Конкурс за длъжността младши експерт вДата01.01.2018
Размер30.14 Kb.
#39011
ТипКонкурс
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс

за длъжността младши експерт в: • отдел „Държавен архив“ – София – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – София;

 • отдел „Държавен архив“ – Ловеч – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана

в Държавна агенция „Архиви“.
Въз основа на преценката, отразена в протокол № 1 от 09.01.2017 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), комисия, назначена със Заповед № 190 от 20.12.2016 г. на председателя на Държавна агенция „Архиви“, реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – София – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – София;

 1. Мая Василева Даганова

 2. Марио Александров Александров

 3. Владислав Дянков Чанков

 4. Мариана Милчева Асенова

 5. Нели Миткова Александрова

 6. Марио Александров Петров

 7. Недка Николаева Довлякова

 8. Дарина Койчева Кавалова

 9. Даниела Стоянова Колева-Георгиева

 10. Димитър Величков Лазаров

 11. Мирослав Красимиров Димитров

 12. Мирослав Пламенов Митков

 13. Ралица Никодимова Алексиева

 14. Веселина Петрова Стефанова

 15. Александър Константинов Горненски

 16. Тодор Ангелов Димов

 17. Емилия Димитрова Пройнова-Божаровска

за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Ловеч – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана; 1. Клара Сашева Денчева

 2. Даниела Стоянова Вълева

 3. Даниел Игнатов Игнатов

 4. Мария Тодорова Иванова


Допуснатите до конкурс кандидати следва да се явят на 31.01.2017 г. (вторник), от 10.30 часа, в сградата на Държавна агенция „Архиви“, гр. София, ул. Московска“ № 5, в читалня 100, I етаж, за решаване на тест, а с успешно представилите ще се проведе и интервю в същия ден, което при необходимост може да продължи на следващия ден.
Кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и химикал, пишещ със син цвят.

След 10.30 часа няма да се допуска влизането на закъснели кандидати.

При решаването на теста, няма да се допуска използването на нормативни актове и помощна литература.

Информационните източници, които могат да бъдат ползвани при подготовката за конкурса са:
 1. Закон за държавния служител;

 2. Закон за администрацията;

 3. Закон за Националния архивен фонд;

 4. Устройствен правилник на Държавна агенция „Архиви“;

 5. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции;

 6. Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд;

 7. Етичен кодекс на служителите в държавните архиви.


б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – София – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – София;


Име, презиме и фамилия на кандидата:

Основаниe за недопускане:


няма недопуснати кандидати

за длъжността „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Ловеч – 1 бр., дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана.


Име, презиме и фамилия на кандидата:

Основаниe за недопускане:


няма недопуснати кандидатиНа основание чл. 10в, ал. 4 от Закона за държавния служител и чл. 22 от НПКДС всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на настоящия списък, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия.Жалбата не спира конкурсната процедура. Органът по назначаването се произнася по жалбата в 3-дневен срок от нейното получаване. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

Д-Р НИКОЛАЙ СТОИМЕНОВ /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ И

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ“ - СОФИЯ
Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница