Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбинаДата23.07.2016
Размер91.04 Kb.
#1438
ТипКонкурс
ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259
Приложение № 1
КРИТЕРИИ И РЕД

за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина


Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал, отделно:

- за длъжностите от формированията от Военноморските сили - за длъжностите „Разузнавач” и за всички останали длъжности от ВМС, обявени на конкурс;

- за длъжностите от ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”.

Състезателният бал се формира като сума от получения брой точки от:- изпит по физическа подготовка;

- тест за проверка на общата култура;

- оценка от диплома за образование

- притежавано образование;

- изпълнявана военна служба;

- притежавана военно-отчетна специалност (ВОС);

- ниво на владеене на английски език;

- допълнителен критерий - съгласно чл.48, т.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал на по-предно място се класират кандидати, подписали договор и изпълняващи служба в доброволния резерв.1. Формиране на броя точки от изпита по физическа подготовка.

Изпитът по физическа подготовка се провежда в съответствие с „Програмата за физическа подготовка и спорт във въоръжените сили на Република България” (обявена с МЗ № ОХ–746/03.12.2010 г.) и е различен, в зависимост от длъжностите, за които се кандидатства:

1.1 За длъжноста „Разузнавач” във военно формирование 22580-Варна;

- упражнение № 1 (бягане 100 метра);

- упражнение № 5 (крос 5000 метра);

- упражнение № 15 (набиране на висилка);

- упражнение № 26 (плуване 100 метра – свободен стил);

- упражнение № 27 (плуване 1000 метра – свободен стил);

- упражнение № 29 (плуване под вода).

1.2. За всички останали длъжности (без „Разузнавач”), обявени в конкурса:

- упражнение № 2 (бягане „Совалка” 10х10 метра);

- упражнение № 3 (крос 1000 метра);

- упражнение № 11 (коремни преси за 1 мин);

- упражнение № 12 (лицеви опори за 1 мин).

Изпълнението на всяко отделно упражнение се оценява от 0 до 100 точки, съгласно приложение № 2 към МЗ № ОХ–746/03.12.2010 г.

Не се допускат до класиране, кандидатите получили по-малко от 200 (двеста) точки на изпита по физическата подготовка или по-малко от 30 (тридесет) точки на отделно упражнение.

При кандидатстване за длъжност „Разузнавач” и за други длъжности, броят на точките при определяне на състезателния бал за другите длъжности (без „Разузнавач”) се определя като се:

- сумират точките от упр. № 1, упр. № 5 и удвоения брой точки от упр. № 15;

- не се вземат предвид резултатите на упр. № 26, упр. № 27 и упр. № 29.

Броят на точките от изпита по физическа подготовка, при формиране на състезателния бал, се определя като сума от точките, получени от индивидуалните резултати на отделните упражнения, разделени на 2 (две) и се закръгля до цяло число.

Пример:

- постигнат общ брой точки от индивидуалните резултати на отделните упражнения – 270

270 : 2 = 135

Брой точки за формиране на състезателен бал – 135 (сто тридесет и пет) точки;

- постигнат общ брой точки от индивидуалните резултати на отделните упражнения – 281

281 : 2 = 140,5 ≈ 141

Брой точки за формиране на състезателен бал – 141 (сто четиридесет и една) точки.
2. Формиране на броя точки от теста за проверка на общата култура.

Тестът за проверка на общата култура, обхваща общо 100 въпроса - по 25 въпроса от 4 научно-приложни области:

- български език и литература;

- математика и логика;

- физика и химия;

- информатика.

Всеки въпрос е с 4 възможни отговора, от които 1 е верен.

Броят на точките за формиране на състезателния бал се определя като за всеки верен отговор се получава по 1 (една) точка.

Време за провеждане теста за проверка на общата култура - 60 (шестдесет) минути.

Не се допускат до класиране за вакантните длъжности, кандидатите получили по-малко от 40 (четиридесет) точки на теста.

3. Формиране на броя точки от оценката в дипломата за образование.

При определяне на състезателния бал се взема предвид най-благоприятната за кандидата оценка от представените дипломи за образование:

- от дипломата (дипломите) за висше образование – „Среден успех от курса на обучението”;

- от дипломата за средно образование – „Общ успех”.

Броят на точките от оценката в дипломата за образование се формират като оценката от дипломата се удвоява и се закръгля до цяло число.

Пример: оценка от средния успех на курса на обучението – 5.20

5.20 х 2 = 10,40 ≈ 10,00

Брой точки за формиране на състезателен бал – 10 (десет) точки.

4. Формиране на броя точки от притежавано образование.

Броят на точките от притежавано образование се формира в зависимост от степента на образование:  • за притежавано средно образование - 1 (една) точка;

  • за притежавано висше образование - 5 (пет) точки.

5. Формиране на броя точки от изпълнявана военна служба.

Броят на точките от изпълнявана военна служба се формират в зависимост от броя на годините на служба.

За всяка пълна календарна година военна служба (наборна, кадрова и/или военна) - по 5 (пет) точки.

6. Формиране на броя точки от притежавана военно-отчетна специалност (ВОС).

Броят на точките от притежавана (ВОС) се формира в зависимост от представените документи, удостоверяващи придобита по време на военната служба ВОС:

- военна книжка;

- диплома за завършено военно образование;

- свидетелство за завършен професионален сержантски (старшински) колеж;

- удостоверение за завършена военна подготовка.

За всяка удостоверена ВОС - по 10 (десет) точки, но не повече от 50 (петдесет) точки.

7. Формиране на броя точки от ниво на владеене на английски език

Броят на точките от ниво за владеене на английски език се формира в зависимост от представения сертификат, удостоверяващ придобитото ниво на владеене, приравнено към стандарта на НАТО STANAG 6001:

- за ниво 1 (1-1-1-1) – 10 (десет) точки;

- за ниво между 1 и 2 – 15 (петнадесет) точки;- за ниво 2 (2-2-2-2) и по-високо – 20 (двадесет) точки.
Приравняване нивото на владеене на английски език се извършва, съгласно сравнителна таблица:

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КЪМ STANAG 6001


Scales


Tests
STANAG 6001

(NATO & BILC)

Common European Framework (Council of Europe)

ALTE Scale (Association of Language Testers in Europe)

Cambridge ES0L Examinations

IELTS

(The British Council, IDP & Cambridge ESOL)

5555:

Bilingual


Proficient user

C2:

Mastery

5:

Good User Upper Advanced

4444:

Full ProfessionalC1:

Effective

Operational

Proficiency

4:

Competent User

Lower Advanced

3333:

Minimum Professional
Independent user

B2+:

Vantage+

3:

Independent User
B2:

Vantage


Upper Intermediate2222:

Limited Working

B1+:

Threshold+

2:

Threshold User
B1:

Threshold

Lower

Intermediate


Basic user

A2+:

Waystage +

1:

Waystage User Elementary

1111:

Elementary

A2:

Waystage

A1: Breakthrough

0:

Breakthrough
/4Каталог: images -> stories -> news
news -> Програма / 3 май 17 май 2008г./ 3 май 19 март Отпътуване от България и пристигане в Париж
news -> Програма за провеждане на студентска научна сесия 2011 Откриване на студентска научна сесия
news -> Програма за провеждане на студентска научна сесия 2012 Откриване на студентска научна сесия
news -> Проектопрограма за бизнес делегация на камарата на строителите Аман, Йордания 11-16 октомври, 2010
news -> Уважаеми господа, Уважаеми членове на ксб
news -> Конкурс за комуникация на науката „Лаборатория за слава FameLab 2009


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница