Конкурс за вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаДата22.10.2018
Размер176.68 Kb.
ТипКонкурс

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Със заповед № ОХ-847/12.12.2012г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военомедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

Длъжности за офицери:

по

ред

Наименование на вакантната длъжност и населено място

Брой

Изисквания на длъжността

Военно звание

Изисквания за

минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

1.

Началник на медицински пункт във военно формирование 46390 - София в Медицински пунктове към ВМА - София.
капитан

магистър-лекар

Секретно

2.

Началник на медицински пункт във военно формирование 22980 - София в Медицински пунктове към ВМА - София.
капитан

магистър-лекар

Секретно

3.

Заместник - началник на медицински пункт във военно формирование 24900 -Враждебна в Медицински пунктове към

ВМА - София.
капитан

магистър-лекар

Секретно

4.

Началник на медицински пункт във военно формирование 54680 - Бургас в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.
капитан

магистър-лекар

Секретно

5.

Началник на медицински пункт във военно формирование 54060 - Шумен в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.
капитан

магистър-лекар

Секретно

6.

Лекар в медицински пункт във военно формирование 54060 - Шумен в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.
капитан

магистър-лекар

Поверително

7.

Началник на медицински пункт във военно формирование 52860 - Кичево в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.
капитан

магистър-лекар

Секретно

8.

Лекар - ординатор в Аварийно -спасителен отряд на Медицински пункт във военно формирование 28580 - Варна в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.
капитан

магистър-лекар с годност за пла­вателна служба и нещатен водолаз

Секретно, NATO Secret

по

ред

Наименование на вакантната длъжност и населено място

Брой

Изисквания на длъжността

Военно звание

Изисквания за

минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

9.

Лекар на фрегата във военно формирование 22480 - Б - Бургас на Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан

магистър-лекар с годност за плавателна служба

Секретно, NATO Secret

10.

Лекар на фрегата във военно формирование 22480 - В - Бургас на Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан

магистър-лекар с годност за плавателна служба

Секретно, NATO Secret

11.

Лекар - корабен в медицински пункт на военно формирование 18360 - Бургас в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан

магистър-лекар с годност за пла­вателна служба

Секретно, NATO Secret

12.

Заместник-началник на медицински пункт във военно формирование 24490 -Асеновград в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

магистър-лекар

Поверително

13.

Лекар в Медицински пункт във военно формирование 24490 - Асеновград в Медицински пунктове към МБАЛ -Пловдив.

1

капитан

магистър-лекар

Поверително

14.

Лекар в Медицински пункт във военно формирование 48430 - Стара Загора в Медицински пунктове към МБАЛ -Пловдив.

2

капитан

магистър-лекар

Секретно

15.

Лекар дентална медицина в Медицински пункт във военно формирование 48430 -Стара Загора на Военно формирование 241 50 - Стара Загора в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

магистър-дентална медицина

Секретно

16.

Лекар в Медицински пункт във военно формирование 221 80 - Казанлък на Военно формирование 34750 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ -Пловдив.

2

капитан

магистър-лекар

Секретно

17.

Лекар дентална медицина в Медицински пункт във военно формирование 221 80 -Казанлък на Военно формирование 34750 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан

магистър-дентална медицина

Секретно

по

ред

Наименование на вакантната длъжност и населено място

Брой

Изисквания на длъжността

Военно звание

Изисквания за

минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

18.

Началник на медицински пункт във военно формирование 48340 - Карлово на Военно формирование 34750 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ -Пловдив.
капитан

магистър-лекар

Секретно

19.

Началник на медицински пункт във военно формирование 54890 - Казанлък на Военно формирование 34750 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ -Пловдив.
капитан

магистър-лекар

Секретно

20.

Началник на медицински пункт във военно формирование 28330 - Смолян в Медицински пунктове към МБАЛ -Пловдив.
капитан

магистър-лекар

Секретно

21.

Лекар в Медицински пункт на военно формирование 46690 - Пловдив в Медицински пунктове към МБАЛ -Пловдив.
капитан

магистър-лекар

Секретно

22.

Авиолекар в Медицински пункт във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.
капитан

магистър-лекар с

медицинска специалност по „Авиационна медицина"

Секретно

23.

Лекар в Медицински пункт във военно формирование 32040 - Крумово в Медицински пунктове към МБАЛ -Пловдив.
капитан

магистър-лекар

Секретно

24.

Началник на медицински пункт във военно формирование 36150 - Стара Загора в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.
капитан

магистър-лекар

Секретно

25.

Заместник-началник на медицински пункт във военно формирование 26030 - Безмер в Медицински пунктове към МБАЛ -Пловдив.
капитан

магистър-лекар

Секретно

26.

Заместник-началник на медицински пункт в НВУ "Васил Левски" - Велико Търново в Медицински пунктове към МБАЛ -Плевен.
капитан

магистър-лекар

Секретно

Длъжности за сержанти:

по

ред

Наименование на вакантната длъжност и населено място

Брой

Изисквания на длъжността

Военно звание

Изисквания за

минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

1.

Медицински лаборант в медицински пункт във военно формирование 22620 -София на Медицински пунктове към ВМА - София.

1

старши сержант

"професионален бакалавър по "

Поверително

2.

Медицинска сестра във Военно формирование 26800 - В на Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

старши сержант

"професионален бакалавър по "

Поверително

3.

Медицинска сестра в медицински пункт във военно формирование 38010 - Варна на Медицински пунктове към МБАЛ -Варна.

1

старши сержант

"професионален бакалавър по "

Поверително

4.

Медицинска сестра в медицински пункт във военно формирование 44220 -Пловдив на Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

старши сержант

"професионален бакалавър по "

Поверително

5.

Медицинска сестра в медицински пункт във военно формирование 24490 -Асеновград на Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

старши сержант

"професионален бакалавър по "

Поверително

6.

Старша медицинска сестра в медицински пункт във военно формирование 48430 -Стара Загора на Военно формирование 241 50 - Стара Загора в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

старшина

бакалавър по професионално

управление на здравни грижи"

Поверително

7.

Медицинска сестра в медицински пункт във военно формирование 48430 - Стара Загора на Военно формирование 24150 -Стара Загора в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

2

старши сержант

"професионален бакалавър по "

Поверително

8.

Медицинска сестра в медицински пункт във военно формирование 34840 -Карлово на Военно формирование 34750 -Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

старши сержант

"професионален бакалавър по "

Поверително

9.

Медицинска сестра в медицински пункт във военно формирование 221 80 -Казанлък на Военно формирование 34750 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

2

старши сержант

"професионален бакалавър по "

Поверително

10.

Старша медицинска сестра в медицински пункт във военно формирование 46690 -Пловдив на Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

старшина

бакалавър по професионално

управление на здравни грижи"

Поверително

11.

Старши специалист, той и шофьор в Отделение "Превантивна медицина" - Плевен на Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена към ВМА.

1

старшина

"Средно професионално образование"; да

притежава свидетелство за управление на МПС категория "В" или "С"

Поверително

2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

 1. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността

 2. да не са по-възрастни от 40 години - за офицерите, 33 години - за сержантите (старшините);

 3. да са годни и психологично пригодни за военна служба;

 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 6. да нямат друго гражданство;

2.7. да не са освобождавани от военна служба поради наложено
дисциплинарно наказание „уволнение".


3. Съгласно заповед № ОХ-847/12.12.2012 г. на министъра на отбраната
кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности следва да подадат заявление
до началника на Военномедицинска академия
до 28.02.2013 г. с приложени към
него:


 1. Автобиография;

 2. Копие от диплома за завършено образование;

 3. Копие на документ за трудов стаж (ако притежават такъв);

 4. Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус;

 5. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия;

 6. Свидетелство за съдимост;

 7. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от Закона за отбраната и въоръжените сили;

 8. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);

 9. Удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);
 1. Експертно решение, удостоверяващо психологичната пригодност от Център по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия;

 2. Копие на военноотчетна книжка (ако имат такава);

 3. Други документи, съобразно изискванията на конкурса (Удостоверение за членство в Български лекарски съюз/БАПЗГ; Копие от свидетелството за правоуправление на МПС; копия надипломи за медицинска специалност, на удостоверения за завършени курсове и др.).

4. Комисия за допускане до участие в конкурса ще извърши проверка на
документите на кандидатите, ще уведоми писмено допуснатите кандидати за датата
на провеждане на конкурса и ще върне документите на кандидатите, които не са
допуснати до участие в конкурса.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница