1Втора клиника по кардиология, УМБАЛ “ Д-р Г. Странски”, МУ – Плевен
2Център по молекулна медицина, 3Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ – София

22. Терапевтично значение на ендотелно-моноцитна активация
и автономната дисфункция при пациентите с ОКС


А. Постаджиян1, Х. Велинов2, В. Велчев1, М. Апостолова2, Б. Финков1
1
Клиника по кардиология, УМБАЛ “Света Анна” – София; 2Лаборатория по медико-биологични изследвания, Институт по молекулярна биология, БАН, София

ТРЕТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ „АРИТМИИ”

05.10.2012 г., 16,00 – 16,30 ч.

Модератори: доц. д-р Т. Балабански, д-р С. Йовев
Постер №

23. Нашият опит в проследяването на пациенти след проведена ресинхронизираща терапия

В. Велчев, Н.Стоянов, А. Постаджиян, Е. Костов, Б. Финков

Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Анна” – София
24. Предсърдно мъждене и сърдечна недостатъчност – клиничен и инструментален анализ

Ст. Найденов, Т. Донова, Н. Рунев, Е. Манов
Клиника по кардиология, КПВБ „Проф. Ст. Киркович”,МУ – София

25. ТЕЛЕМЕТРИЧНО МОНИТОРИРАНЕ И ХОТЕР ЕКГ ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С РИТЪМНО ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ- МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

Кр. Кощикова1, Св. Цонев1, Н. Рунев1, Ст. Найденов1, Т. Донова1, И. Илиев2

1Клиника по кардиология, КПВБ “Проф. Ст. Киркович, УМБАЛ “Александровска”

2 Технически университет – София
26. Определяне на коронарния калциев скор при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене без известна коронарна болест – допълнителна възможност за оценка на кардиоваскуларния риск

А. Ангелов, Л. Мирчева, А. Кишева, О. Кунчев, Й. Йотов, А. Пенев.
Първа кардиологична клиника, МБАЛ „Св. Марина” Варна

27. ОКСИДАТИВЕН СТРЕС ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРИСТЪПНО ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И СТРУКТУРНО ЗДРАВИ СЪРЦА

А. Пенев1, М. Негрева1, А. Александрова2
1Първа клиника по кардиология с интензивно кардиологично отделение, МБАЛ “Св. Марина” – Варна; 2Лаборатория “Свободно-радикални процеси”, Институт по невробиология, БАН – София

28. Най-често използваните в нашата практика венозни достъпи за въвеждане на ендокардните електроди на постоянните електокардиостимулатори

М. Радкова, Вл. Денчев Пл. Гацов
Клиника по кардиология, УБ „Лозенец” – София

29. 20-годишен обзор на случаите с пейсмейкър инфекции

С. Стоименов, М. Михалев, М. Синджирлиева ,
УМБАЛ"Проф.Киркович" – Стара Загор

30. Предиктори за успех от първи шок с ниска енергия при кардиоверсия на пациенти с предсърдно мъждене

В. Кръстева1, Е. Трендафилова2, J. P. Didon3, А. Александров2, П. Тасовска2, И. То­шев1, А. Банкова2, Е. Костова2, Т. Андреева2, Р. Кънева2, Ц. Мудров1, И. Жекова1, Н. Гочева2, И. Христов1
1 Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН; 2 МБАЛ „Национална кардиологична болница” – София; 3 SCHILLER Medical SA, Wissenbourg, France

31. Сравнение на протоколи с ескалиращи и неескалиращи енергии при кардиоверсия на пациенти с персистиращо предсърдно мъждене – едноцентрово проучване

Е. Трендафилова1, В. Кръстева2, JP. Didon3, А. Александров1, Ц. Мудров2, И. Жеко­ва2, Е. Костова1, И. Тошев1, А. Банкова1, П. Тасовска1, Т. Андреева1, Р. Кънева1,
Н. Гочева
1, И. Паскалева1 И. Христов2
1 МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД, София; 2Институт по биофи­зика и биомедицинско инженерство, БАН; 3SCHILLER Medical SA, Wissenbourg, France


32. КЛИНИЧЕН ОПИТ – ТЕЕ за оценка на емболичния РИСК ПРИ пациенти с ППМ и електрическо регулиране на РИТЪМА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО с една обща анестезия.

Г. Г. Лазарова, Пл. Гацов
Клиника по кардиология, УБ „Лозенец” – София

33. Асимптомно предсърдно мъждене при ЕКГ телемониториране на пациенти с мозъчен инсулт

Хр. Матеев1, Я. Симова2, Цв. Кътова2, Л. Хараланов3, Н. Димитров4
1 Клиника по кардиология; 2 Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика; 3 Клиника по неврология, Национална кардиологична болница – София, 4 Отделение по инвазивна кардиология, СБАЛССЗ “Св. Екатерина” – София

34. Клинична оценка на нова система за телемониториране на сърдечния ритъм

Хр. Матеев1, Я. Симова2, Цв. Кътова2, Н. Димитров3
1Клиника по кардиология, 2Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, НКБ – София; 3Отделение по инвазивна кардиология, СБАЛССЗ “Св. Екатерина” – София

35. АV НОДАЛНА РИЕНТРИ ТАХИКАРДИЯ ПРИ МЛАД СПОРТИСТ С ОБСТРУКТИВНА ХИПЕРТРОФИЧНА КАРДИОМИОПАТИЯ, ДОВЕЛА ДО АБОРТИРАНА КЛИНИЧНА СМЪРТ

М. Стоянов, Ч. Шалганов, М. Протич, Я. Симова, Т. Балабански.
Национална кардиологична болница – София

36. Антикоагулантно лечение при пациенти с предсърдно мъждене: как оценката НА ЕМБОЛИЧНИЯ и хеморагичния риск засяга процеса на вземане на решение в болнични условия

А. Кишева, Й. Йотов, А. Ангелов, Л. Мирчева, О. Кунчев, А.Пенев.
I кардиологична клиника, МБАЛ „Св. Марина” – Варна

37. ПРОЦЕДУРНИ ПАРАМЕТРИ И ПРОФИЛ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕЛЕКТРОФИЗИО­ЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ И КАТЕТЪРНА АБЛАЦИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА РИТЪМНИ НАРУШЕНИЯ - ЕДНОЦЕНТРОВ КЛИНИЧЕН ОПИТ

Г. Кънински, К. Котирков, И. Петров, В. Трайков.
Клиника по кардиология, ангиология и инвазивна електрофизиология, МБАЛ Токуда – София.

38. Катетърна аблация при предсърдно мъждене –начален опит на Токуда Болница София

К. Котирков, Г. Кънински, И. Петров, В. Трайков.
Клиника по кардиология, ангиология и инвазивна електрофизиология, МБАЛ „Токуда” София

39. РЕЦИДИВИРАЩИ МАЛИГНЕНИ КАМЕРНИ ТАХИКАРДИИ ТИП "КАМЕРНА БУРЯ" ПРИ ПАЦИЕНТ С ПРОГРЕСИРАЩА ДКМП И ИМПЛАНТИРАН ДВУКУХИНЕН КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛАТОР

Д-р Надя Панчева, Доц. Атанас Пенев,
МБАЛ «Св. Марина», Варна

40. ТРАНСВЕНОЗНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ДЕСНОПРЕДСЪРДЕН И ДЕСНОКАМЕРЕН ЕЛЕКТРОД С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДОВА ПРИМКА

В. Трайков.
МБАЛ „Токуда”, София

41. ИТРАСКАЛЕНОВ БЛОК НА ПЛЕКСУС БРАХИАЛИС ПРИ ИМПЛАНТАЦИЯТА НА СЪРДЕЧНА РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА

Г. Царянски, М. Бонев, С. Йовев, Г. Начев
СБАЛССЗ «Св. Екатерина», София

42. ДЕСЕТГОДИШЕН ОПИТ СЪС СЪРДЕЧНА РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ (CRT) ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛЕВОКАМЕРНА СИСТОЛНА ДИСФУНКЦИЯ В БОЛНИЦА «СВ. ЕКАТЕРИНА»

С. Йовев, С. Куртев, М. Стоилова, Ю. Джоргова, Г. Начев
СБАЛССЗ «Св. Екатерина», София

43. UPGRADE НА КОНВЕНЦИОНАЛНА ПЕЙСМЕКЪРНА СИСТЕМА КЪМ СЪРДЕЧНА РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛЕВОКАМЕРНА СИСТОЛНА ДИСФУНКЦИЯ

С. Йовев, С. Куртев, М. Стоилова, Ю. Джоргова, Г. Начев
СБАЛССЗ «Св. Екатерина», София

44. МОДИФИЦИРАН МЕТОД ЗА КАНЮЛИРАНЕ НА КОРОНАРНИЯ СИНУС ПРИ РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ

Б. Борисов
УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив


ЧЕТВЪРТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ „ВАРИЯ”

05.10.2012 г., 18,00 – 18,30 ч.
Модератори: проф. д-р Ц. Кътова, доц. д-р М. Цекова

Постер №

45. Проспективно проследяване на пациенти с белодробна артериална хипертония в Клиника по кардиология на УМБАЛ „Св. Анна” – София

Е. Димитрова, В. Велчев, А. Постаджиян, Е. Костов, Б. Финков
УМБАЛ „Св. Анна”, София
46. Откриване на нови биомаркери в серуми от пациенти със сърдечно-съдови заболявания.

Н. Иванова1, А. Постаджиян2, Н. Гочева3, И. Петрова3, Д. Свинаров4,
М. Д. Апостолова
1
1Лаборатория по медико-биологични изследвания, Институт по молекулярна биология «Акад. Румен Цанев», БАН, София, 2Клиника по кардиология, УМБАЛ «Св. Анна” – София, 3НКБ – София, 4Централната лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология, МБАЛ «Александровска” – София


47. БТЕ с фибринолиза

Л. Владимирова, Р. Търновска, Г. М.осподинова, Р. Иванова, Ц. Бонева, Ст. Денчев, К. Бянов, Н. Милчева, Ж. Чернева

Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска”

48. Оценка на КЛИНИЧНИ, ХЕМОДИНАМИЧНИ и ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ ПРИ различни групи новодиагностицирани болни с белодробна артериална хипертония – предварителни резултати

А. Александров, Б. Георгиев, А. Караманска, Н. Гочева.

Национална кардиологична болница
49. Оценка на ефекта от специфична терапия при пациенти с белодробна артериална хипертония при 6 месечно проследяване

А. Александров, Б. Георгиев, А. Караманска, Н. Гочева.

Национална кардиологична болница
50. The effects of sertraline on isolated rat hearts

Z. Kaygisiz1, E. Kilinç1, B. Kaygisiz2.

1Department of Physiology; 2Department of Pharmacology, Medical Faculty, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, TURKEY
51. Високоефективно диагностициране и лечение с помощта на ИТ системата ARTreat

Г. Георгиев

ТехноЛогика ЕАД, Европейски съюз, Седма рамкова програма
52. Алтернанс на T вълната и QRS-комплекса по време на стрес-ЕКГ тест

Ив. Христов1, G. Bortolan2, Я. Симова3, Цв. Кътова3

1 Централна лаборатория по биомедицинско инженерство, БАН – София, България,
2 Институт по биомедицинско инженерство ISIB – CNR, Падуа, Италия,
3 Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, НКБ – София, България

53. СЛУЧАЙ НА ПАПИЛАРНА ЕНДОТЕЛНА ХИПЕРПЛАЗИЯ (ТУМОР НА МАСОН) НА ДЯСНАТА КАМЕРА

Пл. Гацов, И. Гашарова, Г. Стамболийски, А. Гегова, Г. Георгиев, Л. Спасов.

Клиника по кардиология на УБ «Лозенец», гр. София, Клиника по кардиохирургия на УБ «Лозенец», гр. София
54. ВЛИЯНИЕ НА КОРЕКЦИЯТА НА ЗНАЧИМАТА ИСХЕМИЧНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ ВЪРХУ РИТЪМНИТЕ И ПРОВОДНИТЕ НАРУШЕНИЯ СЛЕД ОПЕРАТИВНА КОРОНАРНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ

П. Панайотов, М. Славов, Д. Панайотова, Я. Пейчев, В. Корновски

Отделение по кардиохирургия, МБАЛ „Света Марина“, Варна, България
55. ЕВОЛЮЦИЯ НА НЕКОРИГИРАНАТА ПРИ РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ЛЕКА ДО УМЕРЕНА ИСХЕМИЧНА МИТРАЛНА РЕГУРГИТАЦИЯ

П. Панайотов, М. Славов, Д. Панайотова, Я. Пейчев, В. Корновски

Отделение по кардиохирургия, МБАЛ „Света Марина“, Варна, България

06.10.2012 г.

ПЕТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ „Ехокардиография, клапни пороци”

06.10.2012 г., 09,30 – 10,00 ч.
Модератори доц. Н. Златарева, д-р К. Христова
Постер №

56. Ротация и twist при дилатативна кардиомиопатия – 2D-Speckle tracking анализ.

Е. Кинова, Н. Златарева, А. Гудев


Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”
57. Изследване на интензитет на пулсовата вълна при пациенти с мозъчен инсулт

Цветана Кътова1, д.м.н., Яна Симова1, д.м., Любомир Хараланов2


1 Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика; 2 Клиника по неврология, НКБ – София
58. Образна диагностика на коронарната атеросклероза (КТ ангиография и СКАГ) – диагностична точност и корелация

Ю. Джоргова, Н. Христова, В. Стойнова
Клиника по кардиология, СБАЛССЗ „Св. Екатерина” – София

59. Компютъртомографска коронарна ангиография (КТКА): контрол на радиационната доза при постигане на оптимално качество на образите.

А. Ангелов, Й. Йотов. Първа кардиологична клиника, МБАЛ „Св. Марина” Варна


60. ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ ПРИ БРЕМЕННОСТ - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Цекова1, Г. Найденова1, М. Борисова2, Р. Цвеова3,4, Р. Кънева 3,4. 1Втора Клиника по кардиология, УМБАЛ “ Д-р Г. Странски”, Медицински Университет – Плевен. 2 Специализирана болница за активно лечение по кардиология, Плевен. 3Център по Молекулна медицина, Медицински Университет – София. 4Катедра по Медицинска химия и биохимия, Медицински Университет – СофияШЕСТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ „Превенция”

06.10.2012 г., 11,30 – 12,00 ч.
Модератори доц. А. Постаджиян, доц. М. Миланова

Постер №
61. Единични нуклеотидни полиморфизми в гените CYP2J2 и CYP2C8 и риска от хипертония при българското население.

Рени Цвеова 1, Йоанна Матрозова 5, Галя Найденова 3, Радка Кънева 1, 2, Генчо Начев 4,Ваньо Митев 1, 2. 1.

Център по Молекулна Медицина, Медицински университет – София. 2. Катедра по медицинска химия и биохимия, Медицински университет София

3. Втора катедра по кардиология, УМБАЛ "Д-р Г. Странски". 4. СБАЛССЗ "Св. Екатерина", София. 5. Клиничен център по ендокринология, МУ – София


62. Сърдечносъдови рискови фактори при жени.

Ст. Найденов1, Т. Донова1, Св. Цонев1, М. Миланова2. 1. Клиника по Кардиология, КПВБ „Проф. Ст. Киркович”, Медицински Университет – София, 2. МБАЛСП „Пирогов”


63. Характеристика и контрол на артериалната хипертония и някои придружаващи сърдечносъдови рискови фактори в българска градска популация.

Ст. Найденов1, Св. Торбова2, Св. Цонев1, Ф. Николов3 , Н. Найденова4. Клиника по Кардиология, КПВБ “Проф. Ст. Киркович”, Медицински Университет – София.

Hypertension Excellence Center, Болница “Токуда” – София. Клиника по Кардиология, Медицински Университет-Пловдив. Клиника по Кардиология, СБАЛССЗ „Св. Екатерина”-София
64. Информираност на българското население за артериалната хипертония и други придружаващи сърдечносъдови рискови фактори.

Ст. Найденов1, Св. Торбова2, Ф. Николов3 , Н. Найденова4, Сн. Тишева5 , В. Сиракова6. Клиника по Кардиология, КПВБ “Проф. Ст. Киркович”, Медицински Университет – София. Hypertension Excellence Center, Болница “Токуда” – София

Клиника по Кардиология, Медицински Университет - Пловдив. Клиника по Кардиология, СБАЛССЗ „Св. Екатерина”-София. Клиника по Кардиология, Медицински Университет – Плевен. Клиника по Кардиология, Медицински Университет - Варна
65. Дискретни промени в сърдечно-съдовата функция у здрави млади индивиди с повишен сърдечно-съдов риск, установени при амбулаторно 24-часово проследяване на артериалното налягане.

Д. Дундова-Панчева, В. Павлов1, Н. Белова. Катедра по физиология, Медицински университет-София, 1 Студент по медицина, кръжочник


66. ГЛИКИРАНИЯТ ХЕМОГЛОБИН (HbA1c) КАТО МАРКЕР ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ ПРИ КЛИНИЧНО ЗДРАВИ ЛИЦА.

Г. Найденова 1, Р. Цвеова 2,3, М. Цекова1, Р. Кънева 2,3. 1Втора Клиника по кардиология, УМБАЛ “ Д-р Г. Странски”, Медицински Университет - Плевен

2Център по Молекулна медицина, Медицински Университет – София. 3Катедра по Медицинска химия и биохимия, Медицински Университет – София
67. Pre-Hypertension-who do we need to treat?

Mahfouz El Shahawy, Miglena Entcheva. Manager Cardiovascular Disease Assessment Center at Cardiovascular Center of Sarasota, Sarasota, FL, USA


68. Оценка на въздействието на Aliskiren върху артериалното налягане и миокардната функция при пациенти с артериална хипертония и диастолна дисфункция.

Манов Е., Ст. Найденов, Р. Шабани, Т. Донова. Клиника по кардиология, КПВБ „Проф. Ст. Киркович”, Медицински университет - София


69. Проучване на нагласите за измерване на серумен холестерол сред посетителите на аптеки в град София.

Б. Киряков, Х. Лебанова, Е. Григоров. Фармацевтичен факултет, Медицински Университет-София


70. CETP, LDL particle size and intima media thickness in patients with coronary heart disease.

Katerina Tosheska1, Danica Labudovic1, Silvana Jovanova2, Branko Jaglikovski3, Sonja Alabakovska1. 1Department of Medical and Experimental Biochemistry, Medical Faculty, University “Ss Cyril and Methodius” , Skopje, R.Macedonia. 2 University Cardiology Clinic, Medical Faculty, Skopje, R.Macedonia. 3 AVICENA Laboratory, Skopje, R.Macedonia


71. Влияние на захарния диабет върху алтернанса на Т вълната и QRS комплекса по време на стрес ЕКГ тест.

Ивайло Христов1, д.м.н., Giovanni Bortolan2, д.м., Яна Симова3, д.м., Цветана Кътова3, д.м.н. 1 Централна лаборатория по биомедицинско инженерство, Българска Академия на Науките, София, България. 2 Институт по биомедицинско инженерство ISIB - CNR, Падуа, Италия. 3 Отделение по Неинвазивна Функционална и Образна Диагностика, Национална Кардиологична Болница, София, България


72. Контрол на артериалното налягане при пациенти с висок коронарен риск.

В. Байчева1, Н. Гочева1, Б. Георгиев1, Д. Гочев2. 1Национална кардиологична болница, София. 2Военно-медицинска академия, София


73. Липиден профил и контрол на липидния риск при пациенти с висок коронарен риск

Б. Георгиев, В. Байчева, Н. Гочева. Национална кардиологична болница, София


74. Наднормено тегло и затлъстяване в сърдечно-съдовия рисков профил

В. Байчева, Б. Георгиев, Н. Гочева. Национална кардиологична болница, София


75. Ранни маркери на съдова увреда при пациенти с метаболитен синдром.

Н. Спасова, Е. Кинова, Д. Сомлева, Т. Куртева, А. Гудев. Клиника по Кардиология

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” – София
76. СЪОТНОШЕНИЕТО APOLIPOPROTEN B/APOLIPOPROTEN A-I (APO B/APO A-I) – РИСКОВ ФАКТОР ЗА МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ - ПРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ

Г. Найденова 1, Р. Цвеова 2,3, М. Цекова1, Р. Кънева 2,3.


1 Втора Клиника по кардиология МУ- Плевен УМБАЛ “ Д-р Г. Странски” . 2 Център по Молекулна медицина, 3 Катедра по Медицинска химия и биохимия, Медицински Университет –София

СЕДМА ПОСТЕРНА СЕСИЯ „Сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии”

06.10.2012 г., 15,30 – 16,00 ч.
Модератори: доц. д-р А. Постаджиян, доц. д-р М. Токмакова

Постер №

77. Сърдечно увреждане при пациенти с мускулни дистрофии.

М. Господинова1, Р. Иванова1, Т. Чамова2, В. Гергелчева2, Ив. Търнев2, С. Денчев1

1Клиника по кардиология, КВБ, УМБАЛ „Александровска” 2Клиника по неврология, УМБАЛ”Александровска”
78. Сърдечно увреждане при пациенти с Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен

М. Господинова1, Р. Иванова1, Р. Маринов2, Т. Чамова3, В. Гергелчева3, Ив. Търнев3,

С. Денчев1

1Клиника по кардиология, КВБ, УМБАЛ „Александровска”. 2Клиника по детска кардиология, НКБ. 3Клиника по неврология, УМБАЛ”Александровска”


79. Прогноза на пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена лявокамерна фракция на изтласкване: проспективно проучване.

К. Витлиянова, Т. Донова

Катедра по пропедевтика на Вътрешните болести, „проф.д-р Ст. Киркович”, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София
80. Ефект на лечението на сърдечната недостатъчност върху нивото на натриуретичния пептид (N-terminal ProBNP) при хоспитализирани болни на възраст над 60 години.

Ф.Григоров*, Д.Гайдарова*, И.Генчева**, Н.Станчева*, П. Георгиева*, И. Герчев*

І кардиологична клиника*, Централна клинична лаборатория**

МУ – Плевен, УМБАЛ – Плевен


81. Сърдечна недостатъчност при осемдесетгодишни пациенти - какво се промени за пет години в клиничната им характеристика?

Л.Мирчева, А.Ангелов, А.Кишева, О.Кунчев, Й.Йотов, В.Сиракова, А.Пенев

Първа клиника по кардиология с ИКО

УМБАЛ“ Св. Марина“, Варна


82. Клиничен профил на възрастните пациенти със сърдечна недостатъчност

Л.Мирчева, А.Ангелов, А.Кишева, О.Кунчев, Й.Йотов, А.Пенев. I-ва Клиника по кардиология с ИКО. УМБАЛ“ Св. Марина“, Варна


83. Клиничeн и инструментален анализ при възрастни пациенти с вродени сърдечни заболявания.

Ст. Найденов, Т. Донова, E. Манов, Н. Рунев. Клиника по Кардиология, КПВБ “Проф. Ст. Киркович”, Медицински Университет – СофияОСМА ПОСТЕРНА СЕСИЯ „СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ”

06.10.2012 г., 17,30 – 18,00 ч.
Модератори доц. д-р М. Цекова, м.с. Б. Борисова

Постер №

84. ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ НА СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ

ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ – СЪВРЕМЕНЕН МЕТОД НА ЛЕЧЕНИЕ

Вихра Григорова Ашкова.

МБАЛ –НКБ, София, Отделение по електрокардиостимулация
85. МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БОЛНИТЕ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ЛЕКУВАНИ В КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКА НА НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА – СОФИЯ

Вибек, П.; Георгиев, Б.

МБАЛ-НКБ, гр. София, Клиника по кардиология
86. Рисков профил на болните със сърдечна недостатъчност, лекувани в клиника по кардиология на Национална кардиологична болница

Вибек, П.; Георгиев, Б.

МБАЛ-НКБ, гр. София, Клиника по кардиология
87. Проблеми на специалистите по здравни грижи в клиника по кардиология при лечението на болни със сърдечна недостатъчност.

Вибек, П.; Георгиев, Б.МБАЛ-НКБ, гр. София, Клиника по кардиология

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Детска кардиология

ОП №

1. НЕИНВАЗИВНА ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНАТА ФУНКЦИЯ СЛЕД АНАТОМИЧНА КОРЕКЦИЯ НА ИЗОЛИРАНА ТРАНСПОЗИЦИЯ НА ГОЛЕМИТЕ АРТЕРИИ

Р. Маринов, Ст. Георгиев, д-р Кр. Христова, проф. Цв. Кътова,

проф. Вл. Пилософ

2. РЕОПЕРАЦИЯ СЛЕД РАДИКАЛНА КОРЕКЦИЯ НА ТЕТРАЛОГИЯ НА ФАЛО”

д-р Дашева-Димитрова, проф. Вл. Пилософ

3. CARDIOMYOPATHY DUE TO NONCOMPACTED MYOCARDIUM IN CHILDREN

K. Kuzevska-Maneva, R.Kacarska, B.Gjurkova-Angelovska, V.Jovanovska, M.Neshkovska-Shumenkovska

4. ЛЕВОКАМЕРНА ХИПЕРТРОФИЯ И ГЕОМЕТРИЯ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

Хр.Нацкова,доц. М.Цонзарова, Е.Зердева, С.Георгиев

5. ПРЕЖИВЯЕМОСТ И РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА РЕОПЕРАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С ТЕТРАЛОГИЯ НА ФАЛО

д-р Дашева-Димитрова, проф. Вл. Пилософ

6. SYNDROME AND MALFORMATIONS ASSOCIATED WITH CONGENITAL HEART DISEASES”

R.Kacarska, K.Kuzevska-Maneva, B .Fjurkova-Angelovska, V.Jovanovska

7. РИТЪМНО-ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ (РПН) ПРИ ЕДНОКАМЕРЕН ТИП ОПЕРАТИВНА КОРЕКЦИЯ В РАННИЯ СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД.

В.Райков, А.Лачева, Б.Ганев, К.Ненова, Д.Печилков, П.Митев
8. СЪРДЕЧНО ЗАСЯГАНЕ ПРИ МУКОЛИПИДОЗА – ІІ ТИП.”

А.Дашева-Димитрова, доц. М.Цонзарова
9. ТЕЖКА АОРТНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ С НЕОБИЧАЕН АНАТОМИЧЕН СУБСТРАТ СЛЕД ХИРУРГИЧНА ПЛАСТИКА НА МЕЖДУКАМЕРЕН ДЕФЕКТ”

Б.Ганев, П.Митев, И.Велковски
10. КАТЕХОЛАМИНЕРГИЧНА ПОЛИМОРФНА КАМЕРНА ТАХИКАРДИЯ (ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД)”

А.Кънева, И.Кожухаров, Г Де Ферари, П.Шварц, доц. М.Цонзарова
11. COARCTATION OF AORTA AND RUPTURE OF THE CEREBRAL АRTERY ANEURISM”

V.Jovanovska ,R.Kacarska, K.Kuzevska-Maneva, B.Fjurkova-Angelovska,

M.Neshkovska-Shumenkovska
12. ПРИЛОЖЕНИЕ НА АМПЛАТЦЕР СЕПТАЛЕН ОКЛУДЕР (АСО) ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА АНТЕРОГРАДЕН БЕЛОДРОБЕН КРЪВОТОК ПРИ ДЕТЕ С КОМПЛЕКСНА ВРОДЕНА СЪРДЕЧНА МАЛФОРМАЦИЯ (КВСМ) И ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА ТОТАЛНА КАВО-ПУЛМОНАЛНА КОРЕКЦИЯ (ТСРС)

Е. Левунлиева, А.Кънева, Н. Хаас, Л. Димитров, М.Цонзарова
13. ТЕТРАЛОГИЯ НА ФАЛО С ЛИПСВАЩА ПУЛМОНАЛНА КЛАПА ПРИ ДВЕ СЕСТРИЧКИ”

П. Шивачев, Л. Маринов
14. НЕКОМПАКТИРАНА ЛЯВА КАМЕРА ПРИ ДЕТЕ С МУКОВИСЦИДОЗА

Л. Чочкова, Н. Джелепова, д-р Генкова, д-р Иванчева
15. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОСТАГЛАНДИНИ ПРИ НОВОРОДЕНИ С КРИТИЧНИ ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ

Д. Печилков,С. Георгиев,А. Лачева
16. РАННА ДИАГНОЗА НА КРИТИЧНИТЕ ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В НЕОНАТОЛОГИЧНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ

П.Шивачев, Л.Маринов
17. ЕФЕКТИВНОСТ И БЕЗОПАСТНОСТ НА ПУЛМОНАЛНАТА ВАЛВУЛОПЛАСТИКА ПРИ НОВОРОДЕНИ И КЪРМАЧЕТА

А. Кънева, К. Ненова, Е. Левунлиева, Л. Димитров, доц. М. Цонзарова
18. БЕЛОДРОБЕН ЕМБОЛИЗЪМ В ДЕТСТВОТО

Л. Чочкова, Хр. Димитров, В. Тодорова, Н. Джелепова
19. ТРАНСКАТЕТЕРНО ЛЕЧЕНИЕ НА АРТЕРИОВЕНОЗНИ ФИСТУЛИ ПРИ ДЕЦА

Л. Димитров, А. Кънева, N. Haas, M. Szkutnik, J. Bialkovski, Bruckheimer Е. Левунлиева, доц. М Цонзарова
20. ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БЕЛОДРОБНИ АРТЕРИО-ВЕНОЗНИ ФИСТУЛИ

Кратунков П., Н. Чилингирова, В. Стойнова, Дж. Джоргова, Г. Начев


Млад изследовател

ОП №
21. РОЛЯ НА ИНТРАКОРОНАРНАТА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ ПРИ РСІ НА БИФУРКАЦИОННИ ЛЕЗИИ

А. Александров, Д. Василев, П. Павлов, Хр. Матеев, М. Хазан, И. Петрова, Н. Гочева
22. OБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО ВЪВ ФИНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА ЕНДОТЕЛНА ДИСФУНКЦИЯ, ХОРМОНАЛЕН ДИСБАЛАНС И МИОКАРДНА ИСХЕМИЯ ПРИ КАРДИОЛОГИЧЕН СИНДРОМ Х И ОБСТРУКТИВНА ИСХЕМИЧНА КОРОНАРНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

Св. Цонев, Витлиянова К., Донова T., Попова Д., Няголов М., Кичева М., Миланова М., Матвеев М.
23. ВЕНТРИКУЛО-СЪДОВО КУПЛИРАНЕ ПРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И ЗАПАЗЕНА ФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕ

Д. Сомлева
24. ПРОМЕНИ НА ЕЛАСТИНОВА И КОЛАГЕНОВА ОБМЯНА ПРИ РАЗВИТИЕТО НА РАННИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ

Е. Мекенян
25. ПРЕДИКТОРИ НА КАРДИОТОКСИЧНОСТ ПРИ ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ НА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Б. Кръстев
26. Тест с наклон на тялото при пациенти със синкоп

Я. Симова, Цв. Кътова


Сестрински грижи

ОП №

27. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВРЕМЕНЕН ЕПИМИОКАРДЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР СЛЕД СЪРДЕЧНА ОПЕРАЦИЯ

Р. Гаврилова-Радева, Е. Кисьова-Берова
28. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД СЪРДЕЧНА ОПЕРАЦИЯ С МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ИНТРААОРТНА БАЛОННА КОНТРАПУЛСАЦИЯ (ИАБК)

Негриева, Н.; Гаджанова, З.; Василева В.; Бакаливанов, Л.;
29. ПЛАНИРАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ

П. Христова, Е. Петкова, Е. Ненова, Б. Алексиева, Л. Мирчева, А. Кишева, Й. Йотов, А. Пенев


30. Рисков профил на болните с исхемична болест на сърцето, лекувани в Кардиологична клиника

Янакиева, Р.; Георгиев, Б.
31. СПЕЦИФИЧНА ДИХАТЕЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПОСРАДСТВОМ СПЕЦИАЛНА ДИХАТЕЛНА АПАРАТУРА – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Кандов, ВСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница