Концепция за превенция и противодействиеPdf просмотр
страница1/8
Дата26.04.2022
Размер0.5 Mb.
#114178
  1   2   3   4   5   6   7   8
Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР
Свързани:
Zap nachalnik na sektor SDVR izrastvane


1
КОНЦЕПЦИЯ
за превенция и противодействие
на корупцията в МВР
2016 г. – 2020 г.
Обучение
Превенция
Правоприлагане


2


СЪДЪРЖАНИЕ:

Част
Страница
Част 1 – Въведение
3
Част 2 – Цел
4

Част 3 – Принципи
5

Част 4 – Подход
6

Част 5 – Стратегическа рамка за противодействие на
корупцията в МВР
7 5.1. - Обучение
7 5.2. - Превенция
9 5.3. - Правоприлагане
10
Част 6 – Изпълнение, отчетност и контрол
11


3

Част 1ВЪВЕДЕНИЕ
1.1.
През април 2015 г. Министерският съвет на Република България прие
Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията
в Република България 2015-2020 г. Тя поставя следните основни задачи:
- Извеждане на приоритетите на държавната политика за превенция и противодействие на корупцията;
- Посочване на конкретни антикорупционни мерки и свързаните с тях държавни политики;
- Очертаване на институционалната система за превенция и противодействие на корупцията;
- Задаване на общи насоки за превенция и противодействие на корупцията, които да намерят отражение в антикорупционните политики на отделните сектори;
- Определяне на механизъм и отговорни институции за прилагане и мониторинг на
Стратегията.
1.2.
Националната стратегия извежда като основен приоритет превенцията и противодействието на корупцията в съдебната власт, МВР и контролните органи.
1
Проявите на корупция в тях подкопават усещането за държавност у гражданите и доверието им в институциите, пораждат чувство за несправедливост, неравенство и ненаказуемост и мотивират към незачитане на установения правов ред.
1.3.
Корупцията в МBР в голяма степен може да обезсмисли всички организационни, функционални и санкционни антикорупционни мерки в различните сфери от обществения живот. МВР има за задача да разкрива и разследва корупционните престъпления в обществото. Поради високата отговорност, с която е натоварено министерството, чувствителността към корупцията тук е по-силна и съответната реакция при корупционно поведение следва да е всеобхватна и безкомпромисна.
1.4.
Ръководството на МВР взе решение чрез настоящата Концепция да бъде приложен международно признатият 3-стълбов подход за превенция и противодействие на корупцията, като го адаптира към българските условия. В него са взети предвид публично декларираните национални приоритети, отчетен е натрупаният опит, добрите и лошите практики. Трите елемента на този подход са: Обучение


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница