Концепция за превенция и противодействиеPdf просмотр
страница4/8
Дата26.04.2022
Размер0.5 Mb.
#114178
1   2   3   4   5   6   7   8
Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР
Свързани:
Zap nachalnik na sektor SDVR izrastvane
ЧАСТ
5

СТРАТЕГИЧЕСКА
РАМКА
ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ
И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В МВР

5.1. Обучение


7 5.1.1. Доброто професионално обучение на служителите в МВР е важна антикорупционна предпоставка в тяхната работа. Професионалното обучение на държавните служители се извършва в обучаващите институции на МВР и в други национални и чуждестранни обучаващи институции, като същото се планира, организира и провежда с откъсване от работа и по месторабота. Държавните служители на МВР са длъжни да поддържат и повишават професионалната си подготовка, необходима за изпълнение на длъжността. Ръководителите на основни структури ръководят, контролират и отговарят за провеждане на професионалното обучение по месторабота и за повишаване на професионалната квалификация на състава като цяло.
5.1.2 Настоящата Концепция акцентира върху антикорупционното обучение на служителите, което следва да се актуализира и развива. Освен познатите традиционни методи, необходимо е да се наблегне върху: споделяне на
информация и знания чрез отворена комуникация и конструктивна
обратна връзка, както вътре в системата на МВР, така и със структурите
на гражданското общество и отделните граждани. Крайният резултат от
това ще бъде подобряване на етичността, както в професионалните
действия на служителите, така и на влизащите в контакт с тях
представители на обществото.
5.1.3. Чрез настоящата Концепция се цели да бъде осигурено постоянно антикорупционно обучение на всички служители на МВР, като се приеме интегриран подход за планиране и изпълнение на следните примерни мерки
8
:

Мерки за обучение
М.1. Изготвяне на Наръчник за етично и антикорупционно обучение в МВР, който да включва отделни модули, отговарящи на специфичните нужди на различните служители. В него да се включи първоначално обучение, опреснителни и квалификационни курсове и специални умения.
М.2. Обучение на обучители за използване на Наръчника и разработване на програма за обучение в структурите на МВР.
М.3.
Популяризиране на етичните стандарти чрез Интернет и социалните мрежи. Организиране и провеждане на интерактивни антикорупционни курсове.
8
Посочените мерки са примерни и не ограничават ръководителите при разработването на годишните антикорупционни планове.


8
М.4. Периодично провеждане на тематични, систематични обучения в места с идентифициран корупционен риск. Използване на възможностите за интегрирано ролево обучение.
М.5.
Подобряване на публичната комуникация чрез организиране на различни форуми за ефективна обратна връзка. За целта следва да се изготви План за публична комуникация и програма със събития за достигане до най- широки обществени кръгове.
Приемане на тематичен подход, при който всяко съобщение е създадено въз основа на предишното, като го подсилва. Проявяване на разбиране и уважение към нуждите и крайните срокове на медиите и спечелване на тяхната подкрепа и влияние.
М.6. Предприемане на действия в местата за предоставяне на услуги.
Запознаване на обществеността с информация относно изискванията, които трябва да изпълняват гражданите, за да може МВР правилно да изпълнява своите задължения. Публично информиране на гражданите за услугите, за които се изисква заплащане и за тези, за които не се заплаща.
М.7. Събиране, анализиране и публикуване на актуална, всеобхватна и точна статистика за корупцията в МВР. Разработване на стандартни индикатори за изпълнение на мерките. Така се гарантира, че обществените нагласи към работата на МВР са базирани на реални и ефективни резултати.
М.8. Подобряване на взаимодействието с академичните среди и различните общности (професионални, религиозни, малцинствени и др.) с цел повишаване на информираността им за работата на МВР и предоставяните услуги от неговите структури.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница