Концепция за превенция и противодействие


корупционно и неетично поведение!Pdf просмотр
страница7/8
Дата26.04.2022
Размер0.5 Mb.
#114178
1   2   3   4   5   6   7   8
Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР
Свързани:
Zap nachalnik na sektor SDVR izrastvane
корупционно и неетично поведение!
5.3.3. Концепцията цели да гарантира постоянно, точно и последователно прилагане на закона в антикорупционната дейност на МВР, чрез изпълнение на следните примерни мерки:
МЕРКИ ЗА ПРАВОПРИЛАГАНЕ

M.19. Създаване на организация за ефективно разследване на всеки установен случай на корупционно деяние от служителите на МВР. За целта следва да се определят: ясни приоритети, оптимизиране на оперативните процедури, разпределяне на съответните ресурси и осигуряване на адекватно обучение на служителите, ангажирани в тази дейност.
М.20. Осигуряване на ефективно взаимодействие с прокуратурата и други контролни органи чрез организиране на периодични обучения, практически семинари и срещи за планиране на мерки по конкретни случаи.
М.21. В случаите на установено административно или дисциплинарно нарушение, предприемане на законоустановените мерки спрямо нарушителите.
Закона за държавния служител, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, длъжностните характеристики и др.


11
М.22. Изграждане на систематичен и съгласуван подход за ефективно използване на получаваната информация(оперативна и от явни източници) относно корупционни практики в МВР
12
M.23. Насочване на фокуса към оптимално планиране на конкретните оперативни мерки, които се предприемат при изясняване на всеки сигнал за извършено престъпление с корупционен характер. Изработване на насоки и стандартни процедури в областта на оперативното планиране за получаване на информация и събиране на доказателства по НПК.
M.24. Планиране, организиране и провеждане на контролирани тестове за интегритет в местата с повишен корупционен риск или при получени конкретни сигнали. Те се провеждат при наличие на сериозни основания за корупционно поведение, като може да се използват служители под прикритие, доброволни сътрудници и изкуствено създаване на рутинни ситуации.
Тестовете се провеждат при точно спазване на действащото законодателство.
М.25. Разработване и периодично провеждане на специализирани процедури за проверка на интегритета на служителите, работещи в структурите за противодействие на корупцията в МВР.
M.26. Създаване на работеща система за деклариране и задълбочена проверка на обстоятелствата, свързани с имотното състояние и конфликта на интереси. Тясно сътрудничество и взаимодействие с външни за МВР институции.
M.27. Провеждане на ефективни действия за установяване на конфликт на интереси при наличие на данни за това.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница