Комисията към правителствата: „Овладейте силата на данните!“Дата27.10.2018
Размер91.5 Kb.
#101882Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 2 юли 2014 г.Комисията към правителствата: „Овладейте силата на данните!“

Днес все повече субекти събират и ползват данни. В отговор на очакванията на промишлеността и гражданите Европейската комисия призовава националните правителства да се включат в „революцията на големите информационни масиви“.

Заместник-председателката на ЕК @NeelieKroesEU заяви: „Време е да погледнем на положителните аспекти на огромните масиви от данни. Самият термин звучи плашещо, но в повечето случаи няма причина да е така. Лидерите ни трябва да прегърнат техния потенциал.“

Ето някои от очертаните в рамките на публични консултации основни проблеми, свързани с големите информационни масиви:

липса на трансгранична координация,

неадекватна инфраструктура и възможности за финансиране,

недостиг на експерти в областта на данните и на свързаните с тях умения,

нехомогенна и прекалено сложна правна среда.Предлагани решения, като основни конкретни действия:

реализиране на публично-частно партньорство в областта на големите информационни масиви за финансиране на свързаните с тях „революционни“ идеи в области, като персонализираната медицина и логистиката на хранителните продукти,

създаване на инкубатори за открит достъп до данни (по Рамковата програма „Хоризонт 2020“) в помощ на МСП, създаващи вериги за доставки, основани на данни, и използващи в по-голяма степен изчислителните облаци,

представяне на предложение за нови правила за „собственост на данните“ и задълженията за предоставянето им по отношение на данните, събирани посредством „интернет на предметите“ (обмен на данни между машини),

изготвяне на списък с всички налични стандарти за данни и констатиране на потенциалните пропуски,

създаване на множество първокласни високопроизводителни изчислителни центрове за обучение на повече квалифицирани специалисти в областта на данните в Европа,

разполагане на мрежа от мощности за обработка на данни в различни държави членки.

Дейности, които Комисията ще подсили или продължи:

разширяване на инвестициите в технологията 5G (вече са договорени 700 млн. евро за публично-частно партньорство) чрез международни споразумения, като сключеното през юни между Европейската комисия и Южна Корея,

инициативите за Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии и за Отваряне на образованието, целящи наваксване на недостига на специализирани умения,

изготвяне на Насоки за най-добри практики, адресирани до публичните органи и в областта на свободния достъп до данни.Контекст

Всяка минута в света се генерират около 1,7 милиона гигабайта данни, което се равнява на 360 000 диска във формат DVD или над 6 мегабайта данни на човек на ден. Съответно секторът на данните нараства с 40 % годишно, т.е. 7 пъти по-бързо от пазара на информационните и комуникационните технологии като цяло. Големите информационни масиви вече ни съдействат да ускорим диагностицирането на мозъчни наранявания, да разположим на идеалното място вятърните паркове, да избягваме задръстванията по пътищата или да прогнозираме добивите от култури в развиващите се страни. Услугите и технологиите, свързани с обработката на големи информационни масиви ще нараснат до 16,9 млрд. щатски долара през 2015 г. и ще създадат стотици хиляди нови работни места в Европа. Предприятията, които се ръководят при вземането на решения от извлечена от данни информация имат с 5 6 % по-висока производителност.

За да могат европейските граждани и предприятия да се възползват по-скоро от пълния потенциал на обработката на данни, Комисията ще работи с Парламента и Съвета за успешното приключване на реформата на правилата на ЕС за защита на данните и за окончателното приемане на директива относно мрежовата и информационна сигурност, за да се гарантира необходимото високо ниво на доверие, без което не е възможно да се изгради базирана на данни процъфтяваща икономика.

Полезни връзки

Съобщение „Към процъфтяваща икономика, базирана на данни“What big data can do for you – here are some examples

Програмата в областта на цифровите технологии

Neelie Kroes

@NeelieKroesEU

@EUDataEcosystem

MEMO/14/455

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Siobhan Bright (32 2 295 73 61)

За обществеността: телефон на Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща: e­mail

IP/14/769

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница