Конфернция за приемането на брюксел, 13 ноември, 2001 г. България в европейския съюз conf-bg 68/01 Документът е предоставен от Българиястраница1/10
Дата19.01.2018
Размер0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
КОНФЕРНЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА Брюксел, 13 ноември, 2001 г.

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

CONF-BG 68/01
Документът е предоставен от България
Глава 14: Енергетика
Българска позиция

относно наблюденията и препоръките

на Доклада по ядрена безопасност в Контекста на разширяването,

Док. 9181/01 АТО 36 ELARG 118


  1. Въведение

Ядрената безопасност в ЕС и другаде е тема, която се обуславя от специфични национални правила и наредби. За нуждите на процеса на разширяването е представена оценка на законодателството в ядрения сектор, организацията и управлението на регулаторните органи и нивото на безопасност на ядрените инсталации във всяка от страните кандидатки в Доклада по ядрена безопасност в контекста на разширяването.


Докладът по ядрена безопасност в контекста на разширяването (Доклад NSCE) определя нивото на безопасността на страните кандидатки като се сравнява с “високото ниво на ядрена безопасност” в рамките на ЕС.
България приема препоръки на доклада NSCE. Важно е да се отбележи, че фактите от доклада са приети от АЕЦ “Козлодуй” и са взети съответните коригиращи мерки. Мерките, които са изпълнени, изпълняват се или ще се изпълняват в съответствие с всяка препоръка, се обсъждат в различните раздели в текста по-надолу и в приложението, което изтъква програмите за подобряване на безопасността,които се осъществяват в АЕЦ “Козлодуй”. Анекси към приложението изброяват и планират мерките за подобряване на безопасността за 3-4 блок, 5-6 блок на АЕЦ “Козлодуй” и предприятието за преработка на РАО, свързани с препоръките на доклада NSCE. Анекс 5 представя график за изпълнение на препоръките на Регулаторния орган по ядрена безопасност – Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.
България е готова да представи допълнителна информация, включително в рамките на партньорската проверка, предвидена в процеса на това изпълнение.
Обсегът на настоящия документ включва предоставяне на необходима информация относно статута на АЕЦ “Козлодуй”, изпълнени мерки, мерки, които се изпълняват или се планират за изпълнение, също и допълнително разясняване на препоръките на доклада NSCE. Направени са справки с доклади за специфичен анализ, документи за оценка, програми и/или планове, които осигуряват повече технически подробности за модернизация на статута. Тези документи трябва да се смятат за неразделна част от българската позиция относно препоръките на доклада NSCE.
Целта на настоящия документ е:

  • Да се представи българската позиция относно фактите и препоръките, намиращи се в приложените раздели на доклада NSCE. Целта е по-нататъшно разясняване на мерките, които са предприети, предприемат се или ще бъдат предприети за адресиране както на основни така и на специфични препоръки на доклада NSCE и утвърждаване на програма за тяхното изпълнение.

  • За установяване на българските задължения в отговор на препоръките от тип 1 и тип 2.
  1. Преглед и коментари свързани с наблюдения на България

Като допълнение към предложените специфични препоръки за България, докладът NSCE представи наблюдения на България. Наблюденията основно разглеждат ангажиментите на България относно затваряне на блокове, разработване и изпълнение на програмите по затварянето, като се спазва Споразумението от 29 ноември 1999г.


Относно модернизиране на енергийната стратегия, която ще бъде завършена през 2002г, България ще вземе решение, в съгласие с Комисията и взимайки под внимание Споразумение NSA (агенцията по ядрената безопасност) и други съответни фактори, за окончателните дати за затваряне на 3 и 4 блок.
1 и 2 блок на АЕЦ “Козлодуй” са тип ВВЕР 440/V-230 и датите на тяхното затваряне са фиксирани. Що се касае до блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”, които са по-съвременен модел реактори ВВЕР 440 с три-канални системи за безопасност, графикът за затваряне ще се решава следващата година. 5 и 6 блок са тип ВВЕР 1000/V 320 и са предмет на голяма програма за модернизация.
От началото на 90-те години всички блокове на АЕЦ “Козлодуй” са в постоянна модернизация. За 1-4 блок първоначално беше извършена така наречената краткосрочна програма за модернизация в периода от 1992 до 1997г. Бяха разработени програми за обширна модернизация както за блокове 1-4 така и за 5-6 във втората половина на 90-те години и в момента са в процес на изпълнение.
Мащабната програма за подобряване за блокове от 440 MW на АЕЦ “Козлодуй”, наречена PRG’97, беше разработена с използване на съвременни западни стандарти и стандарти на МААЕ и отчитане на международните констатации и препоръки, както и собствения опит и анализи на България.
Обсегът на PRG’97 значително превишава предложената от MAAE “книга с въпроси” за този тип реактори. Трябва да бъде отбелязано, че от 60 въпроса, установени от TECDOC 640 на МААЕ, по които е постигнат консенсус от международни експерти (включително мерки по отстраняване на проектни недостатъци на реактора, съпоставими с международните стандарти), всички освен 4 въпроса са напълно изпълнени на 3-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Този факт бе документиран от мисията на МААЕ за България, проведена през октомври 2000г. Останалите 4 въпроса са признати за добре адресирани от PRG’97. Освен това, следвайки препоръките на международните експерти, PRG’97 бe допълнено от 15 мерки и ревизираната версия е издадена като PRG’97/A.
Така, програмата за модернизация на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” е по-обширна, отколкото програмите за модернизация в някои други страни. Следователно, въпреки някои забавяния, възникнали по време на изпълнението, всички съществени въпроси и международни изисквания са адресирани.
Трябва да се вземе предвид, че има много съществени разлики между 1-2 блок и 3-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Докато 1-2 блок са наистина стандартен проект V-230 и имат няколко основни разлики в проекта (т.е. корпус без оболочка), 3-4 блок са първоначално конструирани и построени с много модернизации, които от гледна точка на главните проектни характеристики ги доближават до стандартите на ВВЕР 440/213.
Трябва да се отбележи, че 1 и 2 блок на АЕЦ “Козлодуй” всъщност са предмет на продължителни и обстойни модернизации. Само поради ангажимента по затваряне, програмата за модернизация за 1-2 блок не е извършена на същото ниво като за 3–4 блок. Тъй като затварянето на 1-2 блок се планира за следващата година, някои от мерките наистина няма да бъдат изпълнени. Дейнoстите, които продължават на 1 и 2 блок също са свързани с подготовка за извеждане от експлоатация, като по този начин с подобаващо внимание и усърдие се осигурява постигане на експлоатационната безопасност за остатъчния ресурс на тези блокове.
Както е посочено за 3 и 4 блок, голям брой мерки за адресиране на препоръките на МААЕ бе изпълнен до края на 2000г. Tтекущата програма за модернизация на блоковете, свързана с първоначално изпълнена краткосрочна програма за подобряване на безопасността и програма за продължително подобряване на AEЦ “Козлодуй” изиска инвестиции от повече от 200 милиона евро за повишаване на безопасността през последното десетилетие. С планираното завършване на основната програма за модернизация PRG’97/A (виж Приложението) в периода 2001-2003г, експертите на МААЕ оцениха, че нивото на безопасност на 3 и 4 блок е съпоставимо с нивото на безопасност на блокове от същото поколение, които са в експлоатация в други страни.
Освен това нивото на експлоатационната безопасност значително се повиши в посока на най-добрите международни практики, популяризирани от МААЕ. Тези положителни промени са разработени и изпълнени в процеса на широко международно сътрудничество и подкрепа на такива организации като МААЕ и WANO и предприятия като EDF (Франция).
Последната OSART мисия и следващата OSART Follow-up, проведени на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй” през 1999г и 2001г потвърдиха, че АЕЦ не само отговаря на изискванията на МААЕ по експлоатационната безопасност, но също е постигнала ниво, съпоставимо с нивото на експлоатационната безопасност на западните електроцентрали от същото поколение. В доклада на повторната мисия е изказано следното твърдение:


Каталог: stranici -> Evropa
Evropa -> To the european union bulgaria
Evropa -> Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002
Evropa -> ПРиложение I национална система за екологичен мониторинг
Evropa -> Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
Evropa -> Агенция митници reference: bg9806-02-01
Evropa -> Програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (сег)
Evropa -> Дейност на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма
Evropa -> Програма Курс по Управление на публичните разходи (упр)


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница