Конкурс за длъжноститеДата14.01.2019
Размер45.41 Kb.
#109896
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА
СПИСЪК
на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжностите

Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 3 щ. бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа; „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура - 3 щ. бр.; „Съдебен деловодител-ЦИССС“ в звено „Информационно обслужване“ в Софийска градска прокуратура - 2 щ. бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа; „Шофьор-куриер“ в звено „Автотранспорт“ в Софийска градска прокуратура – 1 щ.бр.; „Шофьор-призовкар“ в звено „Автотранспорт“ в Софийска градска прокуратура – 1 щ.бр.; „Куриер“ в звено „Техническо обслужване и стопанисване на сградния фонд“ - 2 щ.бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа


Конкурсната комисия, определена със заповед № 643/07.03.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура реши да допусне до участие в конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 3 щ. бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа следните кандидати:


 1. Любка Сашкова Цветанова

 2. Мила Величкова Алексиева

 3. Пламена Валентинова Рацова

 4. Марина Димитрова Маринова

 5. Марияна Гаврилова Йорданова

 6. Петър Огнянов Захариев

 7. Никола Данилов Кнежич

 8. Николет Красимирова Петрунова

 9. Иванка Стоилова Стоянова

 10. Елизабета Радоева Митова-Йотова

 11. Десислав Йорданова Ангелова

 12. Силвия Илиева Матева

Конкурсната комисия, определена със заповед № 643/07.03.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура реши да допусне до участие в конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура - 3 щ.бр., следните кандидати: 1. Анелия Росенова Русева

 2. Любка Сашкова Цветанова

 3. Мила Величкова Алексиева

 4. Иванка Николаева Заркова

 5. Марина Димитрова Маринова

 6. Габриела Емилова Белева

 7. Виолета Лозанова Асенова

 8. Петър Огнянов Захариев

 9. Никола Данилов Кнежич

 10. Иванка Стоилова Стоянова

 11. Елизабета Радоева Митова-Йотова

 12. Десислава Йорданова Ангелова

 13. Силвия Илиева Матева

Конкурсната комисия, определена със заповед № 643/07.03.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура реши да допусне до участие в конкурс за длъжността „Съдебен деловодител-ЦИССС“ в звено „Информационно обслужване“ в Софийска градска прокуратура - 2 щ. бр., от които 1 щ. бр. по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ - за заместване на работник или служител, следните кандидати: 1. Марияна Кирилова Манчева

 2. Мила Величкова Алексиева

 3. Иванка Николаева Заркова

 4. Румяна Иванова Кънчева

 5. Марина Димитрова Маринова

 6. Никола Данилов Кнежич

 7. Иванка Стоилова Стоянова

 8. Борислава Димитрова Михайлова

 9. Елизабета Радоева Митова-Йотова

 10. Десислава Йорданова Ангелова

 11. Силвия Илиева Матева

Конкурсната комисия, определена със заповед № 643/07.03.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура реши да допусне до участие в конкурс за длъжностите „Шофьор-куриер“ и „Шофьор-призовкар“ – 1 щ. бр. в звено „Автотранспорт“ в Софийска градска прокуратура – 1 щ.бр., следните кандидати:
 1. Васил Младенов Тасков

 2. Румен Руменов Соколов

 3. Димитър Георгиев Димитров

Конкурсната комисия, определена със заповед № 643/07.03.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура реши да допусне до участие в конкурс за „Куриер“ в звено „Техническо обслужване и стопанисване на сградния фонд“ – 2 щ.бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа, следните кандидати:
 1. Николет Красимирова Петрунова

 2. Ивайло Стефанов Тушев

 3. Пламен Ивайлов Николов

 4. Бойчо Бойчев Димов

 5. Петър Огнянов Захариев

 6. Натали Десиславова Паунова

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на писмен тест, проверка на компютърната грамотност и събеседване за длъжностите „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 3 щ. бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа; „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура - 3 щ. бр.; „Съдебен деловодител-ЦИССС“ в звено „Информационно обслужване“ в Софийска градска прокуратура - 2 щ. бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа на 23.03.2018 г. от 10:00 часа, в Съдебна палата, ет. 2, зала 75.

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на събеседване за длъжностите „Шофьор-куриер“ в звено „Автотранспорт“ в Софийска градска прокуратура – 1 щ.бр.; „Шофьор-призовкар“ в звено „Автотранспорт“ в Софийска градска прокуратура – 1 щ.бр.; „Куриер“ в звено „Техническо обслужване и стопанисване на сградния фонд“ - 2 щ.бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа на 26.03.2018 г. от 10:00 часа, в Съдебна палата, ет. 2, зала 75.


КОНКУРСНА КОМИСИЯ

Гр. София, 1040, бул. “Витоша” № 2, тел.02/9813344, факс 02/9807749, e-mail: sgp@prb.bg

Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница