Конкурс за избор на академичната длъжност „професор по професионално направление «Машинно инженерство»Дата08.06.2018
Размер10.94 Kb.
#71980
ТипКонкурс
Минно-геоложки университет “Св. Иван рилски”, София

минноелектромеханичен факултет

Процедура по избор на академична длъжност «Професор»

Професионално направление:

5.1. «Машинно инженерство»

Научна специалност «Машинознание и машинни елементи»

Катедра „Машинознание”
На 02 юли 2012 г. (понеделник) от 11.00 часа в Деканата на МЕМФ на МГУ “Св. Иван Рилски”, София ще се проведе заключителното заседание на Научно жури, утвърдено със Заповед №–366 от 08.03.2012 г. на Ректора на МГУ “Св. Иван Рилски”, София по конкурс за избор на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по професионално направление 5.1. «Машинно инженерство», научна специалност «Машинознание и машинни елементи», обявен в ДВ, бр.13 от 14.02.2012 г. със срок от два месеца за нуждите на катедра „Машинознание” на МГУ „Св. Иван Рилски”.

Единствен кандидат по конкурса е доц. д-р ВАСКО ЖЕЛЕВ ТЕНЧЕВ.


Научното жури е в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Георги Кирилов Фетваджиев

ЧЛЕНОВЕ:
Проф. дтн Витан Борисов Гълъбов;
Проф. дтн Борис Гергов Белниколовски;

Проф. дтн Симеон Белчев Панев;

Проф. д-р Георги Николов Димчев;

Проф. дтн Светлозар Ангелов Токмакчиев;

Проф. д-р Никола Борисов Мърхов.
Рецензенти:

1. Проф. дтн Витан Борисов Гълъбов;2. Проф. дтн Борис Гергов Белниколовски;
3. Проф. д-р Георги Николов Димчев;

19.06.2012 г.
Каталог: docs -> N Juri
N Juri -> Конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми", специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за професор по Професионално направление Науки за земята
N Juri -> Конкурс за професор по научно направление 8 „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" специалност „минно строителство"
N Juri -> И. Паздеров І. Дисертация и публикации, които са части от дисертационния труд
N Juri -> 19. Резюмета на трудовете, с които кандидатът участва 7а. Научни публикации до получаване на онс „Доктор“ (научна степен „Кандидат на техническите науки“), 1978-1988 г
N Juri -> Конкурса за получаване на научното звание "професор" по Професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност "Техника и технология на взривните работи" за нуждите на катедра Подземно строителство
N Juri -> С п и с ъ к на научните и научно-приложните трудове на доц д-р Венелин Желев Желев
N Juri -> Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
N Juri -> Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница