Комисия за защита от дискриминацияДата19.01.2018
Размер28.49 Kb.


КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА

ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
гр.София 1125, бул."Драган Цанков" 35

тел.: 02/ 807 30 30, факс: 02/ 870 84 48

e-mail: kzd@kzd.bg

________________________________________________
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА

ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

СОММISSION FOR PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION

СОММISSION FOR PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION
35, Dragan Tsankov Str. ; 1125 Sofia, BULGARIA

phone: +359 2 807 30 30, fax: +359 2 870 84 48e-mail: kzd@kzd.bg

_________________________________________________________

До организаторите и гостите

на Втората кръгла маса

„Човешки права, антидискриминация

и междукултурен диалог"Уважаеми дами и господа,

Искам от името на Комисията за защита от дискриминация и от мое име да поздравя организаторите и гостите на Втората кръгла маса "Човешки права, антидискриминация и междукултурен диалог", организирана от Сдружение „Платформа АГОРА“ в партньорство с Асоциация за култура и солидарност на изселниците от Балканите, Република Турция. Форумът се реализира в рамките на проект „Отключи богатствата" и е част от поредица събития, насочени към опознаването и прилагането на антидискриминационни практики, зачитане на основни човешки права и постигането на градивен диалог основан на културно, верско и религиозно многообразие. Похвален е стремежът на всеки етап от изпълнението на дейностите по проекта да се подчертае важността от развиването и прилагането на антидискриминационни политики на местно ниво.

Човекът и неговите права и достойнство са основна ценност на обществото и основна грижа на държавата. Насърчаването на политики за закрила правата на човека води до укрепване на гражданското общество и на правовата държава. Комисията за защита от дискриминация като независим държавен орган по равнопоставеност е част от създадения с решение на Министерския съвет Национален механизъм по правата на човека, който позволява на органа за равнопоставеност да допринася, съгласно законовите си правомощия и компетенции, в изграждането на единна позиция на Република България относно изпълнението на поети от страната международни ангажименти. През изминалата календарна 2015 г. в рамките на Механизма бяха проведени две официални заседания с участието на ръководството на КЗД. Някои от основните теми на работните срещи бяха защитата на Втория периодичен доклад на Република България пред Съвета по правата на човека на ООН (2010-2015) и обсъждане на програмата на Република България в рамките на председателството на страната на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

С натрупания опит и практика Комисията в качеството й на национален орган по правата на човека, акредитиран от Международния координационен комитет (МКК) на националните органи за насърчаване и защита правата на човека към Върховния комисар на ООН за правата на човека със статут «Б», ще продължи своята водеща роля в страната за налагане в обществените отношения на толерантност и уважение към различните.


Някъде бе казано, че „правата на човека са като природата, защото могат да бъдат погазени; и като дух, защото не могат да бъдат унищожени. Като времето, което е еднакво за всички – бедни и богати, стари и млади, бели и черни, високи и ниски”.
Искам да пожелая на участниците във форума тяхната дейност да бъде част от общите усилия на трезво мислещите хора по целия свят в защита на правото всеки да бъде себе си и да може да съхранява това право.

Доц. д-р Ана Джумалиева,

председател на Комисията

за защита от дискриминация
Каталог: assets -> files
files -> Списък на училищата-гнезда в софия-град, за кандидати след завършен VII клас
files -> Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
files -> Advanced ovarian cancer as a risks of primary multiple malignant tumors after the treatment of extra genital cancer
files -> Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
files -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
files -> Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
files -> Декларация за съответствие
files -> На избрани нерецензирани научни трудове
files -> Списък публикации


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница