Конкурс за длъжността „Главен горски инспектор в Регионална дирекция по горите ПазарджикДата02.05.2017
Размер20.59 Kb.
ТипКонкурсМИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


Р Е Г И О Н А Л Н А Д И Р Е К Ц И Я П О Г О Р И Т Е – П А З А Р Д Ж И К

Бул. “Александър Стамболийски” № 50, тел.: 44-83-95, факс: 44-83-96
С П И С Ъ К
На допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Главен горски инспектор” в Регионална дирекция по горите – Пазарджик
Въз основа на преценката на представените документи от кандидатите, конкурсната комисия определена със Заповед № 152 от 26.04.2012 г. на директора на РДГ – Пазарджик реши:
За длъжността „главен горски инспектор” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик – район Пазарджик се допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Исмаил Джемал Куртев

2.Георги Петров Башкехайов

3.Николай Стефанов Делииванов

4. Петър Николаев Чалъков
За длъжността „главен горски инспектор” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик – район Панагюрище се допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Иван Алексеев Йолов

2. Петър Николаев Чалъков
За длъжността „главен горски инспектор” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик – район Велинград се допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Муса Мехмед Ходжа

2. Илия Карамфилов Костянев

3. Георги Петров Башкехайов

4. Муса Мустафа Руньо

5. Ангел Спасов Кузманов

6. Мехмед Муса Толупов

7.Иван Николов Бояджиев

8. Петър Георгиев Костов

9. Василка Борисова Колчакова


За длъжността „главен горски инспектор” в Регионална дирекция по горите - Пазарджик – район Батак се допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Илия Карамфилов Костянев

2. Георги Петров Башкехайов

3. Муса Мустафа Руньо

4. Костадин Ангелов Гондов

5. Ангел Спасов Кузманов


Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.05.2012г. от 11.00 часа в административната сграда на РДГ – Пазарджик, ул.”Ал.Стамболииски”№50.


Успешно издържалите теста кандидати, ще бъдат уведомени за провеждането на интервюто – дата и час, след обявяването на резултатите от теста в сградата на РДГ – Пазарджик на ул.”Ал.Стамболииски” №50

Председател на комисията :…………………../А.Костова/
Каталог: data -> jobs
jobs -> М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и Х р а н и т е и з п ъ л н и т е л н а а г е н ц и я п о г о р и т е регионална дирекция по горите – варна
jobs -> Конкурс за длъжности към Дирекция на Природен парк „Витоша"; гр. София 3 щатни бройки: Главен експерт „План за управление"
jobs -> С п и с ъ к на допуснатите кандидати до участие в тест относно конкурс
jobs -> Конкурс за следните длъжности: Главен счетоводител 1 бр, Главен експерт 4 бр; Старши експерт 1 бр
jobs -> Конкурс за длъжностите: „ главен горски нспектор"- район пазарджик в дирекция „горско стопанство"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница