Концепция за превенция и противодействие


условия, които се отнасят до референтната среда, както и вътрешни причиниPdf просмотр
страница6/8
Дата26.04.2022
Размер0.5 Mb.
#114178
1   2   3   4   5   6   7   8
Концепция за превенция и противодействие на корупцията в МВР
Свързани:
Zap nachalnik na sektor SDVR izrastvane
условия, които се отнасят до референтната среда, както и вътрешни причини, обусловени от личните характеристики.
10
Виктимогенните фактори са съвкупност от характеристики на конкретни лица, групи или общности, които могат да способстват тяхното превръщане в жертви на престъпление.
11
Основните стандарти са дадени в частта за държавната служба в Закона за МВР, Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, глава втора „Възникване на служебното правоотношение“ в


10
M.14. Внедряване на съвременни технически средства (камери, софтуер и др.) на места с повишен корупционен риск с цел мониторинг на работните процеси.
М.15. Планиране на мерки по линия на човешките ресурси за намаляване на корупционните рискове при провеждане на процедурите за първоначално постъпване на работа, кариерното развитие и дисциплинарните производства.
М.16. Създаване на организация и въвеждане на ротация на служителите, работещи в рискови за корупция зони.
М.17. Предприемане на мерки за намаляване на бюрокрацията чрез: делегиране на правомощия, намаляване на нивата за вземане на решение, използване възможностите на съвременните технологии за опростяване на документооборота и пр.
М.18. Провеждане на последователна политика за намаляване на административните тежести в съответствие с поставените стратегически цели на правителството.
5.3.
Правоприлагане

5.3.1. Прилагането на закона е основно задължение на органите на изпълнителната власт, част от които е Министерството на вътрешните работи. От неговата ефективност зависи правилното функциониране на държавата.
5.3.2. Правоприлагането в антикорупционната политика на МВР цели да прекъсне и санкционира всяка корупционна проява, като показва ясно, че вероятността
от разкриване, наказателно преследване и налагане на наказание
надхвърля всяка очаквана полза, която може да бъде получена чрез


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница