Конкурс за длъжността Служител по сигурността на информацията, Управление при кризи и Отбранително-мобилизационна подготовка в Общинска администрация гр. БялаДата17.08.2018
Размер15.09 Kb.
#80563
ТипКонкурс

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ


С П И С Ъ К
на нормативните документи, включени в теста

за провеждане на конкурс за длъжносттаСлужител по сигурността на информацията, Управление при кризи и Отбранително-мобилизационна подготовка в Общинска администрация гр.Бяла,

съгласно Заповед № РД11-589/11.12.2017 г. на Кмета на Община Бяла

 • Закон за администрацията

 • Закон за държавния служител

 • Закон за местното самоуправление и местната администрация

 • Закон за административните нарушения и наказания

 • Закон за защита на личните данни

 • Закон за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане

 • Закон за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

 • Закон за противодействие на тероризма

 • Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

 • Закон за защита при бедствия

 • Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

 • Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

 • Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност


Председател на конкурсната комисия:

Милена ПачелиеваСекретар на Община Бяла
гр.Бяла, 22.12.2017 г.


Каталог: home -> wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Приложение №5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
2017 -> Населено място гр. Бяла кметство
2017 -> Община бяла, област русе
2017 -> Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители
2017 -> Съобщение на основание чл. 26, Ал. 3 От закона за нормативните актове
2017 -> Съобщение на основание чл. 26, Ал. 3 От закона за нормативните актове
2017 -> Отчет за финансово-икономическото състояние на оу"Св. Св. Кирил и Методий"- с. П. Косово за второто тримесечие на финансовата 2017 година
2017 -> Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бяла, област Русе към 31. 12. 2016 година
2017 -> Доклад за екологична оценка на плана


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница