Конкурс по астрономия в интернет „ звездни пътешественици за учебната 2016 2017 годинаДата05.02.2018
Размер45.86 Kb.
#54356
ТипКонкурс
СТАТУТ

НА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО АСТРОНОМИЯ В ИНТЕРНЕТ

ЗВЕЗДНИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ”за учебната 2016 - 2017 година
Цели
Да стимулира творческия подход и изследователската работа, да задълбочи и разшири знанията и уменията по астрономия, да провокира учителите за прилагане на нови методи за обучение.
Участници
Право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • през настоящата година се обучават в V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас;

 • проявяват задълбочен интерес към астрономията и информационните технологии;

Съдържание

Конкурсът включва разработване на проекти по астрономия. Разработването на тези проекти дава възможност за прилагане в учебния процес по астрономия на проектният метод на обучение; за прилагане на обучение чрез изследване по определени теми; за разработване и реализиране на интердисциплинарни уроци (астрономия и физика, математика, история, биология, химия, компютърни и интернет технологии и др).


Изисквания към участниците


 • да сформират група от максимум 4 участника - ръководител и до трима ученици;

 • ръководителят да е учител, ръководител на кръжок и др. - не ученик;

 • да изберат астрономически обект или явление, за който да съберат информация и да изготвят проект, като го представят чрез някое от приложенията на ИТ в Интернет;

 • да го оформят като web-страница;

 • да поставят web-страницата в web-страницата на училището си или обсерваторията.


2. Възрастови категории:

 • I група - от 5 до 7 клас;

 • II група - от 8 до 12 клас.

Изисквания към проектите

1. Целта и предназначението на предложения проект трябва да се дифинира ясно. Да се определи към коя подгрупа да се отнесе проектът. Потребителят трябва да разбере за какво може да се използва предложения образователен продукт – дали това е проект, който показва колко задълбочено учениците са се запознали с даден научен проблем, дали се поднася ново учебно съдържание, илюстрация към него или се предлага решение на проблем;

2. Независимо от групата, към която се причислява проектът, той следва да съдържа следните елементи: лесен и разбираем начин за работа, удобен дизайн, навигация и контролни елементи; добро качество на графиката; атрактивност и динамика; добро структуриране; интерактивност;

3. Относно документацията към проекта:

3.1.Част от проектите (например тези, в които са включени компютърни програми) следва да са съпроводени с документация, указваща начина за работа;

3.2. Ръководителят на проекта попълва бланката "Дидактическа визитка" на проекта, която се включва в уеб-страницата.


4. Относно изпълнението трябва да бъде указано какви програмни продукти и среди за програмиране са използвани, доколко са коректни числените методи, каква част от проекта е изцяло авторска, задължително да се посочва кои илюстрации, аплети и текстове са взаимствани и откъде.

Избраните теми за участие могат да бъдат от учебната програма или свободна тема.
4. Изисквания към темите от учебната програма:

Проектите по уроци или теми от учебната програма могат да акцентират върху: • уроци - наблюдения (направени в реално време, дистанционни наблюдения или на базата на предоставен наблюдателен материал);

 • практически упражнения;

 • тестове и други продукти за проверка на знанието;

 • илюстрации към дадена тема от учебната програма, към отделен обект, закон, наблюдение, процес;

 • методическа разработка на определена тема.

Проектите, по своето съдържание могат да бъдат:

 • Изследователски (наблюдателен) проект;

 • Илюстративен проект.

5. Технически изисквания към проектите

Проектът, който сте изготвили трябва да е с обем до 10 десет стандартни страници, формат А4, размер на шрифта 12, да е във вариант на уеб-страница. Желателно е графичните елементи (JPG, GIF)  да не са с много големи размери (30 – 50 кВ са приемливи размери). Проектите трябва да се проверят за научни и фактологически грешки, както и за правописни и пунктоационни грешки.  Препоръчително е проектите да се подготвят и във вариант на английски език.
Оценяване и класиране
Оценяването и класирането на проектите се извършва от Национална комисия. Членовете на комисията са астрономи от Астрономическата обсерватория на Шуменския университет и от Националната астрономическа обсерватория - Рожен. Те не трябва да са ръководители или консултанти на проект, участващи в конкурса.

Оценяването се извършва по следните критерии: • Научна достоверност

 • Стил на изложението: ясно, достъпно представяне на информацията

 • Творческо отношение към представянето/решаването на поставения проблем

 • Оригиналност на идеята

 • Трайност и познавателни умения (качество на начина за проверка на знанията)

 • Адекватно използвана литература

 • Оценка на педагогическия подход на учителя - дидактическа визитка

Максималният брой точки за всеки критерий е 6 точки.
Критерии за компютърно представяне

 • Атрактивност

 • Лесен и разбираем начин за работа

 • Удобен дизайн, навигация, контролни елементи

 • Добро качество на графика

 • Добро структуриране

 • Интерактивност

Максималният брой точки за всеки критерий е 3 точки.

Проекти,  в които се установи плагиатство се дисквалифицират и не участват в конкурса!


Класиране
Проектите се класират на първо, второ и трето място. Допълнително се класира един проект за най-добра компютърна анимация и уеб - дизайн.

Класирането е отборно.

Класирането на двете възрастови групи е отделно.

Проектът класиран на първо място получава оценка Отличен 6.0

Проектът класиран на второ място получава оценка Отличен 5.75

Проектът класиран на трето място получава оценка Отличен 5.50


Оценката може да бъде използвана за прием във висши училища, при решение на съответните училища.

Срокове
Регистрация на проектите – до 20 януари 2017 година

Учителят изпраща данни за проекта и екипа на е-майл: astro.edu@gmail.com


Изпращане на линк към уеб-страницата с проекта – до 31 март 2017 година

Учителят изпраща уеб-адреса към проекта на е-майл: astro.edu@gmail.com


Проверка на проектите – до 1 май 2017 година

Класирането ще бъде представено на уеб-страницата на конкурса


http://innovativeteachersbg.org/NCA_SKYWALKERS/index.html
Представяне и награждаване на отличените проекти – до 20 май 2017 година

Отличените проекти ще бъдат представени на Втората национална ученическа научна конференция, организирана от Университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница