Конкурс за длъжностите: Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг" към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда"Дата08.06.2018
Размер17.22 Kb.
#72092
ТипКонкурс

Изпъ изпълнителна Агенция по околна среда ПРИ МОСВ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

1. Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

Основна цел на длъжността: Мониторинг и оценка на шума в околната среда, мониторинг и оценка на мрежа от пунктове за лабораторни радиологични анализи на проби в околната среда.

Общи минимални изисквания за длъжността:

Минимална образователна степен: професионален бакалавър по ...

Минимален професионален опит: не се изисква или ранг V младши.

Допълнителни умения и квалификации: компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet.

Предпочитана специалност физика, технически науки;

Основна заплата: 535 лв.

Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:

1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 29.01.2018 г. на адрес: ИАОС – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС: http://eea.government.bg/bg/obyavi/konkursi
Каталог: obyavi -> konkursi-doc-18
obyavi -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ииз) в Черно море”
konkursi-doc-18 -> Литература за подготовка: Закон за опазване на околната среда
konkursi-doc-18 -> Конкурс за длъжностите: Директор на дирекция „Разрешителни режими Основна цел на длъжността
konkursi-doc-18 -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
konkursi-doc-18 -> Литература за подготовка: Закон за обществените поръчки
konkursi-doc-18 -> Доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал кцм ад, поземлен имот в упи I- 144, 344, 369, местност Орта Хан, общ. Куклен, обл. Пловдив с оператор „кцм ад, гр. Пловдив


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница