Конкурс за млади умове на zeitgeist 8 програми 9 bg161PO003 06 „подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия 9Дата23.07.2016
Размер193.51 Kb.
#2736
ТипКонкурс

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ 3

СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТРАТУРА В ГЕРМАНИЯ СРЕЩУ 3 ГОДИНИ РАБОТА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО 3

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И КУЛТУРНАТА ДИПЛОМАЦИЯ 3

СТИПЕНДИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ В БЕРЛИН 3

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЯПОНИЯ СЪС СТИПЕНДИИ НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „МАЦУМАЕ” 4

MILENA JESENSKA FELLOWSHIPS FOR JOURNALISTS 2012/2013 5

ГЛОБАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА YOUTHACTIONNET 5

СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ПО ВЪПРОСИТЕ НА МАЛЦИНСТВАТА 5

СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИ ЕЗИЦИ 6

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2012 Г. 7

КОНКУРС-РАБОТИЛНИЦА ЗА ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА ЗА АВТОРИ ДО 30-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 7

СВЕТОВНО СЪСТЕЗАНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 8

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УМОВЕ НА ZEITGEIST 8

ПРОГРАМИ 9

BG161PO003-1.1.06 „ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” 9

СЪБИТИЯ 11

ПУБЛИКАЦИИ 21

RESEARCH EU 21

SPECIAL DOUBLE ISSUE OF IAU HORIZONS ON RE-THINKING INTERNATIONALIZATION 21

HEP 25/1, MARCH 2012 22

For more information, abstracts and ordering, please visit the journal’s homepage on palgave's website. 23
МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТРАТУРА В ГЕРМАНИЯ СРЕЩУ 3 ГОДИНИ РАБОТА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО


Германската фондация „Мумерт” търси кадърни и амбициозни млади българи с управленски потенциал. Тя предлага пълна издръжка от 1 000 евро на месец в продължение на две години и половина до получаване на магистърска степен.

Кандидатите трябва да са последна година на бакалавърска степен в специалности от областта на туризма, икономическите, инженерните и естествените науки. Те трябва да имат висок успех и да владеят немски и английски език.

Най-важното условие за получаване на стипендията „Мумерт”: всички кандидати подписват договор, съгласно който се задължават след завършване на магистърската си степен в Германия да работят в България поне 3 години.

Краен срок: 1 ноември 2012

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И КУЛТУРНАТА ДИПЛОМАЦИЯ


Институтът за културна дипломация и Дубровнишкия международен университет обявят магистърска програма по международни отношения и културна дипломация. Програмата ще комбинира традиционните академични компоненти на международните отношения с нов акцент върху ролята на културната дипломация в съвременните глобални взаимоотношения.

Краен срок: 20 март 2012

СТИПЕНДИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ В БЕРЛИН


Германската национална академична фондация и фондация ­Hertie отпускат стипендии за студенти от всякакви специалности с познания за целите и ценностите на Европа. Избраните 30 участници ще могат да се включат в едногодишната програма Studien­kolleg zu Berlin.

Те ще могат да участват в специална програма, включваща седмични събития, семинари и проекти по актуални въпроси за Европейския съюз. Работният език е немски. По време на програмата участниците ще бъдат регистрирани в в университет в Берлин или Бранденбург.Стипендия

По време на престоя си в Германия участниците ще получават месечна стипендия от 650 евро и еднократен грант от 400 евро за пътувания, свързани с проекта. Чуждестранните студенти ще получават и еднократна стипендия за пътни разходи в размер на 1000 евро. Пълните разходи за академични такси се покриват от двете партньорски организацииИзисквания и кандидатстване

Кандидатите трябва да са граждани на ЕС до 28 години, да имат много добри познания по немски език и още един европейски език, да са поне в третата година от своето обучение. Участниците трябва да кандидатстват с две академични препоръки и да попълнят формуляр за кандидатстване, достъпен на сайта на програмата.Краен срок: 1 април 2012 г.

Допълнителни насоки за кандидатстване и подробности за програмата можете да намерите на страницата на програмата Studien­kolleg zu Berlin.


СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЯПОНИЯ СЪС СТИПЕНДИИ НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „МАЦУМАЕ”


Международна фондация „Мацумае” със седалище в Токио обявява възможности за кандидатстване за стипендии, които фондацията отпуска за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания в срок от три до шест месеца в периода април 2013-март 2014 г. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

Кандитатите трябва да отговарят на следните условия:  • Да притежават образователна и научна степен „доктор”,

  • Да са на възраст не повече от 49 години към момента на кандидатстване,

  • Да владеят в достатъчна степен английски или японски език,

  • Да не са посещавали досега Япония,

  • Да притежават покана от японска институция (университет, научно-изследователски институт, лаборатория и др.) с уточнена работна програма.

На одобрените кандидати Международна фондация „Мацумае” ще предостави:

  • Самолетен билет до Япония и обратно,

  • Месечна сума,

  • Застраховки и др.

Кандидатите самостоятелно изпращат докуменитет си на адреса на Международна фондация „Мацумае” до 31 август 2012. Подробна информация за програмата, условията за кандидатстване и необходимите документи и формуляри за кандидатстване можете да намерите ТУК

MILENA JESENSKA FELLOWSHIPS FOR JOURNALISTS 2012/2013


The program offers European cultural journalists (incl. Turkey, Georgia, Armenia, and Azerbaijan) time off from their professional duties in order to pursue in-depth research on a topic of their choice. Candidates are asked to relate their proposals to one of the main research fields of the IWM (for details please see www.iwm.at/research).

Fellows will spend 3 months at the IWM in Vienna, Austria. They will receive a stipend of EUR 7.630 and are provided with an office, access to e-mail and internet, in-house research facilities and other relevant resources in Vienna. Travel grants of up to EUR 1.820 can be paid for research trips to neighbouring countries.

All relevant details about eligibility, application procedure etc. are available on the IWM's website: www.iwm.at/fellowships

Deadline for application: April 10, 2012

ГЛОБАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА YOUTHACTIONNET


Млади социални предприемачи са поканени да кандидатстват за насърчаване на социалната промяна и осъществяване на контакти на младите хора с местните общности. Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 18 до 29 години (към 1 октомври 2012) и да са основателите на съществуващи проекти или организации, или водещи проекти в рамките на организация. Те трябва да владеят английски език и да могат да присъстват на обучението през октомври 2012 г.

Краен срок: 12 март 2012 г.

СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ПО ВЪПРОСИТЕ НА МАЛЦИНСТВАТА


Четири пъти годишно Европейският център по въпросите на малцинствата със седалище във Фленсбург, Германия, предлага тримесечна стажантска програма за наскоро завършили магистри.

Центърът работи в сътрудничество със Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, върховния комисар за националните малцинства, Европейската комисия и държавите членки. Работният език е английски.

Освен проекти и изследвания центърът провежда обучения, лятно училище и други програми, в които стажантите ще могат да се включат. Центърът работи в тясно сътрудничество с изследователски институции в Европа и с два университета - този във Фленсбург и Университета в Южна Дания, които стажантите ще могат да посетят. Те ще участват също така в изследванията и администрацията на проектите на центъра и ще могат да посетят институции, които се занимават с малцинствата.

Стажът е неплатен и участниците сами трябва да поемат пътните си разходи. Стажантите, които не разполагат с достатъчно средства, могат да кандидатстват за стипендия чрез Flensburg Stadt Fellowship, която да им осигури настаняване в някои от апартаментите, предоставени от the Flensburg Town Hall.Изисквания

За програмата могат да кандидатстват наскоро завършили магистри.Кандидатстване

Желаещите трябва да изпратят писмо кандидатстване, автобиография и част от неиздавана изследователска работа с дължина не повече от пет страници. Кандидатите трябва да посочат в коя тематична област или регионален офис искат да се включат.Краен срок:

- за стажовете от януари до март - 30 септември


- от април до юни - 31 декември
- от юли до септември - 31 март
- от октомври до декември - 30 юни.

Подробности за програмата можете да намерите на страницата на Европейския център по въпросите на малцинствата.

СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИ ЕЗИЦИ


Два пъти годишно Европейският център за модерни езици предлага платени стажове за период от шест месеца. Седалището на центъра е в Грац, Австрия.
Работата му се състои в осъществяване на езиковите политики на Съвета на Европа и прилагане на иновативни подходи към преподаването и изучаването на модерни езици.

Кандидатите могат да избират между четири направления - поддържане на интернет страницата на центъра, организиране на събития и срещи, документация и ресурси, финанси и обща администрация. Стажантите ще получават месечно възнаграждение в размер на 686 евро.Изисквания
Стажантите трябва да са завършили висше образование. Владеенето на английски, френски или немски език, както и уменията за работа с компютър са задължителни.

Кандидатстване
Желаещите трябва да изпратят формуляр за кандидатстване, който е достъпен на сайта на центъра.

Краен срок:

- 31 март 2012 г. за периода от юли до декември и от септември до февруари,
- 30 септември 2012 г. за периода от януари до юни на следващата година.
Допълнителни насоки за кандидатстване можете да намерите на официалната страница на Европейския център за модерни езици.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2012 Г.


МОМН обяви Четиринадесетия национален конкурс „Млади таланти” 2012 г.

Участието в конкурса се осъществява чрез подготовката на научноизследователски или иновационни проекти във всички науки, вкл. в социално-икономическите и хуманитарни науки, както и в следните научни направления: информационни и комуникационни технологии; приборостроене; биотехнологии, фармация; нови материали и нанотехнологии; екотехнологии и третиране на отпадъци; енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници.


Проектите се подават в 1 екз. на български и 1 екз. на английски език и на електронен носител, или се изпращат по пощата на адрес:

гр. София - 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А


Министерство на образованието, младежта и науката, Дирекция „Наука”
за Националния конкурс „Млади таланти”.

Краен срок: 10 април 2012 г.
Лице за контакт: М. Шахпазова, държавен експерт в Дирекция „Наука”, МОМН
Тел. 02/ 92 17 546, Е-mail: m.shahpazova@mon.bg

РЕГЛАМЕНТ ФОРМУЛЯРИ

КОНКУРС-РАБОТИЛНИЦА ЗА ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА ЗА АВТОРИ ДО 30-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ


„Литературен вестник”, с покрепата на Фонд „13 века България”, обявява годишен конкурс-работилница за литературна критика. В конкурса могат да участват автори до 30-годишна възраст.
За участие в конкурса се приемат литературнокритически рецензии с обем до 5000 знака върху книги в областта на художествената литература и хуманитаристиката, български и преводни, публикувани през 2011 и 2012 г.
Текстовете (с посочени име на автора, дата на раждане, телефон и електронен адрес за връзка) се приемат до 1 ноември 2012 г. на адрес: lv_konkurs@abv.bg.
В конкурса ще бъде присъдена една голяма награда в размер на 400 лв., която ще бъде обявена през декември 2012 г. Изпратените за участие текстове ще бъдат разглеждани текущо от журито на конкурса и номинираните ще бъдат публикувани в специална ежеседмична рубрика в „Литературен вестник”, както и на сайта на изданието.
Авторите на номинираните текстове ще имат възможността да участват в творчески работилници, в които ще се включат утвърдени критици и редакторите на „Литературен вестник”. През 2012 г. ще бъдат проведени четири критически работилници. Първата ще се състои през март 2012 г. и в нея ще могат да участват автори, изпратили текстове за участие в конкурса до 1 март 2012 г.

Краен срок: 1 ноември 2012 г.


СВЕТОВНО СЪСТЕЗАНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ


Организаторите на Световното младежко предизвикателство (Global Junior Challenge Award) ще наградят най-иновативните проекти, използващи информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областта на младежкото образование, обучение, солидарност и международно сътрудничество между младите хора.
Целта на конкурса е да насърчи младите хора и техните преподаватели да използват новите технологии.
Тази година ще има и специални категории - "ИКТ за интеграция на имигранти и бежанци", "ИКТ за устойчиво развитие на околната среда" и "ИКТ за социално участие на младежите".

Награди
Обявени са няколко награди - тази на Global Junior Challenge Award е статуетка на символа на Рим - капитолийската вълчица с Ромул и Рем. Има и отделна наградата за проекти, представени от по-бедни държави, които насърчават използването на ИКТ в борбата срещу бедността.

Изисквания и кандидатстване

Проектите трябва да са действащи и след 31 декември 2011г. и да използват ИКТ във всички области на образованието, а не само в училищата. Трябва да са насочени към млади хора до 29 години и да са разделени в следните категории: за потребители до 10 години, до 15 години, до 18 и до 29-годишна възраст.
В конкурса могат да участват училища и университети, публични и частни организации, компании и институции, неправителствени организации, изследователски центрове, отделни хора без ограничения във възрастта.

Желаещите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, който е достъпен на сайта на конкурса.Краен срок: 15 март 2012 г.
Допълнителни насоки за кандидатстване и информация за конкурса можете да намерите на страницата на The Global Junior Challenge Award

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УМОВЕ НА ZEITGEIST


Конкурсът цели да открие 10 пионери, новатори, творци на промяната и лидери на утрешния ден на възраст 18 - 24 в цяла Европа, Близкия Изток и Африка да заемат мястото си заедно с най-големите новатори на в Google Zeitgeist 2012.
Могат да кандидатстват млади хора на възраст 18-24 години от Европа, Близкия изток и Африка.
Награди: Шанс да присъстват на специална програма от събития и майсторски класове, провеждани през тази година на Zeitgeist Европа 2012.

Краен срок: 19 март 2012 г.

ПРОГРАМИBG161PO003-1.1.06 „ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”


Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията", Oперация 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия".

Основната цел на настоящата процедура е да предостави подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното развитие на предприятията.

Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва:1) Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации - режим „групово освобождаване" съгласно чл. 31 и чл. 33 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност - (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността (OB L 214/09.08.2008), прилаган за частта от проекта, касаеща дейностите, извършвани в рамките на Компоненти 1 и 2.

2) Режим на държавна помощ „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощта de minimis, прилаган за частта от проекта, касаеща предоставянето на услуги за изготвяне на проектното предложение и визуализация на проекта, извършвани в рамките на Компонент 3.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 58 674 900 лева.Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните компоненти/допустими дейности:

Компонент 1 - Вариант А: Индустриални научни изследвания или Вариант Б: Експериментално развитие - подкрепата по този компонент цели да стимулира изпълнението на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси или услуги.

Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална собственост" - подкрепата по този компонент цели да предостави на предприятията достъп до професионални услуги и/или консултации, пряко свързани с придобиването на права по индустриална собственост върху създаваните по проекта иновативни продукти, процеси или услуги на национално и/или международно равнище.

Компонент 3 „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и визуализация на проекта" - този компонент има за цел да предостави подкрепа за подготовка на проектните предложения по настоящата процедура и за дейностите за осигуряване на визуализация и публичност по отношение на реализирания проект.

Приоритет ще бъде даван на проекти в областта на информационните, еко- и енергоспестяващи технологии и такива, свързани със здравето.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: http://www.opcompetitiveness.bg/ и http://www.ibsme.org/, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата:


  • Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения - 09.04.2012 г.

  • Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения - 08.06.2012 г.

Пакет документи и насоки за кандидатстване

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

СЪБИТИЯ


Tenth Workshop on Quantitative Aspects of Programming Languages, Tallinn, Estonia
[Event Date: 2012-03-31]

The Tenth Workshop on Quantitative Aspects of Programming Languages will take place from 31 March to 1 April 2012 in Tallinn, Estonia.


Quantitative aspects in computing are related to the use of physical quantities (such as storage space, time and bandwidth) and mathematical quantities (including probability and measures for reliability, security and trust). These quantities play a central role in defining...

Conference on cell polarity and membrane traffic, Pultusk, Poland
[Event Date: 2012-03-31]

A conference on cell polarity and membrane traffic will take place from 31 March to 5 April 2012 in Pultusk, Poland.


Cell polarity and vesicle sorting are fundamental biological processes that impact stem cell function, cancer, bacterial and viral infections, developmental defects and neurological diseases.

Fifth Conference on Deep Sea Corals, Amsterdam, the Netherlands
[Event Date: 2012-04-01]

The Fifth Conference on Deep Sea Corals will take place from 1 to 7 April 2012 in Amsterdam, the Netherlands.


Underwater exploration is expanding knowledge of deep sea, cold-water corals in a range of ocean settings. While there are nearly as many species of deep water corals as shallow water species, only a few deep water species develop traditional reefs. Instead, they form aggregations called patches,...

Workshop on task-based and aggregated search, Barcelona, Spain
[Event Date: 2012-04-01]

A workshop on task-based and aggregated search will take place on 1 April 2012 in Barcelona, Spain.


Task-based search seeks to understand a user's current task and desired outcomes, and how this may provide useful context for the information retrieval process. For example, there are situations where additional user information on the purpose of the search or what a user already knows can significantly...

'Electron transfer at the microbe-mineral interface', Norwich, UK
[Event Date: 2012-04-02]

An event entitled 'Electron transfer at the microbe-mineral interface' will take place from 2 to 4 April 2012 in Norwich, UK.


The interaction of microorganisms and minerals is a complex and dynamic process that has sculpted the Earth's geosphere for aeons. This stems from how microorganisms influence their environment through energy and material transfers across a complex biologic-solvent-solid interface....

'Dust and grains in low gravity and space environment', Noordwijk, the Netherlands
[Event Date: 2012-04-02]

An event entitled 'Dust and grains in low gravity and space environment' will take place from 2 to 4 April 2012 in Noordwijk, the Netherlands.


Dust and grains are found through space and may be exposed to a variety of different environments. A broad community of scientists are researching the many facets of dust and grain physics and chemistry, with complementary objectives, tools and models.

Eighth Hellenic Society for Systemic Studies National and International Conference, Thessaloniki, Greece
[Event Date: 2012-04-05]

The Eighth Hellenic Society for Systemic Studies National and International Conference will take place on 5 to 7 July 2012 in Thessaloniki, Greece.


The main theme of the conference will be the dynamic scientific area of systems approach to strategic management with applications in organisations and enterprises across a wide spectrum of both service and production industry sectors.

Fourth International Symposium on Agent-Based Modeling and Simulation, Vienna, Austria
[Event Date: 2012-04-10]

The Fourth International Symposium on Agent-Based Modeling and Simulation will take place from 10 to 13 April 2012 in Vienna, Austria


The ideas of agents and multi-agent systems have been adopted for the modeling of complex systems for contexts ranging from social sciences to urban planning, biology, logistics and production, and many other more. Agent-based models and simulators are used for research...

Architecture of computing systems, Munich, Germany
[Event Date: 2012-04-10]

An event on the topic of the architecture of computing systems will take place from 28 February to 3 March 2012 in Munich, Germany.


Computer architecture is study of selecting and interconnecting hardware components to create computers that meet functional, performance and cost goals and the formal modelling of those systems.

Workshop on navigation, guidance and control of underwater vehicles, Porto, Portugal
[Event Date: 2012-04-10]

A workshop on navigation, guidance and control of underwater vehicles will take place from 10 to 12 April 2012 in Porto, Portugal.


Underwater vehicles fulfil a variety of commercial and scientific uses. They come in a wide range of variants and are often very complex mechanical and technological vehicles. For example, a remotely operated vehicle (ROV) is a tethered underwater vehicle that is unoccupied,...

'Drug hypersensitivity meeting', Munich, Germany
[Event Date: 2012-04-11]

An event entitled 'Drug hypersensitivity meeting' will take place from 11 to 14 April 2012 in Munich, Germany.


Drug hypersensitivity results from interactions between a pharmacologic agent and the human immune system. Symptoms range from mild to severe and include skin rash, anaphylaxis, and serum sickness. Signs vary by patient and drug, and a single drug may cause different reactions in different patients....

'EvoGames 2012', Malaga, Spain
[Event Date: 2012-04-11]

An event entitled 'EvoGames 2012' will take place from 11 to 12 April 2012 in Malaga, Spain.


Games are now a significant part of the finance and software industries, and have become an important part of popular culture. At the same time, they also provide an excellent laboratory for a wide range of computational intelligence methods including evolutionary computation, neural networks, fuzzy systems, swarm...

'Innovation robotic summit', Lyon, France
[Event Date: 2012-04-14]

The 'Innovation robotic summit' will take place from 14 to 16 April 2012 in Lyon, France.


Service robotics is a field which plays a leading part in a wide variety of challenges ranging from medical assistance for seniors to energy monitoring, assisting people in their daily chores, safety, traffic congestion and autonomous transport. However, robotics are very complex, and involve a unique series of challenges...

Workshop on linked data on the web, Lyon, France
[Event Date: 2012-04-16]

A workshop on linked data on the web will take place on 16 April 2012 in Lyon, France.


The internet is continuing to develop from a medium for publishing textual documents into a medium for sharing structured data. Developments in this area are increasingly coming from companies, governments and other public sector bodies such as libraries, statistical bodies or environmental agencies.
Ninth International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility, Lyon, France
[Event Date: 2012-04-16]

The Ninth International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility will take place from 16 to 17 April 2012 in Lyon, France.


The internet has changed the way people search, access, consume and produce information. There is, however, still significant potential waiting to be exploited. Beneath the surface of the web there are a number of phenomena such as trends and patterns in information structure...

'Ireland international conference on education', Dublin, Ireland
[Event Date: 2012-04-16]

An event entitled 'Ireland international conference on education' will take place on 16 to 18 April 2011 in Dublin, Ireland.


The conference is an international event dedicated to the advancement of the theory and practices in education. It aims to promote collaborative excellence between academicians and professionals from the education field.

'Building the urban future and transit-oriented development', Paris-Marne-la-Vallée, France
[Event Date: 2012-04-16]

An event entitled 'Building the urban future and transit-oriented development' will take place from 16 to 17 April 2011 in Paris-Marne-la-Vallée, France.


Around half of the world's population is estimated to now live in cities. From a long-term perspective, the consumption of resources, of space, of energy, is and will be a central issue in the future.

'Sensor-based sorting 2012' conference and SATURN project results workshop, Aachen, Germany
[Event Date: 2012-04-17]

The 'Sensor- based sorting 2012' conference and SATURN project results workshop will take place from 17 to 19 April 2012 in Aachen, Germany.


In the past, the development of new processing techniques was influenced by a focus on mineral raw materials. Waste processing methods, by contrast, were developed as an independent field of activity with specialised process technologies for waste materials.

Workshop on privacy and security in online social media, Lyon, France
[Event Date: 2012-04-17]

A workshop on privacy and security in online social media will take place on 17 April 2012 in Lyon, France.


Recent years have seen exponential increase in the use and presence of online social media. Popular websites have changed the way internet is being used and developed. This has led to a variety of concerns being voiced in the media and in politics for scalable systems to detect and defend security...

22nd International Conference Radioelektronika, Brno, Czech Republic
[Event Date: 2012-04-17]

The 22nd International Conference Radioelektronika will take place from 17 to 18 April 2012 in Brno, Czech Republic.


The event is organised by Czech and Slovak technical universities in order to create a discussion forum for researchers, academics, experts, and students from central Europe who are interested in the latest development in the area of radioelectronics and related disciplines.

Second European Energy Conference, Maastricht, the Netherlands
[Event Date: 2012-04-17]

The Second European Energy Conference will take place from 17 to 20 April 2012 in Maastricht, the Netherlands.


If the future European energy system is to be sustainable in terms of environmental and climate impact, the areas of supply, industrial viability and societal acceptance may also need to be taken into account.

Second International Conference on Cloud Computing and Services Science, Porto, Portugal
[Event Date: 2012-04-18]

The Second International Conference on Cloud Computing and Services Science will take place from 18 to 21 April 2012 in Porto, Portugal.


Emerging enterprise technologies are changing the way that some look at information and communication technologies (ICT). For example, some organisations look to externalise information technology systems and services by moving internally-hosted services to external...

'Mathematics for innovation - large and complex systems', Tokyo, Japan
[Event Date: 2012-04-18]

An event entitled 'Mathematics for innovation - large and complex systems' will take place from 28 February to 4 March 2012 in Tokyo, Japan.


In many industries, mathematics is used to conduct virtual experiments. For example, the field is a help in simulating multiple scenarios for a given phenomenon and its control and optimisation. Mathematics is also used in helping explain social, environmental, and...

Семинар "Homo Politicus - Арена за политически битки", 18- 22 април 2012 г. , хотел "Еден", София – Природен парк "Витоша"

Сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" в партньорство с фондация "Фридрих Еберт", бюро България, обявяват конкурс за участие в симулация на основните елементи на политическия процес. Проектът "Homo Politicus – арена за политически битки" представлява симулация на политическия живот, включваща някои от основните процедури на демократичното общество – избори, коалиционни преговори, формиране на правителство и решаване на конкретен проблем в условията на засилен медиен интерес и активна опозиционна дейност.


Желаещите да участват в симулацията трябва да формират екип от трима души. Всеки от участниците ще изпълнява някоя от ролите, описани във формуляра за кандидатстване.

Кандидатстване
Желаещите да участват трябва да са студенти от 18 до 22 години от направление "Политически науки", политология, международни отношения, европеистика, право, журналистика, връзки с обществеността и други хуманитарни и социални специалности, които не са последен курс на обучение.
За да участват, кандидатите трябва да попълнят формуляр, достъпен на сайта на "ЕГО ПОЛИТИКО".
Разходите на участниците в проекта, включително за транспорт от гр. София до хотела, настаняване и храна, се поемат от организаторите.

Краен срок: 16 март 2012 г.


Допълнителни насоки за кандидатстване можете да намерите на официалната страница на "ЕГО ПОЛИТИКО".

Third Student Conference on Operational Research, Nottingham, UK
[Event Date: 2012-04-20]

The Third Student Conference on Operational Research will take place from 20 to 22 April 2012 in Nottingham, UK.


Operations research is an interdisciplinary mathematical science that focuses on a wide range of problem-solving techniques and methods applied in the pursuit of improved decision-making and efficiency.

'Sentinel-2 preparatory symposium', Frascati, Italy
[Event Date: 2012-04-23]

The 'Sentinel-2 preparatory symposium' will take place from 23 to 27 April 2012 in Frascati, Italy.


The Sentinel-2 satellites are planned to deliver high-resolution optical images. Mission orbits at a mean altitude of approximately 800 km and, with the pair of satellites in operation, has a revisit time of five days at the equator (under cloud-free conditions) and 2-3 days at mid-latitudes.

Workshop on semantic analysis in social networks, Avignon, France
[Event Date: 2012-04-23]

A workshop on semantic analysis in social networks will take place on 23 April 2012 in Avignon, France.


Semantic analysis in social networks is important to understanding and enabling social networks, natural language interfaces and human behaviour in such places as on the web and in e-learning environments, and educational or online shared workspaces.

'Language technology for cultural heritage, social sciences and humanities', Avignon, France
[Event Date: 2012-04-24]

A workshop entitled 'Language technology for cultural heritage, social sciences and humanities' will take place on 24 April 2012 in Avignon, France.


The humanities, social sciences, and cultural heritage sector are increasingly interested in the work of researchers who are developing methods for data cleaning, semantic annotation, intelligent querying, linking, discovery and visualisation.

Workshop on applications of tree automata techniques in natural language processing, Avignon, France
[Event Date: 2012-04-24]

A workshop on applications of tree automata techniques in natural language processing will take place on 24 April 2012 in Avignon, France.


Tree automata techniques are finite-state based methods that use or manipulate trees as their central data structure. They are increasingly used in applications in natural language processing; examples can be found in work on topics as diverse as grammar formalisms,...

First International Conference on the Design, Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems, New Forest, UK
[Event Date: 2012-04-25]

The First International Conference on the Design, Construction, Maintenance, Monitoring and Control of Urban Water Systems will take place on 25 to 27 April 2012 in New Forest, UK.


Water systems in the urban environment comprise supply networks as well as sewage and storm drainage systems.

Eighth E-learning and Software for Education Conference, Bucharest, Romania
[Event Date: 2012-04-27]

The Eighth E-learning and Software for Education Conference will take place on 27 and 28 April 2012 in Bucharest, Romania.


E-learning brings together information technology and education. It is a wide field, ranging from web-based learning to virtual education opportunities and digital collaboration.

'Liechtenstein congress on sustainable development and responsible investing 2012', Vaduz, Liechtenstein
[Event Date: 2012-05-02]

The 'Liechtenstein congress on sustainable development and responsible investing 2012' will take place from 2 to 4 May 2012 in Vaduz, Liechtenstein.

In order to meet environmental, energy, financial, and political challenges, global stakeholders are beginning to look at the opportunities in innovation and sustainability.

Tenth International Conference on Formal Concept Analysis, Leuven , Belgium
[Event Date: 2012-05-06]

The Tenth International Conference on Formal Concept Analysis will take place from 6 to 10 May 2012 in Leuven, Belgium.


Formal concept analysis is a principled way of automatically deriving a set of concepts from a collection of objects and their properties. This type of analysis refers to both an unsupervised machine learning technique and, more broadly, a method of data analysis.

Second Concept Discovery in Unstructured Data Workshop, Leuven, Belgium
[Event Date: 2012-05-06]

The Second Concept Discovery in Unstructured Data Workshop will take place from 6 to 10 May 2012 in Leuven, Belgium.


Concept discovery is a research field that uses human-centred techniques in order to gain insight into the underlying conceptual structures of the data.

ESPON 2013 Programme Info Day on New Calls, 10 May 2012, Brussels, Belgium

The purpose of the event is to inform and assist potential beneficiaries in preparing proposals for the Calls which will open on 18 April 2012. The event will focus on the content specifications and the procedures for applying. The European Commission will present the policy demand behind the need for further ESPON results. The Info Day and Partner Café will also give you the chance to network, to find partners and get feedback.

The event is suitable for all potential beneficiaries interested in applying for funds to the ESPON 2013 Programme. This means scientists and experts representing universities, research institutes, public bodies and private companies from 31 European countries (EU 27 + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland).

Registration is open now! Do not miss your chance to participate in this event and book your seat in time! Deadline for registration is 26 April 2012 at 15h00. Programme | Online registration

“Българският златен век”, 18-19 май 2012, Шумен

Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум, който ще се проведе в Шуменския университет.


Докладите трябва да се предадат най-късно до 25. 04. 2012 г. на CD или по E-mail на Word 2007, придружени с използваните шрифтове и разпечатка на текста (или вариант в PDF формат). Докладът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5. Резюмето - до една стандартна страница, 1800 знака, на английски език. Цитиране - под линия.
Докладите ще се публикуват в 13-ти том на поредицата “Преславска книжовна школа”.
Работни езици – всички славянски и английски.
Има възможност за мултимедийно представяне на докладите, което трябва да се заяви предварително.
Таксата за правоучастие е 20 € за чужденци и 10 € за български участници и включва материалите по време на Симпозиума и издаването на докладите.
Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.
Заявки за участие, доклади, резюмета, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяната институция), е-mail и телефон за контакти изпращайте до 25. 04. 2012 г. на e-mail: pks@shu-bg.net ; pksshum@abv.bg до Грета Стоянова

TERENA Networking Conference 2012, 21-24 May 2012, Reykjavik, Iceland

The Trans-European Research and Education Networking Association’s (TERENA) Networking Conference, hosted by the Icelandic National Research and Education Network and the University of Iceland, will take place in Reykjavik from 21 to 24 May 2012.

Through keynote speeches and parallel sessions, the conference on the theme “Networking to Services” will present an overview of the latest developments in research networking in the technical field and in the areas of application and management.

As part of the conference, there is a call for posters, which can be submitted by sending an abstract (100 to 250 words) to tnc2012@terena.org with the subject "TNC2012 Poster" by 13 April 2012. For more information, visit the event website.Tracking the Higher Education Student Lifecycle Conference, 5-6 June 2012, Copenhagen, Denmark

The conference “Tracking the Higher Education Student Lifecycle” will present the preliminary results of the EUA-led project ‘Tracking Learners' and Graduates' Progression Paths’ (TRACKIT).

Tracking of students and graduates is of growing importance for universities, as it helps them to understand the impact of study programmes and their relevance to the labour market, and thus can contribute to a better learning experience for an increasingly diverse student body. In response to growing interest in this topic and pressures on universities, EUA together with partners (please see below) is conducting a two-year study project (TRACKIT), which is co-funded by the EC’s Lifelong Learning Programme.

The conference will present various tracking approaches from different national and institutional environments, and will provide an opportunity for participants to discuss them. It also aims to bring together the university community with policy makers, researchers and data collectors to initiate a European level debate on tracking.

For further information on the conference and on how to register, please visit the conference website. Please note that no fees are charged for conference participation. As participation is limited, early registration is recommended. Priority will be given to representatives from EUA member and partner institutions and organisations.

Студентска конференция 22 юни - 2 юли 2012 г., Марибор, Словения

Студентската конференция е посветена на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. По време на престоя участниците ще могат да се включат в различни семинари, лекции и дебати, свързани с темата на конференцията. Теоретичната част ще включва семинари, свързани с активния живот в напреднала възраст, солидарността между поколенията здравословния живот, и проблемите пред младежката заетост. Ще се проведат също театрални, танцови и фотографски занимания.

В конференцията могат да участват студенти от цял свят на възраст до 26 години. Желаещите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, който е достъпен на сайта на конференцията.
Не се покриват пътните разходи на участниците.

Краен срок: 25 март 2012 г.

Допълнителни насоки за кандидатстване можете да намерите на официалната страница на Студентската конференция в МариборIAU 14th General Conference, 27/11/2012 - 30/11/2012, San Juan, Puerto Rico

“Higher Education and the Global Agenda: Alternative Paths to the Future” - organized in partnership with the Inter-American University of Puerto Rico, the IAU 14th General Conference will offer participants an exciting Thematic Programme examining the role of higher education and research in addressing the numerous and critical challenges on the ‘global agenda’.  In plenary and concurrent sessions, leaders of higher education will consider the responsibilities of higher education institutions to contribute to meeting such objectives as the Millennium Development Goals; they will debate different funding models and how they steer the development of higher education; they will question the new internationalization agenda.Call for Papers
In preparation of the IAU 14th General Conference, the Association invites higher education leaders, policy experts, stakeholders and scholars to submit an abstract for a presentation addressing one or several topics that will be discussed during the event.
Deadline: 31 May 2012

ПУБЛИКАЦИИ

RESEARCH EU


Issue 9 - February 2012
Languages: en (4 MB)

Special feature: Archaeology, history and heritage: a civilisation discovered in Libya’s desert

Other highlights:

Study shows link between ancestor’s brain and evolution

Maximum aircraft design

Slavery: the European context

Wireless healthcare

Nanotech fights trypanosomiasis south of the Sahara


SPECIAL DOUBLE ISSUE OF IAU HORIZONS ON RE-THINKING INTERNATIONALIZATION


The In Focus section of this special double issue of the magazine (Vol 17 No.3 and Vol.18 No.1) addresses the contemporary topic of 'Re-thinking Internationalization'. It includes 16 articles written by Members of the IAU's newly formed International Ad-hoc Expert Group on Re-thinking Internationalization.

In addition, and as usual, the magazine also includes a summary of recent activities of the Association, including the IAU 2011 International Conference, details of upcoming events, such as the IAU 14th General Conference, as well as a Global Calendar of Events (a longer version of which is available online ), information on recent publications, and details of new IAU Members.

Call for Articles: the next issue of IAU Horizons (Vol.18 No.2) will focus on The Role of Higher Education in Promoting Sustainable Development.

Should you wish to contribute an article please contact: Dr. Hilligje van't Land, Director, Membership and Programme Development, and Editor, IAU Horizons (h.vantland@iau-aiu.net)


HEP 25/1, MARCH 2012


The 25th anniversary of Higher Education Policy (HEP) begins with a multi-themed issue, covering higher education issues in Africa, Asia, and Europe.

The Purpose of the PhD – A South African Perspective – Chaya Herman;

Fighting against Academic Corruption: A Critique of Recent Policy Developments in China – Kai Ren;

A Space for the European Higher Education Area: The Guidance from the EU Court of Justice to Member States – Peter Kwikkers and Anne van Wageningen;

Accountability in the Greek Higher Education System as a High-Stakes Policymaking Instrument – Dionysios Gouvias;

Is Teacher Education Higher Education? The Politics of Teacher Education in Israel, 1970-2010 – Amos Hofman and Doron Niederland;

Strategic Planning in Ireland’s Institutes of Technology – Larry Elwood and Al Rainnie;

Waiting for the Market: Where is the Italian University System Heading? – Eliana Minelli, Gianfranco Rebora, and Matteo Turri.

For more information, abstracts and ordering, please visit the journal’s homepage on palgave's website.Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница