Конкурс за заемане на длъжността „младши прокурор" в районните прокуратури. Р относно : Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „младши следовател" в следствените отдели в окръжните прокуратуриДата13.11.2018
Размер44.5 Kb.
ТипКонкурс
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Д Н Е В Е Н Р Е Д
за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите

при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,

насрочено за 30.01.2018 г. (вторник) от 14:00 часа

в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 5


РАЗНИ
Р-1. ОТНОСНО: Планиране и обявяване на свободните длъжности за „младши прокурор“ в районните прокуратури и „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури.
Р-2. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „младши прокурор“ в районните прокуратури.
Р-3. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури.
Р-4. ОТНОСНО: Молба от Таня Георгиева Александрова – прокурор в Районна прокуратура – Харманли, за преместване в Софийска районна прокуратура, на осн. чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.
Р-5. ОТНОСНО: Заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за преместване на длъжността „прокурор“ в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 30/27.09.2017 г.
ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ
П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура - Чирпан за придобиване статут на несменяемост на Велина Димитрова Пенева - прокурор в Районна прокуратура - Чирпан.
П-2. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Вилен Стефан Мичев - и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура - Варна, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 35/21.11.2017 г., т. Р-2.1.4.1
ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ, ИЗГОТВЕНИ ОТ ПАК
П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура - Сливен за периодично атестиране на Милена Радостинова Радева - прокурор в Окръжна прокуратура - Сливен.
П-4. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител на Софийска районна прокуратура за предварително атестиране на Виолета Танева Желева - прокурор в Софийска районна прокуратура.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ
П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура - Луковит за повишаване на Атанаска Венкова Маринова - прокурор в Районна прокуратура - Луковит, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура - Тетевен за повишаване на Петър Събов Димитров - прокурор в Районна прокуратура - Тетевен, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“
П-7. ОТНОСНО: Предложение от Нора Димитрова Славова - прокурор в Районна прокуратура – Варна, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ІХ НА ЕФ – БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ
П-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Бургас за придобиване статут на несменяемост на Благовест Димитров Вангелов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Поморие.
П-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Оряхово за придобиване статут на несменяемост на Владимир Сашков Сираков – прокурор в Районна прокуратура - Враца (към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура – Оряхово).

П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Средец за придобиване статут на несменяемост на Соня Йовчева Петрова - прокурор в Районна прокуратура - Средец.


П-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кюстендил за периодично атестиране на Бойко Кирилов Калфин - прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил.
П-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Монтана за периодично атестиране на Ралица Йорданова Петкова - прокурор в Районна прокуратура - Монтана.
П-13. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Стефка Георгиева Якимова - прокурор в Апелативна прокуратура - Варна във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 35/21.11.2017 г., т. Р-2.1.4.2

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ

ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ: (п)ДАНИЕЛА МАШЕВА


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница