Конкурс за заемане на длъжността директор на Художествена галерия Перник І. Минимални изисквания за заемане на длъжносттаДата25.10.2018
Размер48.5 Kb.
ТипКонкурс
ОБЩИНА ПЕРНИК, ПЕРНИШКА ОБЛАСТ
На основание чл. 91 от Кодекса на труда,

чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата

и заповед № 18/07.01.2010 г. на кмета на община Перник

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността директор

на Художествена галерия – Перник
І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше, с образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „Изобразително изкуство” и/или „Теория на изкуството” – по една от следните специалности: живопис, графика, стенопис, декоративно-приложни изкуства, монументални изкуства, изкуствознание

Предимство е допълнителна квалификация и/или специализация в областта на изобразителните изкуства.

2. Професионален опит: 5 години (работа в галерии, участие в изложби, пленери и др. под.)

Педагогическа правоспособност – магистър арт и сходен опит и квалификация по арт мениджмънт са предимство.

3. Специални знания и умения: компютърна грамотност

Предимство е владеенето на чужд език.

4. Други изисквания :


  • да притежава управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

  • да притежава организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;

  • да има комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

  • да познава и прилага българското законодателство в областите посочени в длъжностната характеристика.


ІІ. Характер на работата:
1. Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на Художествена галерия - гр. Перник и я представлява в рамките на определените му правомощия.

2. Организира и контролира основната дейност по изследване, изучаване, придобиване, събиране, систематизиране, документиране, съхраняване, опазване и популяризиране на фонда от значими произведения на изобразителните изкуства във всичките им техники и разновидности в Художествена галерия – гр. Перник;

3. Провежда държавната и общинската политика по опазването и представянето на българско художествена наследство;

4. Организира и провежда (самостоятелно и съвместно със СБХ) жанрово разнообразни изложби – авторски и групови, на творци от Перник и страната, както и престижни изложби на изтъкнати европейски и световни културни центрове и институти;

5. Работи за превръщането на Художествената галерия във важен културен център на града – с организиране и провеждане на образователни беседи сред широката публика и особено сред учащите се, творчески срещи пи дискусии сред по-професионално ориентирана публика, рецитали, камерни концерти и др. под., даващи възможност за изява на редица творци от страната и чужбина;

6. Следи за спазването на нормативните актове по съхраняването, отчетността и представянето на произведенията на изящните и приложни изкуства от страна на работещите в галерията;

7. Организира разработването и участието в реализирането на програми и проекти, свързани с галерийното дело и изобразителните изкуства;

8. Оказва съдействие при изработване на материали за Перник и региона, представящи града като привлекателна туристическа и културна дестинация.


ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Защита на концепция за развитието на Художествена галерия – Перник за срок от три години (подробно разработена първата година), в обем не повече от 10 страници, която съдържа, както следва :

а) анализ и оценка на състоянието и дейността на Художествената галерия; основни проблеми на функционирането й;

б) тенденции и възможности за развитието на Художествената галерия като културен институт;

в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Художествената галерия, пътищата за постигането им;

г) мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на галерияния фонд, образователната и популяризаторската дейност на галерията;

д) етапи за реализация на концепцията.

2. Събеседване
ІV. Необходими документи:
В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в деловодството на Община Перник, пл. ”Ив. Рилски” № 1а, всеки работен ден от 08:45 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа, следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса;

2. Документ за самоличност – оригинал (за справка) и копие;

3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация и/или специализация, които се изискват за длъжността – оригинал (за справка) и копие;

4. Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /трудова, осигурителна или служебна книжка/ – оригинал (за справка) и копие;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Документ за медицински преглед - при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;

7. Професионална автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

8. Концепция за развитието на Художествена галерия – Перник, за срок от три години (подробно разработена първата година), която се представя в пет екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от 10 страници


Обявлението за конкурса да се постави на видно място в сградата на Община Перник, да се публикува на електронната страница на Община Перник http\\www.pernik.bg и във вестниците „Съперник” и „Градски вестник”.

При подаването на документите на всички кандидати да се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


За допълнителна информация - тел. 076 – 684 292, 684 244, 684 274
КМЕТ : /п/

(Р. Янакиева)Каталог: konkursi
konkursi -> Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен българия и втората световна война 1941- 1944 г
konkursi -> Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен синовете на сливен
konkursi -> Природо-математическа гимназия „ добри чинтулов сливен трета пехотна балкано-дравска дивизия (доклад)
konkursi -> Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен ветерани от втората световна война
konkursi -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по научната специалност по научна специалност „
konkursi -> Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Образец информация
konkursi -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
konkursi -> Критерии за оценка на предложенията
konkursi -> Добри чинтулов” – сливен втора световна война – жертви и разрушения в българия
konkursi -> От проф д-р Благой Никитов Видин


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница