Конкуренция: Кръглата маса, организирана от Комисията и посветена на разпространението на онлайн музика, проправя пътя към увеличаване на възможностите пред европейските потребители за достъп до онлайн музикаДата18.03.2017
Размер45.53 Kb.
#17236


IP/09/1548

Брюксел, 20 октомври 2009 г.Конкуренция: Кръглата маса, организирана от Комисията и посветена на разпространението на онлайн музика, проправя пътя към увеличаване на възможностите пред европейските потребители за достъп до онлайн музика

Участниците в четвъртата среща на кръглата маса, състояла се на 19 октомври 2009 г. под егидата на Европейския комисар за конкуренцията Нели Крус, която бе посветена на онлайн разпространението на музика, подписаха съвместна декларация, в която се посочват общите принципи, които да бъдат в основата на онлайн разпространението на музика в бъдеще като по този начин ще увеличи възможностите пред европейските потребители за достъп до онлайн музика.Участниците в кръглата маса бяха Amazon, BEUC, EMI, iTunes, Nokia, PRS for Music, SACEM, STIM и Universal. Вследствие на кръглата маса някои участници обявиха конкретни стъпки и ангажименти, които следва да доведат до подобряване на достъпа на европейските потребители до онлайн музика.

Комисарят Крус заяви: „Европейските потребители желаят и заслужават по-добро предлагане на онлайн музика. Постигнатото на кръглата маса днес споразумение относно основни принципи представлява действителен напредък в тази посока. За първи път заинтересовани страни от различни сфери на пазара се споразумяха за обща пътна карта. Приветствам също така конкретните стъпки и ангажименти, които бяха поети и които следва да подобрят достъпа до онлайн музика за потребителите.“

Комисарят Крус откри срещата, като припомни, че необходимостта от подобряване на лицензирането на музика за онлайн разпространение, бе призната. Тъй като настоящите лицензионни механизми са прекалено сложни и обременителни заинтересованите страни пропускат възможностите, предоставени от дигиталния свят. Намирането на по-прости и по-прозрачни лицензионни решения може да доведе до разрастване на пазара и до появата на ново и по-иновационно онлайн предлагане на музика за по-широк спектър от европейски потребители, като същевременно защити културното многообразие и интересите на творците.

Участниците в кръглата маса подсипаха съвместна декларация, в която:  • се ангажираха да продължат да развиват нови лицензионни платформи на ЕС, които да включват репертоари на няколко дружества за колективно управление на авторски права. Тези платформи следва да включват възможно най-обширния репертоар в техните каталози и следва да се основават на доброволно сътрудничество между притежателите на авторски права.

  • те се съгласиха, че управителите на колективни права следва да се придържат към определени обективни, прозрачни и недискриминационни критерии, което ще позволи на други дружества да предоставят многотериториални лицензи.

  • създадоха работна група за изготвяне на обща рамка за установяване и обмен на информация за авторски права. Така търговските потребители ще могат по-лесно да определят съответните притежатели на права и да гарантират необходимите права.

Основните принципи са отворени и за други заинтересовани страни от индустрията. Те следва да улеснят начина, по който се предоставят лицензи за музиката онлайн, така че пазарът да се разраства и да има ползи за потребителите.

Вследствие на проведената кръгла маса:  • от Apple обявиха, че са се почувствали окуражени от напредъка към постигане на по-ефикасно предоставяне на лицензи за музика онлайн и че са оптимисти по отношение на предоставянето на достъп до магазина iTunes за потребители в по-голям брой европейски държави през следващата година.

  • от EMI обявиха, че очакват предприемането на важна стъпка към предоставяне на дигитални лицензи в Европа посредством предстоящи неизключителни споразумения с испанското дружество (SGAE) и френското дружество (SACEM) за колективно управление на авторски права.

  • от Amazon подчертаха, че продължават работата си по предоставяне на потребителите на по-голям набор от продукти и ниски цени на всички свои европейски уебсайтове и вече доставят всички категории физически продукти във всички 27 държави-членки на ЕС. От Amazon подчертаха, че са поели ангажимента да продължат да работят за предоставяне на потребителите на възможно най-широк набор от онлайн музика. От Amazon приветстваха съвместните принципи като важна стъпка към изменение на лицензионната рамка на ЕС и за улесняване на разпространението на дигитална музика за потребителите в цяла Европа.

  • В съответствие с одобрените на кръглата маса принципи понастоящем SACEM ще си сътрудничи активно с възможно най-много европейски дружества за авторски права с цел създаване на общ, неизключителен портал, който може да предложи възможно най-широк репертоар от онлайн услуги в общоевропейски мащаб.

Комисарят Крус приветства факта, че непосредствено след кръглата маса са били предприети конкретни стъпки за подобряване на достъпа на потребителите до онлайн музика. С оглед на принципите, които бяха одобрени от участниците в кръглата маса, понастоящем става възможно предприемането на допълнителни стъпки. Комисията ще продължава да си сътрудничи с участниците на пазара с цел предоставяне на действителни ползи за потребителите.

Съвместната декларация на участниците в кръглата маса от 19 октомври 2009 г. относно „общите принципи за онлайн разпространение на музика“, може да намерите на следния уебсайт:http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/joint_statement_1.pdf

Съвместната декларация на EMI, PRS for Music, SACEM, STIM и Universal Music Group International относно „работна група за създаване на обща рамка за информация относно авторските права“, може да намерите на следния уебсайт:http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/joint_statement_2.pdf

Контекст

На първата среща на кръглата маса за онлайн търговия (от 17 септември 2008 г. — вж. IP/08/1338) присъстваха EMI Music Publishing, Fiat, eBay, Apple/iTunes, Alcatel-Lucent, LVMH Which? (организация на потребителите в Обединеното кралство), SACEM (френско дружество за колективно управление на авторски права и композитори) и сър Мик Джагър и се отнасяше, както до онлайн продукти, така и до онлайн услуги, докато втората среща (от 16 декември 2008 г.) беше посветена на онлайн разпространението на музика и в нея се включиха единствено участници, които са засегнати от този въпрос.

В резултат от тези две срещи бе изготвен доклад за кръглата маса, посветена на онлайн възможностите за търговия и пречките пред нея. Докладът може да бъде намерен на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_online_commerce/roundtable_report_en.pdf

Обществеността може да се запознае с доклада свързаните с него мнения на следния уебсайт:http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_online_commerce/index.html

Третата среща (от 8 септември 2009 г.) бе разширена и за други ключови участници в музикалната онлайн индустрия, като Amazon, Nokia, PRS for Music (дружество за колективно управление на авторски права, Обединеното кралство), STIM (дружество за колективно управление на авторски права, Швеция), Universal Music Publishing Group и представители на европейските потребители (Организацията на европейските потребители - BEUC - the European Consumers' Organisation).
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница