Компютърна графика същност на компютърната графикаДата15.07.2017
Размер40.2 Kb.
#25785
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АНТИМ I” – Златоград
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА
СЪЩНОСТ НА КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА
1.Работното поле на Corel Draw.

  1. работно пространство – в центъра на работното поле. Всички обекти извън него не са в печатното поле.

  2. лента с инструменти Standart

  3. лента Property Bar /Format/

-в поле Units – различни мерни единици /см, инчове и др./

-линии водачи /Guidlines/ - за да ги използваме включваме командата Layout/Snap to Guidelines

d) цветова палитра Color palette

- ЛБ върху цвета – запълваме обекта

- ДБ върху цвета – цвят на контура

е) лента Toolbox

2. Основни графични обекти – всички чертожни инструменти са в линията Toolbox.

- фина настройка на инструмент- ДБ върху инструмента / Properties /

Options

- смяна на инструмент – кликваме върху Picktool,3. Изчертаване на линии и криви /бутончето молив/.

а) Freehand Tool /молив/ - със задържан ляв бутон чертаем; отсечка – с еднократно кликване на двата и края

б)Bezier Tool /Безие молив/ - създаваме затворени повърхности/многоъгълници или неправилни форми/. С щраквания на мишката получаваме непрекъсната начупена линия. За да я затворим, щракваме в началната точка.

в) Artistic Media Tool – създав крива, която изглежда ръчно изработена

г) свойства на инструмент – при избора на инструмента се отваря лента със свойствата му.

- Preset – писецът може да приема различни предварително зададено форми

- Width – дебелина на самия писец

- Pressure – моливът е чувствителен на натиск

- Sprayer – спрей /по дължината на линията, която сме начертали става като напръскано със спрей с различни фигурки/

- Brush –четка /както спрея/

4. изчертаване на правоъгълник и елипса.

а) правоъгълник – Rectangle – с натиснат ЛБ от стартовата точка провлачваме до крайната

- със задържан Ctrl чертаем квадрат

- двукратно кликване върху бутона Rectangle – правоъгълникът съвпада със страницата

- от Property Bar – Angle for Rotation /градус на завъртане/, Mirror Buttons /огледален образ/, Rectangle Corner Roundnes /заобляне на ъгли/

б) елипса /Elipse/ - дъга /Arc/, отрязък /Pie/

5. Изчертаване на многоъгълници, звезди и спирали –Graph Paper Tool.

а) Polygon - павоъгълник

- Number of Points of Polygon – брой ъгли

б) Star – създаваме звезда

- Sharpness – острота/

в) Spiral Tool – спирали /симетрични и несиметрични/г) Grapf Paper – изчертава мрвжа, на която определяме брой редове и колони
ПРОМЯНА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ


 1. Огледален образ – бутон Mirror Buttons или със задържан ЛБ върху манипулаторите

 2. Завъртане – с манипулаторите или Angle of Rotation

 3. Групиране –Edit / Sellect All, Ungroup – разгрупиране или маркираме със задържан Shift.

 4. Подреждане на обектите един спрямо друг – Arrange / Order

 5. Подравняване спрямо страницата – Arrange / Align and Distribute

 6. Дублиране на обект – Edit / Duplicate или Ctrl+D

 7. Клониране на обект – Edit / Clone

 8. Arrange / Convert to curves – превръща обекта в съвкупност от криви и работим върху всяка от тях. За да променяме отделните части на кривата, предварително маркираме сегменти от нея, разделени с възли / малки бели квадратчета/


ТЕКСТЪТ В COREL DRAW


 1. Бутон Text Tool /буква А/

 2. Създаване на параграфен текст – заграждаме област от работното поле, в която ще пишем текста: от Text Tool , Text / Format text – богати възможности за форматиране на параграфен текст.

 3. Създаване на графичен текст Artistic.

  1. Text Tool –еднократно щракваме върху работното поле.

  2. При пренасяне на долен ред използваме Enter, иначе излизаме от мястото за писане. Този вид текст има по-ограничени възможности за форматиране, но е с много ефекти Text / Edit text

 4. Извиване на текст по крива.

  1. Въвеждаме текста

  2. Избираме крива, по която ще огъваме

  3. Маркираме двата обекта

  4. Text / Edit text to Path

  5. Посочваме посока на огъване

  6. Apply

  7. Изтриваме помощната крива

 5. Поставяне на сянка на текст.

  1. Въвеждаме текста

  2. Дублираме го с Edit / Duplicate

  3. Оцветяваме дубликата с друг цвят

  4. Разполагаме дубликата така, че да се получи сянка – Arrange / Order to Back

 6. Обработка на текст като крива

  1. Въвеждаме текста

  2. Shape Tool – до всеки символ се появява манипулатор, чрез който променяме буквата /ръчен кернинг/


ЕФЕКТИ


 1. Добавяне на перспектива /пространствен изглед/

  1. Маркираме обекта

  2. Effects / Add Perspective

  3. Около обекта се появява мрежа с контролни точки в 4-те ъгъла, чрез които го променяме

  4. Clear Perspective – премахваме перспективата

 2. Обвивка – текстът да бъде в някаква форма /хилка, сърце, топка и други/

  1. Effects / Envelope и избираме в

  2. Apply

 3. Преливане на обекти – един образ се трансформира в друг.

  1. Маркираме двата обекта

  2. Effects / Blend и определяме броя на стъпките

 4. Придаване на дълбочина /триизмерност/ - Effects / Extrude

 5. Контури – Effects / Contour – обектът се прелива сам в себе си, като контурът се изкривява. Можем да определим вида на преливане, разстоянието между стъпките и броят им

 6. Лещи – след като сме маркирали обекта избираме Effects / Lens и задаваме различни опции

 7. Bitmap ефекти /растерно изображение/ - Bitmap / Convert to Bitmap – превръщаме обекта в Bitmap изображение

 8. Вмъкване на изображения – File / Import / bmp, gif, jpg, png, tif


КУРСОВА РАБОТА ВЪРХУ COREL DRAW


 1. Да се създаде чертеж на избрани фигури, изучавани по математика

 2. Да се създаде плакат, посветен на предстоящите матури

 3. Да се създаде плакат, посветен на предстоящ концерт

 4. Да се вмъкне и обработи по подходящ начин снимка или друго изображение
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница