Конкурс за млади архитекти и студенти по архитектураДата01.02.2018
Размер60.16 Kb.
#52879
ТипКонкурсЕнергоефективни архитектурно-строителни решения

Конкурс за млади архитекти и студенти по архитектураИдея: В сферата на проектирането и строителството в България все повече се обръща внимание на енергийната ефективност, все по-голямо значение придобива понятието пасивна сграда. Различните материали, определящи самостоятелната работа на сградите, убедително се налагат на българския пазар. В желанието си архитектите да са адекватни в своите проекти, се стремят да са напълно запознати с предлаганите продукти и системи за изолация на сградите. Конкурсът за енергоефективни строителни решения цели именно това – да ангажира вниманието на проектантите, да ги запознае с предлаганите продукти и да се популяризират енергоефективни похвати.

Възложител: ПЛАСТИМО АД – производство на топлоизолации, сандвич панели, сглобяеми сгради.

Задание: Да се потърсят различни широкообхватни приложения на строителните изделия на ПЛАСТИМО АД. Да бъдат разрешени конкретните три архитектурни подзадачи чрез използване на строителните изделия на ПЛАСТИМО АД:


 1. Да бъде изготвен идеен проект с архитектурни детайли на еднофамилна къща с етажност максимум два етажа и сутерен. РЗП – произволно, по желание на участника. Терен – по избор на участника. Да бъдат решени ключовите възли/детайли на сградата (напр. връзки фундамент-стена, стена-таван, стена-покрив, конструкция-ограждаща/преградна стена, цокъл, стена-дограма и тн). Носещата конструкция на къщата трябва да бъде дървен, метален скелет или комбинация от двата. Допуска се и комбинация със стоманобетонна конструкция за сутерен и/или първия етаж на сградата. Предложените изделия на ПЛАСТИМО АД да бъдат приложени в максимално широк обхват (да бъдат предложени различни функции освен за преградни стени, изолация на стени, покриви и тн).

 2. На схема 1 (файл Shema 1.dwg), приложена към заданието, е дадена скица на десететажна сграда. Носеща конструкция – стоманобетонен скелет. При вече изграден скелет на сградата, да бъдат предложени решения за финализиране на сградата в завършен вид. Да бъдат изготвени архитектурни детайли за отбелязаните на схема 1 места (детайли Д1детайл при връзка с терен, Д2 – детайл на външна стена, Д3 – детайл при покрив, Д4 – детайл вътрешни преградни стени) . За целта да бъдат използвани зададените строителни елементи на ПЛАСТИМО АД.

 3. Да бъде дадено архитектурно решение за саниране на съществуваща сграда. Възможни варианти за външните стени: панел или тухла (по избор на участника). Да бъдат решени ключовите възли/детайли на фасадата (напр. връзки при дограми, при цокъл, при покрив, при еркери и тн).

Изделията на ПЛАСТИМО АД трябва да бъдат така комбинирани в строително решение, че готовият продукт (стена, покрив и тн) да отговаря на следните изисквания за топлопреминаване: U≤0.11 W/m2K

Към заданието е приложена изислителна таблица в Excel – файл Izchislitel.xls. Необходимо е само да бъдат въведени дебелините на съответните проектни слоеве на стена или покрив в метри и коефициента на топлопроводимост на съответните продукти от таблиците на ПЛАСТИМО АД и таблицата автоматично изчислява коефициента на топлопреминаване U (маркирано в жълт и оранжев цвят)

Набор от елементи на ПЛАСТИМО АД:

Готовите строителни елементи/компоненти на ПЛАСТИМО АД, които участниците трябва да включат в решенията си са изброени в две таблици, приложени към заданието: файлове EPS.pdf и Sandvich paneli.pdfИзисквания: Проектите трябва да включват следните графични материали по съответните подзадачи:


 1. Идеен проект за еднофамилна къща + архитектурни детайли

  • Ситуация 1:500

  • Всички необходими разпределения: М 1:100 или 1:200

  • Разрез/и: М 1:100 или 1:200

  • Фасади: М 1:100 или 1:200 и/или визуализации

  • Детайли на всички ключови възли/детайли на сградата (напр. връзки стена-фундамент, стена-таван, стена-покрив, конструкция-ограждаща/преградна стена, стена-дограма и тн): М 1:5 и/или 1:10

2) Проект за финиширане на строителството на новопроектирана многоетажна монолитна сграда

 • Разрез: М 1:50 или 1:100

 • Детайли на посочени на схема 1 места: 1:5 и/или 1:10


3) Проект за саниране на съществуваща сграда

 • Разрез: М 1:50 или 1:100

 • Детайли на всички ключови възли/детайли на сградата (напр. връзки при дограми, при цокъл, при покрив, при еркери и тн): М 1:5 и/или 1:10Участие: Всички архитекти и студенти по архитектура са поканени да се включат с един или повече свои проекти. Желаещите да представят повече от един проект трябва да обявят това изрично при заявяването на участие. Участниците имат възможност да посетят по свое желание завода на ПЛАСТИМО АД (гр. Самоков, ул Софийско шосе No. 13), където да се запознаят отблизо с техните продукти.

За заявки на участие: events@arhitektura.bg. Желаещите да участват трябва да включат следната информация в заявките си: титла (арх. или к.арх.); три имена; телефон за връзка (по желание); е-мейл (ако заявяват участие лично).Формат: Конкурсът ще бъде проведен в един етап. Всеки отделен проект, включващ решения на трите точки от заданието, трябва да е разположен на две табла 96,5 х 96,5 см: първа точка от заданието да бъде поместена на едното табло; втора и трета точка от заданието – на второто табло.

Жури:
Председател: д-р арх. Росен Савов, преподавател в УАСГ, ВСУ „Черноризец Храбър, НБУ и ЕПУ по „Енергийна Ефективност” и „Сградостроителство”
Членове: инж. Даниел Джоргов, ПЛАСТИМО

инж. Спаска Шехтова, ПЛАСТИМОарх. Андрей Велинов, преподавател във ВСУ „Любен Каравелов

арх. Георги Николов, първият български сертифициран проектант на пасивни сгради

инж. Катя Иванова, специалист по ОВК

арх. Дамян Стоянов, СТОА

арх.Бойчо Бойчев, САБ

арх. Виктор Чолаков, АРХИТЕКТУРА.БГ

Награди: Първа награда: 1 500 лв; Втора награда: 800 лв; Трета награда: 500 лв и откупка(и): 300 лв. Специална награда на Архитектура.БГ: специализирана литература. Награждаване и откриване с коктейл на изложба с участниците в конкурса в Централния Дом на Архитекта (София, ул Кракра 11) – 30 май, 2011 г, 18:30 часа.

Критерии за оценка: Оценката за всеки участник ще бъде сума от натрупани точки по трите отделни подзадачи:

 1. Приложимост на решението и икономическа целесъобразност: 30 точки; креативност: 15 точки; представяне: 5 точки (общо: 50 точки)

 2. Приложимост на решението и икономическа целесъобразност: 25 точки; представяне: 5 точки (общо: 30 точки)

 3. Приложимост на решението и икономическа целесъобразност: 15 точки; представяне: 5 точки (общо: 20 точки)

ОБЩО за всеки проект: 100 точки
ПЛАСТИМО АД си запазва правото да дава допълнителни бонус-точки за интересни, нестандартни и новаторски идеи за използване на предложените изделия в строителните решения.
Въпреки, че по-голяма тежест при оценяването ще има техническата приложимост на решенията, ще бъдат взети под голямо внимание и ще се оценят високо креативността и оригинална архитектурна идея, стига да са добре обосновани и защитени.

Срокове:

Краен срок за задаване на въпроси: 10 май, 2011 г. на e-mail events@arhitektura.bg

Краен срок за заявка на участие: 20 май, 2011 г. на e-mail events@arhitektura.bg или лично на адрес София, ул. „Паскал Тодоров” 10

Краен срок за предаване на проектите: 17.00 часа на 25 май, 2011 г. на адрес София, ул. „Паскал Тодоров” 10.За контакти: e-mail events@arhitektura.bg; тел. 0888 1234 81; лице за контакти: Здравко Драганов. На всички въпроси ще бъде отговаряно своевременно и отговорите ще бъдат изпращани до е-мейлите на всички заявили участие.

Запазване на правата: Пластимо АД получава авторските права върху премираните проекти и има правото да откупи конкретни идеи от останите участнци.
Възложител:

Организатор:Съорганизатор:С подкрепата на:


Каталог: images -> stories
stories -> 3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница