Конкурс за учредяване право на строеж, за срок от 5 години, за изграждане на валявица в посочения в т. 1 имотДата23.10.2018
Размер87.5 Kb.
#93331
ТипКонкурс

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БАНСКО
Гр.Банско П.код 2770 Пл.”Н.Вапцаров” № 1 Тел./факс: 07443/ 8152

Препис – извлечение!
Протокол № 11

Дата 15.06.2004 г.

----------------------------------------

Р е ш е н и е № 209

Във връзка със свое решение № 86/2004г. и на основание чл.21(1)т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Банско реши:  1. Възлага на Общинска администрация – Банско да направи попълване на кадастъра в кв.238 на неурегулиран терен, с площ около 300 кв.м, намиращ се между двете стени на р.Глазне (в образувалата се “фуния” до резервоар за промишлени нужди) и го отрежда за КОО, частично за валявица.

  2. На основание чл.37(1) от ЗОС, обявява конкурс за учредяване право на строеж , за срок от 5 години, за изграждане на валявица в посочения в т.1 имот.

  3. Упълномощава кмета на общината, съвместно с постоянната комисия по провеждане на търгове и конкурси към ОбС, да определи конкурсните условия и да проведе конкурса.

  4. Упълномощава кмета на Община Банско, на основание чл.37(5) от Закона за общинската собственост да сключи договор за учредяване право на строеж със спечелилия конкурса.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…./n/…

Радко Лечов
Вярно с оригинала!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница