Конкурс за рисунки на кулинарна тематика „ рецептите на баба", част от програмата на фестивала „пъстра трапеза" 2009страница1/6
Дата28.08.2017
Размер1.18 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6
НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКИ НА КУЛИНАРНА ТЕМАТИКА
РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА”,
ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА НА ФЕСТИВАЛА „ПЪСТРА ТРАПЕЗА” 2009

Организаторите на конкурса - Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите – АРИЗ 7, фирма Ивитал Консулт и Националният дворец на децата благодарят на всички участници за чудесните творби! Благодарности и на преподавателите и родителите - мотивирали децата да участват в конкурса, на бабите /а и на някои дядовци/ за вдъхновението което са дали на своите внучета с вкусните си гозби и за поддържането на българските семейни традиции!СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Винсент Томаш Мархевка - 6 год. /2 броя рисунки /

София, ОДЗ №1, учител: Лалка Петкова

2. Йоанна Йотова – 6 год.

София, ОДЗ №1, учител: Лалка Петкова

3. Магдалена Константинова – 6 год. /2 броя рисунки /

София, ОДЗ №1, учител: Лалка Петкова

4. Мая Петкова – 6 год

София, ОДЗ №1, учител: Лалка Петкова

5. Михаела Бояджиева - 6 год. /2 броя/

София, ОДЗ №1, учител: Лалка Петкова

6. Михаил Матов – 6 год. /2 броя/

София, ОДЗ №1, учител: Лалка Петкова

7. Славян Еленков – 6 год.

София, ОДЗ №1, учител: Лалка Петкова

8. Теодора Дрангажова - 6 год.

София, ОДЗ №1, учител: Лалка Петкова

9. Владислав Стефанов Димитров - 6 год.

с.Благоево, обл. Разград

10. Ирен Реджеп Бозова – 10 г.

гр.Сърница, общ.Велинград, СОУ “Св.св.Кирил и Методий”,

Класен ръководител: Мехмед Байрактаров

11. Реджеп Салих Осман – 10 г.

гр.Сърница, общ.Велинград, СОУ “Св.св.Кирил и Методий”,

Класен ръководител: Мехмед Байрактаров

12. Халиме Саит Камбер – 10 г.

гр.Сърница, общ.Велинград, СОУ “Св.св.Кирил и Методий”,

Класен ръководител: Мехмед Байрактаров

13. Фатме Салих Ходжова – 10 г.

гр.Сърница, общ.Велинград, СОУ “Св.св.Кирил и Методий”,

Класен ръководител: Мехмед Байрактаров

14. Летифе Ахмед Молаали – 10 г.

гр.Сърница, общ.Велинград, СОУ “Св.св.Кирил и Методий”,

Класен ръководител: Мехмед Байрактаров

15. Айсел Кемалова Караходжова – 10 г.

гр.Сърница, общ.Велинград, СОУ “Св.св.Кирил и Методий”,

Класен ръководител: Мехмед Байрактаров

16. Сонай Акиев Пилев – 10 г.

гр.Сърница, общ.Велинград, СОУ “Св.св.Кирил и Методий”,

Класен ръководител: Мехмед Байрактаров

17. Николай Иванов Маринов – 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

18. Мерай Мехмедова Шефкьева – 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

19. Нефизе Фатмова Тютюнева – 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

20. Севим Хасан Мехмед – 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

21. Исмаил Кенанов Исмаилов – 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

22. Радослав Радков Читаков –– 9 год. /2 броя рисунки /

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

23. Зелиха Али Мустафа – 9 год. /2 броя рисунки /

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

24. Хюсние Мустафова Тупева –– 9 год. /2 броя рисунки /

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

25. Тихомира Йорданова Манева – 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

26. Сезер Гюксел Ахмед – 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

27. Онур Мехмед Касап - 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

28. Алпер Исмаилов Маринов - 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

29. Арзу Ерджанова Ахмедова - 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

30. Ханде Сюлейман Шаиб - 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

31. Фижян Кенанова Бахриева - 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

32. Хакан Рашидов Хюсеинов - 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

33. Айше Исуфова Ибрахимова - 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

34. Хатидже Мустафа Вурал - 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

35. Дерия Тамер Хюсеин - 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

36. Павлина Пламенова Тодорова - 9 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

37. Казие Ахмед Зиннорейн – 8 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

38. Исмаил Сабришя Исмаил – 8 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

39. Нергис Хасан Ахмед – 8 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

40. Зюхтю Тамер Ахмед – 8 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

41. Алиша Альошева Горельова – 8 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

42. Ива Симеонова Илиева – 8 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

43. Райме Руджиева Юсуфова – 10 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

44. Салихе Ахмед Зиннорейн - 10 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

45. Неше Октаева Адулмеджитова - 10 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

46. Магдалена Георгиева Гечева - 10 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

47. Инна Бисерова Юриева - 10 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

48. Иса Ибриямов Ибриямов - 10 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

49. Фатме Еминова Мехмедова - 10 год.

град Лозница, обл. Разград, Начално училище “Васил Левски”

50. Сейнур Сезгин Хасан - 10 год.

с. Дянково, общ. Разград, Основно училище “Отец Паисий”

Класен ръководител: Катинка Пенева

51. Назифе Сезгин Исмаил - 10 год.

с. Дянково, общ. Разград, Основно училище “Отец Паисий”

Класен ръководител: Катинка Пенева

52. Назиф Недретов Назифов - 10 год.

с. Дянково, общ. Разград, Основно училище “Отец Паисий”

Класен ръководител: Катинка Пенева

53. Рувейде Джемал Ахмед - 10 год.

с. Дянково, общ. Разград, Основно училище “Отец Паисий”

Класен ръководител: Катинка Пенева

54. Бурак Сюлханов Сюлейманов - 10 год.

с. Дянково, общ. Разград, Основно училище “Отец Паисий”

Класен ръководител: Катинка Пенева

55. Славчо Христов Иванов - 10 год.

село Малки Искър, община Етрополе, област София, ОУ “Георги Бенковски”

Учител: Калинка Трифонова

56. Веселин Стефанов Василев - 10 год.

село Малки Искър, община Етрополе, област София, ОУ “Георги Бенковски”

Учител: Калинка Трифонова

57. Соня Илиева Петкова – 7 год.

село Малки Искър, община Етрополе, област София, ОУ “Георги Бенковски”

Учител: Калинка Трифонова

58. Радина Кръстева Петрова – 3 г. и 8 м., от гр. Пазарджик, /2 броя рисунки/

59. Анатоли Бончев Михайлов – 9 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

60. Ангел Димитров Тенев – 9 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

61. Тихомира Николаева Пехливанова - 9 год.

Ивайловград, СОУ “Христо Ботев”

62. Евелина Ангелова Дюлева - 9 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

63. Мюневер Али Тахир – 9 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

64. Дима Костадинова Кастрева – 9 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

65. Сузан Ерол Гюлер – 8 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

66. Симона Илкова Албертова – 8 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

67. Златина Василева Ангелова - 8 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

68. Златина Павлова Матева - 8 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

69. Златка Красимирова Козарова - 8 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

70. Анета Мариянова Томова - 9 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

71. Тихомир Димитров Димитров - 9 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

72. Ирена Бургоджиева - 9 год. СОУ “Христо Ботев”, Ивайловград

73. Александра Николаева Николаева – 7 год., гр. Бяла, обл. Русе

74. Сияна Теодосиева Герчева – 6 год.

гр. Търговище, Обединен детски комплекс

Школа по изобразителни изкуства с преподавател Н. Иванова

75. Иван Веселинов Великов – 6 год.

гр. Търговище, Обединен детски комплекс

Школа по изобразителни изкуства с преподавател Н. Иванова

76. Веселина Огнянова Иванова – 6 год.

гр. Търговище, Обединен детски комплекс

Школа по изобразителни изкуства с преподавател Н. Иванова

77. Владислав Валетиев Йорданов – 8 год.

гр. Търговище, Обединен детски комплекс

Школа по изобразителни изкуства с преподавател Н. Иванова

78. Мустафа Айдънов Мустафов – 9 год.

гр. Търговище, Обединен детски комплекс

Школа по изобразителни изкуства с преподавател Н. алдеоводител Иванов - 7 9 6 , овищеИванова

79. Трифон Ивалинов Ботев - 9 год.

гр. Търговище, Обединен детски комплекс

Школа по изобразителни изкуства с преподавател Н. Иванова

80. Еманоил Росенов Маринов – 8 год.

гр. Търговище, Обединен детски комплекс

Школа по изобразителни изкуства с преподавател Н. Иванова

81. Деян Пламенов Иванов – 7 год.

гр. Търговище, Обединен детски комплекс

Школа по изобразителни изкуства с преподавател Н. Иванова

82. Георгия Димитрова Сусуркова – 8 год.

гр. Пловдив, Общински детски комплекс

Школа по изобразително изкуство, ръководител Николай Балдев

83. Симона Атанасова Видоловска – 8 год.

гр. Пловдив, Общински детски комплекс

Школа по изобразително изкуство, ръководител Николай Балдев

84. Цветелина Красимирова Маркова – 10 год.

гр. Пловдив, Общински детски комплекс

Школа по изобразително изкуство, ръководител Николай Балдев

85. Божидар Атанасов Костадинов – 10 год.

гр. Пловдив, Общински детски комплекс

Школа по изобразително изкуство, ръководител Николай Балдев

86. Александра Николова Николова – 11 год.

гр. Пловдив, Общински детски комплекс

Школа по изобразително изкуство, ръководител Николай Балдев

87. Моника Михайлова Димова – 8 год.

гр. Пловдив, Общински детски комплекс

Школа по изобразително изкуство, ръководител Николай Балдев

88. Анна Антонова Първанова – 11 год.

гр. Пловдив, Общински детски комплекс

Школа по изобразително изкуство, ръководител Николай Балдев

89. Силвия Стойчева Ганчева – 8 год.

гр.Чирпан, ОУ “Васил Левски”, кл. р-л Галя Глухкина

90. София Младенова – 7 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

91. Яна Георгиева – 7 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

92. Борис Костов – 7 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

93. Димана Бошнакова - 6 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

94. София Ангелова – 7 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

95. Ирина Боева - 7 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

96. Ирис Петкова - 8 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

97. Веселейла Янакиева – 11 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

98. Анастасия Цанова – 8 год.,София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

99. Николета Димитрова - 8 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

100. Ния Кръстева - 8 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

101. Томислав Петков – 7 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

102. Мина Атанасова - 9 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

103. Анна-Мария Димитрова Донова - 9 год.

София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

104. Калояна Донкова - 6 год., София, кв. Княжево, ЧСОУ “УВЕКИНД”

Студио по изобразително изкуство, преподавател Галина Янакиева

105. Люси Димитрова Димитрова – 7 год.

с.Тополи дол, общ. Пазарджик, НЧ “Будител”

106. Кристиян Димитров Петров – 7 год.

с.Тополи дол, общ. Пазарджик, НЧ “Будител”

107. Мария Димитрова Петрова – 10 год.

с.Тополи дол, общ. Пазарджик, НЧ “Будител”

108. Мима Атанасова Костова – 9 год.

с.Овчеполци, обл.Пазарджик, Читалище “Зора”

109. Николета Николаева Караджова

с.Овчеполци, обл.Пазарджик, Читалище “Зора”

110. Мими Наскова Костадинова – 9 год.

с.Овчеполци, обл.Пазарджик, Читалище “Зора”

111. Райна Христова Гайдарова – 10 год.

с.Овчеполци, обл.Пазарджик, Читалище “Зора”

112. Мария Лазарова Гаралова – 12 год., гр. Ракитово, обл. Пазарджик

113. Габриела Димитрова Михальова – 8 год.

гр. Монтана, 8 СОУ “Отец Паисий”

114. Стефан Владимиров Георгиев – 8 год.

гр. Монтана, 8 СОУ “Отец Паисий”

115. Биляна Георгиева Костадинова - 8 год.

гр. Монтана, 8 СОУ “Отец Паисий”

116. Антония Асенова Борисова - 8 год.

гр. Монтана, 8 СОУ “Отец Паисий”

117. Каролина Г. Николова - 8 год.

гр. Монтана, 8 СОУ “Отец Паисий”

118. Деян Илиянов Илиев - 9 год.

гр. Монтана, 8 СОУ “Отец Паисий”

119. Силвия Вергилова Матеева - 9 год., гр. Монтана, 8 СОУ “Отец Паисий”

120. Ивет Красимирова Иванова - 9 год., гр. Монтана, 8 СОУ “Отец Паисий”

121. Рени Христова Христова – 14 год.

гр. Свиленград, I ОУ “Иван Вазов”, преподавател: Ася Асенова

122. Моника Димитрова Николова – 14 год.

гр. Свиленград, I ОУ “Иван Вазов”, преподавател: Ася Асенова

123. Цветелина Тонева – 14 год.

гр. Свиленград, I ОУ “Иван Вазов”, преподавател: Ася Асенова

124. Никола Тодоров Ходжев – 9 год., /2 броя рисунки/

гр. Свиленград, I ОУ “Иван Вазов”

125. Елена Димитрова Тотева – 12 год.

София, НЧ “Д.Дебелянов”, преподавател: Бистра Йорданова

126. Калина Емил Иванова – 10 год.

София, НЧ “Д.Дебелянов”, преподавател: Бистра Йорданова

127. Сибила Валериева Бочева – 8 год.

София, НЧ “Д.Дебелянов”, преподавател: Бистра Йорданова

128. Катерина Борисова Първанова – 7 год.

София, НЧ “Д.Дебелянов”, преподавател: Бистра Йорданова

129. Велислав Димчев Кошев

с.Лесичово, общ. Лесичово, област Пазарджик, СОУ “Христо Ботев”

130. Петя Ангелова Мантарова – 11 год.

с.Лесичово, общ. Лесичово, област Пазарджик, СОУ “Христо Ботев”

131. Ани Темелкова Динчева – 11 год.

с.Лесичово, общ. Лесичово, област Пазарджик, СОУ “Христо Ботев”

132. Димитър Тодоров Убинов – 12 год. /2 броя рисунки/

с.Лесичово, общ. Лесичово, област Пазарджик, СОУ “Христо Ботев”

133. Афродита Мирославова Стоянова – 6 год. /2 броя рисунки/

гр. Вълчедръм, обл.Монтана, ЦДГ “Патиланци”

134. Дамян Митков Попов – 6 год.

гр. Вълчедръм, обл.Монтана, ЦДГ “Патиланци”

135. Деяна Пламенова Катина – 6 год.

гр. Вълчедръм, обл.Монтана, ЦДГ “Патиланци”

136. Диана Пламенова Иванова – 6 год.

гр. Вълчедръм, обл.Монтана, ЦДГ “Патиланци”

137. Симеон Георгиев Цветков – 14 год.

гр.Бяла Слатина, Прогимназия “Св.Кл.Охридски”, учител Анелия Кирилова

138. Мартин Виолетов Петков – 9 год.

с. Брусен, общ. Етрополе, обл. София

ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, учител: Галина Христова имитрова Сусуркова - 8

139. Славчо Райков Георгиев – 10 год.

с. Брусен, общ. Етрополе, обл. София

ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, учител: Галина Христова


140. Теодор Димитров Величков – 12 год.

с. Брусен, общ. Етрополе, обл. София

ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, учител: Галина Христова имитрова Сусуркова - 8

141. Йоана Костадинова Климентова - 9 год.

с. Брусен, общ. Етрополе, обл. София

ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, учител: Галина Христова имитрова Сусуркова - 8

142. Гергина Йорданова Ачева – 10 год.

с. Брусен, общ. Етрополе, обл. София

ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, учител: Галина Христова имитрова Сусуркова - 8
143. Никол Адилова Адил – 7 год. от гр. Велико Търново

144. Яна Георгиева Димитрова – 9 год.

Тополовград, обл.Хасково, НУ “Св.св.Кирил и Методий”

145. Тоника Делчева Маркова – 11 год.

с. Радовец, обл.Хасково, ОУ”Христо Ботев”, учител по ИИ: Мария Стоилова

146. Атанас Дечев Бърдаров – 11 год.

с. Радовец, обл.Хасково, ОУ”Христо Ботев”, учител по ИИ: Мария Стоилова

147. Силвия Емилова Маринова – 11 год.

гр. Ботевград, ОУ “Св.св.Кирил и Методий”

Школа по изобразително изкуство с преподавател Димитринка Томова

148. Кристияна Красимирова Велчева – 8 год.

гр. Ботевград, ОУ “Св.св.Кирил и Методий”

Школа по изобразително изкуство с преподавател Димитринка Томова

149. Мариам Панайотова Караушева – 8 год.

гр. Ботевград, ОУ “Св.св.Кирил и Методий”

Школа по изобразително изкуство с преподавател Димитринка Томова

150. Габриела Несторова Тодорова – 11 год.

гр. Ботевград, ОУ “Св.св.Кирил и Методий”

Школа по изобразително изкуство с преподавател Димитринка Томова

151. Гергана Лъчезарова Георгиева - 10 год.

гр. Ботевград, ОУ “Св.св.Кирил и Методий”

Школа по изобразително изкуство с преподавател Димитринка Томова

152. Магдалена Евгениева Башева – 8 год.

с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”имитрова Сусуркова - 8

153. Диляна Росенова Семерджиева – 9 год.

с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”имитрова Сусуркова - 8


154. Иван Митков Иванов – 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


155. Севина Ефтимова Халачева – 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
156. Наргис Кемалова Кунева - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


157. Мелани Детелинова Качарова - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
158. Марина Здравкова Кехайова - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
159. Кристиян Веселинов Делиев - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
160. Ивайло Милков Сариев -13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


161. Илиас Реджеп Ибрахим - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


162. Денис Кемал Кехая - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


163. Билян Трендафилов Каракашев - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
164. Билян Антонов Сариев - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


165. Александър Николаев Колушев - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
166. Севил Фети Мустафа - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


167. Мая Андонова Калфова - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


168. Деница Невенова Милушева - 13 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
169. Нанси Ивова Баталиева - 11 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


170. Силвия Антонова Сариева - 11 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


171. Вилиана Сребринова Балталиева - 11 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
172. Денис Деклан Мехмед - 11 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


173. Красимира К. Кулева - 11 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


174. Николай Сали Чек - 12 г. от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


175. Филиз Реджеп Молла – 14 год., от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


176. Павлина Лилкова Хаджиева – 14 год., от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
177. Михаела Карамфилова Дичева – 14 год., от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
178. Денис Каменов Чолаков – 14 год., от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
179. Даниела Захариева Кехайова – 14 год., от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
180. Гюлтена Небиева Джафарова – 14 год., от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян, Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов
181. Вилдан Неби Мустафа – 14 год., от с. Барутин, общ. Доспат, обл.Смолян

Основно училище “Никола Вапцаров”, ръководител: Деян Деянов


182.
Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница