Комуникативен аспект на деловото общуване Увод Според тълковния речник (стр. 372), думата „комуникациястраница1/4
Дата04.07.2022
Размер35.13 Kb.
#114746
  1   2   3   4
КомуникативенАспектНаДелеовотоОбщуване-Т.Симов
Свързани:
ЛУ8, география на транспорта в българия, bunt2

Комуникативен аспект на деловото общуване
Увод
Според тълковния речник (стр. 372), думата „комуникация“ идва от латински и означава съобщения, а може да се използва и за съобщителни средства (вестници, радио, телевизия).[ CITATION Анд73 \l 1026 ]
Иначе казано, чрез комуникацията съобщаваме на ответната страна какво е нашето становище и/или мнение по даден въпрос.
Комуникацията играе важна роля в общуването. От древността до наши дни, тя е съпътствала човечеството. Тези, които са по-запознати магат и да тълкуват нашите думи, действия, знаци и да си направят изводи дали сме искрени, дали сме уравновесени и др.
Общуване
За да се насочим към комуникацията, трябва да знаем какво е общуване.
При общуването трябва да има взаимоотношение между две страни; обмяна на нещо, което може да бъде от интелектуален характер, като мисли или финансоф характер1, като стоки и услуги.[ CITATION Неи14 \l 1026 ]
Роланд Буркарт смята, че нагласата към комуникиране и общуване е необходима за приобщаването на индивида към обществото (неговата социализация).[ CITATION Бур00 \l 1026 ][ CITATION Миц18 \l 1026 ]
Аспекти на общуването
Аспектите на общуването са:

  • Комуникативен

  • Интерактивен

Най-общо казано: комуникацията е обмен на мисли, а интеракцията е обмен на действия.
Интерактивният аспект се проявява под формата на съгласие и несъгласие и произтичащите от тях последствия.[ CITATION Неи14 \l 1026 ]
В тази разработка ще се опитам да дам характеристика на комуникативния аспект на деловото общуване. Интерактивният аспект няма да бъде разглеждан.
Правила за комуникация
Според статията „Бизнес комуникации – Начин на общуване2 основните правила при общуване са:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница