Комисията насърчава правото на информация на гражданите в наказателните производстваДата21.03.2017
Размер81.41 Kb.


IP/10/989

Брюксел, 20 юли 2010 г.Комисията насърчава правото на информация на гражданите в наказателните производства

Германски турист е задържан след сбиване в бар в Италия. Той не говори италиански и поради това не разбира защо е задържан и какво е обвинението срещу него. В този момент полицейският служител му връчва документ на собствения му език, в който са изброени неговите права: да говори с адвокат, да разбере какво е отправеното срещу него обвинение и да му бъде повикан устен преводач. Звучи като полицейски телевизионен сериал, но скоро подобни ситуации ще станат реалност в целия Европейски съюз. Днес Европейската комисия предложи нови правила, които гарантират, че държавите на ЕС ще информират всяко лице, заподозряно или обвинено в извършването на престъпление, относно неговите права на език, който разбира. Лицата, които са задържани или срещу които е издадена европейска заповед за арест, ще трябва да бъдат писмено информирани с декларация за правата, изброяваща основните им права по време на наказателното производство. При все че държавите на ЕС са свободни да изберат точната формулировка на декларацията, предложението на Комисията предоставя модел на 22 езика на ЕС. Това ще осигури последователност за хората, пътуващи в чужбина, и ще ограничи разходите за превод. Предложението е от ключово значение за повишаване на доверието в съдебното пространство на ЕС, особено с оглед на увеличаването на броя на европейците, които пътуват: 47 % от германците, 34 % от гражданите на Обединеното кралство и 16 % от италианците прекарват ваканциите си в други държави от ЕС. За да се превърне в закон днешното предложение на Комисията трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и от министрите на правосъдието на ЕС.

Виждали сме полицейски служители, които четат правата на заподозрените в телевизионните сериали. Освен че прави ефектна телевизия, този жест има много сериозна цел: той дава на хората възможност да знаят и отстояват правата си. Това им вдъхва доверие, че ще има правосъдие, където и да се намират в ЕС“ заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „Гражданите не могат да упражняват пълния обем на своите права на защита, освен ако не ги познават. Да познаваме правата си и да знаем в какво сме обвинени е от ключово значение за един справедлив процес. Влизането в конфликт със закона може да е смущаващо и не можем да очакваме от хората да изискват от властите да зачитат процесуалните им права, когато те не знаят какви точно са тези права. Благодарение на предложението на Комисията всеки и навсякъде в ЕС ще бъде уведомен за своите права.“

Всяка година в ЕС се провеждат повече от 8 млн. наказателни производства. В момента вероятността гражданите да са достатъчно добре информирани относно правата си, ако бъдат задържани и им бъдат отправени наказателни обвинения, е различна в ЕС, въпреки че всички 27 държави-членки са се подписали под Конвенцията за правата на човека, в която се съдържат правата за справедлив процес. В някои държави-членки заподозрените получават само устна информация относно процесуалните си права, а в други писмената информация е техническа, сложна и се предоставя само при поискване. Днешното предложение на Комисията, ако бъде прието от Европейския парламент и министрите на правосъдието на ЕС, ще спомогне да бъде избегнато анулирането на съдебни решения поради процесуални пропуски и да се намали броят на обжалванията. Органите, които водят разследването по делото, ще трябва да осигурят даването на информацията на заподозрените лица относно техните права. При задържането на дадено лице следва да му бъде предоставена писмена информация под формата на декларация за правата, написана на разбираем, ежедневен език. Тази декларация ще се предоставя на заподозрения при задържането му при всички случаи, независимо от това дали я е поискал, и ще бъде преведена при необходимост.

През 2004 г., когато Комисията обмисляше за първи път декларация за правата, тя съществуваше само в една държава. Сега такива декларации има в 12 държави. Германия въведе своята през януари, а Нидерландия — през април. Според проучване, проведено миналата година от Университета в Маастрихт, девет от другите държави предоставят известна информация в друга писмена форма (на гърба на обвинителния акт, например), а шест държави – само устно (вж. списъка по-долу). Днешното предложение ще увеличи ефекта на снежната топка, като накара още държави да използват декларация за правата и ще предостави сигурността, характерна за писменото слово. Това ще е ефикасен начин за информиране на заподозрени лица относно техните права. Тези права трябва да бъдат действително използвани, а не да съществуват само на хартия.

В скорошен случай съдилищата на Обединеното кралство изпълниха европейска заповед за арест, издадена от португалски съд, по отношение на британски гражданин. За изпълнението на заповедта, разпореждаща двугодишна присъда за лишаване от свобода, бяха необходими повече от 14 месеца и шест съдебни решения. Правораздаването щеше да бъде по-бързо и по-евтино, ако информацията относно обвинението бе предоставена в самото начало на наказателното производство. Освен това щяха да бъдат избегнати излишни обжалвания.

Контекст

Договорът от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г., дава възможност на ЕС да приема мерки за укрепване на правата на гражданите на ЕС в съответствие с Хартата за основните права на ЕС, особено в областта на правата на гражданите в наказателното производство.

Правото на справедлив процес и правото на защита са уредени в членове 47 и 48 на Хартата за основните права на ЕС, както и в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека.

Днешното предложение на Комисията за директива относно правото на информация в наказателното производство е втората стъпка от серия мерки за установяването на общи стандарти на ЕС в наказателните дела. На 30 ноември 2009 г. Съветът прикани Комисията да предложи такива мерки в рамките на поетапен подход за постепенното изграждане на взаимно доверие между националните съдебни органи. Цялостният законодателен пакет ще бъде представен през следващите няколко години и ще предостави минимален набор от процесуални права в наказателните производства в Европейския съюз.

По първата мярка, която предвиждаше предоставянето на заподозрените лица на право на устен и писмен превод, вече е постигнато политическо съгласие между Парламента и Съвета (IP/10/746). Следващата стъпка, запланувана от Комисията през 2011 г., ще бъде директива относно правото на достъп до адвокат и относно правото за общуване с роднини, работодатели и консулски власти.

За повече информация

Текстът на предложението на Комисията за директива относно правото на информация в наказателните производства може да бъде намерен на адрес:http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Новини по въпросите на правосъдието и вътрешните работи:http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEXHow Member States provide information about some or all procedural rights (2009)

(see MEMO/10/351 for breakdown of rights provided)


Country

Letter of Rights

Other type of written notification1

Oral

Austria

Yes

No

Yes

Belgium

No

Yes

Yes

Bulgaria

No

Yes

Yes

Cyprus

No

No

Yes

Czech Republic

Yes

Yes

Yes

Denmark

No

No

Yes

Estonia

No

Yes

Yes

Finland

No

No

Yes

France

No

No

Yes

Germany

Yes

Yes

Yes

Greece

No

No

Yes

Hungary

No

Yes

Yes

Ireland

No

Yes

Yes

Italy

Yes

No

Yes

Latvia

Yes

Yes

Yes

Lithuania

No

Yes

Yes

Luxembourg

Yes

Yes

Yes

Malta

No

Yes

Yes

The Netherlands

Yes

Yes

Yes

Poland

Yes

Yes

Yes

Portugal

No

Yes

Yes

Romania

No

Yes

Yes

Slovakia

Yes

No

Yes

Slovenia

No

No

Yes

Spain

Yes

No

Yes

Sweden

Yes

No

Yes

United Kingdom

Yes

No

Yes

Indicative model Letter of Rights for suspected and accused persons on arrest:

If you are arrested by the police you have the following rights:

A. to be informed of what offence you are suspected

B. to the assistance of a lawyer

C. to an interpreter and translation of documents, if you do not understand the language

D. to know for how long you can be detained

You are entitled to keep this Letter of Rights with you during your detention.

A. Information on the suspicion

 • You have the right to know why you are suspected of having committed a criminal offence immediately after deprivation of liberty, even if the police do not question you.

 • You or your lawyer can ask to see the parts of the case-file relating to your arrest and detention or be informed about their content in detail.

B. Help of a lawyer

 • You have the right to speak to a lawyer before the police start questioning you.

 • If you ask to speak to a lawyer, it does not make you look like you have done anything wrong.

 • The police must help you to get in touch with a lawyer.

 • The lawyer is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You have the right to speak with a lawyer in private, both at the police station and/or on the telephone.

 • If you are not able to pay for a lawyer the police have to provide you with information about free or partially free legal assistance.

C. Help of an interpreter

 • If you do not speak or understand the language, an interpreter will be called for you. The interpreter is independent from the police and will not reveal any information you give him without your consent.

 • You can also ask for an interpreter to help you to talk to your lawyer.

 • The help of an interpreter is free of charge.

 • You have the right to receive a translation of any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody. You may also ask to have other essential documents in the investigation translated.

D. How long can you be deprived of your liberty?

 • If you are not released, you must be brought before a judge within * 2hours after you have been deprived of your liberty.

 • The judge must then hear you and can decide whether you are to be kept in custody or released. You have the right to receive a translation of the judge's decision if he decides that you will remain in custody.

 • You have the right to ask for your release at any time. Your lawyer can advise you on how to proceed.

1 This refers to written information not containing a detailed explanation of the rights in every day language. It may also not be given systematically but only for example if the suspected person actually requests it. It may also not be translated into other languages.

2To be completed by the Member State authorities in accordance with national rules and the ECHR.


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница