Конкурс за стихотворение и есе на тема „Какво биха ни казали животните, ако можеха да говорят?" Конкурс за фотография на тема „Шареният свят на животните"Дата19.07.2018
Размер65.08 Kb.
#75832
ТипКонкурс

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД БРУСАРЦИ

Град Брусарци 3680, ул. „Иван Бобанов” № 19 А

тел: 0878 420 584; e-mail: sou_brusarci@abv.bg

ДО

ДИРЕКТОРАНА…………………………………

ГР./С………………………………

ОБЛ. МОНТАНА
КОПИЕ: Р У О - МОНТАНА

УВАЖАЕМИ / А Г-Н / Г-ЖО ДИРЕКТОР,

СУ „Христо Ботев” - гр. Брусарци организира конкурси, свързани с опазване и защита на животните. Конкурсите има за цел да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, стимулиране на техния интерес и ангажираност по проблема с опазването и защитата на животните и възпитаване на хуманно и отговорно отношение към животните у подрастващите.
Конкурсите са както следва:

1. Конкурс за стихотворение и есе на тема „Какво биха ни казали животните, ако можеха да говорят?”

2. Конкурс за фотография на тема „Шареният свят на животните”.

3. Конкурс за детска рисунка на тема „Моят домашен любимец”.


В конкурсите имат право да участват ученици от І до ХІІ клас.

Творбите за участие в конкурсите трябва да са получени в СУ „Христо Ботев” до 10.04. 2017 г.


Датата на пощенското клеймо не важи!!!

Резултатите ще бъдат обявени на Парад на любимците, който ще се проведе на 03.05.2017 г. на площада в гр. Брусарци. Наградите за отличените и класирани творби ще бъдат изпратени на авторите в училищата, в които учат.


Приложено, изпращаме Ви регламента за провеждането на трите конкурса.

Разчитаме на Вашето съдействие за представянето на Вашето училище в конкурсите, за което предварително Ви благодарим!


За справки и допълнителна информация:
Тел: 0878 420 584 - зам.-директор Галя Миланова

Тел: 0879 537 793 - Катя Василева - преподавател БЕЛ


С уважение:

Асен Арсенов

Директор на СУ „Христо Ботев”

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД БРУСАРЦИ


КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И ЕСЕ НА ТЕМА:

КАКВО БИХА НИ КАЗАЛИ ЖИВОТНИТЕ, АКО МОЖЕХА ДА ГОВОРЯТ?”І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, стимулиране на техния интерес и ангажираност по проблема с опазването и защитата на животните; възпитаване у подрастващите на хуманно и отговорно отношение към животните и непримиримост към проявите на агресия и насилие срещу животни.


ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 5-ти до 12-ти клас в 2 възрастови групи:

І възрастова група - ученици 5 - 7 клас

ІІ възрастова група - ученици 8 - 12 клас

Регламент: Участниците от І възрастова група могат да представят до 2 стихотворения.

Участниците от ІІ-ра възрастова група имат право да представят по 1 есе, което трябва да е до 2 /две/ печатни страници.


Всяка литературна творба /стихотворение или есе/ трябва да бъде изпратена в 3 /три/ печатни екземпляра и в електронен вариант, придружена от залепена на гърба на печатните варианти информация:

• Трите имена на автора / телефон за контакти и e-mail /

• Възраст, клас

• Училище; точен адрес.

• Ръководител / телефон за контакти и e-mail /
Краен срок: 10.04.2017 г. /творбите да са пристигнали на адреса на училището до 10.04.2017 г./.

Датата на пощенското клеймо НЕ ВАЖИ !!!
ОТПЕЧАТАНИТЕ ТВОРБИ /СТИХОТВОРЕНИЯ И ЕСЕТА/ СЕ ИЗПРАЩАТ С ОПИС И ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА АДРЕС:

3680 гр. Брусарци, обл. Монтана

СУ "Христо Ботев"

ул. "Иван Бобанов" 19 А

За конкурса за литературна творба „Какво биха ни казали животните, ако можеха да говорят?”
В електронен формат литературните творби за конкурса се изпращат със същата задължителна информация на електронния адрес на училището: sou_brusarci@abv.bg.
В конкурса няма да бъдат оценявани и класирани творби, публикувани в интернет и медии.

За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.


Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на Парад на любимците, който ще се проведе на 03.05.2017 година на площада в гр. Брусарци.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД БРУСАРЦИ
КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА “ШАРЕНИЯТ СВЯТ НА ЖИВОТНИТЕ”


І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, стимулиране на техния интерес и ангажираност по проблема с опазването и защитата на животните и възпитаване у подрастващите на хуманно и отговорно отношение към животните


ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 5-ти до 12-ти клас в 2 възрастови групи:

Регламент: Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

І-ва възрастова група – ученици 5 - 8 клас

ІІ-ра възрастова група – ученици 9 - 12 клас

Всяко учебно заведение може да се представи с най-много 5 творби от възрастова група.Краен срок: 10.04.2017 г. /фотографиите да са пристигнали на адреса на училището до 10.04.2017 г./.

Датата на пощенското клеймо НЕ ВАЖИ !!!
Фотографиите не се връщат. С изпратените за конкурса фотографии ще бъде уредена фотоизложба, а най-добрите ще бъдат включени в проект за книга-фотоалбум „Шареният свят на животните” .
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на Парад на любимците, който ще се проведе на 03.05.2017 година на площада в гр. Брусарци.
Фотографиите трябва да са формат А 4 и да са отпечатани или копирани на подходяща фотохартия.
Освен отпечатани, фотографиите се изпращат и в електронен формат (JPG формат и размерът на файловете не трябва да е по-голям 2 MB) на електронния адрес на училището.

Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки, ретуширани дигитално и съдържащи надписи, графики, рамки или дати.


Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

• Трите имена на автора / телефон за контакти и e-mail /

• Възраст, клас

• Училище; точен адрес.

• Ръководител / телефон за контакти и e-mail/


ОТПЕЧАТАНИТЕ ТВОРБИ СЕ ИЗПРАЩАТ С ОПИС И ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА АДРЕС:


3680 гр. Брусарци, обл. Монтана

СУ "Христо Ботев"

ул. "Иван Бобанов" 19 А

За фотоконкурса „Шареният свят на животните”


В електронен формат фотографиите за конкурса се изпращат със същата задължителна информация на

електронния адрес на училището: sou_brusarci@abv.bg.


Снимки или сюжети, публикувани в интернет или участвали в други конкурси, няма да бъдат класирани.
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГРАД БРУСАРЦИ


КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „МОЯТ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ”

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата, възпитаване на хуманно и отговорно отношение към животните у децата; ангажираност и отговорност за опазване и защита на животните като част от опазването и защитата на природата.


ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до ІV клас.

Регламент: Жанров обхват: живопис, графика.

Материали и техника: по избор.

Формат на творбите: 30 / 45 см без паспарту.
Всяка рисунка трябва да бъде изпратена в със залепена на гърба информация:

• Трите имена на автора / телефон за контакти и e-mail /

• Възраст, клас

• Училище; точен адрес.

• Ръководител / телефон за контакти и e-mail /
Краен срок: 10.04.2017 г. /рисунките да са пристигнали на адреса на училището до 10.04.2017 г./.

Датата на пощенското клеймо НЕ ВАЖИ !!!
РИСУНКИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:

3680 гр. Брусарци, обл. Монтана

СУ "Христо Ботев"

ул. "Иван Бобанов" 19 А

За конкурса за детска рисунка „Моят домашен любимец”
В конкурса няма да бъдат оценявани и класирани рисунки, участвали в други конкурси. Рисунките не се връщат.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на Парад на любимците, който ще се проведе на 03.05.2017 година на площада в гр. Брусарци.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница