Концепция за превенция и противодействиеPdf просмотр
страница5/8
Дата26.04.2022
Размер0.5 Mb.
#114178
1   2   3   4   5   6   7   8
Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР
Свързани:
Zap nachalnik na sektor SDVR izrastvane5.2.
Превенция

5.2.1. Превенцията е най-ефективният способ за противодействие на престъпността във всичките и проявни форми, включително и корупцията. Тя включва комплекс от мерки, насочени към установяване, ограничаване и отстраняване на


9 криминогенните
9
и виктимогенни
10
фактори. Чрез нея се постига намаляване на престъпността и спестяване на разходи за нейното разкриване, разследване и наказване, повишаване сигурността на гражданите и на доверието им в способността на правозащитните институции да защитят правата и законните им интереси.
5.2.2. Превенцията на корупцията в МВР обуславя разработването на цялостен пакет от мерки и стандартни оперативни процедури за защита на системата на МВР и за подкрепа на нейния най-ценен актив – работещите в нея служители.
5.2.3. Концепцията предлага интегрирано разработване на следните примерни мерки:

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

M.9.
Изготвяне на годишна „Оценка на риска от корупция“, която да бъде основа за планиране на антикорупционните мерки. Провеждане на периодични изследвания за нивото и тенденциите за развитие на корупционния риск в отделни направления на дейност и в основни структури на МВР.
M.10. Изготвяне на профили на типични корупционни проблеми в системата на МВР.
За същите да бъдат разработени стандартни оперативни процедури за разрешаването им.
M.11. В структурите с повишен корупционен риск да се обмисли въвеждането на стандартна форма (регистър) за обосновка на чувствителни към проблемите на корупцията управленски решения (или предложения към ръководителите за вземане на управленски решения). Това ще гарантира, че решенията са прозрачни, последователни и са формирани безпристрастно на база на известни факти, като са взети предвид всички алтернативни опции. Така ще се идентифицира отговорността за взетите решения и ще се гарантира защитата на съответния ръководител или служител срещу неоснователни обвинения.
M.12. Да се разработят механизми за проверка на интегритета при първоначалния подбор за назначаване и при израстване в кариерата. Популяризирането на общи стандарти за интегритет и практическите начини за тяхното оценяване ще намали риска кандидати, податливи на корупция, да заемат и да се задържат на властови позиции в МВР.
M.13. Планиране и провеждане на превантивни тематични и случайни проверки
(тестове) за интегритет. Те се организират в местата с повишен корупционен риск.
Необходимо е служителите, изпълняващи посочените дейности, да са запознати със стандартите за лоялност и индикаторите за изпълнението им.
11
Резултатите от тях да се използват при атестиране и оценяване на служителите.
9
Криминогенните фактори са съвкупност от относително устойчиви характеристики от средата на развитие, които повишават вероятността от проява на неправомерно поведение. Те биват: външни


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница