Концепция за развитие на регионален туристически продукт на туристически районстраница1/16
Дата23.07.2016
Размер1.76 Mb.
#2477
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16КОНЦЕПЦИЯ

за развитие на регионален туристически продукт на туристически район

СОФИЯ – СВОГЕ - ИХТИМАН”

по

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3. 2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-02/2012

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма"

Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и

маркетинг на дестинациите"2012 година
СЪДЪРЖАНИЕВъведение 4

1. Описание на туристическия район 5

1.1. Общо описание на региона 6

1.1.1. Географско положение 6

1.1.2. Достъпност и транспортна система 6

1.1.3. Население и селища 10

1.1.4. Обща инфраструктура 12

0.1.1. Екологична обстановка 14

0.2. Природни ресурси 18

0.2.1. Релеф 18

0.2.2. Климат 19

0.2.3. Води 21

0.2.4. Биоразнообразие и Защитени територии 23

0.3. Антропогенни туристически ресурси 25

0.3.1. Археологически обекти 25

0.3.2. Културен календар 37

0.4. Актуално състояние на туризма района София-Своге-Ихтиман 44

0.4.1. Значение на туризма за икономиката на района 44

0.4.2. Туризмът в общинските политики 46

0.4.3. Туристическа инфраструктура 46

0.4.4. Туристически поток 52

0.4.5. Туристически продукт 55

0.4.6. Туроператори и туристически агенти 56

0.4.7. Туристически организации 56

0.5. Среда за развитие на туризма 57

0.5.1. Тенденции в националната туристическа политика 57

0.5.2. Районът в регионалните планове 59

1. Обосновка за избора на партньорство 62

1.1. Туристически ресурси и инфраструктура 62

1.2. Общи характеристики на актуалното развитие на туризма 62

1.3. Сътрудничеството като фактор за по-висока конкурентоспособност 63

1.4. Допълнителни фактори 64

2. Предложение (Концепция) за регионален туристически продукт 65

2.1. Принципно разбиране за туристическия продукт 65

2.2. Дефиниране на регионалния туристически продукт 67

2.2.1. Искри от векове на слава 75

2.2.2. Светци и владетели - закрилници 78

2.2.3. Християнският път през вековете 80

2.3. Предложение за бранд на туристическия район 83

3. Маркетингово проучване и анализ на потенциала и търсенето на продукта 85

3.1. Тенденции в търсенето на макро ниво 85

3.2. Тенденции в българския туризъм 87

3.2.1. Активен международен туризъм 87

3.2.2. Тенденции на ключови международни пазари 88

3.3. Проучване на потребителите на продукт „Културен туризъм” 97

3.4. Проучване на потребителите на продукт „Еко туризъм” 100

3.5. Тенденции във вътрешния туризъм 104

3.5.1. Проучване на българския пазар 104

3.6. SWOT – анализ на потенциала на туристическия продукт 109

3.7. Подкрепа на туристическия бранш за регионалния туристически продукт 115

4. Стратегия за пазарна реализация 116

4.1. Целеви пазари и сегменти, профили на туристите 116

4.2. Принос към нуждите на целевите групи 118

4.3. Предложения за реклама на туристическия продукт 119

4.4. Предложения за ограничаване на сезонността и удължаване на престоя 125

4.5. Прогноза за развитие на туристопотока 127

Въведение

Настоящата концепция е изработена в хода на подготовката на проектно предложение на общините София, Своге и Ихтиман, кандидатстващо за финансиране по схема BG161PO001/3. 2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма «Регионално развитие».

Нейната основна цел е да установи действителния потенциал за развитие на интегриран туристически продукт на региона София-Своге-Ихтиман, като:


  • Направи анализ и оценка на актуалното ниво на туристическо развитие и наличните ресурси, в контекста на състоянието на средата (екологична, социална и икономическа), степента на обществена подкрепа и в светлината на актуалните политики в туризма на национално ниво;

  • Проучи и анализира актуалните тенденции на туристическия пазар и идентифицира перспективни пазари и сегменти от тях;

  • Формулира общ за района интегриран туристически продукт и предложи подходящи форми на интерпретация на продукта, адресирани спрямо конкретни пазари и пазарни сегменти;

  • Оцени потенциала на продукта в различните негови аспекти да осигури принос както за туристическия сектор, така и като цяло за устойчивото развитие на района;

  • Опише процеса на обществено обсъждане и съгласуване със заинтересованите страни и партньори;

  • Предложи подходящите рекламни средства за комуникирането, позиционирането и рекламата на продукта;

  • Предложи насоки за развитие на туристическия продукт в различните негови аспекти.

При разработката на настоящата Концепция за развитие на регионален туристически продукт, като източници на информация (освен посещенията на място) и рамкови документи, са използвани Общинските планове за развитие на София, Своге и Ихтиман, Областна стратегия за развитие на Софийска област за периода 2005-2015 г. , Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2007-2013 г. и др. , редица документи в областта на туризма – Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България, Стратегически план за развитие на културния туризъм, Анализ на териториалното развитие на туризма в България, 2011г. , а също и научна и научнопопулярна литература и официални статистически данни и информация.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница