Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт" в дирекция „апочр"Дата08.12.2018
Размер19.48 Kb.
ТипКонкурс
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в дирекция „АПОЧР“


След проверка на представените документи и наличието на изискванията за провеждане на конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в дирекция „АПОЧР“, обявен със заповед № РД 05-430/08.06.2017 г. и протокол на конкурсната комисия
Допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Галина Еремиева Ангелова

2. Евгени Цветанов Хичовски

3. Григор Иванов Григоров

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 11.07.2017 г. в 10,00 часа на адрес: гр.София, бул.“Кн. Мария Луиза“ №114Б - административната сграда на ДАБ при МС.

Комисията ще разработи три варианта на тест.

Тестът съдържа 30 въпроса свързани с материята в Закона за задълженията и договорите; Граждански процесуален кодекс; Административнопроцесуален кодекс; Закон за администрацията; Закон за храните; Закон за устройство на територията; Закон за убежището и бежанците; Закон за държавната собственост; Закон за държавния служител; Устройствен правилник на Държавна агенция за бежанците при МС; Закон за обществените поръчки и правилника за приложението му; Закон за публичните финанси; Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.

Общо въпросите носят 30 точки. Минималният брой точки, които следва да получи кандидатът, за да се приеме, че е издържал успешно теста, е 25 точки. Продължителността за решаване на теста е 1 (един) астрономически час.

На основание чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурс комисията определя коефициентите при формиране на резултатите от конкурса, както следва:


  • за теста – коефициент „3”

  • за интервю – коефициент „5”

До участие в интервюто ще се допуска кандидат, изкарал минимум 25 точки на теста.

На основание чл.32, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията определи минималния резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто – 15, който е средноаритметичен от постигнатите общи резултати от формулярите на конкурсната комисия.Интервюто ще се проведе на 11.07.2017 г. от 13:00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114Б, административната сграда на ДАБ при МС.
Информация за получените оценки от конкурса, ще бъде изнесена на интернет страницата на агенцията – www.aref.government.bg и на информационното табло на ДАБ при МС на адрес – гр.София, бул.“Кн. Мария Луиза“ №114Б.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница